Samlet utlånsaktivitet på BIBLIOFIL-bibliotek

Hver dag samles det inn data fra alle BIBLIOFIL-bibliotek som bruker utlånsmodulen. Nedenfor følger en oversikt over antall utlån pr. måned. Oversikten nedenfor inneholder data som er registrert tom. 27/02/2020 kl. 01:13

Vær oppmerksom på at denne oversikten inneholder antall utlån pr. måned som er foretatt med BIBLIOFIL. Antallet bibliotek som benytter utlånsmodulen er økende. Dette vil følgelig ikke være noe generelt uttrykk for antall utlån i norske bibliotek.

Det er laget en egen statistikk som inneholder bare de bibliotekene som har brukt utlånsmodulen fra og med Januar 1996. Denne statistikken vil være et bedre uttrykk for den generelle utlånsaktisiviteten i norske bibliotek


Sammenligning av alle fra og med 1996 (graf siste 5 år)

Måned19961997Endring
1996-
1997
1998Endring
1997-
1998
Januar 1,302,086  1,433,859 10.12 % 1,491,702 4.03 %
Februar 1,262,975  1,265,527 0.20 % 1,334,587 5.46 %
Mars 1,358,137  1,225,091 -9.80 % 1,454,569 18.73 %
April 1,141,109  1,364,256 19.56 % 1,261,254 -7.55 %
Mai 1,046,245  1,104,311 5.55 % 1,045,658 -5.31 %
Juni 950,414  979,319 3.04 % 1,051,149 7.33 %
Juli 918,932  873,281 -4.97 % 953,000 9.13 %
August 978,975  992,632 1.40 % 1,167,739 17.64 %
September 1,213,960  1,324,838 9.13 % 1,468,133 10.82 %
Oktober 1,436,452  1,442,922 0.45 % 1,514,901 4.99 %
November 1,325,437  1,321,313 -0.31 % 1,413,926 7.01 %
Desember 887,789  959,561 8.08 % 1,041,996 8.59 %
Totalt 13,822,511  14,286,910 3.36 % 15,198,614 6.38 %
 
Måned1999Endring
1998-
1999
2000Endring
1999-
2000
2001Endring
2000-
2001
Januar 1,491,105 -0.04 % 1,662,849 11.52 % 1,802,336 8.39 %
Februar 1,414,683 6.00 % 1,695,575 19.86 % 1,565,885 -7.65 %
Mars 1,691,202 16.27 % 1,741,474 2.97 % 1,737,952 -0.20 %
April 1,301,178 3.17 % 1,371,742 5.42 % 1,474,151 7.47 %
Mai 1,145,791 9.58 % 1,371,785 19.72 % 1,345,653 -1.90 %
Juni 1,208,918 15.01 % 1,228,633 1.63 % 1,217,005 -0.95 %
Juli 997,568 4.68 % 1,054,466 5.70 % 1,101,835 4.49 %
August 1,248,384 6.91 % 1,418,355 13.62 % 1,451,012 2.30 %
September 1,585,650 8.00 % 1,572,219 -0.85 % 1,586,282 0.89 %
Oktober 1,621,628 7.05 % 1,748,398 7.82 % 1,841,095 5.30 %
November 1,668,609 18.01 % 1,744,472 4.55 % 1,749,309 0.28 %
Desember 1,140,752 9.48 % 1,172,959 2.82 % 1,141,444 -2.69 %
Totalt 16,515,468 8.66 % 17,782,927 7.67 % 18,013,959 1.30 %
 
Måned2002Endring
2001-
2002
2003Endring
2002-
2003
2004Endring
2003-
2004
Januar 1,889,358 4.83 % 1,923,301 1.80 % 1,891,657 -1.65 %
Februar 1,688,201 7.81 % 1,694,460 0.37 % 1,781,759 5.15 %
Mars 1,604,852 -7.66 % 1,859,051 15.84 % 2,075,678 11.65 %
April 1,710,971 16.06 % 1,622,960 -5.14 % 1,709,579 5.34 %
Mai 1,344,310 -0.10 % 1,546,227 15.02 % 1,438,849 -6.94 %
Juni 1,277,994 5.01 % 1,346,955 5.40 % 1,561,326 15.92 %
Juli 1,258,627 14.23 % 1,204,485 -4.30 % 1,226,596 1.84 %
August 1,441,415 -0.66 % 1,526,963 5.94 % 1,671,497 9.47 %
September 1,729,078 9.00 % 1,851,448 7.08 % 2,063,020 11.43 %
Oktober 1,921,038 4.34 % 1,985,923 3.38 % 2,082,422 4.86 %
November 1,811,822 3.57 % 1,833,428 1.19 % 2,169,780 18.35 %
Desember 1,244,406 9.02 % 1,338,094 7.53 % 1,601,502 19.69 %
Totalt 18,922,072 5.04 % 19,733,295 4.29 % 21,273,665 7.81 %
 
Måned2005Endring
2004-
2005
2006Endring
2005-
2006
2007Endring
2006-
2007
Januar 2,158,010 14.08 % 2,137,464 -0.95 % 2,155,488 0.84 %
Februar 1,931,189 8.39 % 1,873,022 -3.01 % 1,899,343 1.41 %
Mars 1,997,536 -3.76 % 2,160,825 8.17 % 2,188,646 1.29 %
April 1,973,301 15.43 % 1,768,620 -10.37 % 1,718,399 -2.84 %
Mai 1,687,632 17.29 % 1,692,662 0.30 % 1,726,449 2.00 %
Juni 1,530,761 -1.96 % 1,461,863 -4.50 % 1,501,814 2.73 %
Juli 1,173,635 -4.32 % 1,163,048 -0.90 % 1,346,676 15.79 %
August 1,813,194 8.48 % 1,822,162 0.49 % 1,890,811 3.77 %
September 2,095,405 1.57 % 2,092,908 -0.12 % 2,121,051 1.34 %
Oktober 2,146,293 3.07 % 2,199,954 2.50 % 2,340,223 6.38 %
November 2,218,305 2.24 % 2,200,355 -0.81 % 2,207,279 0.31 %
Desember 1,512,606 -5.55 % 1,480,222 -2.14 % 1,447,095 -2.24 %
Totalt 22,237,867 4.53 % 22,053,105 -0.83 % 22,543,274 2.22 %
 
Måned2008Endring
2007-
2008
2009Endring
2008-
2009
2010Endring
2009-
2010
Januar 2,320,615 7.66 % 2,303,392 -0.74 % 2,240,007 -2.75 %
Februar 2,099,910 10.56 % 2,079,469 -0.97 % 2,111,314 1.53 %
Mars 1,997,512 -8.73 % 2,405,140 20.41 % 2,522,895 4.90 %
April 2,156,840 25.51 % 2,045,778 -5.15 % 2,025,120 -1.01 %
Mai 1,698,622 -1.61 % 1,839,773 8.31 % 1,760,235 -4.32 %
Juni 1,593,949 6.13 % 1,701,998 6.78 % 1,703,505 0.09 %
Juli 1,377,221 2.27 % 1,530,561 11.13 % 1,432,779 -6.39 %
August 2,061,928 9.05 % 2,302,027 11.64 % 2,461,291 6.92 %
September 2,248,348 6.00 % 2,318,650 3.13 % 2,352,897 1.48 %
Oktober 2,442,473 4.37 % 2,383,518 -2.41 % 2,310,900 -3.05 %
November 2,330,715 5.59 % 2,341,497 0.46 % 2,390,408 2.09 %
Desember 1,613,065 11.47 % 1,660,661 2.95 % 1,704,791 2.66 %
Totalt 23,941,198 6.20 % 24,912,464 4.06 % 25,016,142 0.42 %
 
Måned2011Endring
2010-
2011
2012Endring
2011-
2012
2013Endring
2012-
2013
Januar 2,401,340 7.20 % 2,468,747 2.81 % 2,633,458 6.67 %
Februar 2,193,662 3.90 % 2,319,370 5.73 % 2,239,449 -3.45 %
Mars 2,496,763 -1.04 % 2,541,597 1.80 % 2,273,900 -10.53 %
April 1,997,302 -1.37 % 2,009,049 0.59 % 2,513,374 25.10 %
Mai 2,093,578 18.94 % 1,950,389 -6.84 % 2,058,041 5.52 %
Juni 1,752,483 2.88 % 1,855,518 5.88 % 1,884,797 1.58 %
Juli 1,426,109 -0.47 % 1,600,528 12.23 % 1,726,456 7.87 %
August 2,479,934 0.76 % 2,684,986 8.27 % 2,934,150 9.28 %
September 2,284,950 -2.89 % 2,302,843 0.78 % 2,406,019 4.48 %
Oktober 2,332,689 0.94 % 2,495,029 6.96 % 2,601,734 4.28 %
November 2,412,421 0.92 % 2,457,481 1.87 % 2,524,348 2.72 %
Desember 1,745,544 2.39 % 1,607,606 -7.90 % 1,811,073 12.66 %
Totalt 25,616,775 2.40 % 26,293,143 2.64 % 27,606,799 5.00 %
 
Måned2014Endring
2013-
2014
2015Endring
2014-
2015
2016Endring
2015-
2016
Januar 2,622,219 -0.43 % 2,559,870 -2.38 % 2,359,181 -7.84 %
Februar 2,307,550 3.04 % 2,289,396 -0.79 % 2,363,695 3.25 %
Mars 2,547,188 12.02 % 2,613,301 2.60 % 2,329,778 -10.85 %
April 2,206,651 -12.20 % 2,123,298 -3.78 % 2,379,561 12.07 %
Mai 1,992,363 -3.19 % 1,952,027 -2.02 % 1,965,281 0.68 %
Juni 1,874,434 -0.55 % 1,990,467 6.19 % 2,048,750 2.93 %
Juli 1,608,581 -6.83 % 1,716,023 6.68 % 1,683,711 -1.88 %
August 2,877,136 -1.94 % 2,962,708 2.97 % 3,050,786 2.97 %
September 2,581,704 7.30 % 2,437,593 -5.58 % 2,320,736 -4.79 %
Oktober 2,558,416 -1.66 % 2,485,012 -2.87 % 1,989,574 -19.94 %
November 2,461,719 -2.48 % 2,412,932 -1.98 % 1,996,838 -17.24 %
Desember 1,885,192 4.09 % 1,841,737 -2.31 % 1,454,100 -21.05 %
Totalt 27,523,153 -0.30 % 27,384,364 -0.50 % 25,941,991 -5.27 %
 
Måned2017Endring
2016-
2017
2018Endring
2017-
2018
2019Endring
2018-
2019
Januar 2,096,863 -11.12 % 2,000,256 -4.61 % 2,168,979 8.44 %
Februar 1,782,065 -24.61 % 1,688,159 -5.27 % 1,808,448 7.13 %
Mars 2,047,817 -12.10 % 1,779,581 -13.10 % 2,040,432 14.66 %
April 1,705,034 -28.35 % 1,820,168 6.75 % 1,778,234 -2.30 %
Mai 1,651,782 -15.95 % 1,460,886 -11.56 % 1,752,088 19.93 %
Juni 1,535,539 -25.05 % 1,537,115 0.10 % 1,620,201 5.41 %
Juli 1,321,281 -21.53 % 1,284,362 -2.79 % 1,493,727 16.30 %
August 2,565,013 -15.92 % 2,541,175 -0.93 % 2,698,383 6.19 %
September 1,954,364 -15.79 % 1,953,030 -0.07 % 2,051,675 5.05 %
Oktober 1,976,676 -0.65 % 2,062,660 4.35 % 2,199,629 6.64 %
November 2,000,519 0.18 % 2,030,816 1.51 % 1,987,497 -2.13 %
Desember 1,374,328 -5.49 % 1,394,967 1.50 % 1,275,907 -8.53 %
Totalt 22,011,281 -15.15 % 21,553,175 -2.08 % 22,875,200 6.13 %
 
Måned2020Endring
2019-
2020
Januar 1,967,653 -9.28 %
Februar 1,509,252 -16.54 %
Mars 0  
April 0  
Mai 0  
Juni 0  
Juli 0  
August 0  
September 0  
Oktober 0  
November 0  
Desember 0  
Totalt 3,476,905 -84.80 %
 

Totalt antall utlån med BIBLIOFIL siden 1/1/1996: 526,536,257

Tall i gul farge angir måned med påske. Dette vil kunne påvirke antall utlån betydelig.

Tall i rød farge angir innværende måned og betyr at tallene ikke er fullstendige


Antall utsendte purrebrev pr. år

ÅrBrev via postenBrev via epost
1996 701490 0
1997(28.8%) 903222 0
1998(6.1%) 958721 3480
1999(11.2%) 1066484 (329.6%) 14949
2000(-0.5%) 1061396 (380.6%) 71845
2001(-4.2%) 1016618 (53.6%) 110319
2002(-6.6%) 949750 (69.1%) 186514
2003(-0.8%) 941825 (50.8%) 281345
2004(-11.3%) 834988 (20.4%) 338691
2005(-4.0%) 801852 (31.2%) 444242
2006(-11.3%) 711600 (16.1%) 515724
2007(-12.1%) 625249 (3.0%) 531248
2008(-7.2%) 580228 (8.3%) 575586
2009(-6.4%) 542970 (11.5%) 641652
2010(-10.2%) 487697 (2.9%) 659979
2011(-7.0%) 453538 (5.0%) 693190
2012(-6.9%) 422050 (-2.0%) 679226
2013(0.8%) 425492 (-9.3%) 615893
2014(-22.4%) 330314 (9.6%) 674775
2015(-18.7%) 268568 (0.1%) 675535
2016(-13.6%) 232010 (-5.5%) 638127
2017(-27.7%) 167854 (-22.2%) 496219
2018(-18.0%) 137587 (0.8%) 500245
2019(-5.8%) 129669 (14.0%) 570343
2020 13729 86284

Bestilt innlån pr. år

ÅrBestilt innlånBestilt lånerinitiert innlån
1997 52668 0
1998(35.0%) 71100 0
1999(18.1%) 83993 0
2000(11.0%) 93253 11
2001(2.3%) 95362 0
2002(1.4%) 96697 0
2003(-3.5%) 93356 0
2004(18.5%) 110670 0
2005(17.6%) 130165 0
2006(8.7%) 141458 0
2007(4.9%) 148366 0
2008(13.6%) 168565 4041
2009(30.5%) 220001 (473.1%) 23160
2010(39.2%) 306143 (143.0%) 56286
2011(17.7%) 360216 (35.0%) 75997
2012(3.5%) 372976 (-10.9%) 67677
2013(3.6%) 386557 (13.1%) 76541
2014(5.5%) 407746 (16.5%) 89156
2015(2.7%) 418607 (0.8%) 89831
2016(-4.3%) 400758 (-9.4%) 81375
2017(-16.6%) 334079 (-6.8%) 75812
2018(12.4%) 375490 (6.1%) 80442
2019(9.1%) 409794 (5.4%) 84823
2020 72878 11981

Utlånt innlån pr. år

ÅrUtlånt innlånUtlånt lånerinitiert innlån
1997 44148 0
1998(38.9%) 61316 0
1999(18.7%) 72810 0
2000(13.4%) 82540 0
2001(0.2%) 82725 0
2002(1.6%) 84089 0
2003(-1.2%) 83094 0
2004(22.5%) 101755 0
2005(28.3%) 130518 0
2006(14.0%) 148766 0
2007(5.1%) 156331 0
2008(11.0%) 173529 2535
2009(16.1%) 201418 (571.9%) 17033
2010(20.9%) 243541 (141.5%) 41132
2011(26.9%) 309127 (70.7%) 70216
2012(10.8%) 342532 (15.1%) 80808
2013(6.6%) 365110 (19.9%) 96859
2014(4.6%) 381955 (9.9%) 106441
2015(5.1%) 401372 (5.8%) 112613
2016(-2.8%) 390038 (-2.2%) 110131
2017(-3.7%) 375801 (-7.9%) 101385
2018(6.9%) 401551 (11.5%) 113005
2019(14.0%) 457790 (10.4%) 124723
2020 77390 17570

Fjernlånsbestilling pr. år

ÅrFjernlånsbestilling mottattFjernlånsbestilling lånerinitiert mottatt
2004 171776 0
2005(24.1%) 213163 0
2006(-1.3%) 210325 0
2007(3.4%) 217581 0
2008(9.8%) 238958 5867
2009(15.6%) 276210 (363.5%) 27191
2010(18.7%) 327991 (98.7%) 54024
2011(5.9%) 347292 (43.8%) 77682
2012(-2.8%) 337610 (-8.4%) 71137
2013(-1.6%) 332175 (10.7%) 78723
2014(4.0%) 345563 (4.5%) 82251
2015(7.1%) 370233 (11.6%) 91828
2016(-21.4%) 290989 (-32.7%) 61831
2017(-97.8%) 6327 (-98.9%) 669
2018(-42.5%) 3636 (-38.0%) 415
2019(-38.9%) 2223 (-53.5%) 193
2020 352 17

Fjernlån (utlån) utført pr. år

ÅrFjernlån
1999 31470
2000(857.0%) 301171
2001(1.4%) 305531
2002(10.8%) 338525
2003(7.1%) 362707
2004(8.5%) 393568
2005(0.9%) 397195
2006(-3.7%) 382335
2007(5.1%) 401935
2008(10.2%) 443073
2009(8.2%) 479518
2010(14.5%) 549282
2011(4.8%) 575804
2012(-2.4%) 561845
2013(1.9%) 572773
2014(6.0%) 607310
2015(6.0%) 643622
2016(-6.5%) 602042
2017(-32.7%) 405034
2018(1.0%) 409012
2019(2.2%) 418041
2020 83284

Innlevering for annet bibliotek pr. år

ÅrInnleveringer
2007 2693
2008(801.6%) 24279
2009(82.9%) 44414
2010(45.0%) 64420
2011(22.3%) 78782
2012(24.3%) 97899
2013(10.5%) 108190
2014(14.1%) 123477
2015(8.4%) 133862
2016(-6.4%) 125293
2017(-25.2%) 93658
2018(-4.5%) 89432
2019(5.8%) 94601
2020 10166

Mottatt depoteksemplar pr. år

ÅrMottatt
2009 13279
2010(264.8%) 48446
2011(22.4%) 59319
2012(2.0%) 60493
2013(3.9%) 62868
2014(1.3%) 63696
2015(-4.3%) 60952
2016(16.5%) 71009
2017(-62.8%) 26448
2018(77.3%) 46905
2019(5.6%) 49536
2020 8016

BIBLIOFIL holder forøvrig orden på:

Total mediebestand i norske bibliotek pr. 2008: 56 millioner (kilde: ABM-Utvikling)

Antall eksemplarer 29,491,768 
Antall forskjellige titler 15,059,956 
Antall lånere 5,186,174 

Utlån 1996

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar1,302,08661
Februar1,262,97561
Mars1,358,13763
April1,141,10965
Mai1,046,24565
Juni950,41467
Juli918,93266
August978,97568
September1,213,96069
Oktober1,436,45269
November1,325,43770
Desember887,78971

Totalt antall utlån i 1996: 13,822,511


Utlån 1997

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar1,433,85972
Februar1,265,52772
Mars1,225,09173
April1,364,25673
Mai1,104,31173
Juni979,31974
Juli873,28172
August992,63274
September1,324,83877
Oktober1,442,92276
November1,321,31377
Desember959,56177

Totalt antall utlån i 1997: 14,286,910


Utlån 1998

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar1,491,70280
Februar1,334,58782
Mars1,454,56979
April1,261,25477
Mai1,045,65878
Juni1,051,14979
Juli953,00077
August1,167,73983
September1,468,13384
Oktober1,514,90184
November1,413,92684
Desember1,041,99685

Totalt antall utlån i 1998: 15,198,614


Utlån 1999

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar1,491,10586
Februar1,414,68389
Mars1,691,20293
April1,301,17897
Mai1,145,791103
Juni1,208,918102
Juli997,56899
August1,248,384107
September1,585,650114
Oktober1,621,628115
November1,668,609117
Desember1,140,752125

Totalt antall utlån i 1999: 16,515,468


Utlån 2000

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar1,662,849127
Februar1,695,575123
Mars1,741,474125
April1,371,742127
Mai1,371,785128
Juni1,228,633124
Juli1,054,466106
August1,418,355127
September1,572,219128
Oktober1,748,398133
November1,744,472133
Desember1,172,959133

Totalt antall utlån i 2000: 17,782,927


Utlån 2001

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar1,802,336135
Februar1,565,885135
Mars1,737,952140
April1,474,151137
Mai1,345,653142
Juni1,217,005135
Juli1,101,835106
August1,451,012146
September1,586,282148
Oktober1,841,095157
November1,749,309167
Desember1,141,444174

Totalt antall utlån i 2001: 18,013,959


Utlån 2002

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar1,889,358184
Februar1,688,201188
Mars1,604,852195
April1,710,971196
Mai1,344,310192
Juni1,277,994190
Juli1,258,627113
August1,441,415198
September1,729,078213
Oktober1,921,038218
November1,811,822227
Desember1,244,406218

Totalt antall utlån i 2002: 18,922,072


Utlån 2003

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar1,923,301238
Februar1,694,460239
Mars1,859,051244
April1,622,960247
Mai1,546,227251
Juni1,346,955249
Juli1,204,485120
August1,526,963259
September1,851,448280
Oktober1,985,923289
November1,833,428289
Desember1,338,094288

Totalt antall utlån i 2003: 19,733,295


Utlån 2004

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar1,891,657322
Februar1,781,759334
Mars2,075,678375
April1,709,579387
Mai1,438,849380
Juni1,561,326379
Juli1,226,596121
August1,671,497381
September2,063,020433
Oktober2,082,422429
November2,169,780449
Desember1,601,502435

Totalt antall utlån i 2004: 21,273,665


Utlån 2005

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar2,158,010460
Februar1,931,189461
Mars1,997,536461
April1,973,301463
Mai1,687,632461
Juni1,530,761448
Juli1,173,635135
August1,813,194438
September2,095,405468
Oktober2,146,293477
November2,218,305484
Desember1,512,606480

Totalt antall utlån i 2005: 22,237,867


Utlån 2006

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar2,137,464499
Februar1,873,022501
Mars2,160,825518
April1,768,620520
Mai1,692,662522
Juni1,461,863493
Juli1,163,048143
August1,822,162502
September2,092,908540
Oktober2,199,954547
November2,200,355551
Desember1,480,222547

Totalt antall utlån i 2006: 22,053,105


Utlån 2007

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar2,155,488558
Februar1,899,343556
Mars2,188,646554
April1,718,399564
Mai1,726,449569
Juni1,501,814536
Juli1,346,676165
August1,890,811552
September2,121,051581
Oktober2,340,223584
November2,207,279592
Desember1,447,095584

Totalt antall utlån i 2007: 22,543,274


Utlån 2008

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar2,320,615603
Februar2,099,910607
Mars1,997,512608
April2,156,840611
Mai1,698,622600
Juni1,593,949568
Juli1,377,221171
August2,061,928587
September2,248,348619
Oktober2,442,473630
November2,330,715629
Desember1,613,065617

Totalt antall utlån i 2008: 23,941,198


Utlån 2009

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar2,303,392637
Februar2,079,469632
Mars2,405,140643
April2,045,778641
Mai1,839,773635
Juni1,701,998611
Juli1,530,561176
August2,302,027615
September2,318,650648
Oktober2,383,518647
November2,341,497642
Desember1,660,661638

Totalt antall utlån i 2009: 24,912,464


Utlån 2010

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar2,240,007647
Februar2,111,314652
Mars2,522,895656
April2,025,120657
Mai1,760,235660
Juni1,703,505630
Juli1,432,779183
August2,461,291654
September2,352,897685
Oktober2,310,900681
November2,390,408695
Desember1,704,791686

Totalt antall utlån i 2010: 25,016,142


Utlån 2011

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar2,401,340702
Februar2,193,662690
Mars2,496,763696
April1,997,302694
Mai2,093,578694
Juni1,752,483657
Juli1,426,109196
August2,479,934670
September2,284,950692
Oktober2,332,689698
November2,412,421713
Desember1,745,544703

Totalt antall utlån i 2011: 25,616,775


Utlån 2012

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar2,468,747734
Februar2,319,370730
Mars2,541,597729
April2,009,049736
Mai1,950,389730
Juni1,855,518708
Juli1,600,528194
August2,684,986733
September2,302,843760
Oktober2,495,029761
November2,457,481760
Desember1,607,606744

Totalt antall utlån i 2012: 26,293,143


Utlån 2013

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar2,633,458760
Februar2,239,449759
Mars2,273,900760
April2,513,374762
Mai2,058,041756
Juni1,884,797729
Juli1,726,456207
August2,934,150754
September2,406,019763
Oktober2,601,734780
November2,524,348785
Desember1,811,073772

Totalt antall utlån i 2013: 27,606,799


Utlån 2014

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar2,622,219788
Februar2,307,550789
Mars2,547,188793
April2,206,651780
Mai1,992,363781
Juni1,874,434753
Juli1,608,581208
August2,877,136750
September2,581,704786
Oktober2,558,416785
November2,461,719802
Desember1,885,192799

Totalt antall utlån i 2014: 27,523,153


Utlån 2015

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar2,559,870819
Februar2,289,396812
Mars2,613,301814
April2,123,298811
Mai1,952,027803
Juni1,990,467789
Juli1,716,023207
August2,962,708786
September2,437,593815
Oktober2,485,012817
November2,412,932823
Desember1,841,737798

Totalt antall utlån i 2015: 27,384,364


Utlån 2016

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar2,359,181820
Februar2,363,695822
Mars2,329,778814
April2,379,561821
Mai1,965,281811
Juni2,048,750783
Juli1,683,711208
August3,050,786803
September2,320,736827
Oktober1,989,574825
November1,996,838840
Desember1,454,100818

Totalt antall utlån i 2016: 25,941,991


Utlån 2017

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar2,096,863835
Februar1,782,065834
Mars2,047,817833
April1,705,034816
Mai1,651,782816
Juni1,535,539800
Juli1,321,281211
August2,565,013805
September1,954,364832
Oktober1,976,676833
November2,000,519827
Desember1,374,328813

Totalt antall utlån i 2017: 22,011,281


Utlån 2018

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar2,000,256833
Februar1,688,159828
Mars1,779,581816
April1,820,168821
Mai1,460,886801
Juni1,537,115788
Juli1,284,362211
August2,541,175797
September1,953,030819
Oktober2,062,660817
November2,030,816821
Desember1,394,967803

Totalt antall utlån i 2018: 21,553,175


Utlån 2019

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar2,168,979854
Februar1,808,448844
Mars2,040,432855
April1,778,234839
Mai1,752,088835
Juni1,620,201806
Juli1,493,727201
August2,698,383828
September2,051,675851
Oktober2,199,629867
November1,987,497880
Desember1,275,907843

Totalt antall utlån i 2019: 22,875,200


Utlån 2020

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar1,967,653869
Februar1,509,252855
Mars00
April00
Mai00
Juni00
Juli00
August00
September00
Oktober00
November00
Desember00

Totalt antall utlån i 2020: 3,476,905


Utlån sortert på måned


Brev sendt på SMS

 ReserveringsbrevForhåndsvarslerPurrebrev
20161034942766329122228
2017902481658559139727
2018946456681199163647
20191074347736849174541
202020488511625628725

Dataene er innsamlet fra følgende bibliotek:

 • Rena skolebibliotek (AAmRenSk)
 • Bjarnetjønna skole (AGBjarSk)
 • Sandnes barneskole (AGSandSk)
 • Sandnessjøen U.skole (AGSanduSk)
 • Søvik oppvekstsenter (AGSoviSk)
 • Ura skolebibliotek (AGUraSk)
 • Aursmoen skolebibliotek (AHAurSk)
 • Bjørkelangen skolebibliotek (AHBjoSk)
 • Bråte skolebibliotek (AHBraSk)
 • Haneborg skolebibliotek (AHHanSk)
 • Løken og Hofmoen skolebibliotek (AHLokSk)
 • Setskog oppvekstsenter, biblioteket (AHSetSk)
 • Arnestad barneskole (AKArSk)
 • Billingstad barneskole (AKBiSk)
 • Blakstad barneskole (AKBlSk)
 • Bondi barneskole (AKBoSk)
 • Borgen ungdomsskole (AKBouSk)
 • Drengsrud barneskole (AKDrSk)
 • Hagaløkka barneskole (AKHaSk)
 • Heggedal barneskole (AKHeSk)
 • Hofstad barneskole (AKHoSk)
 • Hovedgården ungdomsskole (AKHouSk)
 • Hvalstad barneskole (AKHvSk)
 • Jansløkka barneskole (AKJaSk)
 • Landøya ungdomsskole (AKLaSk)
 • Mellom-Nes barneskole (AKMnSk)
 • Nesøya barneskole (AKNeSk)
 • Risenga ungdomsskole (AKRiSk)
 • Rønningen barneskole (AKRoSk)
 • Solberg barneskole (AKSoSk)
 • Solvang ungdomsskole (AKSouSk)
 • Torstad ungdomsskole (AKToSk)
 • Vardåsen barneskole (AKVaSk)
 • Vettre barneskole (AKVeSk)
 • Vollen ungdomsskole. Biblioteket (AKVuSk)
 • Alta ungdomsskole (ALAltuSk)
 • Aronnes skole (ALAronSk)
 • Bossekop skole (ALBossSk)
 • Elvebakken skole (ALElveSk)
 • Gakori skole (ALGakoSk)
 • Kaafjord skole (ALKafjSk)
 • Kaiskuru Nærmiljøsenter (ALKaisSk)
 • Komsa skole (ALKomsSk)
 • Korsfjord skole (ALKorsSk)
 • Kvalfjord skole (ALKvalSk)
 • Leirbotn oppvekstsenter (ALLeirSk)
 • Øvre Alta skole (ALOvreSk)
 • Rafsbotn skole (ALRafsSk)
 • Saga skole (ALSagaSk)
 • Sandfallet ungdomsskole (ALSanuSk)
 • Talvik skole (ALTlvkSk)
 • Tverrelvdalen skole (ALTverSk)
 • Andenes skole (ANAndSk)
 • Asdal skolebibliotek (ARAsdaSk)
 • Birkenlund skolebibliotek (ARBirkSk)
 • Eydehavn skolebibliotek (AREydSk)
 • Hisøy skolebibliotek (ARHisSk)
 • Moltemyr skolebibliotek (ARMoltSk)
 • Myra skolebibliotek (ARMyrSk)
 • Nedenes skolebibliotek (ARNedSk)
 • Nesheim skolebibliotek (ARNesSk)
 • Roligheden skolebibliotek (ARRolSk)
 • Rykene oppvekstsenter. Biblioteket (ARRykSk)
 • Sandnes skolebibliotek (ARSandSk)
 • Stinta skolebibliotek (ARStinSk)
 • Strømmen skolebibliotek (ARStrSk)
 • Stuenes skolebibliotek (ARStuSk)
 • Arendal voksenopplæring (ARVoksSk)
 • Arendal Rådhus, Fagbiblioteket (ARadhus)
 • Davanger skolebibliotek (ASDavSk)
 • Erdal skolebibliotek (ASErdSk)
 • Erdal ungdomsskole. (ASErduSk)
 • Fauskanger skole (ASFauSk)
 • Follese skole, Askøy (ASFolSk)
 • Hanøy skole (ASHanSk)
 • Haugland skolebibliotek (ASHauSk)
 • Hetlevik skole (ASHetSk)
 • Hop skole (ASHopSk)
 • Kleppe skolebibliotek (ASKleSk)
 • Kleppestø skolebibliotek (ASKlepSk)
 • Kleppestø ungdomsskole (ASKleuSk)
 • Ravnanger ungdomsskole (ASRavnSk)
 • Strusshamn skolebibliotek (ASStrSk)
 • Tveit skole, Askøy (ASTveSk)
 • AalesuSk
 • Åssiden skolebibliotek (AasBib)
 • Åsgården skol (AasgBib)
 • Ålesund bibliotek (AleBib)
 • Ålesund grunnskoler (AleSkBib)
 • Kulturbadet bibliotek (AlstBib)
 • Alstad ungdomsskole. Biblioteket (AlsuBib)
 • Alta Bibliotek (AltaBib)
 • Åmot Folkebibliotek (AmotBib)
 • Andøy folkebibliotek (AndBib)
 • Andebu bibliotek (AndeBib)
 • Askøybibliotek (AoyBib)
 • Arendal bibliotek (ArnBib)
 • Askerbibliotekene (AskBib)
 • AskoBib
 • Åsnes folkebibliotek (AsnBib)
 • Aurskog-Høland bibliotek (AuHoBib)
 • AurBib
 • Austevoll folkebibliotek (AustBib)
 • Grasmyr ungdomsskole. Biblioteket (BAGrasSk)
 • Herre skolebibliotek (BAHerrSk)
 • Langesund barneskole. Biblioteket (BALandSk)
 • Langesund ungdomsskole. Biblioteket (BALangSk)
 • Rønholt skolebibliotek (BARonSk)
 • Rugtvedt skolebibliotek (BARugSk)
 • Stathelle skolebibliotek (BAStatSk)
 • Ballangen skolebibliotek (BLBalSk)
 • Alstad skolebibliotek (BOAlsbSk)
 • Aspåsen skolebibliotek (BOAspSk)
 • Bodøsjøen skole (BOBosoSk)
 • Bodø fengsel. Biblioteket (BOFngBib)
 • Grønnåsen skole (BOGroSk)
 • Hunstad barneskole (BOHunBSk)
 • Hunstad U.skole (BOHunUSk)
 • Kjerringøy skole (BOKjerSk)
 • Løpsmark skolebibliotek (BOLopSk)
 • Misvær skole (BOMisvSk)
 • Østbyen skole (BOOstSk)
 • Saltstraumen skole (BOSaltSk)
 • Skjerstad oppvekstsenter. Biblioteket (BOSkjSk)
 • Bodø voksenopplæring (BOVoksSk)
 • Sølvberget bibliotek og kulturhus (BSsamlet10)
 • Bø og Sauherad - prøvesammenslåing (BSsamlet11)
 • Testsammeslåing: Kristiansand skoler og skoler fra Songdalen (BSsamlet12)
 • Trondheim folkebibliotek - prøvesammenslåing (BSsamlet6)
 • Voss og Granvin - prøvesammenslåing (BSsamlet7)
 • Ålesund, Haram, Skodje, Ørskog og Sandøy - prøvesammenslåing (BSsamlet8)
 • Aurskog-Høland og Rømskog - prøvesammenslåing (BSsamlet9)
 • Bø skule (BTBoSk)
 • Bø ungdomsskule (BTBouSk)
 • Folkestad skole (BTFolkSk)
 • Øygardsbiblioteka (BVestBib)
 • Ballangen bibliotek (BalBib)
 • Bamble bibliotek (BamBib)
 • Ådnamarka skule (BgAdnSk)
 • Alrekstad skole (BgAleSk)
 • Alvøen skole (BgAlvSk)
 • Apeltun skole (BgApeSk)
 • Åstveit skole (BgAstSk)
 • Aurdalslia skole (BgAurSk)
 • Bjørndalsskogen skole (BgBjoSk)
 • Blokkhaugen skole (BgBloSk)
 • Bønes skole (BgBonSk)
 • Breimyra skole (BgBreSk)
 • Bergen Byarkiv (BgByark)
 • Fagavdeling barnehage og skole (BgByrSk)
 • Christi Krybbe skoler (BgChrSk)
 • Damsgård skole (BgDamSk)
 • Eidsvåg skole (BgEidSk)
 • Fjellsdalen skole (BgFjeSk)
 • Flaktveit skolebibliotek (BgFlaSk)
 • Fridalen skole (BgFriSk)
 • Garnes skule (BgGarSk)
 • Garnes ungdomsskule (BgGaruSk)
 • Gimle skole (BgGimSk)
 • Holen skole ungdomstrinnet (BgHasSk)
 • Haukås skole (BgHauaSk)
 • Haugland skulebibliotek (BgHaugSk)
 • Haukedalen skole (BgHaukSk)
 • Haukeland skole (BgHaulSk)
 • Hellen skole (BgHellSk)
 • Hjellestad skolebibliotek (BgHjeSk)
 • Holen skole barnetrinnet (BgHolSk)
 • Hop skole (BgHopSk)
 • Hordvik skolebibliotek (BgHorSk)
 • BgIndSk
 • Kaland skole (BgKalSk)
 • Kalvatræet skole (BgKalvSk)
 • Kirkevoll skole (BgKirSk)
 • Kjøkkelvik skole (BgKjoSk)
 • Kringlebotn skole (BgKriSk)
 • Krokeide skolebibliotek (BgKroSk)
 • Krohnengen skole (BgKrohSk)
 • Kronstad skole (BgKronSk)
 • Kyrkjekrinsen skole (BgKyrSk)
 • Landås skole (BgLanSk)
 • Li skolebibliotek (BgLiSk)
 • Liland skole (BgLilSk)
 • Loddefjord skole (BgLodSk)
 • Lone skule (BgLonSk)
 • Løvås skole (BgLovSk)
 • Lynghaug skole (BgLynSk)
 • Lyshovden skole (BgLysSk)
 • Marikollen skole (BgMarSk)
 • Mathopen skole (BgMatSk)
 • Midtun skole (BgMidSk)
 • Minde skole (BgMinSk)
 • Mjølkeråen skole (BgMjoSk)
 • Møhlenpris skole (BgMohSk)
 • Nattland skole (BgNatSk)
 • Ny Krohnborg skole (BgNkroSk)
 • Nordnes skole (BgNorSk)
 • Nordvik skole (BgNorvSk)
 • Nygård skolebibliotek (BgNygSk)
 • Nygårdslien skole (BgNyglSk)
 • Olsvik skolebibliotek (BgOlsSk)
 • Ortun skole (BgOrtSk)
 • Paradis skole (BgParSk)
 • Rå skole (BgRaaSk)
 • Rådalslien skolebibliotek (BgRadSk)
 • Riple skole (BgRipSk)
 • Rolland skole (BgRolSk)
 • Rothaugen skole (BgRotSk)
 • Sædalen skole (BgSadaSk)
 • Salhus skole (BgSalSk)
 • Sælen skole (BgSaleSk)
 • BgSamSk
 • Sandgotna skole (BgSanSk)
 • Seljedalen skole (BgSelSk)
 • Skeie skole (BgSkeSk)
 • Skjold skole (BgSkjSk)
 • Skranevatnet skole (BgSkrSk)
 • Slåtthaug skole (BgSlaSk)
 • Slettebakken skole (BgSleSk)
 • Smørås skole (BgSmoSk)
 • Søråshøgda skole (BgSoraSk)
 • Søreide skole (BgSoreSk)
 • Storetveit skole (BgStorSk)
 • Tertnes skole (BgTerSk)
 • Trengereid oppveksttun (BgTreSk)
 • BgTunSk
 • Tveiterås skole (BgTveSk)
 • Ulsetskogen skole (BgUlseSk)
 • Ulsmåg skole (BgUlsmSk)
 • Vadmyra skole (BgVadSk)
 • Varden skole (BgVarSk)
 • Voksenopplæring (BgVokSk)
 • Ytrebygda skole (BgYtrSk)
 • Ytre Arna skule (BgYtreSk)
 • Bjerkreim folkebibliotek (BjerkBib)
 • Bokn bibliotek (BknBib)
 • Bømlo folkebibliotek (BmloBib)
 • Bankgata skolebibliotek (BnkuBib)
 • Midt-Telemark bibliotek (BoBib)
 • Stormen bibliotek (BodBib)
 • Bø i Vesterålen folkebibliotek (BoeVeBib)
 • Bølehøgda skolebibliotek (BolBib)
 • Børresen skolebibliotek (BorBib)
 • Bratbergkleiva skole Skien (BrbBib)
 • Bergen Off. Bibliotek (BrgBib)
 • BrgrBib
 • Bærum bibliotek (BrmBib)
 • Buskerud skoleboksentral (BuskSkSk)
 • Bytårnet ungdomsskole (BytBib)
 • Det flerspråklige bibliotek (DFBBib)
 • Åskollen skolebibliotek (DKAasSk)
 • Aronsløkka skolebibliotek (DKAronSk)
 • Bragernes skolebibliotek (DKBragSk)
 • Brandengen skolebibliotek (DKBranSk)
 • Danvik skolebibliotek (DKDanSk)
 • Fjell skolebibliotek (DKFjelSk)
 • Frydenhaug skolebibliotek (DKFrydSk)
 • Hallermoen skolebibliotek (DKHallSk)
 • Introduksjonssenteret i Drammen (DKIntro)
 • Kjøsterud skole (DKKjoSk)
 • Øren skolebibliotek (DKOreSk)
 • Rødskog skolebibliotek (DKRodSk)
 • Skoger skolebibliotek (DKSkogSk)
 • Marienlyst skole (DKStroSk)
 • Vestbygda skolebibliotek (DKVestSk)
 • Dale skulebibliotek (DaleVgs)
 • Dønna bibliotek (DonnBib)
 • DrmBib
 • Eidsberg ungdomsskole. Biblioteket (EKEidsSk)
 • Mysen skolebibliotek (EKMysSk)
 • Indre Østfold Fengselsbibliotek (EKOstFng)
 • Elverum Læringssenter (ELElvLar)
 • Elverum ungdomsskole (ELElvUSk)
 • Frydenlund skole (ELFrydSk)
 • Hanstad skole (ELHansSk)
 • Hernes skole (ELHernSk)
 • Kirkeby oppvekstsenter (ELKirkSk)
 • Lillemoen skole (ELLillSk)
 • Søbakken skole (ELSobaSk)
 • Sørskogbygda skole (ELSoskSk)
 • Utstyrsbiblioteket i Elverum (ELUtstBi)
 • Vestad skole (ELVestSk)
 • Ydalir skole, Elverum (ELYdaSk)
 • Enebakk ungdomsskole (ENEneSk)
 • Engerdal barne- og ungdomsskole (ENEngSk)
 • Hauglia skole (ENHaugSk)
 • Mjær ungdomsskole. Biblioteket (ENMjarSk)
 • Stranden skole (ENStraSk)
 • Ytre Enebakk skole (ENYtEnSk)
 • ETEngeSk
 • EbbBib
 • Eidsvoll bibliotek (EivoBib)
 • Elverum bibliotek (ElveBib)
 • Enebakk bibliotek (EneBib)
 • Engerdal folkebibliotek (EngBib)
 • Evenes folkebibliotek (EvenBib)
 • Farsund barne- og ungdomsskole (FAFarSk)
 • Lista ungdomsskole (FALisSk)
 • Ore skole (FAOreSk)
 • Vanse skole (FAVanSk)
 • Hovinhøgda skolebibliotek (FETHovSk)
 • Riddersand skole (FETRidSk)
 • Øvrebygda skule (FIOvrSk)
 • Rimbareid barne og ungdomsskule (FIRimSk)
 • Sælevik skule (FISalSk)
 • Førde tekniske fagskule (FKFtekSk)
 • Hafstad vgs (FKHafSk)
 • Mo og Øyrane Videregående skule (FKOyrSk)
 • Grunnskulane i Førde kommune (FKSlSk)
 • Flekkefjord U.skole (FLFluSk)
 • Gyland skole (FLGylSk)
 • Hidra skole (FLHidSk)
 • Sira skole (FLSiraSk)
 • Søyland skolebibliotek (FLSlaSk)
 • Sunde skolebibliotek (FLSunSk)
 • Årum skole (FRAarSk)
 • Ambjørnrød skole (FRAmbSk)
 • Begby barne- og ungdomsskole (FRBegSk)
 • Borge skole (FRBorSk)
 • Borge ungdomsskole (FRBoruSk)
 • Cicignon barne- og u. skole (FRCicSk)
 • Fredrikstad museum (FRFrdMus)
 • Vestbygda ungdomsskole (FRGauSk)
 • Gudeberg barne- og u. skole (FRGudSk)
 • Gressvik ungdomsskole (FRGvkSk)
 • Hauge skole (FRHauSk)
 • Haugeåsen ungdomsskole (FRHauaSk)
 • Hurrød skole (FRHurSk)
 • Kjølberg skole (FRKlbSk)
 • Kråkerøy ungdomsskole (FRKraSk)
 • Kvernhuset ungdomsskole (FRKvhSk)
 • Lunde skole (FRLunSk)
 • Manstad skole (FRManSk)
 • Sagabakken skole (FRNabSk)
 • Nøkleby skole (FRNokSk)
 • Nylende skole (FRNylSk)
 • Pedagogisk senter (FRPedSen)
 • PPT (FRPptTj)
 • Råkollen skole (FRRakSk)
 • Rødsmyra skole (FRRdmSk)
 • Rekustad skole (FRRekSk)
 • Rød skole, Kråkerøy (FRRodkSk)
 • Rød skole, Onsøy (FRRodoSk)
 • Slevik skole (FRSleSk)
 • Trara skole (FRTraSk)
 • Torp skole (FRTrpSk)
 • Torsnes skole (FRTsnSk)
 • Trosvik skole (FRTvkSk)
 • Fada
 • Fagerheim skolebibliotek (FagBib)
 • Farsund bibliotek (FarsBib)
 • FetBib
 • Garderåsen skole (FetGarSk)
 • Fet skolebibliotek (FetSk)
 • FetSkole
 • Skulane i Fjell (FjellSk)
 • Pedagogisk senter Fjell (FjlPedSk)
 • Flakstad folkebibliotek (FlakBib)
 • Flekkefjord bibliotek (FlekBib)
 • Flosta skolebibliotek (FlstBib)
 • ForsBib
 • Fredrikstad bibliotek (FrdBib)
 • Førre skole (FreBib)
 • Frakkagjerd ungdomsskule (FrkBib)
 • Førland skule (FrlnBib)
 • Vadsø barneskole (FsnBib)
 • Bjørnafjorden bibliotek Eikelandsosen (FusaBib)
 • Gjerdrum barneskole (GJGjebSk)
 • Gjerdrum ungdomsskole (GJGusSk)
 • Veståsen skolebibliotek (GJVestSk)
 • Gjøvik-skolene (GJoSk)
 • Gausdal ungdomsskole. Biblioteket (GKGauSk)
 • GamvBib
 • Gausdal bibliotek (GausBib)
 • Gimsøy skole (GimBib)
 • Gjøvik bibliotek (GjoBib)
 • Gjerpen ungdomsskole, Skien (GjuBib)
 • GlpBib
 • Galterud skole. Biblioteket (GltBib)
 • Granly skolebibliotek (GraBib)
 • Grinde skule (GrdBib)
 • Gjerdrum folkebibliotek (GrmBib)
 • Grue folkebibliotek (GrueBib)
 • GrvBib
 • Gulskogen skole (GulBib)
 • Tistedal skole (HAAsSk)
 • Berg skole (HABeSk)
 • Folkvang skole (HAFoSk)
 • Gimle skolebibliotek (HAGiSk)
 • Hjortsberg skole (HAHjSk)
 • Halden fengselsbibliotek (HAHldFng)
 • Låby skole (HALaaSk)
 • Kongeveien skole (HAOebSk)
 • Os skole (HAOsSk)
 • Prestebakke skole (HAPrSk)
 • Risum ungdomsskole (HARiSk)
 • Rødsberg skole (HARoeSk)
 • Solheim skole (HASoSk)
 • Strupe ungdomsskole (HAStSk)
 • Baksalen skolebibliotek (HFBakSk)
 • Breilia Ungdomsskole, Hammerfest (HFBreiSk)
 • Fjordtun Skole, Hammerfest (HFFjoSk)
 • Fuglenes skolebibliotek (HFFugSk)
 • Hof skolebibliotek, Holmestrand (HFHofSk)
 • Reindalen skolebibliotek (HFReiSk)
 • Fister skole (HJFistSk)
 • Hjelmeland skule (HJHjelSk)
 • Ajer ungdomsskolebibliotek, Hamar (HKAjerSk)
 • Børstad skolebibliotek, Hamar (HKBorSk)
 • Ener ungdomsskole, Hamar (HKEnerSk)
 • Greveløkka skolebibliotek (HKGrevSk)
 • Hedmark fengsel,Hamar (HKHmrFng)
 • Ingeberg skolebibliotek (HKIngeSk)
 • Lovisenberg skolebibliotek (HKLovSk)
 • Lunden skolebibliotek (HKLundSk)
 • Prestrud skolebibliotek, Hamar (HKPreSk)
 • Ridabu skolebibliotek (HKRidaSk)
 • Rollsløkken skolebibliotek (HKRollSk)
 • Solvang skolebibliotek, Hamar (HKSolSk)
 • Storhamar skole (HKStorSk)
 • Bastoy fengsel (HOBasFng)
 • Borre ungdomsskole (HOBorrSk)
 • Holtan ungdomsskole (HOHoltSk)
 • Sentrumskolens bibliotek (HOSentSk)
 • Bergseng skolebibliotek (HSBerSk)
 • Hagebyen skole (HSHageSk)
 • Harstad skolebibliotek (HSHarSk)
 • Kanebogen skole, Harstad (HSKaneSk)
 • Kila skole (HSKilaSk)
 • Seljestad skolebibliotek (HSSelSk)
 • Seljestad ungdomsskole (HSSeluSk)
 • Sørvik skolebibliotek (HSSorSk)
 • Stangnes skole (HSStanSk)
 • Åttekanten skole (HVAknSk)
 • Floren skole (HVFloSk)
 • Hvaler ungdomsskole (HVHvlSk)
 • Hå folkebibliotek (HaBib)
 • Hammerfest bibliotek (HamBib)
 • Haugesund folkebibliotek (HaugBib)
 • Haugalandmuseene (HaugMus)
 • Hemnes folkebibliotek (HemBib)
 • Skolene i Hemnes (HemSk)
 • Herøy folkebibliotek (HerBib)
 • Høyskolen i Oslo, Avd journalistikk -bibliotek og info-fag, Biblioteket (HioBib)
 • HjmlBib
 • Halden bibliotek (HldBib)
 • HlmsBib
 • Hamar bibliotek (HmrBib)
 • Hof folkebibliotek (HofBib)
 • Nordre Vestfold fengsel, avd. Hof (HofFng)
 • Holmen senterbibliotek (Holmen)
 • Hoppern skole. Biblioteket (HopBib)
 • Hope skolebibliotek (HopeBib)
 • Hordaland fylkesbibliotek (HordBib)
 • Hordaland fylke, vgs-bibliotekene (HordVgs)
 • Høyanger bibliotek (HoyBib)
 • Harstad bibliotek (HstdBib)
 • Horten bibliotek (HtnBib)
 • Hurdal bibliotek (HurBib)
 • Husbank
 • Hvaler folkebibliotek (HvalBib)
 • Kommandør Chr. Christensens Hvalfangstmuseum (HvalMus)
 • Hervik skule (HvkBib)
 • Jevnaker folkebibliotek (JevnBib)
 • Efteløt skolebibliotek (KKEftSk)
 • Gamlegrendåsen skolebibliotek (KKGamSk)
 • Kongsgårdmoen skolebibliotek (KKKonSk)
 • Raumyr skolebibliotek (KKRauSk)
 • Skrim ungdomsskole (KKSkriSk)
 • Tislegård ungdomsskole (KKTislSk)
 • Vestsiden ungdomsskole. Biblioteket (KKVestSk)
 • Wennersborg skolebibliotek (KKWenSk)
 • KRRosSk
 • KRSonSk
 • KRTunSk
 • Hatlestrand skulebibliotek (KVHatlSk)
 • Kongsvinger hjelpemiddellager (KVHjelp)
 • Husnes ungdomsskule (KVHusnSk)
 • Kongsvinger ungdomsskole. Biblioteket (KVKongSk)
 • Rosendal ungdomsskule. Skulebiblioteket (KVRoseSk)
 • KVRosenSk
 • Roverud skole (KVRoveSk)
 • KaraBib
 • KgbBib
 • Kongerød skole Skien (KgrBib)
 • KjllBib
 • Klæbu folkebibliotek (KlaBib)
 • Klyve skole (KlyBib)
 • Konnerud skole (KnrBib)
 • Kollmyr skolebibliotek (KollBib)
 • Kongsberg bibliotek (KongBib)
 • Rønvik skole (KrkBib)
 • Karmøy folkebibliotek (KrmBib)
 • Krokemoa barneskole. Biblioteket (KroBib)
 • Kristiansand folkebibliotek (KrsBib)
 • Kristiansand skoler (KrsSk)
 • Kongsvinger fengselsbibliotek (KvFngBib)
 • KvaBib
 • Kvalsund folkebibliotek (KvalBib)
 • Kvinnherad bibliotek (KvinBib)
 • Kongsvinger bibliotek (KvngBib)
 • Aasen barne- og ungdomsskole (LEAsSk)
 • Ekne skolebibliotek (LEEkneSk)
 • Frol OS, Skolebiblioteket (LEFrolSk)
 • Halsan skole (LEHaSk)
 • LELarmid
 • Musikk- og kulturskolen (LEMuSk)
 • Mule skolebibliotek (LEMulSk)
 • Levanger ungdomsskole (LENesSk)
 • Nesheim skolebibliotek (LENeshSk)
 • Okkenhaug skolebibliotek (LEOkSk)
 • Skogn ungdomsskole (LESkSk)
 • Tuv oppvekstsenter. Biblioteket (LETuvSk)
 • Vårtun Kristne Oppvekstsenter (LEVarSk)
 • LEVgSk
 • Ytterøy Skole (LEYtSk)
 • Hegg skole (LIHeggSk)
 • Heia Skole (LIHeiaSk)
 • Høvik skole (LIHovSk)
 • Hedrum barneskole (LKBomBib)
 • Berg skole. Biblioteket (LKBrgBib)
 • Brunla ungdomsskoles bibliotek (LKBruBib)
 • Byskogen skolebibliotek (LKBysBib)
 • Fagerli skolebibliotek (LKFagBib)
 • Frøystvet skolebibliotek (LKFroBib)
 • Hedrum ungdomsskole. Biblioteket (LKHedBib)
 • Jordet skolebibliotek (LKJorBib)
 • Kvelde skole. Biblioteket (LKKvlBib)
 • Langestrand skolebibliotek (LKLanBib)
 • Mellomhagen ungdomsskole. Biblioteket (LKMelBib)
 • Mesterfjellet skolebibliotek (LKMstBib)
 • Nanset skolebibliotek (LKNanBib)
 • Østre Halsen skolebibliotek (LKOhaBib)
 • Pedagogisk veiledningssenter (LKPedBib)
 • Ra ungdomsskolebibliotek (LKRanBib)
 • Rødbøl skolebibliotek (LKRodBib)
 • Sky skolebibliotek (LKSkyBib)
 • Stavern skolebibliotek (LKStaBib)
 • Tjodalyng barneskoles bibliotek (LKTjoBib)
 • Tjodalyng ungdomsskole. Biblioteket (LKTjuBib)
 • Torstrand skolebibliotek (LKTorBib)
 • Valby skolebibliotek (LKValBib)
 • Åsen skolebibliotek (LOAsenSk)
 • Benterud skole (LOBentSk)
 • Finstad skolebibliotek (LOFinSk)
 • Fjellsrud bibliotek (LOFjeSk)
 • Fjellhamar skolebibliotek, Lørenskog (LOFjelSk)
 • Hammer u.skole Biblioteket (LOHamSk)
 • Kjenn ungdomsskole (LOKjenSk)
 • Kurland skolebibliotek (LOKurSk)
 • Løkenåsen skolebibliotek (LOLokSk)
 • Luhr skole (LOLuhrSk)
 • Rasta skolebibliotek (LORastSk)
 • Solheim skolebibliotek (LOSolSk)
 • Å barneskole. Biblioteket (LYAaSk)
 • Årnes barneskole. Biblioteket (LYArSk)
 • Berge barneskole. Biblioteket (LYBeSk)
 • Lyngdal ungdomsskole. Biblioteket (LYBeuSk)
 • Å ungdomsskole. Biblioteket (LYKoSk)
 • Kvås skole (LYKvasSk)
 • KVS Lyngdal (LYKvgSk)
 • Larvik bibliotek (LarBib)
 • Bibliofilbiblioteket (LarFat)
 • Leirfjord bibliotek (LeirBib)
 • LenBib
 • Levanger bibliotek (LevBib)
 • Lillehammer bibliotek (LhmBib)
 • Lier Bibliotek (LierBib)
 • LierHist
 • Lillås skolebibliotek (LillBib)
 • LkaBib
 • LoLokSk
 • Lødingen bibliotek (LodBib)
 • Lørenskog bibliotek (LorBib)
 • Lurøy bibliotek (LurBib)
 • Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek (LydBib)
 • Lyngdal bibliotek (LyngBib)
 • Lysheim skolebibliotek (LysBib)
 • Åvangen skole (MKAvanSk)
 • Nøkkeland skole (MKKamSk)
 • Krapfoss skole (MKKrapSk)
 • Reier skole (MKReieSk)
 • Ålesund VGS skolebibliotek (MRAleVgs)
 • Atlanten vgs skolebibliotek (MRAtlVgs)
 • Bokbåten i Møre og Romsdal (MRBaat)
 • Borgund vgs skolebibliotek (MRBorVgs)
 • Fagerlia vgs skolebibliotek (MRFagVgs)
 • Fræna vgs skolebibliotek (MRFraVgs)
 • Gjermundnes VGS skolebibliotek (MRGjeVgs)
 • Haram VGS skolebibliotek (MRHarVgs)
 • Kristiansund vgs skolebibliotek (MRKriVgs)
 • Molde vgs skolebibliotek (MRMolVgs)
 • Rauma VGS skolebibliotek (MRRauVgs)
 • Romsdal vgs skolebibliotek (MRRomVgs)
 • Spjelkavik vgs skolebibliotek (MRSpjVgs)
 • Stranda VGS skolebibliotek (MRStrVgs)
 • Sunndal vgs skolebibliotek (MRSunVgs)
 • Surnadal VGS skolebibliotek (MRSurVgs)
 • Sykkylven VGS skolebibliotek (MRSykVgs)
 • UPA Skolen (MRUPASk)
 • Ulstein VGS skolebibliotek (MRUlsVgs)
 • Volda vidaregåande skule, biblioteket (MRVolVgs)
 • Hommelvik skole. Biblioteket (MVHomSk)
 • Hommelvik ungdomsskole. Biblioteket (MVHouSk)
 • Saksvik skole. Biblioteket (MVSakSk)
 • Sveberg skole. Biblioteket (MVSveSk)
 • Vikhammeraasen grendaskole. Biblioteket (MVVigSk)
 • Vikhammer skole. Biblioteket (MVVikSk)
 • Vikhammer ungdomsskole. Biblioteket (MVViuSk)
 • Madsebakken skolebibliotek (MadsBib)
 • Malvik bibliotek (MalBib)
 • Melløs skole (MellBib)
 • Mjøsmuseet (MjosMus)
 • Melkevarden skolebibliotek (MkvBib)
 • MlsBib
 • Mo og Jølster skulebibliotek (MoJoVgs)
 • Møre og Romsdal fylkesbibliotek (MoreBib)
 • Mørkvedmarka skole (MorkBib)
 • Moskenes folkebibliotek (MoskBib)
 • Moss Bibliotek (MossBib)
 • Mosterøy skole (MostBib)
 • Ankenes skolebibliotek (NAAnkbSk)
 • Ankenes ungdomsskole. Biblioteket. (NAAnkuSk)
 • Beisfjord skolebibliotek (NABeisSk)
 • Bjerkvik skolebibliotek (NABjeSk)
 • Fagernes skolebibliotek (NAFagSk)
 • Narvik ungdomsskole (NAFraSk)
 • Håkvik skolebibliotek (NAHakSk)
 • Parken ungdomsskole. Biblioteket. (NAPrkuSk)
 • Seines skolebibliotek (NASeiSk)
 • Skistua skole (NASkiSk)
 • Skjomen skolebibliotek (NASkjoSk)
 • Straumsnes skolebibliotek (NAStraSk)
 • Frydenlund skole (NATarSk)
 • Villaveien skolebibliotek (NAVillSk)
 • Naustdal skule (NDNausSk)
 • Åsen skole (NEAsnSk)
 • Eknes ungdomsskole (NEEknSk)
 • Killingrud ungdomsskole (NEKilSk)
 • Krokstad skole (NEKroSk)
 • Mjøndalen skolebibliotek (NEMjoSk)
 • Solberg skole, biblioteket (NESolSk)
 • Steinberg skolebibliotek (NESteSk)
 • Stenseth skole, biblioteket (NEStenSk)
 • Veiavangen ungdomsskole, biblioteket (NEVeiSk)
 • Nordland kunst- og filmfagskole (NFilmSk)
 • Hagen skolebibliotek (NIHagSk)
 • Hakadal skolebibliotek (NIHakSk)
 • Holumskogen skolebibliotek (NIHolSk)
 • Kirkeby skolebibliotek (NIKirSk)
 • Rotnes skolebibliotek (NIRotSk)
 • NISkoSk
 • Slattum skolebibliotek (NISlaSk)
 • Sørli skolebibliotek (NISorSk)
 • Ulverud skole (NIUlveSk)
 • NKBerSk
 • Borgheim skolebibliotek (NKBorSk)
 • Brattås skolebibliotek (NKBraSk)
 • Føynland skolebibliotek (NKFoySk)
 • NKHarSk
 • Herstad skolebibliotek (NKHerSk)
 • Lindhøy skole (NKLinSk)
 • Oserød skol (NKOseSk)
 • Teie skolebibliotek (NKTeiSk)
 • Teigar ungdomsskolebibliotek (NKTgaSk)
 • Tjøme ungdomsskole (NKTjoSk)
 • Torød skolebibliotek (NKTorSk)
 • Vestskogen skolebibliotek (NKVeSk)
 • Veierland skolebibliotek (NKVeiSk)
 • Bruvoll fengselsbibliotek (NOKFbSk)
 • Skolebiblioteket i Mo (NOKMoSk)
 • Skolebibliotek på Sand (NOKSaSk)
 • Gransherad barne- og ungdomsskole (NTGranSk)
 • Høgås skole (NTHoegSk)
 • Heddal ungdomsskole (NTHuskSk)
 • Nordbygda skole (NTNordSk)
 • Notodden ungdomsskole (NTNuskSk)
 • Heddal barneskole (NTRygiSk)
 • Sætre skole (NTSSkole)
 • Notodden barneskole, avd. Tinnesmoen (NTTinnSk)
 • Tveiten skole (NTveitSk)
 • Eltonåsen skole (NanEltSk)
 • Maura skole (NanMauSk)
 • Preståsen skole, Nannestd (NanPreSk)
 • Nannestad bibliotek (NannBib)
 • Narvik bibliotek/Nordland fylkesbibliotek avd. Narvik (NarBib)
 • NaromBib
 • Valdresbiblioteka (NaudBib)
 • NeikBib
 • Nes bibliotek (NesBib)
 • Nesna bibliotek (NesnaBib)
 • Nord-Fron bibliotek (NfroBib)
 • Nittedal bibliotek (NitBib)
 • Nome bibliotek (NomeBib)
 • Nordskogen skolebibliotek (NordBib)
 • Notodden bibliotek (NotBib)
 • Nrk biblioteket (NrkBib)
 • NrkMinne
 • NrsBib
 • Hokksund skolebibliotek (OEHokSk)
 • Hokksund U.skole (OEHokuSk)
 • Ormåsen Oppvekstsenter (OEOrmSk)
 • Skolene i Vestfossen (OEVestSk)
 • Aurvoll skole (OKAurSk)
 • Solvang skolebibliotek (OKVidSk)
 • Myre skolebibliotek (ONMyreSk)
 • Alsvåg skolebibliotek (ONSomSk)
 • Flåtestad skole (OPFlatSk)
 • Greverud skole (OPGrevSk)
 • Hellerasten skole (OPHellSk)
 • Ingieråsen skole (OPIngiSk)
 • Kolbotn skole (OPKolbSk)
 • Østli skole (OPOstlSk)
 • Sofiemyrtoppen skole (OPSofiSk)
 • Tårnåsen skole (OPTarnSk)
 • Vassbonn skole (OPVassSk)
 • Kolbu skolebibliotek (OTKolSk)
 • Lena ungdomsskole (OTLenuSk)
 • OTMoenSk
 • Stange skolebibliotek (OTStaSk)
 • Skreia ungdomsskolebibliotek (OTSuSk)
 • Nord-Odal/Sør-Odal bibliotek (OdlBib)
 • Øvre Eiker bibliotek (OeikBib)
 • Østfold kulturutvikling, Fylkesbiblioteket (OfBib)
 • Øksnes folkebibliotek (OksnBib)
 • Nordre Follo bibliotek - avd. Kolben (OpgBib)
 • Orerønningen skolebibliotek (OreBib)
 • OrskoBib
 • Fengslene i Oslo (OsFngBib)
 • Østfoldmuseene Halden historiske samlinger (OstMus)
 • Østre Toten folkebibliotek (OtotBib)
 • Vikevåg skule (OvikBib)
 • Skulane i Øygarden (OygardSk)
 • Øyer folkebibliotek (OyrBib)
 • Øyer ungdomsskole (OyruBib)
 • Øystre Slidre bibl. (OysliBib)
 • PopBib
 • Porsgrunn bibliotek (PorsBib)
 • Karlshus skole (RADKarSk)
 • Råde ungdomsskole (RADRuSk)
 • Spetalen skole (RADSpeSk)
 • Benterud skole, Ringerike (RIBenSk)
 • Furnes ungdomsskole (RIFurnSk)
 • Kirkekretsen skole (RIKrkrSk)
 • Moelv ungdomsskole (RIMlvuSk)
 • Rennesoy med skoler (RKBib)
 • Kirkevoll skolebibliotek (RKKirkSk)
 • Ramnes skolebibliotek (RKRamnSk)
 • Røråstoppen skolebibliotek (RKRoraSk)
 • Solerød oppvekstsenter. Biblioteket (RKSolSk)
 • Åfarnes skulebibliotek (RMAfarSk)
 • Åndalsnes ungdomsskole. Biblioteket (RMAndSk)
 • Isfjorden skole (RMIsfjSk)
 • Måndalen skule (RMManSk)
 • Vågstranda oppvekstsenter (RMVagSk)
 • Frydenlund skolebibliotek (ROKFrySk)
 • Midtbygda skole (RYMidtSk)
 • Slemmestad U.skole (RYSleuSk)
 • Spikkestad barneskole (RYSpiSk)
 • Spikkestad ungdomsskole (RYSpiuSk)
 • Råde bibliotek (RadeBib)
 • Rælingen bibliotek (RalBib)
 • Blystadlia skole (RalBlySk)
 • Løvenstad skolebibliotek (RalLovSk)
 • Nordby skole (RalNorSk)
 • Rud skole (RalRudSk)
 • Smestad skole (RalSmeSk)
 • Ramberg skolebibliotek (RamBib)
 • Ranvik ungdomsskole (RanBib)
 • Rana bibliotek/Nordland fylkesbibliotek avd. Rana (RanaBib)
 • Skolene i Rana (RanaSk)
 • NRK Platearkivet (Rapl)
 • Rapp
 • Raty
 • Rennesøy skule (RbuBib)
 • Rendalen bibliotek (RendBib)
 • Revetal ungdomsskole (RevBib)
 • Refsnes skole, Biblioteket (RfsBib)
 • Brumunddal ungdomsskole (RiBruSk)
 • Fagerlund skole (RiFagSk)
 • Fagernes skole (RiFagerSk)
 • Fossen skolebibliotek (RiFosSk)
 • Gaupen skolebibliotek (RiGauSk)
 • Hempa skolebibliotek (RiHemSk)
 • Moelv skolebibliotek (RiKilSk)
 • Kirkenær skolebibliotek (RiKirSk)
 • Kylstad skolebibliotek (RiKylSk)
 • Lismarka skolebibliotek (RiLisSk)
 • Messenlia skole (RiMesSk)
 • Mørkved skole (RiMorSk)
 • Nes ungdomsskole. Skolebiblioteket (RiNesSk)
 • Nes barneskole (RiNesbSk)
 • Skarpsno skolebibliotek (RiSkaSk)
 • Stavsberg skolebibliotek (RiStbSk)
 • Ringebu folkebibliotek (RingBib)
 • Ringerike bibliotek (RirikBib)
 • Ringerike fengselsbibliotek (RirikFng)
 • Risør bibliotek (RisBib)
 • Risør barneskole. Biblioteket (RisbBib)
 • Risør ungdomsskole. Biblioteket. (RisuBib)
 • Rjukan bibliotek (RjuBib)
 • Rauma bibliotek (RmaBib)
 • Rødøy folkebibliotek (RodBib)
 • Rollag bibliotek (RolBib)
 • Rork
 • Røst folkebibliotek (RostBib)
 • Rennesøy folkebibliotek (RoyBib)
 • Ringsaker bibliotek (RskrBib)
 • Ryfylkebiblioteket (RyfylBib)
 • Aspervika skole (SAAspSk)
 • Austrått skole (SAAusSk)
 • Bogafjell skole (SABogSk)
 • Buggeland skole (SABugSk)
 • FBU (SAFbuSk)
 • Figgjo skole (SAFigSk)
 • Forsand skule (SAForSk)
 • Ganddal skole (SAGanSk)
 • Giske ungdomsskole (SAGisSk)
 • Hana skole (SAHanSk)
 • Høle barne- og ungdomsskule (SAHolSk)
 • Hommersåk skole (SAHomSk)
 • Høyland ungdomsskole (SAHoySk)
 • Iglemyr skole (SAIglSk)
 • Kyrkjevollen skole (SAKyrSk)
 • Lurahammaren ungdomsskole (SALhaSk)
 • Lundehaugen ungdomsskole (SALunSk)
 • Lura skole (SALurSk)
 • Malmheim skole (SAMalSk)
 • Maudland skole (SAMauSk)
 • Øygard ungdomsskole (SAOygSk)
 • Porsholen skole (SAPorSk)
 • Riska ungdomsskole (SARisSk)
 • Sandved skole (SASanSk)
 • Skeiane ungdomsskole (SASkeSk)
 • Sandnes Læringssenter (SASlaSk)
 • Smeaheia skole (SASmeSk)
 • Sørbø skole (SASorSk)
 • Stangeland skole (SAStaSk)
 • Sviland skole (SASviSk)
 • Trones skole og ressurssenter (SATroSk)
 • Austarheim skule (SDAustSk)
 • Fløgstad skule (SDFlogSk)
 • Risvoll skule (SDRisvSk)
 • SEAtnaSk
 • Koppang skole (SEKoppSk)
 • Opphus skole (SEOppSk)
 • Sollia barne og ungdomsskole (SESollSk)
 • Stor-Elvdal U.skole (SESuSk)
 • Langenes skole (SGLangSk)
 • Lunde skole (SGLundSk)
 • Nygård skole (SGNygSk)
 • Tangvall skole (SGTangSk)
 • Tinntjønn skole (SGTinnSk)
 • Åfoss skolebibliotek (SKAafoSk)
 • Åsenhagen skolebibliotek (SKAaseSk)
 • Asak skolebibliotek (SKAsaSk)
 • Brånås skolebibliotek (SKBraSk)
 • Buer skole (SKBuerSk)
 • Gjellerås skolebibliotek (SKGjeSk)
 • Gjerpen barneskole. Biblioteket (SKGjebSk)
 • Grunnskolen Oslo Kristne Senter (OKS) (SKGrosSk)
 • Gulset ungdomsskole (SKGulSk)
 • Kjellervolla skolebibliotek (SKKjeSk)
 • Kjeller skolebibliotek (SKKjelSk)
 • Kjørbekkhøgda skolebibliotek (SKKjorSk)
 • Lunde skolebibliotek (SKLundSk)
 • Mæla ungdomsskole (SKMalaSk)
 • Moflata skole (SKMofSk)
 • Sagdalen skolebibliotek (SKSagdSk)
 • Skedsmo voksenopplæringssenter (SKSageSk)
 • Skjetten skolebibliotek (SKSkjSk)
 • SKSkoSk
 • Skotfoss skolebibliotek (SKSkotSk)
 • Bråtejordet skole (SKStalSk)
 • Stav skolebibliotek (SKStavSk)
 • Sten-Tærud skolebibliotek (SKStenSk)
 • Stigeråsen skole (SKStroSk)
 • Tæruddalen skolebibliotek (SKTarSk)
 • Vardeåsen skolebibliotek (SKVarSk)
 • Venstøp skolebibliotek (SKVenSk)
 • Vigernes skolebibliotek (SKVigSk)
 • Volla skolebibliotek (SKVolSk)
 • Dysjaland skule (SODysSk)
 • Fjuk skole (SOFjukSk)
 • Frogner skole (SOFroSk)
 • Grannes skole (SOGraSk)
 • Håland skole (SOHaaSk)
 • Haga skole (SOHagSk)
 • Haugtun skole (SOHauSk)
 • Glommasvingen skole (SOKKorSk)
 • Melvold ungdomsskole (SOMelSk)
 • Røyneberg skole (SORoySk)
 • Sande skole (SOSanSk)
 • Skadberg skole (SOSkaSk)
 • Sola ungdomsskole (SOSoUSk)
 • Sola skole (SOSolSk)
 • Sørum skole (SOSorSk)
 • Sørumsand skole (SOSoruSk)
 • Storevarden skole (SOStoSk)
 • Tananger ungdomsskole (SOTaUSk)
 • Vesterskaun skole (SOVestSk)
 • Auglend skole (STAugSk)
 • Austbø skole (STAusSk)
 • Beitstad skole (STBeitSk)
 • Buøy skole (STBuoSk)
 • Byafossen skole (STByafSk)
 • Byfjord skole (STByfSk)
 • Eiganes skole (STEgaSk)
 • Egge barneskole (STEggeSk)
 • Egge U.skole (STEgguSk)
 • Gausel skole (STGauSk)
 • Godeset skole (STGodSk)
 • Gosen ungdomsskole (STGosSk)
 • Gautesete skole (STGtsSk)
 • Hafrsfjord skole (STHafSk)
 • Hinna skole (STHinSk)
 • Hundvåg skole (STHunSk)
 • Hystad skule (STHysSk)
 • Jåtten skole (STJatSk)
 • Johannes læringssenter (STJohSk)
 • Steinkjer ungdomsskole. Biblioteket (STKSusSk)
 • Kampen skole (STKamSk)
 • Kannik skoles bibliotek (STKanSk)
 • Kvaleberg skole (STKbgSk)
 • Kristianslyst skole (STKriSk)
 • Kvam skole (STKvamSk)
 • Kvernevik skole (STKveSk)
 • Langeland skule (STLanSk)
 • Lassa skole (STLasSk)
 • Leirvik skule (STLeiSk)
 • Lenden skole og ressurssenter (STLenSk)
 • Litlabø skule (STLitSk)
 • Lø skole (STLoSk)
 • Lunde skole (STLunSk)
 • Madlamark skole (STMamSk)
 • Mære skolebibliotek (STMarSk)
 • Madlavoll skole (STMavSk)
 • Nylund skole (STNylSk)
 • Nysæter ungdomsskule (STNysuSk)
 • Revheim ungdomsskole (STRevSk)
 • Roaldsøy skole (STRoaSk)
 • Rommetveit skule (STRomSk)
 • Sagvåg skule (STSagSk)
 • Steinkjer barneskole (STSbsSk)
 • Skeie skole (STSkeSk)
 • Stord ungdomsskule (STStouSk)
 • Storhaug skole (STStrSk)
 • Sunde skole (STSunSk)
 • St. Svithun skole (STSviSk)
 • Tastarustå skole (STTarSk)
 • Tasta skoles bibliotek (STTasSk)
 • Tastaveden skole (STTavSk)
 • Teinå skoles bibliotek (STTeiSk)
 • Tjensvoll skole (STTjeSk)
 • Tjødnalio skule (STTjoSk)
 • Ullandhaug skole (STUllSk)
 • Våland skoles bibliotek (STVaaSk)
 • Vardenes skole (STVarSk)
 • Vassøy skole (STVasSk)
 • Vaulen skole (STVauSk)
 • Steinkjer voksenopplæring (STVokSk)
 • Auklandshamn skule, Sveio (SVAukSk)
 • Førde skule, Sveio (SVForSk)
 • Sveio b-og u-skule, Sveio (SVSveiSk)
 • Valestrand skule, Sveio (SVValSk)
 • Vikse skule,Sveio (SVVikSk)
 • Sandnes bibliotek (SandBib)
 • Sør-Aurdal folkebibliotek (SaurBib)
 • SdaBib
 • Sogndal bibliotek (SdalBib)
 • Sauda ungdomsskule (SdauBib)
 • Sel bibliotek (SelBib)
 • Sentrum skolebibliotek (SentBib)
 • Store Bergan skolebibliotek (SfBerSk)
 • Breidablikk U.skole (SfBreiSk)
 • Bugården ungdomsskole. (SfBuguSk)
 • Byskolen skolebibliotek (SfBySk)
 • Fevang skolebibliotek (SfFevSk)
 • Framnes skolebibliotek (SfFramSk)
 • Gokstad skole. Biblioteket (SfGokSk)
 • Haukerød skolebibliotek (SfHaukSk)
 • Helgerød skolebibliotek (SfHelgSk)
 • SfKomSk
 • Mosserød skolebibliotek (SfMosSk)
 • Ormestad skolebibliotek (SfOrmSk)
 • Sande skolebibliotek (SfSandSk)
 • Unneberg skolebibliotek (SfUnnSk)
 • Sandefjord voksenopplæring (SfVOppSk)
 • Vesterøy skolebibliotek (SfVestSk)
 • Virik skolebibliotek (SfViriSk)
 • Sandefjordbibliotekene (SfjBib)
 • SfjvBib
 • SftBib
 • Grov skole (SkGrovSk)
 • Skånland skolebibliotek (SkSkanSk)
 • Skånland folkebibliotek (SkanBib)
 • Skauen skole (SkauenSk)
 • Lillestrømbibliotekene (SkeBib)
 • Bibliofilbiblioteket (SkiFat)
 • SkjBib
 • Skien bibliotek (SknBib)
 • Skiptvet bibliotek (SktvBib)
 • Søndeled skolebibliotek (SledBib)
 • Songdalen bibliotek (SngBib)
 • Biblioteka i indre Sunnfjord (SofjBib)
 • Solaskoler (SolaSk)
 • Sortland bibliotek (SortBib)
 • Pedagogisk senter Skien (SpedBib)
 • Sølvberget bibliotek og kulturhus (StavBib)
 • Stavanger skoler (StavSk)
 • Steigen folkebibliotek (SteigBib)
 • Steigenskolen (SteigSk)
 • StgBib
 • Steinkjer bibliotek (StkjBib)
 • Stor-Elvdal bibliotek (StldBib)
 • Straumen skule (StmBib)
 • Stokke bibliotek (StokkeBib)
 • Stord folkebibliotek (StrdBib)
 • StvgBib
 • SulBib
 • Skulane i Sund (SundSk)
 • SvarBib
 • Svensedammen skole (SvdBib)
 • Sveio folkebibliotek (SveiBib)
 • SvkBib
 • Svelvik ungdomsskole (SvkuBib)
 • Saltvern skole. Biblioteket (SvuBib)
 • Barkåker skolebibliotek (TBBarSk)
 • Byskogen skole (TBBysSk)
 • Eik skolebibliotek (TBEikSk)
 • Hogsnes skolebibliotek (TBHogSk)
 • Husøy skolebibliotek (TBHusoSk)
 • Husvik skolebibliotek (TBHusvSk)
 • Kongseik ungdomsskole (TBKjelSk)
 • TBKlokSk
 • Presterød skolebibliotek (TBPreSk)
 • Presterød ungdomsskole (TBPreuSk)
 • Ringshaug skolebibliotek (TBRingSk)
 • Ringshaug ungdomsskole. Biblioteket (TBRinguSk)
 • Sandeåsen skolebibliotek (TBSanSk)
 • Sem skolebibliotek (TBSemSk)
 • Træleborg skolebibliotek (TBTrbSk)
 • Vear skole (TBVeaSk)
 • Volden skolebibliotek (TBVolSk)
 • Åsheim barneskoles bibliotek (TKAshBSk)
 • Åsheim ungdomsskolebibliotek (TKAshUSk)
 • Åsvang skolebibliotek (TKAsvaSk)
 • Åsveien skolebibliotek (TKAsveSk)
 • Berg skolebibliotek (TKBergSk)
 • Bispehaugen skolebibliotek (TKBispSk)
 • Blussuvoll skolebibliotek (TKBlusSk)
 • Bratsberg skolebibliotek (TKBratSk)
 • Breidablikk skolebibliotek (TKBreiSk)
 • Brundalen skolebibliotek (TKBrunSk)
 • Byåsen skolebibliotek (TKByasSk)
 • Charlottenlund skolebibliotek (TKChaBSk)
 • Charlottenlund ungdomsskole (TKChaUSk)
 • Dalgård skolebibliotek (TKDalgSk)
 • Eberg skolebibliotek (TKEbrgSk)
 • Flatåsen skolebibliotek (TKFlatSk)
 • TKFuruSk
 • Hårstad skolebibliotek (TKHaarSk)
 • Hallset skolebibliotek (TKHallSk)
 • Hoeggen skolebibliotek (TKHoegSk)
 • Huseby skolebibliotek (TKHuseSk)
 • Ila skolebibliotek (TKIlaSk)
 • Jakobsli skolebibliotek (TKKalvSk)
 • Kattem skolebibliotek (TKKattSk)
 • Klæbu ungdomsskole (TKKlaSk)
 • Kolstad skolebibliotek (TKKolsSk)
 • Lade skolebibliotek (TKLadeSk)
 • Lilleby skolebibliotek (TKLillSk)
 • Markaplassen skolebibliotek (TKMarkSk)
 • Trondheim kommunale kulturskole (TKK) (TKMuSk)
 • Nardo skolebibliotek (TKNardSk)
 • Nidarvoll skolebibliotek (TKNidaSk)
 • TKNideSk
 • Nyborg skolebibliotek (TKNybgSk)
 • Nypvang skolebibliotek (TKNypvSk)
 • Okstad skolebibliotek (TKOkstSk)
 • Ranheim skolebibliotek (TKRanhSk)
 • Romolslia skolebibliotek (TKRomoSk)
 • Rosten skolebibliotek (TKRostSk)
 • Rosenborg skolebibliotek (TKRsbgSk)
 • Rye skolebibliotek (TKRyeSk)
 • Saupstad skole (TKSaupSk)
 • Trondheim voksenopplæring - Trovo (TKSevoSk)
 • Singsaker skolebibliotek (TKSingSk)
 • Sjetne skolebibliotek (TKSjtnSk)
 • Selsbakk skolebibliotek (TKSlsbSk)
 • Solbakken skolebibliotek (TKSolbSk)
 • Sørborgen skole, Trondheim (TKSorSk)
 • Lianvatnet skole (TKSpesSk)
 • Spongdal skolebibliotek (TKSpgdSk)
 • Stabbursmoen skolebibliotek (TKStabSk)
 • Stavset skolebibliotek (TKStavSk)
 • Steindal skolebibliotek (TKStndSk)
 • Strindheim skolebibliotek (TKStriSk)
 • Sunnland skolebibliotek (TKSunlSk)
 • Sverresborg skolebibliotek (TKSvsbSk)
 • Tanem Oppvekstsenter, Trondheim (TKTanSk)
 • Tonstad skolebibliotek (TKTnstSk)
 • Ugla skolebibliotek (TKUglaSk)
 • Utleira skolebibliotek (TKUtlrSk)
 • Vikasen skole (TKVkasSk)
 • Tromsø fengsel (TRFngBib)
 • Trondjord skole (TRTronSk)
 • Frakkagjerd barneskole (TYFrkSk)
 • Tønsberg og Færder bibliotek (TbgBib)
 • Tysværvåg barne- og ungdomsskole (TbuBib)
 • Tangen skole (TgnBib)
 • Trondheim Int. School (This)
 • Tjeldsund bibliotek (TjelBib)
 • TjomeBib
 • Tømmerås skole (TmrBib)
 • Tysvær opplæringssenter (TpedBib)
 • Træna bibliotek (TraBib)
 • TrdBib
 • Trondheim folkebibliotek (TrhBib1)
 • Tromsø bibliotek og byarkiv (TrmsBib)
 • Trysil folkebibliotek (TryBib)
 • Tverlandet skole. Biblioteket (TverBib)
 • Tysfjord folkebibliotek (TyfjBib)
 • Tyrielden Eidskog bibliotek (TyrEiBib)
 • Tysvær bibliotek (TysvBib)
 • Allergot ungdomsskole (UKAlleSk)
 • Bakke skole (UKBakkSk)
 • Borgen skole (UKBorgSk)
 • Døli skolebibliotek (UKDoliSk)
 • Gystadmarka skole (UKGysSk)
 • Gystadmarka ungdomsskole (UKGysuSk)
 • Hovin skolebibliotek (UKHovSk)
 • Jessheim skole (UKJessSk)
 • Mogreina skolebibliotek (UKMogSk)
 • Nordkisa skole (UKNokiSk)
 • Nordby ungdomsskole (UKNordSk)
 • Skogmo skole (UKSkogSk)
 • Vesong ungdomsskole (UKVesoSk)
 • Ullersmo fengselsbibliotek (ULFngBib)
 • Ullensaker bibliotek (UllBib)
 • Utsira bibliotek (UtsBib)
 • Vadsø fengsel (VAFngBib)
 • Vestfoldarkivet (VFKArkiv)
 • Sandeid skulebibliotek (VIImBib)
 • Skjold skulebibliotek (VISkBib)
 • Vats skulebibliotek (VIVaBib)
 • Vågen skule (VIVageSk)
 • Vikedal skulebibliotek (VIViBib)
 • Vik skule og barnehage (VIVikSk)
 • Ørmelen skole (VKOrmSk)
 • Verdal fengsel (VKVerFng)
 • Verdalsøra u/b skole (VKVeruSk)
 • Vinne skole (VKVinSk)
 • Vuku oppvekstsenter (VKVukuSk)
 • Voss ungdomsskole. Biblioteket (VOKuSk)
 • Bøverbru skolebibliotek (VTBovSk)
 • Ihle skolebibliotek (VTIhlSk)
 • Korta skolebibliotek (VTKorSk)
 • Raufoss ungdomsskole (VTRauSk)
 • Raufoss skolebibliotek (VTRaubSk)
 • Reinsvoll skolebibliotek (VTReibSk)
 • Vestre Toten ungdomsskole (VTReiuSk)
 • Thune skolebibliotek (VTThuSk)
 • Buksnes skolebibliotek (VVBukSk)
 • Ballstad skolebibliotek (VVSkoSk)
 • VaagBib
 • Vadsø bibliotek og Finnmark fylkesbibliotek, avdeling Vadsø (VadBib)
 • Valdresmusea (ValdrMus)
 • Værøy folkebibliotek (VarBib)
 • Varden ungdomsskole (VardBib)
 • VefoBib
 • Verdal bibliotek (VerBib)
 • Vefsn bibliotek (VfsnBib)
 • VigeMus
 • Biblioteka i Vindafjord og Etne (VindBib)
 • Vestre Jakobselv skolebibliotek (VjeBib)
 • Våler folkebibliotek (VlrBib)
 • VlruBib
 • Vang folkebibliotek (VngBib)
 • Vang barne- og ungdomsskule (VngVanSk)
 • Voss bibliotek (VosBib)
 • Verket skole (VrkBib)
 • Vestre Toten folkebibliotek (Fyrverkeriet) (VtotBib)
 • Vadsø Ungdomsskole (VuskBib)
 • Meieriet bibliotek (VvoyBib)
 • Wang Vgs. bibliotek (WangVgSk)
 • Lillestrømbibliotekene - prøvesammenslåing (bssamlet1)
 • TEST Asker bibliotek (sammenslått) (bssamlet2)
 • Sogndal, Balestrand og Leikanger - prøvesammenslåing (bssamlet3)
 • Kristiansand, Søgne og Songdalen - prøvesammenslåing (bssamlet4)
 • Tønsberg/Færder og Re bibliotek - prøvesammenslåing (bssamlet5)
 • Deichmanske bibliotek (carl)
 • Mysen innbyggertorg og bibliotek (eidsbib)
 • Høyskolen i Oslo/Avdeling for estetiske fag (estbib) (tidligere kunde)
 • Gokstad kystlag. Motorsamlingen (gkl)

Generert 27/02/2020 kl. 01:13:58


Mer om Bibliotek-Systemer As© Et produkt fra Bibliotek-Systemer As