Samlet utlånsaktivitet på BIBLIOFIL-bibliotek

Hver dag samles det inn data fra alle BIBLIOFIL-bibliotek som bruker utlånsmodulen. Nedenfor følger en oversikt over antall utlån pr. måned. Oversikten nedenfor inneholder data som er registrert tom. 21/01/2020 kl. 01:32

Vær oppmerksom på at denne oversikten inneholder antall utlån pr. måned som er foretatt med BIBLIOFIL. Antallet bibliotek som benytter utlånsmodulen er økende. Dette vil følgelig ikke være noe generelt uttrykk for antall utlån i norske bibliotek.

Det er laget en egen statistikk som inneholder bare de bibliotekene som har brukt utlånsmodulen fra og med Januar 1996. Denne statistikken vil være et bedre uttrykk for den generelle utlånsaktisiviteten i norske bibliotek


Sammenligning av alle fra og med 1996 (graf siste 5 år)

Måned19961997Endring
1996-
1997
1998Endring
1997-
1998
Januar 1,321,752  1,454,222 10.02 % 1,515,921 4.24 %
Februar 1,281,303  1,284,686 0.26 % 1,355,640 5.52 %
Mars 1,375,944  1,242,756 -9.68 % 1,476,259 18.79 %
April 1,156,595  1,385,424 19.78 % 1,278,748 -7.70 %
Mai 1,059,651  1,120,023 5.70 % 1,061,510 -5.22 %
Juni 964,885  992,587 2.87 % 1,066,594 7.46 %
Juli 935,158  886,287 -5.23 % 960,640 8.39 %
August 994,103  1,007,350 1.33 % 1,186,041 17.74 %
September 1,230,358  1,344,255 9.26 % 1,488,896 10.76 %
Oktober 1,455,336  1,464,329 0.62 % 1,537,036 4.97 %
November 1,342,403  1,340,144 -0.17 % 1,433,711 6.98 %
Desember 900,316  973,535 8.13 % 1,056,923 8.57 %
Totalt 14,017,804  14,495,598 3.41 % 15,417,919 6.36 %
 
Måned1999Endring
1998-
1999
2000Endring
1999-
2000
2001Endring
2000-
2001
Januar 1,513,561 -0.16 % 1,690,477 11.69 % 1,834,155 8.50 %
Februar 1,439,188 6.16 % 1,723,204 19.73 % 1,594,479 -7.47 %
Mars 1,720,003 16.51 % 1,770,480 2.93 % 1,769,309 -0.07 %
April 1,323,148 3.47 % 1,395,073 5.44 % 1,499,967 7.52 %
Mai 1,164,274 9.68 % 1,394,982 19.82 % 1,368,024 -1.93 %
Juni 1,228,907 15.22 % 1,251,823 1.86 % 1,240,143 -0.93 %
Juli 1,010,930 5.24 % 1,074,409 6.28 % 1,122,117 4.44 %
August 1,270,276 7.10 % 1,443,975 13.67 % 1,478,036 2.36 %
September 1,609,945 8.13 % 1,598,252 -0.73 % 1,614,864 1.04 %
Oktober 1,643,693 6.94 % 1,778,286 8.19 % 1,874,434 5.41 %
November 1,694,494 18.19 % 1,772,914 4.63 % 1,780,226 0.41 %
Desember 1,157,365 9.50 % 1,191,873 2.98 % 1,161,717 -2.53 %
Totalt 16,775,784 8.81 % 18,085,748 7.81 % 18,337,471 1.39 %
 
Måned2002Endring
2001-
2002
2003Endring
2002-
2003
2004Endring
2003-
2004
Januar 1,923,998 4.90 % 1,961,769 1.96 % 1,927,363 -1.75 %
Februar 1,720,024 7.87 % 1,727,193 0.42 % 1,816,763 5.19 %
Mars 1,634,265 -7.63 % 1,894,001 15.89 % 2,110,903 11.45 %
April 1,741,960 16.13 % 1,653,075 -5.10 % 1,738,682 5.18 %
Mai 1,369,564 0.11 % 1,576,273 15.09 % 1,467,836 -6.88 %
Juni 1,303,899 5.14 % 1,369,863 5.06 % 1,591,570 16.18 %
Juli 1,282,487 14.29 % 1,226,767 -4.34 % 1,252,181 2.07 %
August 1,467,688 -0.70 % 1,553,104 5.82 % 1,701,354 9.55 %
September 1,759,355 8.95 % 1,881,728 6.96 % 2,097,366 11.46 %
Oktober 1,957,348 4.42 % 2,022,140 3.31 % 2,117,887 4.73 %
November 1,846,493 3.72 % 1,868,284 1.18 % 2,204,577 18.00 %
Desember 1,267,160 9.08 % 1,362,628 7.53 % 1,627,261 19.42 %
Totalt 19,274,241 5.11 % 20,096,825 4.27 % 21,653,743 7.75 %
 
Måned2005Endring
2004-
2005
2006Endring
2005-
2006
2007Endring
2006-
2007
Januar 2,194,402 13.86 % 2,171,979 -1.02 % 2,189,909 0.83 %
Februar 1,965,309 8.18 % 1,903,225 -3.16 % 1,930,275 1.42 %
Mars 2,032,275 -3.72 % 2,196,597 8.09 % 2,221,933 1.15 %
April 2,005,574 15.35 % 1,798,225 -10.34 % 1,744,115 -3.01 %
Mai 1,718,067 17.05 % 1,719,838 0.10 % 1,753,421 1.95 %
Juni 1,554,096 -2.35 % 1,488,509 -4.22 % 1,527,620 2.63 %
Juli 1,191,582 -4.84 % 1,181,966 -0.81 % 1,367,813 15.72 %
August 1,843,699 8.37 % 1,851,605 0.43 % 1,918,429 3.61 %
September 2,128,349 1.48 % 2,126,036 -0.11 % 2,153,913 1.31 %
Oktober 2,181,952 3.02 % 2,234,490 2.41 % 2,375,958 6.33 %
November 2,253,236 2.21 % 2,233,160 -0.89 % 2,238,476 0.24 %
Desember 1,535,040 -5.67 % 1,502,169 -2.14 % 1,467,628 -2.30 %
Totalt 22,603,581 4.39 % 22,407,799 -0.87 % 22,889,490 2.15 %
 
Måned2008Endring
2007-
2008
2009Endring
2008-
2009
2010Endring
2009-
2010
Januar 2,353,255 7.46 % 2,335,327 -0.76 % 2,269,894 -2.80 %
Februar 2,131,549 10.43 % 2,112,244 -0.91 % 2,142,297 1.42 %
Mars 2,027,014 -8.77 % 2,439,938 20.37 % 2,557,646 4.82 %
April 2,188,876 25.50 % 2,074,591 -5.22 % 2,051,516 -1.11 %
Mai 1,723,758 -1.69 % 1,865,829 8.24 % 1,782,875 -4.45 %
Juni 1,621,082 6.12 % 1,730,188 6.73 % 1,729,732 -0.03 %
Juli 1,400,739 2.41 % 1,553,648 10.92 % 1,458,200 -6.14 %
August 2,089,348 8.91 % 2,330,451 11.54 % 2,488,680 6.79 %
September 2,278,727 5.79 % 2,349,497 3.11 % 2,383,597 1.45 %
Oktober 2,478,048 4.30 % 2,412,428 -2.65 % 2,343,014 -2.88 %
November 2,363,223 5.57 % 2,371,640 0.36 % 2,422,324 2.14 %
Desember 1,636,460 11.50 % 1,684,891 2.96 % 1,728,341 2.58 %
Totalt 24,292,079 6.13 % 25,260,672 3.99 % 25,358,116 0.39 %
 
Måned2011Endring
2010-
2011
2012Endring
2011-
2012
2013Endring
2012-
2013
Januar 2,432,731 7.17 % 2,496,366 2.62 % 2,597,901 4.07 %
Februar 2,224,223 3.82 % 2,347,671 5.55 % 2,214,016 -5.69 %
Mars 2,529,653 -1.09 % 2,570,175 1.60 % 2,250,837 -12.42 %
April 2,024,626 -1.31 % 2,035,998 0.56 % 2,485,271 22.07 %
Mai 2,121,089 18.97 % 1,976,725 -6.81 % 2,034,338 2.91 %
Juni 1,778,443 2.82 % 1,882,876 5.87 % 1,866,877 -0.85 %
Juli 1,451,803 -0.44 % 1,627,609 12.11 % 1,704,079 4.70 %
August 2,507,650 0.76 % 2,713,958 8.23 % 2,909,855 7.22 %
September 2,314,323 -2.91 % 2,333,086 0.81 % 2,380,987 2.05 %
Oktober 2,364,193 0.90 % 2,527,621 6.91 % 2,571,523 1.74 %
November 2,443,905 0.89 % 2,488,338 1.82 % 2,494,686 0.26 %
Desember 1,768,319 2.31 % 1,628,394 -7.91 % 1,785,779 9.67 %
Totalt 25,960,958 2.38 % 26,628,817 2.57 % 27,296,149 2.51 %
 
Måned2014Endring
2013-
2014
2015Endring
2014-
2015
2016Endring
2015-
2016
Januar 2,589,687 -0.32 % 2,529,754 -2.31 % 2,330,848 -7.86 %
Februar 2,277,172 2.85 % 2,261,928 -0.67 % 2,336,776 3.31 %
Mars 2,517,350 11.84 % 2,587,310 2.78 % 2,306,487 -10.85 %
April 2,182,611 -12.18 % 2,098,052 -3.87 % 2,352,116 12.11 %
Mai 1,968,310 -3.25 % 1,929,021 -2.00 % 1,942,589 0.70 %
Juni 1,853,266 -0.73 % 1,969,396 6.27 % 2,027,861 2.97 %
Juli 1,589,813 -6.71 % 1,697,605 6.78 % 1,663,365 -2.02 %
August 2,848,346 -2.11 % 2,939,709 3.21 % 3,026,669 2.96 %
September 2,555,477 7.33 % 2,413,233 -5.57 % 2,296,500 -4.84 %
Oktober 2,526,041 -1.77 % 2,457,262 -2.72 % 1,963,381 -20.10 %
November 2,433,635 -2.45 % 2,387,745 -1.89 % 1,971,650 -17.43 %
Desember 1,860,723 4.20 % 1,817,327 -2.33 % 1,431,792 -21.21 %
Totalt 27,202,431 -0.34 % 27,088,342 -0.42 % 25,650,034 -5.31 %
 
Måned2017Endring
2016-
2017
2018Endring
2017-
2018
2019Endring
2018-
2019
Januar 2,069,335 -11.22 % 1,972,276 -4.69 % 2,124,083 7.70 %
Februar 1,758,299 -24.76 % 1,661,721 -5.49 % 1,771,106 6.58 %
Mars 2,022,762 -12.30 % 1,756,042 -13.19 % 1,996,363 13.69 %
April 1,680,982 -28.53 % 1,792,685 6.65 % 1,741,303 -2.87 %
Mai 1,631,471 -16.02 % 1,436,912 -11.93 % 1,711,509 19.11 %
Juni 1,514,902 -25.30 % 1,509,910 -0.33 % 1,579,429 4.60 %
Juli 1,311,701 -21.14 % 1,256,915 -4.18 % 1,448,089 15.21 %
August 2,547,049 -15.85 % 2,513,790 -1.31 % 2,656,300 5.67 %
September 1,928,631 -16.02 % 1,927,200 -0.07 % 2,010,866 4.34 %
Oktober 1,948,226 -0.77 % 2,024,916 3.94 % 2,154,564 6.40 %
November 1,971,860 0.01 % 2,001,725 1.51 % 1,947,481 -2.71 %
Desember 1,352,436 -5.54 % 1,363,698 0.83 % 1,230,402 -9.77 %
Totalt 21,737,654 -15.25 % 21,217,790 -2.39 % 22,371,495 5.44 %
 
Måned2020Endring
2019-
2020
Januar 1,170,673 -44.89 %
Februar 0  
Mars 0  
April 0  
Mai 0  
Juni 0  
Juli 0  
August 0  
September 0  
Oktober 0  
November 0  
Desember 0  
Totalt 1,170,673 -94.77 %
 

Totalt antall utlån med BIBLIOFIL siden 1/1/1996: 527,291,213

Tall i gul farge angir måned med påske. Dette vil kunne påvirke antall utlån betydelig.

Tall i rød farge angir innværende måned og betyr at tallene ikke er fullstendige


Antall utsendte purrebrev pr. år

ÅrBrev via postenBrev via epost
1996 715228 0
1997(28.3%) 917407 0
1998(6.1%) 973399 3480
1999(11.1%) 1081072 (333.2%) 15077
2000(-0.3%) 1078016 (384.7%) 73078
2001(-4.3%) 1031991 (54.0%) 112536
2002(-6.4%) 965884 (69.0%) 190231
2003(-1.0%) 956427 (50.4%) 286185
2004(-11.3%) 848026 (20.0%) 343565
2005(-4.2%) 812729 (30.9%) 449677
2006(-11.1%) 722441 (16.3%) 522998
2007(-12.1%) 635173 (3.1%) 539126
2008(-7.2%) 589449 (8.4%) 584675
2009(-6.5%) 550961 (11.4%) 651234
2010(-10.2%) 494950 (2.8%) 669607
2011(-7.3%) 458828 (5.0%) 703389
2012(-7.2%) 425991 (-2.1%) 688929
2013(0.9%) 429731 (-9.3%) 624688
2014(-22.4%) 333395 (9.5%) 683923
2015(-18.8%) 270812 (0.1%) 684438
2016(-13.5%) 234131 (-5.5%) 646588
2017(-27.5%) 169772 (-22.0%) 504321
2018(-18.2%) 138857 (-2.2%) 493268
2019(-5.9%) 130653 (10.6%) 545351
2020 4960 31581

Bestilt innlån pr. år

ÅrBestilt innlånBestilt lånerinitiert innlån
1997 54083 0
1998(34.3%) 72638 0
1999(18.2%) 85891 0
2000(13.1%) 97140 11
2001(1.3%) 98392 0
2002(1.2%) 99525 0
2003(-3.2%) 96381 0
2004(18.4%) 114074 0
2005(17.5%) 134089 0
2006(8.6%) 145611 0
2007(4.5%) 152114 0
2008(13.9%) 173284 4142
2009(29.9%) 225038 (470.9%) 23645
2010(38.7%) 312094 (141.8%) 57175
2011(17.6%) 367086 (34.7%) 77002
2012(3.7%) 380490 (-10.8%) 68693
2013(3.5%) 393888 (13.3%) 77812
2014(5.3%) 414609 (16.7%) 90829
2015(2.9%) 426436 (0.8%) 91524
2016(-4.6%) 406862 (-9.8%) 82532
2017(-16.2%) 340846 (-6.5%) 77151
2018(12.2%) 382535 (6.2%) 81896
2019(8.8%) 416223 (4.9%) 85893
2020 25093 4001

Utlånt innlån pr. år

ÅrUtlånt innlånUtlånt lånerinitiert innlån
1997 45245 0
1998(38.9%) 62844 0
1999(18.6%) 74524 0
2000(12.9%) 84141 0
2001(1.7%) 85547 0
2002(1.4%) 86738 0
2003(-0.9%) 85940 0
2004(22.2%) 105008 0
2005(28.3%) 134708 0
2006(13.5%) 152923 0
2007(4.9%) 160343 0
2008(11.1%) 178196 2594
2009(15.7%) 206192 (569.5%) 17366
2010(20.9%) 249328 (140.3%) 41737
2011(26.9%) 316312 (70.8%) 71293
2012(10.8%) 350335 (15.0%) 81958
2013(6.6%) 373328 (19.9%) 98286
2014(4.6%) 390476 (10.2%) 108301
2015(5.2%) 410936 (5.9%) 114686
2016(-3.0%) 398417 (-2.7%) 111563
2017(-3.3%) 385134 (-7.6%) 103128
2018(6.7%) 411011 (11.4%) 114925
2019(13.0%) 464259 (9.7%) 126111
2020 24094 5897

Fjernlånsbestilling pr. år

ÅrFjernlånsbestilling mottattFjernlånsbestilling lånerinitiert mottatt
2004 177635 0
2005(23.9%) 220027 0
2006(-1.7%) 216232 0
2007(3.2%) 223164 0
2008(9.6%) 244616 5946
2009(15.5%) 282624 (363.9%) 27585
2010(18.6%) 335311 (98.8%) 54841
2011(6.1%) 355883 (43.9%) 78934
2012(-2.5%) 347089 (-8.0%) 72599
2013(-1.7%) 341348 (10.6%) 80268
2014(4.1%) 355244 (4.8%) 84133
2015(7.3%) 381339 (11.9%) 94186
2016(-21.0%) 301087 (-32.2%) 63899
2017(-97.8%) 6525 (-98.9%) 698
2018(-44.2%) 3639 (-37.7%) 435
2019(-42.8%) 2080 (-53.8%) 201
2020 105 5

Fjernlån (utlån) utført pr. år

ÅrFjernlån
1999 32183
2000(861.3%) 309369
2001(1.4%) 313800
2002(10.8%) 347689
2003(7.2%) 372803
2004(8.1%) 403120
2005(0.7%) 405807
2006(-3.9%) 389995
2007(4.9%) 408928
2008(10.1%) 450188
2009(8.4%) 487911
2010(14.4%) 558124
2011(5.1%) 586588
2012(-2.2%) 573892
2013(0.9%) 579203
2014(6.3%) 615597
2015(6.0%) 652697
2016(-6.2%) 612320
2017(-32.2%) 414898
2018 414921
2019(1.2%) 419727
2020 29537

Innlevering for annet bibliotek pr. år

ÅrInnleveringer
2007 2712
2008(816.0%) 24842
2009(82.6%) 45370
2010(44.4%) 65521
2011(22.4%) 80216
2012(24.5%) 99888
2013(10.7%) 110561
2014(13.9%) 125951
2015(8.5%) 136662
2016(-6.2%) 128156
2017(-24.7%) 96481
2018(-4.5%) 92107
2019(4.0%) 95827
2020 3751

Mottatt depoteksemplar pr. år

ÅrMottatt
2009 13418
2010(263.4%) 48755
2011(22.5%) 59721
2012(1.8%) 60783
2013(4.3%) 63374
2014(0.6%) 63766
2015(-4.1%) 61172
2016(16.4%) 71228
2017(-62.8%) 26515
2018(77.9%) 47167
2019(5.8%) 49915
2020 2325

BIBLIOFIL holder forøvrig orden på:

Total mediebestand i norske bibliotek pr. 2008: 56 millioner (kilde: ABM-Utvikling)

Antall eksemplarer 29,369,987 
Antall forskjellige titler 15,078,433 
Antall lånere 5,056,071 

Utlån 1996

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar1,321,75262
Februar1,281,30362
Mars1,375,94464
April1,156,59566
Mai1,059,65166
Juni964,88569
Juli935,15867
August994,10369
September1,230,35870
Oktober1,455,33670
November1,342,40371
Desember900,31672

Totalt antall utlån i 1996: 14,017,804


Utlån 1997

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar1,454,22274
Februar1,284,68674
Mars1,242,75675
April1,385,42475
Mai1,120,02375
Juni992,58776
Juli886,28774
August1,007,35076
September1,344,25579
Oktober1,464,32978
November1,340,14479
Desember973,53579

Totalt antall utlån i 1997: 14,495,598


Utlån 1998

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar1,515,92182
Februar1,355,64084
Mars1,476,25981
April1,278,74879
Mai1,061,51080
Juni1,066,59481
Juli960,64079
August1,186,04185
September1,488,89686
Oktober1,537,03686
November1,433,71186
Desember1,056,92387

Totalt antall utlån i 1998: 15,417,919


Utlån 1999

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar1,513,56188
Februar1,439,18892
Mars1,720,00396
April1,323,148100
Mai1,164,274105
Juni1,228,907104
Juli1,010,930101
August1,270,276109
September1,609,945116
Oktober1,643,693117
November1,694,494119
Desember1,157,365127

Totalt antall utlån i 1999: 16,775,784


Utlån 2000

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar1,690,477130
Februar1,723,204125
Mars1,770,480127
April1,395,073130
Mai1,394,982131
Juni1,251,823127
Juli1,074,409109
August1,443,975130
September1,598,252131
Oktober1,778,286136
November1,772,914136
Desember1,191,873136

Totalt antall utlån i 2000: 18,085,748


Utlån 2001

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar1,834,155138
Februar1,594,479138
Mars1,769,309143
April1,499,967140
Mai1,368,024145
Juni1,240,143138
Juli1,122,117109
August1,478,036149
September1,614,864151
Oktober1,874,434160
November1,780,226170
Desember1,161,717177

Totalt antall utlån i 2001: 18,337,471


Utlån 2002

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar1,923,998187
Februar1,720,024191
Mars1,634,265198
April1,741,960199
Mai1,369,564195
Juni1,303,899193
Juli1,282,487116
August1,467,688201
September1,759,355216
Oktober1,957,348221
November1,846,493230
Desember1,267,160221

Totalt antall utlån i 2002: 19,274,241


Utlån 2003

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar1,961,769241
Februar1,727,193242
Mars1,894,001247
April1,653,075250
Mai1,576,273254
Juni1,369,863252
Juli1,226,767123
August1,553,104262
September1,881,728283
Oktober2,022,140292
November1,868,284292
Desember1,362,628291

Totalt antall utlån i 2003: 20,096,825


Utlån 2004

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar1,927,363325
Februar1,816,763337
Mars2,110,903378
April1,738,682390
Mai1,467,836383
Juni1,591,570382
Juli1,252,181124
August1,701,354384
September2,097,366436
Oktober2,117,887432
November2,204,577452
Desember1,627,261438

Totalt antall utlån i 2004: 21,653,743


Utlån 2005

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar2,194,402463
Februar1,965,309464
Mars2,032,275464
April2,005,574466
Mai1,718,067464
Juni1,554,096451
Juli1,191,582138
August1,843,699441
September2,128,349471
Oktober2,181,952480
November2,253,236487
Desember1,535,040483

Totalt antall utlån i 2005: 22,603,581


Utlån 2006

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar2,171,979502
Februar1,903,225504
Mars2,196,597521
April1,798,225523
Mai1,719,838525
Juni1,488,509496
Juli1,181,966146
August1,851,605505
September2,126,036543
Oktober2,234,490550
November2,233,160554
Desember1,502,169550

Totalt antall utlån i 2006: 22,407,799


Utlån 2007

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar2,189,909561
Februar1,930,275559
Mars2,221,933557
April1,744,115567
Mai1,753,421572
Juni1,527,620539
Juli1,367,813168
August1,918,429555
September2,153,913584
Oktober2,375,958587
November2,238,476595
Desember1,467,628587

Totalt antall utlån i 2007: 22,889,490


Utlån 2008

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar2,353,255606
Februar2,131,549610
Mars2,027,014611
April2,188,876614
Mai1,723,758603
Juni1,621,082571
Juli1,400,739174
August2,089,348590
September2,278,727622
Oktober2,478,048633
November2,363,223632
Desember1,636,460620

Totalt antall utlån i 2008: 24,292,079


Utlån 2009

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar2,335,327640
Februar2,112,244635
Mars2,439,938646
April2,074,591644
Mai1,865,829638
Juni1,730,188614
Juli1,553,648179
August2,330,451618
September2,349,497651
Oktober2,412,428650
November2,371,640645
Desember1,684,891641

Totalt antall utlån i 2009: 25,260,672


Utlån 2010

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar2,269,894650
Februar2,142,297655
Mars2,557,646659
April2,051,516660
Mai1,782,875663
Juni1,729,732633
Juli1,458,200186
August2,488,680657
September2,383,597688
Oktober2,343,014684
November2,422,324698
Desember1,728,341689

Totalt antall utlån i 2010: 25,358,116


Utlån 2011

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar2,432,731705
Februar2,224,223693
Mars2,529,653699
April2,024,626697
Mai2,121,089697
Juni1,778,443660
Juli1,451,803199
August2,507,650673
September2,314,323695
Oktober2,364,193701
November2,443,905716
Desember1,768,319706

Totalt antall utlån i 2011: 25,960,958


Utlån 2012

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar2,496,366737
Februar2,347,671733
Mars2,570,175732
April2,035,998739
Mai1,976,725733
Juni1,882,876711
Juli1,627,609197
August2,713,958736
September2,333,086763
Oktober2,527,621764
November2,488,338763
Desember1,628,394748

Totalt antall utlån i 2012: 26,628,817


Utlån 2013

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar2,597,901764
Februar2,214,016763
Mars2,250,837764
April2,485,271766
Mai2,034,338760
Juni1,866,877733
Juli1,704,079211
August2,909,855758
September2,380,987767
Oktober2,571,523784
November2,494,686789
Desember1,785,779776

Totalt antall utlån i 2013: 27,296,149


Utlån 2014

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar2,589,687792
Februar2,277,172793
Mars2,517,350797
April2,182,611784
Mai1,968,310785
Juni1,853,266757
Juli1,589,813212
August2,848,346754
September2,555,477790
Oktober2,526,041789
November2,433,635806
Desember1,860,723803

Totalt antall utlån i 2014: 27,202,431


Utlån 2015

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar2,529,754823
Februar2,261,928816
Mars2,587,310818
April2,098,052815
Mai1,929,021807
Juni1,969,396793
Juli1,697,605211
August2,939,709790
September2,413,233819
Oktober2,457,262821
November2,387,745827
Desember1,817,327802

Totalt antall utlån i 2015: 27,088,342


Utlån 2016

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar2,330,848824
Februar2,336,776826
Mars2,306,487818
April2,352,116825
Mai1,942,589815
Juni2,027,861787
Juli1,663,365212
August3,026,669807
September2,296,500831
Oktober1,963,381830
November1,971,650845
Desember1,431,792823

Totalt antall utlån i 2016: 25,650,034


Utlån 2017

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar2,069,335840
Februar1,758,299839
Mars2,022,762838
April1,680,982821
Mai1,631,471821
Juni1,514,902805
Juli1,311,701216
August2,547,049810
September1,928,631837
Oktober1,948,226838
November1,971,860832
Desember1,352,436818

Totalt antall utlån i 2017: 21,737,654


Utlån 2018

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar1,972,276838
Februar1,661,721833
Mars1,756,042821
April1,792,685826
Mai1,436,912806
Juni1,509,910793
Juli1,256,915216
August2,513,790802
September1,927,200824
Oktober2,024,916822
November2,001,725826
Desember1,363,698808

Totalt antall utlån i 2018: 21,217,790


Utlån 2019

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar2,124,083859
Februar1,771,106849
Mars1,996,363860
April1,741,303844
Mai1,711,509840
Juni1,579,429812
Juli1,448,089207
August2,656,300834
September2,010,866857
Oktober2,154,564879
November1,947,481893
Desember1,230,402856

Totalt antall utlån i 2019: 22,371,495


Utlån 2020

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar1,170,673845
Februar00
Mars00
April00
Mai00
Juni00
Juli00
August00
September00
Oktober00
November00
Desember00

Totalt antall utlån i 2020: 1,170,673


Utlån sortert på måned


Brev sendt på SMS

 ReserveringsbrevForhåndsvarslerPurrebrev
20161034942766329122228
2017902481658559139727
2018946456681199163647
20191074347736849174541
2020710824068511306

Dataene er innsamlet fra følgende bibliotek:

 • Rena skolebibliotek (AAmRenSk)
 • Sandnes barneskole (AGSandSk)
 • Sandnessjøen U.skole (AGSanduSk)
 • Søvik oppvekstsenter (AGSoviSk)
 • Ura skolebibliotek (AGUraSk)
 • Aursmoen skolebibliotek (AHAurSk)
 • Bjørkelangen skolebibliotek (AHBjoSk)
 • Bråte skolebibliotek (AHBraSk)
 • Haneborg skolebibliotek (AHHanSk)
 • Løken og Hofmoen skolebibliotek (AHLokSk)
 • Setskog oppvekstsenter, biblioteket (AHSetSk)
 • Arnestad barneskole (AKArSk)
 • Billingstad barneskole (AKBiSk)
 • Blakstad barneskole (AKBlSk)
 • Bondi barneskole (AKBoSk)
 • Borgen ungdomsskole (AKBouSk)
 • Drengsrud barneskole (AKDrSk)
 • Hagaløkka barneskole (AKHaSk)
 • Heggedal barneskole (AKHeSk)
 • Hofstad barneskole (AKHoSk)
 • Hovedgården ungdomsskole (AKHouSk)
 • Hvalstad barneskole (AKHvSk)
 • Jansløkka barneskole (AKJaSk)
 • Landøya ungdomsskole (AKLaSk)
 • Mellom-Nes barneskole (AKMnSk)
 • Nesøya barneskole (AKNeSk)
 • Risenga ungdomsskole (AKRiSk)
 • Rønningen barneskole (AKRoSk)
 • Solberg barneskole (AKSoSk)
 • Solvang ungdomsskole (AKSouSk)
 • Torstad ungdomsskole (AKToSk)
 • Vardåsen barneskole (AKVaSk)
 • Vettre barneskole (AKVeSk)
 • Vollen ungdomsskole. Biblioteket (AKVuSk)
 • Alta ungdomsskole (ALAltuSk)
 • Aronnes skole (ALAronSk)
 • Bossekop skole (ALBossSk)
 • Elvebakken skole (ALElveSk)
 • Gakori skole (ALGakoSk)
 • Kaafjord skole (ALKafjSk)
 • Kaiskuru Nærmiljøsenter (ALKaisSk)
 • Komsa skole (ALKomsSk)
 • Korsfjord skole (ALKorsSk)
 • Kvalfjord skole (ALKvalSk)
 • Leirbotn oppvekstsenter (ALLeirSk)
 • Øvre Alta skole (ALOvreSk)
 • Rafsbotn skole (ALRafsSk)
 • Saga skole (ALSagaSk)
 • Sandfallet ungdomsskole (ALSanuSk)
 • Talvik skole (ALTlvkSk)
 • Tverrelvdalen skole (ALTverSk)
 • Andenes skole (ANAndSk)
 • Asdal skolebibliotek (ARAsdaSk)
 • Birkenlund skolebibliotek (ARBirkSk)
 • Eydehavn skolebibliotek (AREydSk)
 • Hisøy skolebibliotek (ARHisSk)
 • Moltemyr skolebibliotek (ARMoltSk)
 • Myra skolebibliotek (ARMyrSk)
 • Nedenes skolebibliotek (ARNedSk)
 • Nesheim skolebibliotek (ARNesSk)
 • Roligheden skolebibliotek (ARRolSk)
 • Rykene oppvekstsenter. Biblioteket (ARRykSk)
 • Sandnes skolebibliotek (ARSandSk)
 • Stinta skolebibliotek (ARStinSk)
 • Strømmen skolebibliotek (ARStrSk)
 • Stuenes skolebibliotek (ARStuSk)
 • Arendal voksenopplæring (ARVoksSk)
 • Arendal Rådhus, Fagbiblioteket (ARadhus)
 • Davanger skolebibliotek (ASDavSk)
 • Erdal skolebibliotek (ASErdSk)
 • Erdal ungdomsskole. (ASErduSk)
 • Fauskanger skole (ASFauSk)
 • Follese skole, Askøy (ASFolSk)
 • Hanøy skole (ASHanSk)
 • Haugland skolebibliotek (ASHauSk)
 • Hetlevik skole (ASHetSk)
 • Hop skole (ASHopSk)
 • Kleppe skolebibliotek (ASKleSk)
 • Kleppestø skolebibliotek (ASKlepSk)
 • Kleppestø ungdomsskole (ASKleuSk)
 • Ravnanger ungdomsskole (ASRavnSk)
 • Strusshamn skolebibliotek (ASStrSk)
 • Tveit skole, Askøy (ASTveSk)
 • AalesuSk
 • Åssiden skolebibliotek (AasBib)
 • Åsgården skol (AasgBib)
 • Ålesund bibliotek (AleBib)
 • Ålesund grunnskoler (AleSkBib)
 • Kulturbadet bibliotek (AlstBib)
 • Alstad ungdomsskole. Biblioteket (AlsuBib)
 • Alta Bibliotek (AltaBib)
 • Åmot Folkebibliotek (AmotBib)
 • Andøy folkebibliotek (AndBib)
 • Andebu bibliotek (AndeBib)
 • Askøybibliotek (AoyBib)
 • Arendal bibliotek (ArnBib)
 • Asker bibliotek (AskBib)
 • AskoBib
 • Åsnes folkebibliotek (AsnBib)
 • Aurskog-Høland bibliotek (AuHoBib)
 • Audnedal folkebibliotek (AudBib)
 • AurBib
 • Austevoll folkebibliotek (AustBib)
 • Grasmyr ungdomsskole. Biblioteket (BAGrasSk)
 • Herre skolebibliotek (BAHerrSk)
 • Langesund barneskole. Biblioteket (BALandSk)
 • Langesund ungdomsskole. Biblioteket (BALangSk)
 • Rønholt skolebibliotek (BARonSk)
 • Rugtvedt skolebibliotek (BARugSk)
 • Stathelle skolebibliotek (BAStatSk)
 • Ballangen skolebibliotek (BLBalSk)
 • Alstad skolebibliotek (BOAlsbSk)
 • Aspåsen skolebibliotek (BOAspSk)
 • Bodøsjøen skole (BOBosoSk)
 • Bodo fengsel. Biblioteket (BOFngBib)
 • Grønnåsen skole (BOGroSk)
 • Hunstad barneskole (BOHunBSk)
 • Hunstad U.skole (BOHunUSk)
 • Kjerringøy skole (BOKjerSk)
 • Løpsmark skolebibliotek (BOLopSk)
 • Misvær skole (BOMisvSk)
 • Østbyen skole (BOOstSk)
 • Saltstraumen skole (BOSaltSk)
 • Skjerstad oppvekstsenter. Biblioteket (BOSkjSk)
 • Bodø voksenopplæring (BOVoksSk)
 • Lyngdal og Audnedal - prøvesammenslåing (BSsamlet10)
 • Bø og Sauherad - prøvesammenslåing (BSsamlet11)
 • Testsammeslåing: Kristiansand skoler og skoler fra Songdalen (BSsamlet12)
 • Trondheim folkebibliotek - prøvesammenslåing (BSsamlet6)
 • Voss og Granvin - prøvesammenslåing (BSsamlet7)
 • Ålesund, Haram, Skodje, Ørskog og Sandøy - prøvesammenslåing (BSsamlet8)
 • Aurskog-Høland og Rømskog - prøvesammenslåing (BSsamlet9)
 • Bø skule (BTBoSk)
 • Bø ungdomsskule (BTBouSk)
 • Folkestad skole (BTFolkSk)
 • Øygardsbiblioteka (BVestBib)
 • Ballangen bibliotek (BalBib)
 • Balestrand folkebibliotek (BaleBib)
 • Bamble bibliotek (BamBib)
 • Ådnamarka skule (BgAdnSk)
 • Alrekstad skole (BgAleSk)
 • Alvøen skole (BgAlvSk)
 • Apeltun skole (BgApeSk)
 • Åstveit skole (BgAstSk)
 • Aurdalslia skole (BgAurSk)
 • Bjørndalsskogen skole (BgBjoSk)
 • Blokkhaugen skole (BgBloSk)
 • Bønes skole (BgBonSk)
 • Breimyra skole (BgBreSk)
 • Bergen Byarkiv (BgByark)
 • Fagavdeling barnehage og skole (BgByrSk)
 • Christi Krybbe skoler (BgChrSk)
 • Damsgård skole (BgDamSk)
 • Eidsvåg skole (BgEidSk)
 • Fjellsdalen skole (BgFjeSk)
 • Flaktveit skolebibliotek (BgFlaSk)
 • Fridalen skole (BgFriSk)
 • Garnes skule (BgGarSk)
 • Garnes ungdomsskule (BgGaruSk)
 • Gimle skole (BgGimSk)
 • Holen skole ungdomstrinnet (BgHasSk)
 • Haukås skole (BgHauaSk)
 • Haugland skulebibliotek (BgHaugSk)
 • Haukedalen skole (BgHaukSk)
 • Haukeland skole (BgHaulSk)
 • Hellen skole (BgHellSk)
 • Hjellestad skolebibliotek (BgHjeSk)
 • Holen skole barnetrinnet (BgHolSk)
 • Hop skole (BgHopSk)
 • Hordvik skolebibliotek (BgHorSk)
 • BgIndSk
 • Kaland skole (BgKalSk)
 • Kalvatræet skole (BgKalvSk)
 • Kirkevoll skole (BgKirSk)
 • Kjøkkelvik skole (BgKjoSk)
 • Kringlebotn skole (BgKriSk)
 • Krokeide skolebibliotek (BgKroSk)
 • Krohnengen skole (BgKrohSk)
 • Kronstad skole (BgKronSk)
 • Kyrkjekrinsen skole (BgKyrSk)
 • Landås skole (BgLanSk)
 • Li skolebibliotek (BgLiSk)
 • Liland skole (BgLilSk)
 • Loddefjord skole (BgLodSk)
 • Lone skule (BgLonSk)
 • Løvås skole (BgLovSk)
 • Lynghaug skole (BgLynSk)
 • Lyshovden skole (BgLysSk)
 • Marikollen skole (BgMarSk)
 • Mathopen skole (BgMatSk)
 • Midtun skole (BgMidSk)
 • Minde skole (BgMinSk)
 • Mjølkeråen skole (BgMjoSk)
 • Møhlenpris skole (BgMohSk)
 • Nattland skole (BgNatSk)
 • Ny Krohnborg skole (BgNkroSk)
 • Nordnes skole (BgNorSk)
 • Nordvik skole (BgNorvSk)
 • Nygård skolebibliotek (BgNygSk)
 • Nygårdslien skole (BgNyglSk)
 • Olsvik skolebibliotek (BgOlsSk)
 • Ortun skole (BgOrtSk)
 • Paradis skole (BgParSk)
 • Rå skole (BgRaaSk)
 • Rådalslien skolebibliotek (BgRadSk)
 • Riple skole (BgRipSk)
 • Rolland skole (BgRolSk)
 • Rothaugen skole (BgRotSk)
 • Sædalen skole (BgSadaSk)
 • Salhus skole (BgSalSk)
 • Sælen skole (BgSaleSk)
 • BgSamSk
 • Sandgotna skole (BgSanSk)
 • Seljedalen skole (BgSelSk)
 • Skeie skole (BgSkeSk)
 • Skjold skole (BgSkjSk)
 • Skranevatnet skole (BgSkrSk)
 • Slåtthaug skole (BgSlaSk)
 • Slettebakken skole (BgSleSk)
 • Smørås skole (BgSmoSk)
 • Søråshøgda skole (BgSoraSk)
 • Søreide skole (BgSoreSk)
 • Storetveit skole (BgStorSk)
 • Tertnes skole (BgTerSk)
 • Trengereid oppveksttun (BgTreSk)
 • BgTunSk
 • Tveiterås skole (BgTveSk)
 • Ulsetskogen skole (BgUlseSk)
 • Ulsmåg skole (BgUlsmSk)
 • Vadmyra skole (BgVadSk)
 • Varden skole (BgVarSk)
 • Voksenopplæring (BgVokSk)
 • Ytrebygda skole (BgYtrSk)
 • Ytre Arna skule (BgYtreSk)
 • Bokn bibliotek (BknBib)
 • Bømlo folkebibliotek (BmloBib)
 • Bankgata skolebibliotek (BnkuBib)
 • Midt-Telemark bibliotek (BoBib)
 • Stormen bibliotek (BodBib)
 • Bø i Vesterålen folkebibliotek (BoeVeBib)
 • Bølehøgda skolebibliotek (BolBib)
 • Børresen skolebibliotek (BorBib)
 • Bratbergkleiva skole Skien (BrbBib)
 • Bergen Off. Bibliotek (BrgBib)
 • BrgrBib
 • Bærum bibliotek (BrmBib)
 • Buskerud skoleboksentral (BuskSkSk)
 • Bytårnet ungdomsskole (BytBib)
 • Det flerspråklige bibliotek (DFBBib)
 • Åskollen skolebibliotek (DKAasSk)
 • Aronsløkka skolebibliotek (DKAronSk)
 • Bragernes skolebibliotek (DKBragSk)
 • Brandengen skolebibliotek (DKBranSk)
 • Danvik skolebibliotek (DKDanSk)
 • Fjell skolebibliotek (DKFjelSk)
 • Frydenhaug skolebibliotek (DKFrydSk)
 • Hallermoen skolebibliotek (DKHallSk)
 • Introduksjonssenteret i Drammen (DKIntro)
 • Kjøsterud skole (DKKjoSk)
 • Øren skolebibliotek (DKOreSk)
 • Rødskog skolebibliotek (DKRodSk)
 • Skoger skolebibliotek (DKSkogSk)
 • Marienlyst skole (DKStroSk)
 • Vestbygda skolebibliotek (DKVestSk)
 • Dale skulebibliotek (DaleVgs)
 • Dønna bibliotek (DonnBib)
 • DrmBib
 • Eidsberg ungdomsskole. Biblioteket (EKEidsSk)
 • Mysen skolebibliotek (EKMysSk)
 • Indre Østfold Fengselsbibliotek (EKOstFng)
 • Elverum Læringssenter (ELElvLar)
 • Elverum ungdomsskole (ELElvUSk)
 • Frydenlund skole (ELFrydSk)
 • Hanstad skole (ELHansSk)
 • Hernes skole (ELHernSk)
 • Kirkeby oppvekstsenter (ELKirkSk)
 • Lillemoen skole (ELLillSk)
 • Søbakken skole (ELSobaSk)
 • Sørskogbygda skole (ELSoskSk)
 • Utstyrsbiblioteket i Elverum (ELUtstBi)
 • Vestad skole (ELVestSk)
 • Ydalir skole, Elverum (ELYdaSk)
 • Enebakk ungdomsskole (ENEneSk)
 • Engerdal barne- og ungdomsskole (ENEngSk)
 • Hauglia skole (ENHaugSk)
 • Mjær ungdomsskole. Biblioteket (ENMjarSk)
 • Stranden skole (ENStraSk)
 • Ytre Enebakk skole (ENYtEnSk)
 • ETEngeSk
 • EbbBib
 • Eidsvoll bibliotek (EivoBib)
 • Elverum bibliotek (ElveBib)
 • Enebakk bibliotek (EneBib)
 • Engerdal folkebibliotek (EngBib)
 • Evenes folkebibliotek (EvenBib)
 • Farsund barne- og ungdomsskole (FAFarSk)
 • Lista ungdomsskole (FALisSk)
 • Ore skole (FAOreSk)
 • Vanse skole (FAVanSk)
 • Hovinhøgda skolebibliotek (FETHovSk)
 • Riddersand skole (FETRidSk)
 • Øvrebygda skule (FIOvrSk)
 • Rimbareid barne og ungdomsskule (FIRimSk)
 • Sælevik skule (FISalSk)
 • Førde tekniske fagskule (FKFtekSk)
 • Hafstad vgs (FKHafSk)
 • Mo og Øyrane Videregående skule (FKOyrSk)
 • Grunnskulane i Førde kommune (FKSlSk)
 • Flekkefjord U.skole (FLFluSk)
 • Gyland skole (FLGylSk)
 • Hidra skole (FLHidSk)
 • Sira skole (FLSiraSk)
 • Søyland skolebibliotek (FLSlaSk)
 • Sunde skolebibliotek (FLSunSk)
 • Årum skole (FRAarSk)
 • Ambjørnrød skole (FRAmbSk)
 • Begby barne- og ungdomsskole (FRBegSk)
 • Borge skole (FRBorSk)
 • Borge ungdomsskole (FRBoruSk)
 • Cicignon barne- og u. skole (FRCicSk)
 • Fredrikstad museum (FRFrdMus)
 • Vestbygda ungdomsskole (FRGauSk)
 • Gudeberg barne- og u. skole (FRGudSk)
 • Gressvik ungdomsskole (FRGvkSk)
 • Hauge skole (FRHauSk)
 • Haugeåsen ungdomsskole (FRHauaSk)
 • Hurrød skole (FRHurSk)
 • Kjølberg skole (FRKlbSk)
 • Kråkerøy ungdomsskole (FRKraSk)
 • Kvernhuset ungdomsskole (FRKvhSk)
 • Lunde skole (FRLunSk)
 • Manstad skole (FRManSk)
 • Sagabakken skole (FRNabSk)
 • Nøkleby skole (FRNokSk)
 • Nylende skole (FRNylSk)
 • Pedagogisk senter (FRPedSen)
 • PPT (FRPptTj)
 • Råkollen skole (FRRakSk)
 • Rødsmyra skole (FRRdmSk)
 • Rekustad skole (FRRekSk)
 • Rød skole, Kråkerøy (FRRodkSk)
 • Rød skole, Onsøy (FRRodoSk)
 • Slevik skole (FRSleSk)
 • Trara skole (FRTraSk)
 • Torp skole (FRTrpSk)
 • Torsnes skole (FRTsnSk)
 • Trosvik skole (FRTvkSk)
 • Fada
 • Fagerheim skolebibliotek (FagBib)
 • Farsund bibliotek (FarsBib)
 • Fet folkebibliotek (FetBib)
 • Garderåsen skole (FetGarSk)
 • Fet skolebibliotek (FetSk)
 • FetSkole
 • Skulane i Fjell (FjellSk)
 • Pedagogisk senter Fjell (FjlPedSk)
 • Flakstad folkebibliotek (FlakBib)
 • Flekkefjord bibliotek (FlekBib)
 • Flosta skolebibliotek (FlstBib)
 • ForsBib
 • Fredrikstad bibliotek (FrdBib)
 • Førre skole (FreBib)
 • Frakkagjerd ungdomsskule (FrkBib)
 • Førland skule (FrlnBib)
 • Vadsø barneskole (FsnBib)
 • Bjørnafjorden bibliotek Eikelandsosen (FusaBib)
 • Gjerdrum barneskole (GJGjebSk)
 • Gjerdrum ungdomsskole (GJGusSk)
 • Veståsen skolebibliotek (GJVestSk)
 • Gjøvik-skolene (GJoSk)
 • Gausdal ungdomsskole. Biblioteket (GKGauSk)
 • GamvBib
 • Gausdal bibliotek (GausBib)
 • Gimsøy skole (GimBib)
 • Gjøvik bibliotek (GjoBib)
 • Gjerpen ungdomsskole, Skien (GjuBib)
 • GlpBib
 • Galterud skole. Biblioteket (GltBib)
 • Granly skolebibliotek (GraBib)
 • Grinde skule (GrdBib)
 • Gjerdrum folkebibliotek (GrmBib)
 • Grue folkebibliotek (GrueBib)
 • GrvBib
 • Gulskogen skole (GulBib)
 • Granvin folkebibliotek (GvnBib)
 • Tistedal skole (HAAsSk)
 • Berg skole (HABeSk)
 • Folkvang skole (HAFoSk)
 • Gimle skolebibliotek (HAGiSk)
 • Hjortsberg skole (HAHjSk)
 • Halden fengselsbibliotek (HAHldFng)
 • Låby skole (HALaaSk)
 • Kongeveien skole (HAOebSk)
 • Os skole (HAOsSk)
 • Prestebakke skole (HAPrSk)
 • Risum ungdomsskole (HARiSk)
 • Rødsberg skole (HARoeSk)
 • Solheim skole (HASoSk)
 • Strupe ungdomsskole (HAStSk)
 • Baksalen skolebibliotek (HFBakSk)
 • Breilia Ungdomsskole, Hammerfest (HFBreiSk)
 • Fjordtun Skole, Hammerfest (HFFjoSk)
 • Fuglenes skolebibliotek (HFFugSk)
 • Hof skolebibliotek, Holmestrand (HFHofSk)
 • Reindalen skolebibliotek (HFReiSk)
 • Fister skole (HJFistSk)
 • Hjelmeland skule (HJHjelSk)
 • Ajer ungdomsskolebibliotek, Hamar (HKAjerSk)
 • Børstad skolebibliotek, Hamar (HKBorSk)
 • Ener ungdomsskole, Hamar (HKEnerSk)
 • Greveløkka skolebibliotek (HKGrevSk)
 • Hedmark fengsel,Hamar (HKHmrFng)
 • Ingeberg skolebibliotek (HKIngeSk)
 • Lovisenberg skolebibliotek (HKLovSk)
 • Lunden skolebibliotek (HKLundSk)
 • Prestrud skolebibliotek, Hamar (HKPreSk)
 • Ridabu skolebibliotek (HKRidaSk)
 • Rollsløkken skolebibliotek (HKRollSk)
 • Solvang skolebibliotek, Hamar (HKSolSk)
 • Storhamar skole (HKStorSk)
 • Bastoy fengsel (HOBasFng)
 • Borre ungdomsskole (HOBorrSk)
 • Holtan ungdomsskole (HOHoltSk)
 • Sentrumskolens bibliotek (HOSentSk)
 • Bergseng skolebibliotek (HSBerSk)
 • Hagebyen skole (HSHageSk)
 • Harstad skolebibliotek (HSHarSk)
 • Kanebogen skole, Harstad (HSKaneSk)
 • Kila skole (HSKilaSk)
 • Seljestad skolebibliotek (HSSelSk)
 • Seljestad ungdomsskole (HSSeluSk)
 • Sørvik skolebibliotek (HSSorSk)
 • Stangnes skole (HSStanSk)
 • Åttekanten skole (HVAknSk)
 • Floren skole (HVFloSk)
 • Hvaler ungdomsskole (HVHvlSk)
 • Hå folkebibliotek (HaBib)
 • Hammerfest bibliotek (HamBib)
 • Haram folkebibliotek (HaramBib)
 • Haugesund folkebibliotek (HaugBib)
 • Haugalandmuseene (HaugMus)
 • Hemnes folkebibliotek (HemBib)
 • Skolene i Hemnes (HemSk)
 • Herøy folkebibliotek (HerBib)
 • Høyskolen i Oslo, Avd journalistikk -bibliotek og info-fag, Biblioteket (HioBib)
 • HjmlBib
 • Halden bibliotek (HldBib)
 • HlmsBib
 • Hamar bibliotek (HmrBib)
 • Hof folkebibliotek (HofBib)
 • Nordre Vestfold fengsel, avd. Hof (HofFng)
 • Holmen senterbibliotek (Holmen)
 • Hoppern skole. Biblioteket (HopBib)
 • Hope skolebibliotek (HopeBib)
 • Hordaland fylkesbibliotek (HordBib)
 • Hordaland fylke, vgs-bibliotekene (HordVgs)
 • Høyanger bibliotek (HoyBib)
 • Hurum bibliotek (HrmBib)
 • Harstad bibliotek (HstdBib)
 • Horten bibliotek (HtnBib)
 • Hurdal bibliotek (HurBib)
 • Husbank
 • Hvaler folkebibliotek (HvalBib)
 • Kommandør Chr. Christensens Hvalfangstmuseum (HvalMus)
 • Hervik skule (HvkBib)
 • Jevnaker folkebibliotek (JevnBib)
 • Efteløt skolebibliotek (KKEftSk)
 • Gamlegrendåsen skolebibliotek (KKGamSk)
 • Kongsgårdmoen skolebibliotek (KKKonSk)
 • Raumyr skolebibliotek (KKRauSk)
 • Skrim ungdomsskole (KKSkriSk)
 • Tislegård ungdomsskole (KKTislSk)
 • Vestsiden ungdomsskole. Biblioteket (KKVestSk)
 • Wennersborg skolebibliotek (KKWenSk)
 • KRRosSk
 • KRSonSk
 • KRTunSk
 • Hatlestrand skulebibliotek (KVHatlSk)
 • Husnes ungdomsskule (KVHusnSk)
 • Kongsvinger ungdomsskole. Biblioteket (KVKongSk)
 • Rosendal ungdomsskule. Skulebiblioteket (KVRoseSk)
 • KVRosenSk
 • Roverud skole (KVRoveSk)
 • KaraBib
 • KgbBib
 • Kongerød skole Skien (KgrBib)
 • KjllBib
 • Klæbu folkebibliotek (KlaBib)
 • Klyve skole (KlyBib)
 • Konnerud skole (KnrBib)
 • Kollmyr skolebibliotek (KollBib)
 • Kongsberg bibliotek (KongBib)
 • Rønvik skole (KrkBib)
 • Karmøy folkebibliotek (KrmBib)
 • Krokemoa barneskole. Biblioteket (KroBib)
 • Kristiansand folkebibliotek (KrsBib)
 • Kristiansand skoler (KrsSk)
 • Kongsvinger fengselsbibliotek (KvFngBib)
 • KvaBib
 • Kvalsund folkebibliotek (KvalBib)
 • Kvinnherad bibliotek (KvinBib)
 • Kongsvinger bibliotek (KvngBib)
 • Aasen barne- og ungdomsskole (LEAsSk)
 • Ekne skolebibliotek (LEEkneSk)
 • Frol OS, Skolebiblioteket (LEFrolSk)
 • Halsan skole (LEHaSk)
 • LELarmid
 • Musikk- og kulturskolen (LEMuSk)
 • Mule skolebibliotek (LEMulSk)
 • Levanger ungdomsskole (LENesSk)
 • Nesheim skolebibliotek (LENeshSk)
 • Okkenhaug skolebibliotek (LEOkSk)
 • Skogn ungdomsskole (LESkSk)
 • Tuv oppvekstsenter. Biblioteket (LETuvSk)
 • Vårtun Kristne Oppvekstsenter (LEVarSk)
 • LEVgSk
 • Ytterøy Skole (LEYtSk)
 • Hegg skole (LIHeggSk)
 • Heia Skole (LIHeiaSk)
 • Høvik skole (LIHovSk)
 • Hedrum barneskole (LKBomBib)
 • Berg skole. Biblioteket (LKBrgBib)
 • Brunla ungdomsskoles bibliotek (LKBruBib)
 • Byskogen skolebibliotek (LKBysBib)
 • Fagerli skolebibliotek (LKFagBib)
 • Frøystvet skolebibliotek (LKFroBib)
 • Hedrum ungdomsskole. Biblioteket (LKHedBib)
 • Jordet skolebibliotek (LKJorBib)
 • Kvelde skole. Biblioteket (LKKvlBib)
 • Langestrand skolebibliotek (LKLanBib)
 • Mellomhagen ungdomsskole. Biblioteket (LKMelBib)
 • Mesterfjellet skolebibliotek (LKMstBib)
 • Nanset skolebibliotek (LKNanBib)
 • Østre Halsen skolebibliotek (LKOhaBib)
 • Pedagogisk veiledningssenter (LKPedBib)
 • Ra ungdomsskolebibliotek (LKRanBib)
 • Rødbøl skolebibliotek (LKRodBib)
 • Sky skolebibliotek (LKSkyBib)
 • Stavern skolebibliotek (LKStaBib)
 • Tjodalyng barneskoles bibliotek (LKTjoBib)
 • Tjodalyng ungdomsskole. Biblioteket (LKTjuBib)
 • Torstrand skolebibliotek (LKTorBib)
 • Valby skolebibliotek (LKValBib)
 • Åsen skolebibliotek (LOAsenSk)
 • Benterud skole (LOBentSk)
 • Finstad skolebibliotek (LOFinSk)
 • Fjellsrud bibliotek (LOFjeSk)
 • Fjellhamar skolebibliotek, Lørenskog (LOFjelSk)
 • Hammer u.skole Biblioteket (LOHamSk)
 • Kjenn ungdomsskole (LOKjenSk)
 • Kurland skolebibliotek (LOKurSk)
 • Løkenåsen skolebibliotek (LOLokSk)
 • Luhr skole (LOLuhrSk)
 • Rasta skolebibliotek (LORastSk)
 • Solheim skolebibliotek (LOSolSk)
 • Å barneskole. Biblioteket (LYAaSk)
 • Årnes barneskole. Biblioteket (LYArSk)
 • Berge barneskole. Biblioteket (LYBeSk)
 • Lyngdal ungdomsskole. Biblioteket (LYBeuSk)
 • Å ungdomsskole. Biblioteket (LYKoSk)
 • Kvås skole (LYKvasSk)
 • KVS Lyngdal (LYKvgSk)
 • Larvik bibliotek (LarBib)
 • Bibliofilbiblioteket (LarFat)
 • Leikanger folkebibliotek (LeiBib)
 • Leirfjord bibliotek (LeirBib)
 • LenBib
 • Levanger bibliotek (LevBib)
 • Lillehammer bibliotek (LhmBib)
 • Lier Bibliotek (LierBib)
 • LierHist
 • Lillås skolebibliotek (LillBib)
 • LkaBib
 • LoLokSk
 • Lødingen bibliotek (LodBib)
 • Lørenskog bibliotek (LorBib)
 • Lurøy bibliotek (LurBib)
 • Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek (LydBib)
 • Lyngdal bibliotek (LyngBib)
 • Lysheim skolebibliotek (LysBib)
 • Åvangen skole (MKAvanSk)
 • Nøkkeland skole (MKKamSk)
 • Krapfoss skole (MKKrapSk)
 • Reier skole (MKReieSk)
 • Ålesund VGS skolebibliotek (MRAleVgs)
 • Atlanten vgs skolebibliotek (MRAtlVgs)
 • Bokbåten i Møre og Romsdal (MRBaat)
 • Borgund vgs skolebibliotek (MRBorVgs)
 • Fagerlia vgs skolebibliotek (MRFagVgs)
 • Fræna vgs skolebibliotek (MRFraVgs)
 • Gjermundnes VGS skolebibliotek (MRGjeVgs)
 • Haram VGS skolebibliotek (MRHarVgs)
 • Kristiansund vgs skolebibliotek (MRKriVgs)
 • Molde vgs skolebibliotek (MRMolVgs)
 • Rauma VGS skolebibliotek (MRRauVgs)
 • Romsdal vgs skolebibliotek (MRRomVgs)
 • Spjelkavik vgs skolebibliotek (MRSpjVgs)
 • Stranda VGS skolebibliotek (MRStrVgs)
 • Sunndal vgs skolebibliotek (MRSunVgs)
 • Surnadal VGS skolebibliotek (MRSurVgs)
 • Sykkylven VGS skolebibliotek (MRSykVgs)
 • UPA Skolen (MRUPASk)
 • Ulstein VGS skolebibliotek (MRUlsVgs)
 • Volda vidaregåande skule, biblioteket (MRVolVgs)
 • Hommelvik skole. Biblioteket (MVHomSk)
 • Hommelvik ungdomsskole. Biblioteket (MVHouSk)
 • Saksvik skole. Biblioteket (MVSakSk)
 • Sveberg skole. Biblioteket (MVSveSk)
 • Vikhammeraasen grendaskole. Biblioteket (MVVigSk)
 • Vikhammer skole. Biblioteket (MVVikSk)
 • Vikhammer ungdomsskole. Biblioteket (MVViuSk)
 • Madsebakken skolebibliotek (MadsBib)
 • Malvik bibliotek (MalBib)
 • Melløs skole (MellBib)
 • Mjøsmuseet (MjosMus)
 • Melkevarden skolebibliotek (MkvBib)
 • MlsBib
 • Mo og Jølster skulebibliotek (MoJoVgs)
 • Møre og Romsdal fylkesbibliotek (MoreBib)
 • Mørkvedmarka skole (MorkBib)
 • Moskenes folkebibliotek (MoskBib)
 • Moss Bibliotek (MossBib)
 • Mosterøy skole (MostBib)
 • Ankenes skolebibliotek (NAAnkbSk)
 • Ankenes ungdomsskole. Biblioteket. (NAAnkuSk)
 • Beisfjord skolebibliotek (NABeisSk)
 • Bjerkvik skolebibliotek (NABjeSk)
 • Fagernes skolebibliotek (NAFagSk)
 • Narvik ungdomsskole (NAFraSk)
 • Håkvik skolebibliotek (NAHakSk)
 • Parken ungdomsskole. Biblioteket. (NAPrkuSk)
 • Seines skolebibliotek (NASeiSk)
 • Skistua skole (NASkiSk)
 • Skjomen skolebibliotek (NASkjoSk)
 • Straumsnes skolebibliotek (NAStraSk)
 • Frydenlund skole (NATarSk)
 • Villaveien skolebibliotek (NAVillSk)
 • Naustdal skule (NDNausSk)
 • Åsen skole (NEAsnSk)
 • Eknes ungdomsskole (NEEknSk)
 • Killingrud ungdomsskole (NEKilSk)
 • Krokstad skole (NEKroSk)
 • Mjøndalen skolebibliotek (NEMjoSk)
 • Solberg skole, biblioteket (NESolSk)
 • Steinberg skolebibliotek (NESteSk)
 • Stenseth skole, biblioteket (NEStenSk)
 • Veiavangen ungdomsskole, biblioteket (NEVeiSk)
 • Nordland kunst- og filmfagskole (NFilmSk)
 • Hagen skolebibliotek (NIHagSk)
 • Hakadal skolebibliotek (NIHakSk)
 • Holumskogen skolebibliotek (NIHolSk)
 • Kirkeby skolebibliotek (NIKirSk)
 • Rotnes skolebibliotek (NIRotSk)
 • NISkoSk
 • Slattum skolebibliotek (NISlaSk)
 • Sørli skolebibliotek (NISorSk)
 • Ulverud skole (NIUlveSk)
 • NKBerSk
 • Borgheim skolebibliotek (NKBorSk)
 • Brattås skolebibliotek (NKBraSk)
 • Føynland skolebibliotek (NKFoySk)
 • NKHarSk
 • Herstad skolebibliotek (NKHerSk)
 • Lindhøy skole (NKLinSk)
 • Oserød skol (NKOseSk)
 • Teie skolebibliotek (NKTeiSk)
 • Teigar ungdomsskolebibliotek (NKTgaSk)
 • Tjøme ungdomsskole (NKTjoSk)
 • Torød skolebibliotek (NKTorSk)
 • Vestskogen skolebibliotek (NKVeSk)
 • Veierland skolebibliotek (NKVeiSk)
 • Bruvoll fengselsbibliotek (NOKFbSk)
 • Skolebiblioteket i Mo (NOKMoSk)
 • Skolebibliotek på Sand (NOKSaSk)
 • Gransherad barne- og ungdomsskole (NTGranSk)
 • Høgås skole (NTHoegSk)
 • Heddal ungdomsskole (NTHuskSk)
 • Nordbygda skole (NTNordSk)
 • Notodden ungdomsskole (NTNuskSk)
 • Heddal barneskole (NTRygiSk)
 • Sætre skole (NTSSkole)
 • Notodden barneskole, avd. Tinnesmoen (NTTinnSk)
 • Tveiten skole (NTveitSk)
 • Eltonåsen skole (NanEltSk)
 • Maura skole (NanMauSk)
 • Preståsen skole, Nannestd (NanPreSk)
 • Nannestad bibliotek (NannBib)
 • Narvik bibliotek/Nordland fylkesbibliotek avd. Narvik (NarBib)
 • NaromBib
 • Valdresbiblioteka (NaudBib)
 • NeikBib
 • Nes bibliotek (NesBib)
 • Nesna bibliotek (NesnaBib)
 • Nord-Fron bibliotek (NfroBib)
 • Nittedal bibliotek (NitBib)
 • Nome bibliotek (NomeBib)
 • Nordskogen skolebibliotek (NordBib)
 • Notodden bibliotek (NotBib)
 • Nrk biblioteket (NrkBib)
 • NrkMinne
 • NrsBib
 • Hokksund skolebibliotek (OEHokSk)
 • Hokksund U.skole (OEHokuSk)
 • Ormåsen Oppvekstsenter (OEOrmSk)
 • Skolene i Vestfossen (OEVestSk)
 • Aurvoll skole (OKAurSk)
 • Solvang skolebibliotek (OKVidSk)
 • Myre skolebibliotek (ONMyreSk)
 • Alsvåg skolebibliotek (ONSomSk)
 • Flåtestad skole (OPFlatSk)
 • Greverud skole (OPGrevSk)
 • Hellerasten skole (OPHellSk)
 • Ingieråsen skole (OPIngiSk)
 • Kolbotn skole (OPKolbSk)
 • Østli skole (OPOstlSk)
 • Sofiemyrtoppen skole (OPSofiSk)
 • Tårnåsen skole (OPTarnSk)
 • Vassbonn skole (OPVassSk)
 • Kolbu skolebibliotek (OTKolSk)
 • Lena ungdomsskole (OTLenuSk)
 • OTMoenSk
 • Stange skolebibliotek (OTStaSk)
 • Skreia ungdomsskolebibliotek (OTSuSk)
 • Nord-Odal/Sør-Odal bibliotek (OdlBib)
 • Øvre Eiker bibliotek (OeikBib)
 • Østfold kulturutvikling, Fylkesbiblioteket (OfBib)
 • Øksnes folkebibliotek (OksnBib)
 • Oppegård bibliotek (OpgBib)
 • Orerønningen skolebibliotek (OreBib)
 • OrskoBib
 • Fengslene i Oslo (OsFngBib)
 • Østfoldmuseene Halden historiske samlinger (OstMus)
 • Østre Toten folkebibliotek (OtotBib)
 • Vikevåg skule (OvikBib)
 • Skulane i Øygarden (OygardSk)
 • Øyer folkebibliotek (OyrBib)
 • Øyer ungdomsskole (OyruBib)
 • Øystre Slidre bibl. (OysliBib)
 • PopBib
 • Porsgrunn bibliotek (PorsBib)
 • Karlshus skole (RADKarSk)
 • Råde ungdomsskole (RADRuSk)
 • Spetalen skole (RADSpeSk)
 • Benterud skole, Ringerike (RIBenSk)
 • Furnes ungdomsskole (RIFurnSk)
 • Kirkekretsen skole (RIKrkrSk)
 • Moelv ungdomsskole (RIMlvuSk)
 • Rennesoy med skoler (RKBib)
 • Kirkevoll skolebibliotek (RKKirkSk)
 • Ramnes skolebibliotek (RKRamnSk)
 • Røråstoppen skolebibliotek (RKRoraSk)
 • Solerød oppvekstsenter. Biblioteket (RKSolSk)
 • Åfarnes skulebibliotek (RMAfarSk)
 • Åndalsnes ungdomsskole. Biblioteket (RMAndSk)
 • Isfjorden skole (RMIsfjSk)
 • Måndalen skule (RMManSk)
 • Vågstranda oppvekstsenter (RMVagSk)
 • Frydenlund skolebibliotek (ROKFrySk)
 • Midtbygda skole (RYMidtSk)
 • Slemmestad U.skole (RYSleuSk)
 • Spikkestad barneskole (RYSpiSk)
 • Spikkestad ungdomsskole (RYSpiuSk)
 • Råde bibliotek (RadeBib)
 • Rælingen bibliotek (RalBib)
 • Blystadlia skole (RalBlySk)
 • Løvenstad skolebibliotek (RalLovSk)
 • Nordby skole (RalNorSk)
 • Rud skole (RalRudSk)
 • Smestad skole (RalSmeSk)
 • Ramberg skolebibliotek (RamBib)
 • Ranvik ungdomsskole (RanBib)
 • Rana bibliotek/Nordland fylkesbibliotek avd. Rana (RanaBib)
 • Skolene i Rana (RanaSk)
 • NRK Platearkivet (Rapl)
 • Rapp
 • Raty
 • Rennesøy skule (RbuBib)
 • Revetal bibliotek (ReBib)
 • Rendalen bibliotek (RendBib)
 • Revetal ungdomsskole (RevBib)
 • Refsnes skole, Biblioteket (RfsBib)
 • Brumunddal ungdomsskole (RiBruSk)
 • Fagerlund skole (RiFagSk)
 • Fagernes skole (RiFagerSk)
 • Fossen skolebibliotek (RiFosSk)
 • Gaupen skolebibliotek (RiGauSk)
 • Hempa skolebibliotek (RiHemSk)
 • Moelv skolebibliotek (RiKilSk)
 • Kirkenær skolebibliotek (RiKirSk)
 • Kylstad skolebibliotek (RiKylSk)
 • Lismarka skolebibliotek (RiLisSk)
 • Messenlia skole (RiMesSk)
 • Mørkved skole (RiMorSk)
 • Nes ungdomsskole. Skolebiblioteket (RiNesSk)
 • Nes barneskole (RiNesbSk)
 • Skarpsno skolebibliotek (RiSkaSk)
 • Stavsberg skolebibliotek (RiStbSk)
 • Ringebu folkebibliotek (RingBib)
 • Ringerike bibliotek (RirikBib)
 • Ringerike fengselsbibliotek (RirikFng)
 • Risør bibliotek (RisBib)
 • Risør barneskole. Biblioteket (RisbBib)
 • Risør ungdomsskole. Biblioteket. (RisuBib)
 • Rjukan bibliotek (RjuBib)
 • Røyken bibliotek (RknBib)
 • Rauma bibliotek (RmaBib)
 • Rødøy folkebibliotek (RodBib)
 • Rollag bibliotek (RolBib)
 • Rømskog bibliotek (RomBib)
 • Rork
 • Røst folkebibliotek (RostBib)
 • Rennesøy folkebibliotek (RoyBib)
 • Ringsaker bibliotek (RskrBib)
 • Ryfylkebibliotekene (RyfylBib)
 • Aspervika skole (SAAspSk)
 • Austrått skole (SAAusSk)
 • Bogafjell skole (SABogSk)
 • Buggeland skole (SABugSk)
 • FBU (SAFbuSk)
 • Figgjo skole (SAFigSk)
 • Forsand skule (SAForSk)
 • Ganddal skole (SAGanSk)
 • Giske ungdomsskole (SAGisSk)
 • Hana skole (SAHanSk)
 • Høle barne- og ungdomsskule (SAHolSk)
 • Hommersåk skole (SAHomSk)
 • Høyland ungdomsskole (SAHoySk)
 • Iglemyr skole (SAIglSk)
 • Kyrkjevollen skole (SAKyrSk)
 • Lurahammaren ungdomsskole (SALhaSk)
 • Lundehaugen ungdomsskole (SALunSk)
 • Lura skole (SALurSk)
 • Malmheim skole (SAMalSk)
 • Maudland skole (SAMauSk)
 • Øygard ungdomsskole (SAOygSk)
 • Porsholen skole (SAPorSk)
 • Riska ungdomsskole (SARisSk)
 • Sandved skole (SASanSk)
 • Skeiane ungdomsskole (SASkeSk)
 • Sandnes Læringssenter (SASlaSk)
 • Smeaheia skole (SASmeSk)
 • Sørbø skole (SASorSk)
 • Stangeland skole (SAStaSk)
 • Sviland skole (SASviSk)
 • Trones skole og ressurssenter (SATroSk)
 • Austarheim skule (SDAustSk)
 • Fløgstad skule (SDFlogSk)
 • Risvoll skule (SDRisvSk)
 • SEAtnaSk
 • Koppang skole (SEKoppSk)
 • Opphus skole (SEOppSk)
 • Sollia barne og ungdomsskole (SESollSk)
 • Stor-Elvdal U.skole (SESuSk)
 • Langenes skole (SGLangSk)
 • Lunde skole (SGLundSk)
 • Nygård skole (SGNygSk)
 • Tangvall skole (SGTangSk)
 • Tinntjønn skole (SGTinnSk)
 • Åfoss skolebibliotek (SKAafoSk)
 • Åsenhagen skolebibliotek (SKAaseSk)
 • Asak skolebibliotek (SKAsaSk)
 • Brånås skolebibliotek (SKBraSk)
 • Buer skole (SKBuerSk)
 • Gjellerås skolebibliotek (SKGjeSk)
 • Gjerpen barneskole. Biblioteket (SKGjebSk)
 • Grunnskolen Oslo Kristne Senter (OKS) (SKGrosSk)
 • Gulset ungdomsskole (SKGulSk)
 • Kjellervolla skolebibliotek (SKKjeSk)
 • Kjeller skolebibliotek (SKKjelSk)
 • Kjørbekkhøgda skolebibliotek (SKKjorSk)
 • Lunde skolebibliotek (SKLundSk)
 • Mæla ungdomsskole (SKMalaSk)
 • Moflata skole (SKMofSk)
 • Sagdalen skolebibliotek (SKSagdSk)
 • Skedsmo voksenopplæringssenter (SKSageSk)
 • Skjetten skolebibliotek (SKSkjSk)
 • SKSkoSk
 • Skotfoss skolebibliotek (SKSkotSk)
 • Bråtejordet skole (SKStalSk)
 • Stav skolebibliotek (SKStavSk)
 • Sten-Tærud skolebibliotek (SKStenSk)
 • Stigeråsen skole (SKStroSk)
 • Tæruddalen skolebibliotek (SKTarSk)
 • Vardeåsen skolebibliotek (SKVarSk)
 • Venstøp skolebibliotek (SKVenSk)
 • Vigernes skolebibliotek (SKVigSk)
 • Volla skolebibliotek (SKVolSk)
 • Dysjaland skule (SODysSk)
 • Fjuk skole (SOFjukSk)
 • Frogner skole (SOFroSk)
 • Grannes skole (SOGraSk)
 • Håland skole (SOHaaSk)
 • Haga skole (SOHagSk)
 • Haugtun skole (SOHauSk)
 • Glommasvingen skole (SOKKorSk)
 • Melvold ungdomsskole (SOMelSk)
 • Røyneberg skole (SORoySk)
 • Sande skole (SOSanSk)
 • Skadberg skole (SOSkaSk)
 • Sola ungdomsskole (SOSoUSk)
 • Sola skole (SOSolSk)
 • Sørum skole (SOSorSk)
 • Sørumsand skole (SOSoruSk)
 • Storevarden skole (SOStoSk)
 • Tananger ungdomsskole (SOTaUSk)
 • Vesterskaun skole (SOVestSk)
 • Auglend skole (STAugSk)
 • Austbø skole (STAusSk)
 • Beitstad skole (STBeitSk)
 • Buøy skole (STBuoSk)
 • Byafossen skole (STByafSk)
 • Byfjord skole (STByfSk)
 • Eiganes skole (STEgaSk)
 • Egge barneskole (STEggeSk)
 • Egge U.skole (STEgguSk)
 • Gausel skole (STGauSk)
 • Godeset skole (STGodSk)
 • Gosen ungdomsskole (STGosSk)
 • Gautesete skole (STGtsSk)
 • Hafrsfjord skole (STHafSk)
 • Hinna skole (STHinSk)
 • Hundvåg skole (STHunSk)
 • Hystad skule (STHysSk)
 • Jåtten skole (STJatSk)
 • Johannes læringssenter (STJohSk)
 • Steinkjer ungdomsskole. Biblioteket (STKSusSk)
 • Kampen skole (STKamSk)
 • Kannik skoles bibliotek (STKanSk)
 • Kvaleberg skole (STKbgSk)
 • Kristianslyst skole (STKriSk)
 • Kvam skole (STKvamSk)
 • Kvernevik skole (STKveSk)
 • Langeland skule (STLanSk)
 • Lassa skole (STLasSk)
 • Leirvik skule (STLeiSk)
 • Lenden skole og ressurssenter (STLenSk)
 • Litlabø skule (STLitSk)
 • Lø skole (STLoSk)
 • Lunde skole (STLunSk)
 • Madlamark skole (STMamSk)
 • Mære skolebibliotek (STMarSk)
 • Madlavoll skole (STMavSk)
 • Nylund skole (STNylSk)
 • Nysæter ungdomsskule (STNysuSk)
 • Revheim ungdomsskole (STRevSk)
 • Roaldsøy skole (STRoaSk)
 • Rommetveit skule (STRomSk)
 • Sagvåg skule (STSagSk)
 • Steinkjer barneskole (STSbsSk)
 • Skeie skole (STSkeSk)
 • Stord ungdomsskule (STStouSk)
 • Storhaug skole (STStrSk)
 • Sunde skole (STSunSk)
 • St. Svithun skole (STSviSk)
 • Tastarustå skole (STTarSk)
 • Tasta skoles bibliotek (STTasSk)
 • Tastaveden skole (STTavSk)
 • Teinå skoles bibliotek (STTeiSk)
 • Tjensvoll skole (STTjeSk)
 • Tjødnalio skule (STTjoSk)
 • Ullandhaug skole (STUllSk)
 • Våland skoles bibliotek (STVaaSk)
 • Vardenes skole (STVarSk)
 • Vassøy skole (STVasSk)
 • Vaulen skole (STVauSk)
 • Steinkjer voksenopplæring (STVokSk)
 • Sandnes bibliotek (SandBib)
 • Sandøy folkebibliotek (SandoBib)
 • Sauherad folkebibliotek (SauBib)
 • Sør-Aurdal folkebibliotek (SaurBib)
 • SdaBib
 • Sogndal bibliotek (SdalBib)
 • Sauda ungdomsskule (SdauBib)
 • Sel bibliotek (SelBib)
 • Sentrum skolebibliotek (SentBib)
 • Store Bergan skolebibliotek (SfBerSk)
 • Breidablikk U.skole (SfBreiSk)
 • Bugården ungdomsskole. (SfBuguSk)
 • Byskolen skolebibliotek (SfBySk)
 • Fevang skolebibliotek (SfFevSk)
 • Framnes skolebibliotek (SfFramSk)
 • Gokstad skole. Biblioteket (SfGokSk)
 • Haukerød skolebibliotek (SfHaukSk)
 • Helgerød skolebibliotek (SfHelgSk)
 • SfKomSk
 • Mosserød skolebibliotek (SfMosSk)
 • Ormestad skolebibliotek (SfOrmSk)
 • Sande skolebibliotek (SfSandSk)
 • Unneberg skolebibliotek (SfUnnSk)
 • Sandefjord voksenopplæring (SfVOppSk)
 • Vesterøy skolebibliotek (SfVestSk)
 • Virik skolebibliotek (SfViriSk)
 • Sandefjordbibliotekene (SfjBib)
 • SfjvBib
 • SftBib
 • Søgne bibliotek (SgneBib)
 • Grov skole (SkGrovSk)
 • Skånland skolebibliotek (SkSkanSk)
 • Skånland folkebibliotek (SkanBib)
 • Skauen skole (SkauenSk)
 • Lillestrømbibliotekene (SkeBib)
 • Bibliofilbiblioteket (SkiFat)
 • SkjBib
 • Skien bibliotek (SknBib)
 • Skodje og Ørskog bibliotek (SkodjBib)
 • Skiptvet bibliotek (SktvBib)
 • Søndeled skolebibliotek (SledBib)
 • Songdalen bibliotek (SngBib)
 • Biblioteka i indre Sunnfjord (SofjBib)
 • Solaskoler (SolaSk)
 • Sortland bibliotek (SortBib)
 • Sørum bibliotek (SoruBib)
 • Pedagogisk senter Skien (SpedBib)
 • Sølvberget bibliotek og kulturhus (StavBib)
 • Stavanger skoler (StavSk)
 • Steigen folkebibliotek (SteigBib)
 • Steigenskolen (SteigSk)
 • StgBib
 • Steinkjer bibliotek (StkjBib)
 • Stor-Elvdal bibliotek (StldBib)
 • Straumen skule (StmBib)
 • Stokke bibliotek (StokkeBib)
 • Stord folkebibliotek (StrdBib)
 • StvgBib
 • SulBib
 • Skulane i Sund (SundSk)
 • SvarBib
 • Svensedammen skole (SvdBib)
 • Sveio folkebibliotek (SveiBib)
 • SvkBib
 • Svelvik ungdomsskole (SvkuBib)
 • Saltvern skole. Biblioteket (SvuBib)
 • Barkåker skolebibliotek (TBBarSk)
 • Byskogen skole (TBBysSk)
 • Eik skolebibliotek (TBEikSk)
 • Hogsnes skolebibliotek (TBHogSk)
 • Husøy skolebibliotek (TBHusoSk)
 • Husvik skolebibliotek (TBHusvSk)
 • Kongseik ungdomsskole (TBKjelSk)
 • TBKlokSk
 • Presterød skolebibliotek (TBPreSk)
 • Presterød ungdomsskole (TBPreuSk)
 • Ringshaug skolebibliotek (TBRingSk)
 • Ringshaug ungdomsskole. Biblioteket (TBRinguSk)
 • Sandeåsen skolebibliotek (TBSanSk)
 • Sem skolebibliotek (TBSemSk)
 • Træleborg skolebibliotek (TBTrbSk)
 • Vear skole (TBVeaSk)
 • Volden skolebibliotek (TBVolSk)
 • Åsheim barneskoles bibliotek (TKAshBSk)
 • Åsheim ungdomsskolebibliotek (TKAshUSk)
 • Åsvang skolebibliotek (TKAsvaSk)
 • Åsveien skolebibliotek (TKAsveSk)
 • Berg skolebibliotek (TKBergSk)
 • Bispehaugen skolebibliotek (TKBispSk)
 • Blussuvoll skolebibliotek (TKBlusSk)
 • Bratsberg skolebibliotek (TKBratSk)
 • Breidablikk skolebibliotek (TKBreiSk)
 • Brundalen skolebibliotek (TKBrunSk)
 • Byåsen skolebibliotek (TKByasSk)
 • Charlottenlund skolebibliotek (TKChaBSk)
 • Charlottenlund ungdomsskole (TKChaUSk)
 • Dalgård skolebibliotek (TKDalgSk)
 • Eberg skolebibliotek (TKEbrgSk)
 • Flatåsen skolebibliotek (TKFlatSk)
 • TKFuruSk
 • Hårstad skolebibliotek (TKHaarSk)
 • Hallset skolebibliotek (TKHallSk)
 • Hoeggen skolebibliotek (TKHoegSk)
 • Huseby skolebibliotek (TKHuseSk)
 • Ila skolebibliotek (TKIlaSk)
 • Jakobsli skolebibliotek (TKKalvSk)
 • Kattem skolebibliotek (TKKattSk)
 • Klæbu ungdomsskole (TKKlaSk)
 • Kolstad skolebibliotek (TKKolsSk)
 • Lade skolebibliotek (TKLadeSk)
 • Lilleby skolebibliotek (TKLillSk)
 • Markaplassen skolebibliotek (TKMarkSk)
 • Musikk- og kulturskolen (TKMuSk)
 • Nardo skolebibliotek (TKNardSk)
 • Nidarvoll skolebibliotek (TKNidaSk)
 • TKNideSk
 • Nyborg skolebibliotek (TKNybgSk)
 • Nypvang skolebibliotek (TKNypvSk)
 • Okstad skolebibliotek (TKOkstSk)
 • Ranheim skolebibliotek (TKRanhSk)
 • Romolslia skolebibliotek (TKRomoSk)
 • Rosten skolebibliotek (TKRostSk)
 • Rosenborg skolebibliotek (TKRsbgSk)
 • Rye skolebibliotek (TKRyeSk)
 • Saupstad skole (TKSaupSk)
 • Trondheim voksenopplæring - Trovo (TKSevoSk)
 • Singsaker skolebibliotek (TKSingSk)
 • Sjetne skolebibliotek (TKSjtnSk)
 • Selsbakk skolebibliotek (TKSlsbSk)
 • Solbakken skolebibliotek (TKSolbSk)
 • Sørborgen skole, Trondheim (TKSorSk)
 • Lianvatnet skole (TKSpesSk)
 • Spongdal skolebibliotek (TKSpgdSk)
 • Stabbursmoen skolebibliotek (TKStabSk)
 • Stavset skolebibliotek (TKStavSk)
 • Steindal skolebibliotek (TKStndSk)
 • Strindheim skolebibliotek (TKStriSk)
 • Sunnland skolebibliotek (TKSunlSk)
 • Sverresborg skolebibliotek (TKSvsbSk)
 • Tanem Oppvekstsenter, Trondheim (TKTanSk)
 • Tonstad skolebibliotek (TKTnstSk)
 • Ugla skolebibliotek (TKUglaSk)
 • Utleira skolebibliotek (TKUtlrSk)
 • Vikasen skole (TKVkasSk)
 • Tromsø fengsel (TRFngBib)
 • Trondjord skole (TRTronSk)
 • Frakkagjerd barneskole (TYFrkSk)
 • Tønsberg og Færder bibliotek (TbgBib)
 • Tysværvåg barne- og ungdomsskole (TbuBib)
 • Tangen skole (TgnBib)
 • Trondheim Int. School (This)
 • Tjeldsund bibliotek (TjelBib)
 • TjomeBib
 • Tømmerås skole (TmrBib)
 • Tysvær opplæringssenter (TpedBib)
 • Træna bibliotek (TraBib)
 • TrdBib
 • Trondheim folkebibliotek (TrhBib1)
 • Tromsø bibliotek og byarkiv (TrmsBib)
 • Trysil folkebibliotek (TryBib)
 • Tverlandet skole. Biblioteket (TverBib)
 • Tysfjord folkebibliotek (TyfjBib)
 • Tyrielden Eidskog bibliotek (TyrEiBib)
 • Tysvær bibliotek (TysvBib)
 • Allergot ungdomsskole (UKAlleSk)
 • Bakke skole (UKBakkSk)
 • Borgen skole (UKBorgSk)
 • Døli skolebibliotek (UKDoliSk)
 • Gystadmarka skole (UKGysSk)
 • Gystadmarka ungdomsskole (UKGysuSk)
 • Hovin skolebibliotek (UKHovSk)
 • Jessheim skole (UKJessSk)
 • Mogreina skolebibliotek (UKMogSk)
 • Nordkisa skole (UKNokiSk)
 • Nordby ungdomsskole (UKNordSk)
 • Skogmo skole (UKSkogSk)
 • Vesong ungdomsskole (UKVesoSk)
 • Ullersmo fengselsbibliotek (ULFngBib)
 • Ullensaker bibliotek (UllBib)
 • Utsira bibliotek (UtsBib)
 • Vadsø fengsel (VAFngBib)
 • Vestfoldarkivet (VFKArkiv)
 • Sandeid skulebibliotek (VIImBib)
 • Skjold skulebibliotek (VISkBib)
 • Vats skulebibliotek (VIVaBib)
 • Vågen skule (VIVageSk)
 • Vikedal skulebibliotek (VIViBib)
 • Vik skule og barnehage (VIVikSk)
 • Ørmelen skole (VKOrmSk)
 • Verdal fengsel (VKVerFng)
 • Verdalsøra u/b skole (VKVeruSk)
 • Vinne skole (VKVinSk)
 • Vuku oppvekstsenter (VKVukuSk)
 • Voss ungdomsskole. Biblioteket (VOKuSk)
 • Bøverbru skolebibliotek (VTBovSk)
 • Ihle skolebibliotek (VTIhlSk)
 • Korta skolebibliotek (VTKorSk)
 • Raufoss ungdomsskole (VTRauSk)
 • Raufoss skolebibliotek (VTRaubSk)
 • Reinsvoll skolebibliotek (VTReibSk)
 • Vestre Toten ungdomsskole (VTReiuSk)
 • Thune skolebibliotek (VTThuSk)
 • Buksnes skolebibliotek (VVBukSk)
 • Ballstad skolebibliotek (VVSkoSk)
 • VaagBib
 • Vadsø bibliotek og Finnmark fylkesbibliotek, avdeling Vadsø (VadBib)
 • Valdresmusea (ValdrMus)
 • Værøy folkebibliotek (VarBib)
 • Varden ungdomsskole (VardBib)
 • VefoBib
 • Verdal bibliotek (VerBib)
 • Vefsn bibliotek (VfsnBib)
 • VigeMus
 • Biblioteka i Vindafjord og Etne (VindBib)
 • Vestre Jakobselv skolebibliotek (VjeBib)
 • Våler folkebibliotek (VlrBib)
 • VlruBib
 • Vang folkebibliotek (VngBib)
 • Vang barne- og ungdomsskule (VngVanSk)
 • Voss bibliotek (VosBib)
 • Verket skole (VrkBib)
 • Vestre Toten folkebibliotek (Fyrverkeriet) (VtotBib)
 • Vadsø Ungdomsskole (VuskBib)
 • Meieriet bibliotek (VvoyBib)
 • Wang Vgs. bibliotek (WangVgSk)
 • Lillestrømbibliotekene - prøvesammenslåing (bssamlet1)
 • TEST Asker bibliotek (sammenslått) (bssamlet2)
 • Sogndal, Balestrand og Leikanger - prøvesammenslåing (bssamlet3)
 • Kristiansand, Søgne og Songdalen - prøvesammenslåing (bssamlet4)
 • Tønsberg/Færder og Re bibliotek - prøvesammenslåing (bssamlet5)
 • Deichmanske bibliotek (carl)
 • Eidsberg Bibliotek (eidsbib)
 • Høyskolen i Oslo/Avdeling for estetiske fag (estbib) (tidligere kunde)
 • Gokstad kystlag. Motorsamlingen (gkl)

Generert 21/01/2020 kl. 01:32:58


Mer om Bibliotek-Systemer As© Et produkt fra Bibliotek-Systemer As