Samlet utlånsaktivitet på BIBLIOFIL-bibliotek

Hver dag samles det inn data fra alle BIBLIOFIL-bibliotek som bruker utlånsmodulen. Nedenfor følger en oversikt over antall utlån pr. måned. Oversikten nedenfor inneholder data som er registrert tom. 18/10/2019 kl. 01:04

Vær oppmerksom på at denne oversikten inneholder antall utlån pr. måned som er foretatt med BIBLIOFIL. Antallet bibliotek som benytter utlånsmodulen er økende. Dette vil følgelig ikke være noe generelt uttrykk for antall utlån i norske bibliotek.

Det er laget en egen statistikk som inneholder bare de bibliotekene som har brukt utlånsmodulen fra og med Januar 1996. Denne statistikken vil være et bedre uttrykk for den generelle utlånsaktisiviteten i norske bibliotek


Sammenligning av alle fra og med 1996 (graf siste 5 år)

Måned19961997Endring
1996-
1997
1998Endring
1997-
1998
Januar 1,220,953  1,341,438 9.87 % 1,395,984 4.07 %
Februar 1,180,308  1,189,982 0.82 % 1,249,931 5.04 %
Mars 1,269,612  1,149,274 -9.48 % 1,359,915 18.33 %
April 1,073,143  1,277,735 19.06 % 1,185,049 -7.25 %
Mai 983,327  1,037,585 5.52 % 981,949 -5.36 %
Juni 891,519  926,280 3.90 % 990,550 6.94 %
Juli 868,826  827,520 -4.75 % 908,627 9.80 %
August 952,249  935,484 -1.76 % 1,100,058 17.59 %
September 1,167,281  1,241,904 6.39 % 1,378,247 10.98 %
Oktober 1,348,128  1,353,841 0.42 % 1,420,078 4.89 %
November 1,241,601  1,233,978 -0.61 % 1,323,499 7.25 %
Desember 831,896  896,750 7.80 % 978,714 9.14 %
Totalt 13,028,843  13,411,771 2.94 % 14,272,601 6.42 %
 
Måned1999Endring
1998-
1999
2000Endring
1999-
2000
2001Endring
2000-
2001
Januar 1,393,472 -0.18 % 1,558,933 11.87 % 1,686,724 8.20 %
Februar 1,327,636 6.22 % 1,594,601 20.11 % 1,468,538 -7.91 %
Mars 1,587,478 16.73 % 1,636,160 3.07 % 1,631,089 -0.31 %
April 1,220,127 2.96 % 1,288,498 5.60 % 1,382,670 7.31 %
Mai 1,074,663 9.44 % 1,286,286 19.69 % 1,258,820 -2.14 %
Juni 1,141,432 15.23 % 1,158,691 1.51 % 1,141,112 -1.52 %
Juli 934,679 2.87 % 991,706 6.10 % 1,027,469 3.61 %
August 1,177,515 7.04 % 1,334,831 13.36 % 1,360,402 1.92 %
September 1,496,334 8.57 % 1,476,416 -1.33 % 1,487,576 0.76 %
Oktober 1,524,329 7.34 % 1,642,900 7.78 % 1,725,078 5.00 %
November 1,569,874 18.62 % 1,642,669 4.64 % 1,637,331 -0.32 %
Desember 1,075,656 9.91 % 1,101,417 2.39 % 1,067,923 -3.04 %
Totalt 15,523,195 8.76 % 16,713,108 7.67 % 16,874,732 0.97 %
 
Måned2002Endring
2001-
2002
2003Endring
2002-
2003
2004Endring
2003-
2004
Januar 1,765,208 4.65 % 1,795,824 1.73 % 1,768,576 -1.52 %
Februar 1,579,672 7.57 % 1,585,124 0.35 % 1,665,071 5.04 %
Mars 1,502,422 -7.89 % 1,738,075 15.68 % 1,940,393 11.64 %
April 1,600,777 15.77 % 1,516,633 -5.26 % 1,600,541 5.53 %
Mai 1,260,261 0.11 % 1,446,141 14.75 % 1,345,928 -6.93 %
Juni 1,198,752 5.05 % 1,262,768 5.34 % 1,456,134 15.31 %
Juli 1,178,877 14.74 % 1,128,112 -4.31 % 1,143,874 1.40 %
August 1,352,590 -0.57 % 1,433,972 6.02 % 1,576,415 9.93 %
September 1,616,637 8.68 % 1,740,088 7.64 % 1,941,507 11.58 %
Oktober 1,801,948 4.46 % 1,860,343 3.24 % 1,959,508 5.33 %
November 1,696,263 3.60 % 1,717,262 1.24 % 2,051,205 19.45 %
Desember 1,162,465 8.85 % 1,251,557 7.66 % 1,513,224 20.91 %
Totalt 17,715,872 4.98 % 18,475,899 4.29 % 19,962,376 8.05 %
 
Måned2005Endring
2004-
2005
2006Endring
2005-
2006
2007Endring
2006-
2007
Januar 2,040,079 15.35 % 2,015,399 -1.21 % 2,037,185 1.08 %
Februar 1,822,267 9.44 % 1,760,794 -3.37 % 1,785,250 1.39 %
Mars 1,885,383 -2.83 % 2,040,119 8.21 % 2,063,404 1.14 %
April 1,859,462 16.18 % 1,671,130 -10.13 % 1,613,258 -3.46 %
Mai 1,587,994 17.99 % 1,595,205 0.45 % 1,628,810 2.11 %
Juni 1,431,417 -1.70 % 1,374,655 -3.97 % 1,414,593 2.91 %
Juli 1,089,164 -4.78 % 1,085,429 -0.34 % 1,259,993 16.08 %
August 1,709,608 8.45 % 1,727,951 1.07 % 1,787,404 3.44 %
September 1,978,236 1.89 % 1,978,690 0.02 % 2,004,879 1.32 %
Oktober 2,022,268 3.20 % 2,078,410 2.78 % 2,204,140 6.05 %
November 2,092,880 2.03 % 2,076,998 -0.76 % 2,083,236 0.30 %
Desember 1,421,924 -6.03 % 1,393,954 -1.97 % 1,362,956 -2.22 %
Totalt 20,940,682 4.90 % 20,798,734 -0.68 % 21,245,108 2.15 %
 
Måned2008Endring
2007-
2008
2009Endring
2008-
2009
2010Endring
2009-
2010
Januar 2,192,256 7.61 % 2,171,444 -0.95 % 2,111,525 -2.76 %
Februar 1,979,043 10.86 % 1,953,845 -1.27 % 1,986,328 1.66 %
Mars 1,880,616 -8.86 % 2,264,853 20.43 % 2,381,141 5.13 %
April 2,037,235 26.28 % 1,926,945 -5.41 % 1,910,508 -0.85 %
Mai 1,597,571 -1.92 % 1,732,706 8.46 % 1,663,415 -4.00 %
Juni 1,499,189 5.98 % 1,593,301 6.28 % 1,610,918 1.11 %
Juli 1,280,872 1.66 % 1,427,376 11.44 % 1,340,286 -6.10 %
August 1,951,138 9.16 % 2,177,805 11.62 % 2,344,922 7.67 %
September 2,121,892 5.84 % 2,185,994 3.02 % 2,234,034 2.20 %
Oktober 2,297,937 4.26 % 2,242,158 -2.43 % 2,185,562 -2.52 %
November 2,197,370 5.48 % 2,208,092 0.49 % 2,264,760 2.57 %
Desember 1,522,784 11.73 % 1,566,386 2.86 % 1,619,007 3.36 %
Totalt 22,557,903 6.18 % 23,450,905 3.96 % 23,652,406 0.86 %
 
Måned2011Endring
2010-
2011
2012Endring
2011-
2012
2013Endring
2012-
2013
Januar 2,278,356 7.90 % 2,343,972 2.88 % 2,445,346 4.32 %
Februar 2,075,711 4.50 % 2,197,632 5.87 % 2,080,844 -5.31 %
Mars 2,364,375 -0.70 % 2,405,729 1.75 % 2,118,811 -11.93 %
April 1,888,931 -1.13 % 1,903,954 0.80 % 2,338,370 22.82 %
Mai 1,980,723 19.08 % 1,847,001 -6.75 % 1,909,601 3.39 %
Juni 1,653,660 2.65 % 1,750,536 5.86 % 1,738,993 -0.66 %
Juli 1,328,679 -0.87 % 1,497,077 12.67 % 1,574,843 5.19 %
August 2,359,690 0.63 % 2,563,098 8.62 % 2,756,311 7.54 %
September 2,163,920 -3.14 % 2,188,641 1.14 % 2,240,998 2.39 %
Oktober 2,202,536 0.78 % 2,368,902 7.55 % 2,414,154 1.91 %
November 2,284,874 0.89 % 2,331,991 2.06 % 2,346,222 0.61 %
Desember 1,655,639 2.26 % 1,529,103 -7.64 % 1,683,559 10.10 %
Totalt 24,237,094 2.47 % 24,927,636 2.85 % 25,648,052 2.89 %
 
Måned2014Endring
2013-
2014
2015Endring
2014-
2015
2016Endring
2015-
2016
Januar 2,432,664 -0.52 % 2,373,785 -2.42 % 2,179,567 -8.18 %
Februar 2,140,452 2.86 % 2,119,679 -0.97 % 2,186,366 3.15 %
Mars 2,365,689 11.65 % 2,432,208 2.81 % 2,159,689 -11.20 %
April 2,050,986 -12.29 % 1,969,450 -3.98 % 2,203,944 11.91 %
Mai 1,849,521 -3.15 % 1,809,092 -2.19 % 1,825,173 0.89 %
Juni 1,732,561 -0.37 % 1,830,842 5.67 % 1,895,132 3.51 %
Juli 1,472,225 -6.52 % 1,561,264 6.05 % 1,531,118 -1.93 %
August 2,704,068 -1.90 % 2,785,518 3.01 % 2,864,695 2.84 %
September 2,407,878 7.45 % 2,265,498 -5.91 % 2,154,577 -4.90 %
Oktober 2,371,574 -1.76 % 2,297,471 -3.12 % 1,807,331 -21.33 %
November 2,287,896 -2.49 % 2,233,998 -2.36 % 1,817,067 -18.66 %
Desember 1,752,479 4.09 % 1,700,123 -2.99 % 1,315,170 -22.64 %
Totalt 25,567,993 -0.31 % 25,378,928 -0.74 % 23,939,829 -5.67 %
 
Måned2017Endring
2016-
2017
2018Endring
2017-
2018
2019Endring
2018-
2019
Januar 1,909,029 -12.41 % 1,816,650 -4.84 % 1,944,024 7.01 %
Februar 1,616,695 -26.06 % 1,526,543 -5.58 % 1,598,956 4.74 %
Mars 1,858,579 -13.94 % 1,613,059 -13.21 % 1,810,952 12.27 %
April 1,542,832 -30.00 % 1,649,852 6.94 % 1,562,989 -5.26 %
Mai 1,496,669 -18.00 % 1,319,204 -11.86 % 1,514,896 14.83 %
Juni 1,379,031 -27.23 % 1,374,612 -0.32 % 1,368,912 -0.41 %
Juli 1,181,313 -22.85 % 1,132,157 -4.16 % 1,232,680 8.88 %
August 2,390,507 -16.55 % 2,356,817 -1.41 % 2,409,217 2.22 %
September 1,783,202 -17.24 % 1,754,100 -1.63 % 1,791,517 2.13 %
Oktober 1,788,215 -1.06 % 1,837,033 2.73 % 958,201 -47.84 %
November 1,816,976 -0.01 % 1,821,296 0.24 % 0  
Desember 1,243,178 -5.47 % 1,233,686 -0.76 % 0  
Totalt 20,006,226 -16.43 % 19,435,009 -2.86 % 16,192,344 -16.68 %
 

Totalt antall utlån med BIBLIOFIL siden 1/1/1996: 483,957,246

Tall i gul farge angir måned med påske. Dette vil kunne påvirke antall utlån betydelig.

Tall i rød farge angir innværende måned og betyr at tallene ikke er fullstendige


Antall utsendte purrebrev pr. år

ÅrBrev via postenBrev via epost
1996 685653 0
1997(23.4%) 845851 0
1998(6.0%) 896860 3458
1999(11.2%) 997736 (307.5%) 14091
2000(-0.5%) 992781 (376.6%) 67153
2001(-4.6%) 947279 (52.8%) 102634
2002(-5.7%) 892902 (67.1%) 171505
2003(-0.4%) 889661 (53.3%) 262952
2004(-11.3%) 788991 (20.0%) 315455
2005(-4.3%) 755395 (28.0%) 403693
2006(-10.9%) 672775 (15.4%) 465691
2007(-11.8%) 593089 (2.7%) 478399
2008(-7.0%) 551859 (9.5%) 524021
2009(-6.4%) 516537 (11.7%) 585209
2010(-9.9%) 465355 (3.5%) 605406
2011(-6.9%) 433462 (4.5%) 632565
2012(-7.2%) 402271 (-1.6%) 622577
2013(0.3%) 403298 (-9.2%) 565052
2014(-21.9%) 314898 (9.8%) 620171
2015(-18.5%) 256684 620289
2016(-13.8%) 221202 (-6.4%) 580714
2017(-27.5%) 160415 (-24.3%) 439584
2018(-18.9%) 130118 (-2.2%) 430132
2019 92917 361650

Bestilt innlån pr. år

ÅrBestilt innlånBestilt lånerinitiert innlån
1997 50577 0
1998(35.2%) 68371 0
1999(18.4%) 80932 0
2000(11.0%) 89845 11
2001(2.6%) 92202 0
2002(1.8%) 93848 0
2003(-3.7%) 90404 0
2004(18.9%) 107474 0
2005(18.4%) 127215 0
2006(8.6%) 138191 0
2007(4.0%) 143695 0
2008(13.7%) 163421 3996
2009(31.0%) 214009 (470.1%) 22782
2010(40.1%) 299829 (142.5%) 55241
2011(16.9%) 350428 (34.2%) 74128
2012(3.5%) 362648 (-10.4%) 66407
2013(4.2%) 377813 (13.8%) 75559
2014(5.2%) 397573 (14.9%) 86815
2015(2.8%) 408796 (0.9%) 87593
2016(-4.7%) 389626 (-9.0%) 79705
2017(-16.7%) 324400 (-6.6%) 74480
2018(12.0%) 363232 (5.8%) 78767
2019 314175 66571

Utlånt innlån pr. år

ÅrUtlånt innlånUtlånt lånerinitiert innlån
1997 42392 0
1998(39.0%) 58914 0
1999(19.1%) 70152 0
2000(12.7%) 79087 0
2001(1.0%) 79843 0
2002(2.1%) 81525 0
2003(-1.3%) 80452 0
2004(22.9%) 98906 0
2005(28.7%) 127299 0
2006(13.6%) 144567 0
2007(4.5%) 151006 0
2008(10.9%) 167395 2515
2009(16.6%) 195204 (567.7%) 16792
2010(21.7%) 237610 (142.7%) 40749
2011(26.4%) 300380 (69.3%) 68974
2012(10.8%) 332876 (15.9%) 79908
2013(7.2%) 356879 (20.1%) 95934
2014(4.8%) 373917 (9.3%) 104889
2015(5.1%) 392911 (5.7%) 110893
2016(-3.1%) 380634 (-1.7%) 109022
2017(-3.6%) 366797 (-8.0%) 100321
2018(6.7%) 391394 (11.7%) 112108
2019 344645 98575

Fjernlånsbestilling pr. år

ÅrFjernlånsbestilling mottattFjernlånsbestilling lånerinitiert mottatt
2004 164402 0
2005(24.1%) 204011 0
2006(-1.6%) 200736 0
2007(2.9%) 206551 0
2008(10.2%) 227668 5734
2009(16.2%) 264574 (366.2%) 26730
2010(19.2%) 315286 (97.0%) 52655
2011(5.4%) 332325 (43.7%) 75644
2012(-2.8%) 322977 (-9.4%) 68535
2013(-1.3%) 318651 (10.6%) 75832
2014(3.6%) 330205 (4.3%) 79130
2015(7.1%) 353767 (11.1%) 87941
2016(-22.2%) 275264 (-33.4%) 58527
2017(-97.9%) 5791 (-99.0%) 582
2018(-42.2%) 3349 (-38.3%) 359
2019 1617 145

Fjernlån (utlån) utført pr. år

ÅrFjernlån
1999 30387
2000(856.7%) 290709
2001(1.6%) 295476
2002(10.7%) 327165
2003(7.5%) 351754
2004(8.6%) 382127
2005(1.0%) 386036
2006(-3.4%) 372969
2007(4.3%) 388899
2008(10.2%) 428499
2009(8.6%) 465307
2010(14.9%) 534752
2011(4.6%) 559477
2012(-2.6%) 544728
2013(1.3%) 551975
2014(5.5%) 582123
2015(6.1%) 617569
2016(-7.2%) 573403
2017(-34.7%) 374231
2018(1.6%) 380297
2019 310959

Innlevering for annet bibliotek pr. år

ÅrInnleveringer
2007 2859
2008(759.1%) 24561
2009(80.5%) 44344
2010(46.2%) 64814
2011(20.8%) 78265
2012(23.4%) 96575
2013(9.7%) 105945
2014(13.0%) 119724
2015(7.9%) 129228
2016(-7.1%) 119993
2017(-26.0%) 88852
2018(-5.6%) 83883
2019 71412

Mottatt depoteksemplar pr. år

ÅrMottatt
2009 13115
2010(266.0%) 48000
2011(21.5%) 58320
2012(2.2%) 59577
2013(3.9%) 61899
2014(1.6%) 62868
2015(-3.7%) 60523
2016(15.6%) 69970
2017(-62.9%) 25943
2018(77.9%) 46163
2019 40218

BIBLIOFIL holder forøvrig orden på:

Total mediebestand i norske bibliotek pr. 2008: 56 millioner (kilde: ABM-Utvikling)

Antall eksemplarer 27,081,050 
Antall forskjellige titler 14,205,447 
Antall lånere 4,719,695 

Utlån 1996

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar1,220,95358
Februar1,180,30858
Mars1,269,61260
April1,073,14362
Mai983,32762
Juni891,51964
Juli868,82662
August952,24964
September1,167,28165
Oktober1,348,12865
November1,241,60166
Desember831,89667

Totalt antall utlån i 1996: 13,028,843


Utlån 1997

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar1,341,43869
Februar1,189,98269
Mars1,149,27470
April1,277,73570
Mai1,037,58570
Juni926,28071
Juli827,52069
August935,48471
September1,241,90474
Oktober1,353,84173
November1,233,97874
Desember896,75074

Totalt antall utlån i 1997: 13,411,771


Utlån 1998

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar1,395,98477
Februar1,249,93179
Mars1,359,91576
April1,185,04974
Mai981,94975
Juni990,55076
Juli908,62774
August1,100,05880
September1,378,24781
Oktober1,420,07881
November1,323,49981
Desember978,71482

Totalt antall utlån i 1998: 14,272,601


Utlån 1999

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar1,393,47283
Februar1,327,63687
Mars1,587,47891
April1,220,12795
Mai1,074,663100
Juni1,141,43299
Juli934,67996
August1,177,515104
September1,496,334111
Oktober1,524,329112
November1,569,874114
Desember1,075,656122

Totalt antall utlån i 1999: 15,523,195


Utlån 2000

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar1,558,933124
Februar1,594,601120
Mars1,636,160122
April1,288,498124
Mai1,286,286125
Juni1,158,691121
Juli991,706103
August1,334,831124
September1,476,416125
Oktober1,642,900130
November1,642,669130
Desember1,101,417130

Totalt antall utlån i 2000: 16,713,108


Utlån 2001

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar1,686,724132
Februar1,468,538132
Mars1,631,089137
April1,382,670134
Mai1,258,820139
Juni1,141,112132
Juli1,027,469103
August1,360,402143
September1,487,576145
Oktober1,725,078154
November1,637,331164
Desember1,067,923171

Totalt antall utlån i 2001: 16,874,732


Utlån 2002

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar1,765,208181
Februar1,579,672185
Mars1,502,422192
April1,600,777193
Mai1,260,261189
Juni1,198,752187
Juli1,178,877110
August1,352,590195
September1,616,637210
Oktober1,801,948215
November1,696,263224
Desember1,162,465215

Totalt antall utlån i 2002: 17,715,872


Utlån 2003

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar1,795,824235
Februar1,585,124236
Mars1,738,075241
April1,516,633244
Mai1,446,141248
Juni1,262,768246
Juli1,128,112117
August1,433,972256
September1,740,088277
Oktober1,860,343286
November1,717,262286
Desember1,251,557285

Totalt antall utlån i 2003: 18,475,899


Utlån 2004

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar1,768,576319
Februar1,665,071331
Mars1,940,393372
April1,600,541384
Mai1,345,928377
Juni1,456,134376
Juli1,143,874118
August1,576,415378
September1,941,507432
Oktober1,959,508428
November2,051,205448
Desember1,513,224434

Totalt antall utlån i 2004: 19,962,376


Utlån 2005

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar2,040,079459
Februar1,822,267460
Mars1,885,383460
April1,859,462462
Mai1,587,994459
Juni1,431,417446
Juli1,089,164133
August1,709,608436
September1,978,236466
Oktober2,022,268475
November2,092,880482
Desember1,421,924478

Totalt antall utlån i 2005: 20,940,682


Utlån 2006

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar2,015,399497
Februar1,760,794499
Mars2,040,119516
April1,671,130518
Mai1,595,205520
Juni1,374,655491
Juli1,085,429141
August1,727,951500
September1,978,690538
Oktober2,078,410545
November2,076,998549
Desember1,393,954545

Totalt antall utlån i 2006: 20,798,734


Utlån 2007

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar2,037,185556
Februar1,785,250554
Mars2,063,404552
April1,613,258562
Mai1,628,810567
Juni1,414,593534
Juli1,259,993163
August1,787,404550
September2,004,879579
Oktober2,204,140582
November2,083,236590
Desember1,362,956582

Totalt antall utlån i 2007: 21,245,108


Utlån 2008

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar2,192,256601
Februar1,979,043605
Mars1,880,616606
April2,037,235609
Mai1,597,571598
Juni1,499,189566
Juli1,280,872169
August1,951,138585
September2,121,892617
Oktober2,297,937628
November2,197,370627
Desember1,522,784615

Totalt antall utlån i 2008: 22,557,903


Utlån 2009

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar2,171,444635
Februar1,953,845630
Mars2,264,853641
April1,926,945639
Mai1,732,706633
Juni1,593,301609
Juli1,427,376174
August2,177,805613
September2,185,994646
Oktober2,242,158645
November2,208,092640
Desember1,566,386636

Totalt antall utlån i 2009: 23,450,905


Utlån 2010

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar2,111,525645
Februar1,986,328650
Mars2,381,141654
April1,910,508655
Mai1,663,415658
Juni1,610,918628
Juli1,340,286181
August2,344,922652
September2,234,034683
Oktober2,185,562679
November2,264,760693
Desember1,619,007684

Totalt antall utlån i 2010: 23,652,406


Utlån 2011

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar2,278,356700
Februar2,075,711688
Mars2,364,375694
April1,888,931692
Mai1,980,723692
Juni1,653,660655
Juli1,328,679194
August2,359,690668
September2,163,920690
Oktober2,202,536696
November2,284,874711
Desember1,655,639701

Totalt antall utlån i 2011: 24,237,094


Utlån 2012

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar2,343,972732
Februar2,197,632728
Mars2,405,729727
April1,903,954734
Mai1,847,001728
Juni1,750,536706
Juli1,497,077192
August2,563,098731
September2,188,641758
Oktober2,368,902759
November2,331,991758
Desember1,529,103743

Totalt antall utlån i 2012: 24,927,636


Utlån 2013

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar2,445,346759
Februar2,080,844758
Mars2,118,811759
April2,338,370761
Mai1,909,601755
Juni1,738,993728
Juli1,574,843206
August2,756,311753
September2,240,998762
Oktober2,414,154779
November2,346,222784
Desember1,683,559771

Totalt antall utlån i 2013: 25,648,052


Utlån 2014

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar2,432,664787
Februar2,140,452788
Mars2,365,689792
April2,050,986779
Mai1,849,521780
Juni1,732,561752
Juli1,472,225207
August2,704,068749
September2,407,878785
Oktober2,371,574784
November2,287,896801
Desember1,752,479798

Totalt antall utlån i 2014: 25,567,993


Utlån 2015

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar2,373,785818
Februar2,119,679811
Mars2,432,208813
April1,969,450810
Mai1,809,092802
Juni1,830,842788
Juli1,561,264206
August2,785,518784
September2,265,498813
Oktober2,297,471815
November2,233,998821
Desember1,700,123796

Totalt antall utlån i 2015: 25,378,928


Utlån 2016

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar2,179,567818
Februar2,186,366820
Mars2,159,689812
April2,203,944819
Mai1,825,173809
Juni1,895,132781
Juli1,531,118206
August2,864,695801
September2,154,577825
Oktober1,807,331824
November1,817,067839
Desember1,315,170817

Totalt antall utlån i 2016: 23,939,829


Utlån 2017

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar1,909,029834
Februar1,616,695833
Mars1,858,579832
April1,542,832815
Mai1,496,669815
Juni1,379,031799
Juli1,181,313210
August2,390,507804
September1,783,202831
Oktober1,788,215832
November1,816,976826
Desember1,243,178812

Totalt antall utlån i 2017: 20,006,226


Utlån 2018

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar1,816,650832
Februar1,526,543827
Mars1,613,059815
April1,649,852820
Mai1,319,204800
Juni1,374,612787
Juli1,132,157210
August2,356,817796
September1,754,100819
Oktober1,837,033817
November1,821,296821
Desember1,233,686803

Totalt antall utlån i 2018: 19,435,009


Utlån 2019

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar1,944,024854
Februar1,598,956844
Mars1,810,952855
April1,562,989839
Mai1,514,896834
Juni1,368,912808
Juli1,232,680203
August2,409,217830
September1,791,517853
Oktober958,201836
November00
Desember00

Totalt antall utlån i 2019: 16,192,344


Utlån sortert på måned


Brev sendt på SMS

 ReserveringsbrevForhåndsvarslerPurrebrev
20151028554762997112958
20161034942766329122228
2017902481658559139727
2018946456681199163647
2019853445572484136720

Dataene er innsamlet fra følgende bibliotek:

 • Rena skolebibliotek (AAmRenSk)
 • Sandnes barneskole (AGSandSk)
 • Sandnessjøen U.skole (AGSanduSk)
 • Søvik oppvekstsenter (AGSoviSk)
 • Ura skolebibliotek (AGUraSk)
 • Aursmoen skolebibliotek (AHAurSk)
 • Bjørkelangen skolebibliotek (AHBjoSk)
 • Bråte skolebibliotek (AHBraSk)
 • Haneborg skolebibliotek (AHHanSk)
 • Løken og Hofmoen skolebibliotek (AHLokSk)
 • Setskog oppvekstsenter, biblioteket (AHSetSk)
 • Arnestad barneskole (AKArSk)
 • Billingstad barneskole (AKBiSk)
 • Blakstad barneskole (AKBlSk)
 • Bondi barneskole (AKBoSk)
 • Borgen ungdomsskole (AKBouSk)
 • Drengsrud barneskole (AKDrSk)
 • Hagaløkka barneskole (AKHaSk)
 • Heggedal barneskole (AKHeSk)
 • Hofstad barneskole (AKHoSk)
 • Hovedgården ungdomsskole (AKHouSk)
 • Hvalstad barneskole (AKHvSk)
 • Jansløkka barneskole (AKJaSk)
 • Landøya ungdomsskole (AKLaSk)
 • Mellom-Nes barneskole (AKMnSk)
 • Nesøya barneskole (AKNeSk)
 • Risenga ungdomsskole (AKRiSk)
 • Rønningen barneskole (AKRoSk)
 • Solberg barneskole (AKSoSk)
 • Solvang ungdomsskole (AKSouSk)
 • Torstad ungdomsskole (AKToSk)
 • Vardåsen barneskole (AKVaSk)
 • Vettre barneskole (AKVeSk)
 • Vollen ungdomsskole. Biblioteket (AKVuSk)
 • Alta ungdomsskole (ALAltuSk)
 • Aronnes skole (ALAronSk)
 • Bossekop skole (ALBossSk)
 • Elvebakken skole (ALElveSk)
 • Gakori skole (ALGakoSk)
 • Kaafjord skole (ALKafjSk)
 • Kaiskuru Nærmiljøsenter (ALKaisSk)
 • Komsa skole (ALKomsSk)
 • Korsfjord skole (ALKorsSk)
 • Kvalfjord skole (ALKvalSk)
 • Leirbotn oppvekstsenter (ALLeirSk)
 • Øvre Alta skole (ALOvreSk)
 • Rafsbotn skole (ALRafsSk)
 • Saga skole (ALSagaSk)
 • Sandfallet ungdomsskole (ALSanuSk)
 • Talvik skole (ALTlvkSk)
 • Tverrelvdalen skole (ALTverSk)
 • Andenes skole (ANAndSk)
 • Asdal skolebibliotek (ARAsdaSk)
 • Birkenlund skolebibliotek (ARBirkSk)
 • Eydehavn skolebibliotek (AREydSk)
 • Hisøy skolebibliotek (ARHisSk)
 • Moltemyr skolebibliotek (ARMoltSk)
 • Myra skolebibliotek (ARMyrSk)
 • Nedenes skolebibliotek (ARNedSk)
 • Nesheim skolebibliotek (ARNesSk)
 • Roligheden skolebibliotek (ARRolSk)
 • Rykene oppvekstsenter. Biblioteket (ARRykSk)
 • Sandnes skolebibliotek (ARSandSk)
 • Stinta skolebibliotek (ARStinSk)
 • Strømmen skolebibliotek (ARStrSk)
 • Stuenes skolebibliotek (ARStuSk)
 • Arendal voksenopplæring (ARVoksSk)
 • Arendal Rådhus, Fagbiblioteket (ARadhus)
 • Davanger skolebibliotek (ASDavSk)
 • Erdal skolebibliotek (ASErdSk)
 • Erdal ungdomsskole. (ASErduSk)
 • Fauskanger skole (ASFauSk)
 • Follese skole, Askøy (ASFolSk)
 • Haugland skolebibliotek (ASHauSk)
 • Hetlevik skole (ASHetSk)
 • Hop skole (ASHopSk)
 • Kleppe skolebibliotek (ASKleSk)
 • Kleppestø skolebibliotek (ASKlepSk)
 • Kleppestø Ungdomsskole (ASKleuSk)
 • Ravnanger ungdomsskole (ASRavnSk)
 • Strusshamn skolebibliotek (ASStrSk)
 • Tveit skole, Askøy (ASTveSk)
 • AalesuSk
 • Åssiden skolebibliotek (AasBib)
 • Åsgården skol (AasgBib)
 • Ålesund bibliotek (AleBib)
 • Ålesund grunnskoler (AleSkBib)
 • Kulturbadet bibliotek (AlstBib)
 • Alstad ungdomsskole. Biblioteket (AlsuBib)
 • Alta Bibliotek (AltaBib)
 • Åmot Folkebibliotek (AmotBib)
 • Andøy folkebibliotek (AndBib)
 • Andebu bibliotek (AndeBib)
 • Askøybibliotek (AoyBib)
 • Arendal bibliotek (ArnBib)
 • Asker bibliotek (AskBib)
 • AskoBib
 • Åsnes folkebibliotek (AsnBib)
 • Aurskog-Høland bibliotek (AuHoBib)
 • Audnedal folkebibliotek (AudBib)
 • AurBib
 • Austevoll folkebibliotek (AustBib)
 • Grasmyr ungdomsskole. Biblioteket (BAGrasSk)
 • Herre skolebibliotek (BAHerrSk)
 • Langesund barneskole. Biblioteket (BALandSk)
 • Langesund ungdomsskole. Biblioteket (BALangSk)
 • Rønholt skolebibliotek (BARonSk)
 • Rugtvedt skolebibliotek (BARugSk)
 • Stathelle skolebibliotek (BAStatSk)
 • Ballangen skolebibliotek (BLBalSk)
 • Alstad skolebibliotek (BOAlsbSk)
 • Aspåsen skolebibliotek (BOAspSk)
 • Bodøsjøen skole (BOBosoSk)
 • Bodo fengsel. Biblioteket (BOFngBib)
 • Grønnåsen skole (BOGroSk)
 • Hunstad barneskole (BOHunBSk)
 • Hunstad U.skole (BOHunUSk)
 • Kjerringøy skole (BOKjerSk)
 • Løpsmark skolebibliotek (BOLopSk)
 • Misvær skole (BOMisvSk)
 • Østbyen skole (BOOstSk)
 • Saltstraumen skole (BOSaltSk)
 • Skjerstad oppvekstsenter. Biblioteket (BOSkjSk)
 • Bodø voksenopplæring (BOVoksSk)
 • BSSamlet10 (BSsamlet10)
 • BSSamlet11 (BSsamlet11)
 • Testsammeslåing: Kristiansand skoler og skoler fra Songdalen (BSsamlet12)
 • BSSamlet6 (BSsamlet6)
 • BSSamlet7 (BSsamlet7)
 • BSSamlet8 (BSsamlet8)
 • BSSamlet9 (BSsamlet9)
 • Bø skule (BTBoSk)
 • Bø ungdomsskule (BTBouSk)
 • Folkestad skole (BTFolkSk)
 • Biblioteka i Vest (BVestBib)
 • Ballangen bibliotek (BalBib)
 • Balestrand folkebibliotek (BaleBib)
 • Bamble bibliotek (BamBib)
 • Ådnamarka skule (BgAdnSk)
 • Alrekstad skole (BgAleSk)
 • Alvøen skole (BgAlvSk)
 • Apeltun skole (BgApeSk)
 • Åstveit skole (BgAstSk)
 • Aurdalslia skole (BgAurSk)
 • Bjørndalsskogen skole (BgBjoSk)
 • Blokkhaugen skole (BgBloSk)
 • Bønes skole (BgBonSk)
 • Breimyra skole (BgBreSk)
 • Bergen Byarkiv (BgByark)
 • Fagavdeling barnehage og skole (BgByrSk)
 • Christi Krybbe skoler (BgChrSk)
 • Damsgård skole (BgDamSk)
 • Eidsvåg skole (BgEidSk)
 • Fjellsdalen skole (BgFjeSk)
 • Flaktveit skolebibliotek (BgFlaSk)
 • Fridalen skole (BgFriSk)
 • Garnes skule (BgGarSk)
 • Garnes ungdomsskule (BgGaruSk)
 • Gimle skole (BgGimSk)
 • Holen skole ungdomstrinnet (BgHasSk)
 • Haukås skole (BgHauaSk)
 • Haugland skulebibliotek (BgHaugSk)
 • Haukedalen skole (BgHaukSk)
 • Haukeland skole (BgHaulSk)
 • Hellen skole (BgHellSk)
 • Hjellestad skolebibliotek (BgHjeSk)
 • Holen skole barnetrinnet (BgHolSk)
 • Hop skole (BgHopSk)
 • Hordvik skolebibliotek (BgHorSk)
 • BgIndSk
 • Kaland skole (BgKalSk)
 • Kalvatræet skole (BgKalvSk)
 • Kirkevoll skole (BgKirSk)
 • Kjøkkelvik skole (BgKjoSk)
 • Kringlebotn skole (BgKriSk)
 • Krokeide skolebibliotek (BgKroSk)
 • Krohnengen skole (BgKrohSk)
 • Kronstad skole (BgKronSk)
 • Kyrkjekrinsen skole (BgKyrSk)
 • Landås skole (BgLanSk)
 • Li skolebibliotek (BgLiSk)
 • Liland skole (BgLilSk)
 • Loddefjord skole (BgLodSk)
 • Lone skule (BgLonSk)
 • Løvås skole (BgLovSk)
 • Lynghaug skole (BgLynSk)
 • Lyshovden skole (BgLysSk)
 • Marikollen skole (BgMarSk)
 • Mathopen skole (BgMatSk)
 • Midtun skole (BgMidSk)
 • Minde skole (BgMinSk)
 • Mjølkeråen skole (BgMjoSk)
 • Møhlenpris skole (BgMohSk)
 • Nattland skole (BgNatSk)
 • Ny Krohnborg skole (BgNkroSk)
 • Nordnes skole (BgNorSk)
 • Nordvik skole (BgNorvSk)
 • Nygård skolebibliotek (BgNygSk)
 • Nygårdslien skole (BgNyglSk)
 • Olsvik skolebibliotek (BgOlsSk)
 • Ortun skole (BgOrtSk)
 • Paradis skole (BgParSk)
 • Rå skole (BgRaaSk)
 • Rådalslien skolebibliotek (BgRadSk)
 • Riple skole (BgRipSk)
 • Rolland skole (BgRolSk)
 • Rothaugen skole (BgRotSk)
 • Sædalen skole (BgSadaSk)
 • Salhus skole (BgSalSk)
 • Sælen skole (BgSaleSk)
 • BgSamSk
 • Sandgotna skole (BgSanSk)
 • Seljedalen skole (BgSelSk)
 • Skeie skole (BgSkeSk)
 • Skjold skole (BgSkjSk)
 • Skranevatnet skole (BgSkrSk)
 • Slåtthaug skole (BgSlaSk)
 • Slettebakken skole (BgSleSk)
 • Smørås skole (BgSmoSk)
 • Søråshøgda skole (BgSoraSk)
 • Søreide skole (BgSoreSk)
 • Storetveit skole (BgStorSk)
 • Tertnes skole (BgTerSk)
 • Trengereid oppveksttun (BgTreSk)
 • BgTunSk
 • Tveiterås skole (BgTveSk)
 • Ulsetskogen skole (BgUlseSk)
 • Ulsmåg skole (BgUlsmSk)
 • Vadmyra skole (BgVadSk)
 • Varden skole (BgVarSk)
 • Voksenopplæring (BgVokSk)
 • Ytrebygda skole (BgYtrSk)
 • Ytre Arna skule (BgYtreSk)
 • Bokn bibliotek (BknBib)
 • Bømlo folkebibliotek (BmloBib)
 • Bankgata skolebibliotek (BnkuBib)
 • Bø bibliotek (BoBib)
 • Stormen bibliotek (BodBib)
 • Bø i Vesterålen folkebibliotek (BoeVeBib)
 • Bølehøgda skolebibliotek (BolBib)
 • Børresen skolebibliotek (BorBib)
 • Bratbergkleiva skole Skien (BrbBib)
 • Bergen Off. Bibliotek (BrgBib)
 • BrgrBib
 • Bærum bibliotek (BrmBib)
 • Buskerud skoleboksentral (BuskSkSk)
 • Bytårnet ungdomsskole (BytBib)
 • Det flerspråklige bibliotek (DFBBib)
 • Åskollen skolebibliotek (DKAasSk)
 • Aronsløkka skolebibliotek (DKAronSk)
 • Bragernes skolebibliotek (DKBragSk)
 • Brandengen skolebibliotek (DKBranSk)
 • Danvik skolebibliotek (DKDanSk)
 • Fjell skolebibliotek (DKFjelSk)
 • Frydenhaug skolebibliotek (DKFrydSk)
 • Hallermoen skolebibliotek (DKHallSk)
 • Introduksjonssenteret i Drammen (DKIntro)
 • Kjøsterud skole (DKKjoSk)
 • Øren skolebibliotek (DKOreSk)
 • Rødskog skolebibliotek (DKRodSk)
 • Skoger skolebibliotek (DKSkogSk)
 • Marienlyst skole (DKStroSk)
 • Vestbygda skolebibliotek (DKVestSk)
 • Dale skulebibliotek (DaleVgs)
 • Dønna bibliotek (DonnBib)
 • Drammen bibliotek (DrmBib)
 • Eidsberg ungdomsskole. Biblioteket (EKEidsSk)
 • Mysen skolebibliotek (EKMysSk)
 • Indre Østfold Fengselsbibliotek (EKOstFng)
 • Elverum Læringssenter (ELElvLar)
 • Elverum ungdomsskole (ELElvUSk)
 • Frydenlund skole (ELFrydSk)
 • Hanstad skole (ELHansSk)
 • Hernes skole (ELHernSk)
 • Kirkeby oppvekstsenter (ELKirkSk)
 • Lillemoen skole (ELLillSk)
 • Søbakken skole (ELSobaSk)
 • Sørskogbygda skole (ELSoskSk)
 • Vestad skole (ELVestSk)
 • Ydalir skole, Elverum (ELYdaSk)
 • Enebakk ungdomsskole (ENEneSk)
 • Engerdal barne- og ungdomsskole (ENEngSk)
 • Hauglia skole (ENHaugSk)
 • Mjær ungdomsskole. Biblioteket (ENMjarSk)
 • Stranden skole (ENStraSk)
 • Ytre Enebakk skole (ENYtEnSk)
 • ETEngeSk
 • EbbBib
 • Eidsvoll bibliotek (EivoBib)
 • Elverum bibliotek (ElveBib)
 • Enebakk bibliotek (EneBib)
 • Engerdal folkebibliotek (EngBib)
 • Evenes folkebibliotek (EvenBib)
 • Farsund barne- og ungdomsskole (FAFarSk)
 • Lista ungdomsskole (FALisSk)
 • Ore skole (FAOreSk)
 • Vanse skole (FAVanSk)
 • Hovinhøgda skolebibliotek (FETHovSk)
 • Riddersand skole (FETRidSk)
 • Øvrebygda skule (FIOvrSk)
 • Rimbareid barne og ungdomsskule (FIRimSk)
 • Sælevik skule (FISalSk)
 • Førde tekniske fagskule (FKFtekSk)
 • Hafstad vgs (FKHafSk)
 • Mo og Øyrane Videregående skule (FKOyrSk)
 • Grunnskulane i Førde kommune (FKSlSk)
 • Flekkefjord U.skole (FLFluSk)
 • Gyland skole (FLGylSk)
 • Hidra skole (FLHidSk)
 • Sira skole (FLSiraSk)
 • Søyland skolebibliotek (FLSlaSk)
 • Sunde skolebibliotek (FLSunSk)
 • Årum skole (FRAarSk)
 • Ambjørnrød skole (FRAmbSk)
 • Begby barne- og ungdomsskole (FRBegSk)
 • Borge skole (FRBorSk)
 • Borge ungdomsskole (FRBoruSk)
 • Cicignon barne- og u. skole (FRCicSk)
 • Fredrikstad museum (FRFrdMus)
 • Vestbygda ungdomsskole (FRGauSk)
 • Gudeberg barne- og u. skole (FRGudSk)
 • Gressvik ungdomsskole (FRGvkSk)
 • Hauge skole (FRHauSk)
 • Haugeåsen ungdomsskole (FRHauaSk)
 • Hurrød skole (FRHurSk)
 • Kjølberg skole (FRKlbSk)
 • Kråkerøy ungdomsskole (FRKraSk)
 • Kvernhuset ungdomsskole (FRKvhSk)
 • Lunde skole (FRLunSk)
 • Manstad skole (FRManSk)
 • Sagabakken skole (FRNabSk)
 • Nøkleby skole (FRNokSk)
 • Nylende skole (FRNylSk)
 • Pedagogisk senter (FRPedSen)
 • PPT (FRPptTj)
 • Råkollen skole (FRRakSk)
 • Rødsmyra skole (FRRdmSk)
 • Rekustad skole (FRRekSk)
 • Rød skole, Kråkerøy (FRRodkSk)
 • Rød skole, Onsøy (FRRodoSk)
 • Slevik skole (FRSleSk)
 • Trara skole (FRTraSk)
 • Torp skole (FRTrpSk)
 • Torsnes skole (FRTsnSk)
 • Trosvik skole (FRTvkSk)
 • Fada
 • Fagerheim skolebibliotek (FagBib)
 • Farsund bibliotek (FarsBib)
 • Fet folkebibliotek (FetBib)
 • Garderåsen skole (FetGarSk)
 • Fet skolebibliotek (FetSk)
 • FetSkole
 • Skulane i Fjell (FjellSk)
 • Pedagogisk senter Fjell (FjlPedSk)
 • Flakstad folkebibliotek (FlakBib)
 • Flekkefjord bibliotek (FlekBib)
 • Flosta skolebibliotek (FlstBib)
 • ForsBib
 • Fredrikstad bibliotek (FrdBib)
 • Førre skole (FreBib)
 • Frakkagjerd ungdomsskule (FrkBib)
 • Førland skule (FrlnBib)
 • Vadsø barneskole (FsnBib)
 • Fusa bibliotek (FusaBib)
 • Gjerdrum barneskole (GJGjebSk)
 • Gjerdrum ungdomsskole (GJGusSk)
 • Veståsen skolebibliotek (GJVestSk)
 • Gjøvik-skolene (GJoSk)
 • Gausdal ungdomsskole. Biblioteket (GKGauSk)
 • GamvBib
 • Gausdal bibliotek (GausBib)
 • Gimsøy skole (GimBib)
 • Gjøvik bibliotek (GjoBib)
 • Gjerpen ungdomsskole, Skien (GjuBib)
 • GlpBib
 • Galterud skole. Biblioteket (GltBib)
 • Granly skolebibliotek (GraBib)
 • Grinde skule (GrdBib)
 • Gjerdrum folkebibliotek (GrmBib)
 • Grue folkebibliotek (GrueBib)
 • GrvBib
 • Gulskogen skole (GulBib)
 • Granvin folkebibliotek og skule (GvnBib)
 • Tistedal skole (HAAsSk)
 • Berg skole (HABeSk)
 • Folkvang skole (HAFoSk)
 • Gimle skolebibliotek (HAGiSk)
 • Hjortsberg skole (HAHjSk)
 • Halden fengselsbibliotek (HAHldFng)
 • Låby skole (HALaaSk)
 • Kongeveien skole (HAOebSk)
 • Os skole (HAOsSk)
 • Prestebakke skole (HAPrSk)
 • Risum ungdomsskole (HARiSk)
 • Rødsberg skole (HARoeSk)
 • Solheim skole (HASoSk)
 • Strupe ungdomsskole (HAStSk)
 • Baksalen skolebibliotek (HFBakSk)
 • Breilia Ungdomsskole (HFBreiSk)
 • Fjordtun Skole (HFFjoSk)
 • Fuglenes skolebibliotek (HFFugSk)
 • Hof skolebibliotek, Holmestrand (HFHofSk)
 • Reindalen skolebibliotek (HFReiSk)
 • Fister skole (HJFistSk)
 • Hjelmeland skule (HJHjelSk)
 • Ajer ungdomsskolebibliotek, Hamar (HKAjerSk)
 • Børstad skolebibliotek, Hamar (HKBorSk)
 • Ener ungdomsskole, Hamar (HKEnerSk)
 • Greveløkka skolebibliotek (HKGrevSk)
 • Hedmark fengsel,Hamar (HKHmrFng)
 • Ingeberg skolebibliotek (HKIngeSk)
 • Lovisenberg skolebibliotek (HKLovSk)
 • Lunden skolebibliotek (HKLundSk)
 • Prestrud skolebibliotek, Hamar (HKPreSk)
 • Ridabu skolebibliotek (HKRidaSk)
 • Rollsløkken skolebibliotek (HKRollSk)
 • Solvang skolebibliotek, Hamar (HKSolSk)
 • Storhamar skole (HKStorSk)
 • Bastoy fengsel (HOBasFng)
 • Borre ungdomsskole (HOBorrSk)
 • Holtan ungdomsskole (HOHoltSk)
 • Sentrumskolens bibliotek (HOSentSk)
 • Bergseng skolebibliotek (HSBerSk)
 • Hagebyen skole (HSHageSk)
 • Harstad skolebibliotek (HSHarSk)
 • Kanebogen skole, Harstad (HSKaneSk)
 • Kila skole (HSKilaSk)
 • Seljestad skolebibliotek (HSSelSk)
 • Seljestad ungdomsskole (HSSeluSk)
 • Sørvik skolebibliotek (HSSorSk)
 • Stangnes skole (HSStanSk)
 • Åttekanten skole (HVAknSk)
 • Floren skole (HVFloSk)
 • Hvaler ungdomsskole (HVHvlSk)
 • Hå folkebibliotek (HaBib)
 • Hammerfest bibliotek (HamBib)
 • Haram folkebibliotek (HaramBib)
 • Haugesund folkebibliotek (HaugBib)
 • Haugalandmuseene (HaugMus)
 • Hemnes folkebibliotek (HemBib)
 • Skolene i Hemnes (HemSk)
 • Herøy folkebibliotek (HerBib)
 • Høyskolen i Oslo, Avd journalistikk -bibliotek og info-fag, Biblioteket (HioBib)
 • HjmlBib
 • Halden bibliotek (HldBib)
 • HlmsBib
 • Hamar bibliotek (HmrBib)
 • Hof folkebibliotek (HofBib)
 • Nordre Vestfold fengsel, avd. Hof (HofFng)
 • Holmen senterbibliotek (Holmen)
 • Hoppern skole. Biblioteket (HopBib)
 • Hope skolebibliotek (HopeBib)
 • Hordaland fylkesbibliotek (HordBib)
 • Hordaland fylke, vgs-bibliotekene (HordVgs)
 • Høyanger bibliotek (HoyBib)
 • Hurum bibliotek (HrmBib)
 • Harstad bibliotek (HstdBib)
 • Horten bibliotek (HtnBib)
 • Hurdal bibliotek (HurBib)
 • Husbank
 • Hvaler folkebibliotek (HvalBib)
 • Kommandør Chr. Christensens Hvalfangstmuseum (HvalMus)
 • Hervik skule (HvkBib)
 • Jevnaker folkebibliotek (JevnBib)
 • Efteløt skolebibliotek (KKEftSk)
 • Gamlegrendåsen skolebibliotek (KKGamSk)
 • Kongsgårdmoen skolebibliotek (KKKonSk)
 • Raumyr skolebibliotek (KKRauSk)
 • Skrim ungdomsskole (KKSkriSk)
 • Tislegård ungdomsskole (KKTislSk)
 • Vestsiden ungdomsskole. Biblioteket (KKVestSk)
 • Wennersborg skolebibliotek (KKWenSk)
 • KRRosSk
 • KRSonSk
 • KRTunSk
 • Hatlestrand skulebibliotek (KVHatlSk)
 • Husnes ungdomsskule (KVHusnSk)
 • Kongsvinger ungdomsskole. Biblioteket (KVKongSk)
 • Rosendal ungdomsskule. Skulebiblioteket (KVRoseSk)
 • KVRosenSk
 • Roverud skole (KVRoveSk)
 • KaraBib
 • KgbBib
 • Kongerød skole Skien (KgrBib)
 • KjllBib
 • Klæbu folkebibliotek (KlaBib)
 • Klyve skole (KlyBib)
 • Konnerud skole (KnrBib)
 • Kollmyr skolebibliotek (KollBib)
 • Kongsberg bibliotek (KongBib)
 • Rønvik skole (KrkBib)
 • Karmøy folkebibliotek (KrmBib)
 • Krokemoa barneskole. Biblioteket (KroBib)
 • Kristiansand folkebibliotek (KrsBib)
 • Kristiansand skoler (KrsSk)
 • Kongsvinger fengselsbibliotek (KvFngBib)
 • KvaBib
 • Kvalsund folkebibliotek (KvalBib)
 • Kvinnherad bibliotek (KvinBib)
 • Kongsvinger bibliotek (KvngBib)
 • Aasen barne- og ungdomsskole (LEAsSk)
 • Ekne skolebibliotek (LEEkneSk)
 • Frol OS, Skolebiblioteket (LEFrolSk)
 • Halsan skole (LEHaSk)
 • LELarmid
 • Musikk- og kulturskolen (LEMuSk)
 • Mule skolebibliotek (LEMulSk)
 • Levanger ungdomsskole (LENesSk)
 • Nesheim skolebibliotek (LENeshSk)
 • Okkenhaug skolebibliotek (LEOkSk)
 • Skogn ungdomsskole (LESkSk)
 • Tuv oppvekstsenter. Biblioteket (LETuvSk)
 • Vårtun Kristne Oppvekstsenter (LEVarSk)
 • LEVgSk
 • Ytterøy Skole (LEYtSk)
 • Hegg skole (LIHeggSk)
 • Heia Skole (LIHeiaSk)
 • Høvik skole (LIHovSk)
 • Hedrum barneskole (LKBomBib)
 • Berg skole. Biblioteket (LKBrgBib)
 • Brunla ungdomsskoles bibliotek (LKBruBib)
 • Byskogen skolebibliotek (LKBysBib)
 • Fagerli skolebibliotek (LKFagBib)
 • Frøystvet skolebibliotek (LKFroBib)
 • Hedrum ungdomsskole. Biblioteket (LKHedBib)
 • Jordet skolebibliotek (LKJorBib)
 • Kvelde skole. Biblioteket (LKKvlBib)
 • Langestrand skolebibliotek (LKLanBib)
 • Mellomhagen ungdomsskole. Biblioteket (LKMelBib)
 • Mesterfjellet skolebibliotek (LKMstBib)
 • Nanset skolebibliotek (LKNanBib)
 • Østre Halsen skolebibliotek (LKOhaBib)
 • Pedagogisk veiledningssenter (LKPedBib)
 • Ra ungdomsskolebibliotek (LKRanBib)
 • Rødbøl skolebibliotek (LKRodBib)
 • Sky skolebibliotek (LKSkyBib)
 • Stavern skolebibliotek (LKStaBib)
 • Tjodalyng barneskoles bibliotek (LKTjoBib)
 • Tjodalyng ungdomsskole. Biblioteket (LKTjuBib)
 • Torstrand skolebibliotek (LKTorBib)
 • Valby skolebibliotek (LKValBib)
 • Åsen skolebibliotek (LOAsenSk)
 • Benterud skole (LOBentSk)
 • Finstad skolebibliotek (LOFinSk)
 • Fjellsrud bibliotek (LOFjeSk)
 • Fjellhamar skolebibliotek, Lørenskog (LOFjelSk)
 • Hammer u.skole Biblioteket (LOHamSk)
 • Kjenn ungdomsskole (LOKjenSk)
 • Kurland skolebibliotek (LOKurSk)
 • Løkenåsen skolebibliotek (LOLokSk)
 • Luhr skole (LOLuhrSk)
 • Rasta skolebibliotek (LORastSk)
 • Solheim skolebibliotek (LOSolSk)
 • Å barneskole. Biblioteket (LYAaSk)
 • Årnes barneskole. Biblioteket (LYArSk)
 • Berge barneskole. Biblioteket (LYBeSk)
 • Lyngdal ungdomsskole. Biblioteket (LYBeuSk)
 • Å ungdomsskole. Biblioteket (LYKoSk)
 • Kvås skole (LYKvasSk)
 • KVS Lyngdal (LYKvgSk)
 • Larvik bibliotek (LarBib)
 • Leikanger folkebibliotek (LeiBib)
 • Leirfjord bibliotek (LeirBib)
 • LenBib
 • Levanger bibliotek (LevBib)
 • Lillehammer bibliotek (LhmBib)
 • Lier Bibliotek (LierBib)
 • LierHist
 • Lillås skolebibliotek (LillBib)
 • LkaBib
 • LoLokSk
 • Lødingen bibliotek (LodBib)
 • Lørenskog bibliotek (LorBib)
 • Lurøy bibliotek (LurBib)
 • Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek (LydBib)
 • Lyngdal bibliotek (LyngBib)
 • Lysheim skolebibliotek (LysBib)
 • Åvangen skole (MKAvanSk)
 • Nøkkeland skole (MKKamSk)
 • Krapfoss skole (MKKrapSk)
 • Reier skole (MKReieSk)
 • Ålesund VGS skolebibliotek (MRAleVgs)
 • Atlanten vgs skolebibliotek (MRAtlVgs)
 • Bokbåten i Møre og Romsdal (MRBaat)
 • Borgund vgs skolebibliotek (MRBorVgs)
 • Fagerlia vgs skolebibliotek (MRFagVgs)
 • Fræna vgs skolebibliotek (MRFraVgs)
 • Gjermundnes VGS skolebibliotek (MRGjeVgs)
 • Haram VGS skolebibliotek (MRHarVgs)
 • Kristiansund vgs skolebibliotek (MRKriVgs)
 • Molde vgs skolebibliotek (MRMolVgs)
 • Rauma VGS skolebibliotek (MRRauVgs)
 • Romsdal vgs skolebibliotek (MRRomVgs)
 • Spjelkavik vgs skolebibliotek (MRSpjVgs)
 • Stranda VGS skolebibliotek (MRStrVgs)
 • Sunndal vgs skolebibliotek (MRSunVgs)
 • Surnadal VGS skolebibliotek (MRSurVgs)
 • Sykkylven VGS skolebibliotek (MRSykVgs)
 • UPA Skolen (MRUPASk)
 • Ulstein VGS skolebibliotek (MRUlsVgs)
 • Volda vidaregåande skule, biblioteket (MRVolVgs)
 • Hommelvik skole. Biblioteket (MVHomSk)
 • Hommelvik ungdomsskole. Biblioteket (MVHouSk)
 • Saksvik skole. Biblioteket (MVSakSk)
 • Sveberg skole. Biblioteket (MVSveSk)
 • Vikhammeraasen grendaskole. Biblioteket (MVVigSk)
 • Vikhammer skole. Biblioteket (MVVikSk)
 • Vikhammer ungdomsskole. Biblioteket (MVViuSk)
 • Madsebakken skolebibliotek (MadsBib)
 • Malvik bibliotek (MalBib)
 • Melløs skole (MellBib)
 • Mjøsmuseet (MjosMus)
 • Melkevarden skolebibliotek (MkvBib)
 • MlsBib
 • Mo og Jølster skulebibliotek (MoJoVgs)
 • Møre og Romsdal fylkesbibliotek (MoreBib)
 • Mørkvedmarka skole (MorkBib)
 • Moskenes folkebibliotek (MoskBib)
 • Moss Bibliotek (MossBib)
 • Mosterøy skole (MostBib)
 • Ankenes skolebibliotek (NAAnkbSk)
 • Ankenes ungdomsskole. Biblioteket. (NAAnkuSk)
 • Beisfjord skolebibliotek (NABeisSk)
 • Bjerkvik skolebibliotek (NABjeSk)
 • Fagernes skolebibliotek (NAFagSk)
 • Narvik ungdomsskole (NAFraSk)
 • Håkvik skolebibliotek (NAHakSk)
 • Parken ungdomsskole. Biblioteket. (NAPrkuSk)
 • Seines skolebibliotek (NASeiSk)
 • Skistua skole (NASkiSk)
 • Skjomen skolebibliotek (NASkjoSk)
 • Straumsnes skolebibliotek (NAStraSk)
 • Frydenlund skole (NATarSk)
 • Villaveien skolebibliotek (NAVillSk)
 • Naustdal skule (NDNausSk)
 • Åsen skole (NEAsnSk)
 • Eknes ungdomsskole (NEEknSk)
 • Killingrud ungdomsskole (NEKilSk)
 • Krokstad skole (NEKroSk)
 • Mjøndalen skolebibliotek (NEMjoSk)
 • Solberg skole, biblioteket (NESolSk)
 • Steinberg skolebibliotek (NESteSk)
 • Stenseth skole, biblioteket (NEStenSk)
 • Veiavangen ungdomsskole, biblioteket (NEVeiSk)
 • Nordland kunst- og filmfagskole (NFilmSk)
 • Hagen skolebibliotek (NIHagSk)
 • Hakadal skolebibliotek (NIHakSk)
 • Holumskogen skolebibliotek (NIHolSk)
 • Kirkeby skolebibliotek (NIKirSk)
 • Rotnes skolebibliotek (NIRotSk)
 • NISkoSk
 • Slattum skolebibliotek (NISlaSk)
 • Sørli skolebibliotek (NISorSk)
 • Ulverud skole (NIUlveSk)
 • NKBerSk
 • Borgheim skolebibliotek (NKBorSk)
 • Brattås skolebibliotek (NKBraSk)
 • Føynland skolebibliotek (NKFoySk)
 • NKHarSk
 • Herstad skolebibliotek (NKHerSk)
 • Lindhøy skole (NKLinSk)
 • Oserød skol (NKOseSk)
 • Teie skolebibliotek (NKTeiSk)
 • Teigar ungdomsskolebibliotek (NKTgaSk)
 • Tjøme ungdomsskole (NKTjoSk)
 • Torød skolebibliotek (NKTorSk)
 • Vestskogen skolebibliotek (NKVeSk)
 • Veierland skolebibliotek (NKVeiSk)
 • Bruvoll fengselsbibliotek (NOKFbSk)
 • Skolebiblioteket i Mo (NOKMoSk)
 • Skolebibliotek på Sand (NOKSaSk)
 • Gransherad barne- og ungdomsskole (NTGranSk)
 • Høgås skole (NTHoegSk)
 • Heddal ungdomsskole (NTHuskSk)
 • Nordbygda skole (NTNordSk)
 • Notodden ungdomsskole (NTNuskSk)
 • Heddal barneskole (NTRygiSk)
 • Sætre skole (NTSSkole)
 • Notodden barneskole, avd. Tinnesmoen (NTTinnSk)
 • Tveiten skole (NTveitSk)
 • Eltonåsen skole (NanEltSk)
 • Maura skole (NanMauSk)
 • Preståsen skole, Nannestd (NanPreSk)
 • Nannestad bibliotek (NannBib)
 • Narvik bibliotek/Nordland fylkesbibliotek avd. Narvik (NarBib)
 • NaromBib
 • Valdresbiblioteka (NaudBib)
 • NeikBib
 • Nes bibliotek (NesBib)
 • Nesna bibliotek (NesnaBib)
 • Nord-Fron bibliotek (NfroBib)
 • Nittedal bibliotek (NitBib)
 • Nome bibliotek (NomeBib)
 • Nordskogen skolebibliotek (NordBib)
 • Notodden bibliotek (NotBib)
 • Nrk biblioteket (NrkBib)
 • NrkMinne
 • NrsBib
 • Hokksund skolebibliotek (OEHokSk)
 • Hokksund U.skole (OEHokuSk)
 • Ormåsen Oppvekstsenter (OEOrmSk)
 • Skolene i Vestfossen (OEVestSk)
 • Aurvoll skole (OKAurSk)
 • Solvang skolebibliotek (OKVidSk)
 • Myre skolebibliotek (ONMyreSk)
 • Alsvåg skolebibliotek (ONSomSk)
 • Flåtestad skole (OPFlatSk)
 • Greverud skole (OPGrevSk)
 • Hellerasten skole (OPHellSk)
 • Ingieråsen skole (OPIngiSk)
 • Kolbotn skole (OPKolbSk)
 • Østli skole (OPOstlSk)
 • Sofiemyrtoppen skole (OPSofiSk)
 • Tårnåsen skole (OPTarnSk)
 • Vassbonn skole (OPVassSk)
 • Kolbu skolebibliotek (OTKolSk)
 • Lena ungdomsskole (OTLenuSk)
 • OTMoenSk
 • Stange skolebibliotek (OTStaSk)
 • Skreia ungdomsskolebibliotek (OTSuSk)
 • Nord-Odal/Sør-Odal bibliotek (OdlBib)
 • Øvre Eiker bibliotek (OeikBib)
 • Østfold kulturutvikling, Fylkesbiblioteket (OfBib)
 • Øksnes folkebibliotek (OksnBib)
 • Oppegård bibliotek (OpgBib)
 • Orerønningen skolebibliotek (OreBib)
 • Ørskog folkebibliotek (OrskoBib)
 • Fengslene i Oslo (OsFngBib)
 • Østfoldmuseene Halden historiske samlinger (OstMus)
 • Østre Toten folkebibliotek (OtotBib)
 • Vikevåg skule (OvikBib)
 • Skulane i Øygarden (OygardSk)
 • Øyer folkebibliotek (OyrBib)
 • Øyer ungdomsskole (OyruBib)
 • Øystre Slidre bibl. (OysliBib)
 • PopBib
 • Porsgrunn bibliotek (PorsBib)
 • Karlshus skole (RADKarSk)
 • Råde ungdomsskole (RADRuSk)
 • Spetalen skole (RADSpeSk)
 • Benterud skole, Ringerike (RIBenSk)
 • Furnes ungdomsskole (RIFurnSk)
 • Kirkekretsen skole (RIKrkrSk)
 • Moelv ungdomsskole (RIMlvuSk)
 • Rennesoy med skoler (RKBib)
 • Kirkevoll skolebibliotek (RKKirkSk)
 • Ramnes skolebibliotek (RKRamnSk)
 • Røråstoppen skolebibliotek (RKRoraSk)
 • Solerød oppvekstsenter. Biblioteket (RKSolSk)
 • Åfarnes skulebibliotek (RMAfarSk)
 • Åndalsnes ungdomsskole. Biblioteket (RMAndSk)
 • Isfjorden skole (RMIsfjSk)
 • Måndalen skule (RMManSk)
 • Vågstranda oppvekstsenter (RMVagSk)
 • Frydenlund skolebibliotek (ROKFrySk)
 • Midtbygda skole (RYMidtSk)
 • Slemmestad U.skole (RYSleuSk)
 • Spikkestad barneskole (RYSpiSk)
 • Spikkestad ungdomsskole (RYSpiuSk)
 • Råde bibliotek (RadeBib)
 • Rælingen bibliotek (RalBib)
 • Blystadlia skole (RalBlySk)
 • Løvenstad skolebibliotek (RalLovSk)
 • Nordby skole (RalNorSk)
 • Rud skole (RalRudSk)
 • Smestad skole (RalSmeSk)
 • Ramberg skolebibliotek (RamBib)
 • Ranvik ungdomsskole (RanBib)
 • Rana bibliotek/Nordland fylkesbibliotek avd. Rana (RanaBib)
 • Skolene i Rana (RanaSk)
 • NRK Platearkivet (Rapl)
 • Rapp
 • Raty
 • Rennesøy skule (RbuBib)
 • Revetal bibliotek (ReBib)
 • Rendalen bibliotek (RendBib)
 • Revetal ungdomsskole (RevBib)
 • Refsnes skole, Biblioteket (RfsBib)
 • Brumunddal ungdomsskole (RiBruSk)
 • Fagerlund skole (RiFagSk)
 • Fagernes skole (RiFagerSk)
 • Fossen skolebibliotek (RiFosSk)
 • Gaupen skolebibliotek (RiGauSk)
 • Hempa skolebibliotek (RiHemSk)
 • Moelv skolebibliotek (RiKilSk)
 • Kirkenær skolebibliotek (RiKirSk)
 • Kylstad skolebibliotek (RiKylSk)
 • Lismarka skolebibliotek (RiLisSk)
 • Messenlia skole (RiMesSk)
 • Mørkved skole (RiMorSk)
 • Nes ungdomsskole. Skolebiblioteket (RiNesSk)
 • Nes barneskole (RiNesbSk)
 • Skarpsno skolebibliotek (RiSkaSk)
 • Stavsberg skolebibliotek (RiStbSk)
 • Ringebu folkebibliotek (RingBib)
 • Ringerike bibliotek (RirikBib)
 • Ringerike fengselsbibliotek (RirikFng)
 • Risør bibliotek (RisBib)
 • Risør barneskole. Biblioteket (RisbBib)
 • Risør ungdomsskole. Biblioteket. (RisuBib)
 • Rjukan bibliotek (RjuBib)
 • Røyken bibliotek (RknBib)
 • Rauma bibliotek (RmaBib)
 • Rødøy folkebibliotek (RodBib)
 • Rollag bibliotek (RolBib)
 • Rømskog bibliotek (RomBib)
 • Rork
 • Røst folkebibliotek (RostBib)
 • Rennesøy folkebibliotek (RoyBib)
 • Ringsaker bibliotek (RskrBib)
 • Aspervika skole, Sandnes (SAAspSk)
 • Austrått skole, Sandnes (SAAusSk)
 • Bogafjell skole, Sandnes (SABogSk)
 • Buggeland skole, Sandnes (SABugSk)
 • FBU Flerspråklig senter for barn og unge, Sandnes (SAFbuSk)
 • Figgjo skole, Sandnes (SAFigSk)
 • Forsand barne- og ungdomsskule, Sandnes (SAForSk)
 • Ganddal skole, Sandnes (SAGanSk)
 • Giske ungdomsskole, Sandnes (SAGisSk)
 • Hana skole, Sandnes (SAHanSk)
 • Høle barne- og ungdomsskule (SAHolSk)
 • Hommersåk skole (SAHomSk)
 • Høyland ungdomsskole, Sandnes (SAHoySk)
 • Iglemyr skole, Sandnes (SAIglSk)
 • Kyrkjevollen skole (SAKyrSk)
 • Lurahammaren ungdomsskole, Sandnes (SALhaSk)
 • Lundehaugen ungdomsskole, Sandnes (SALunSk)
 • Lura skole, Sandnes (SALurSk)
 • Malmheim skole, Sandnes (SAMalSk)
 • Maudland skole (SAMauSk)
 • Øygard ungdomsskole, Sandnes (SAOygSk)
 • Porsholen skole, Sandnes (SAPorSk)
 • Riska ungdomsskole (SARisSk)
 • Sandved skole, Sandnes (SASanSk)
 • Skeiane ungdomsskole, Sandnes (SASkeSk)
 • Sandnes Læringssenter, Sandnes (SASlaSk)
 • Smeaheia skole, Sandnes (SASmeSk)
 • Sørbø skole, Sandnes (SASorSk)
 • Stangeland skole, Sandnes (SAStaSk)
 • Sviland skole (SASviSk)
 • Trones skole og ressurssenter (SATroSk)
 • Austarheim skule (SDAustSk)
 • Fløgstad skule (SDFlogSk)
 • Risvoll skule (SDRisvSk)
 • SEAtnaSk
 • Koppang skole (SEKoppSk)
 • Opphus skole (SEOppSk)
 • Sollia barne og ungdomsskole (SESollSk)
 • Stor-Elvdal U.skole (SESuSk)
 • Langenes skole (SGLangSk)
 • Lunde skole (SGLundSk)
 • Nygård skole (SGNygSk)
 • Tangvall skole (SGTangSk)
 • Tinntjønn skole (SGTinnSk)
 • Åfoss skolebibliotek (SKAafoSk)
 • Åsenhagen skolebibliotek (SKAaseSk)
 • Asak skolebibliotek (SKAsaSk)
 • Brånås skolebibliotek (SKBraSk)
 • Buer skole (SKBuerSk)
 • Gjellerås skolebibliotek (SKGjeSk)
 • Gjerpen barneskole. Biblioteket (SKGjebSk)
 • Grunnskolen Oslo Kristne Senter (OKS) (SKGrosSk)
 • Gulset ungdomsskole (SKGulSk)
 • Kjellervolla skolebibliotek (SKKjeSk)
 • Kjeller skolebibliotek (SKKjelSk)
 • Kjørbekkhøgda skolebibliotek (SKKjorSk)
 • Lunde skolebibliotek (SKLundSk)
 • Mæla ungdomsskole (SKMalaSk)
 • Moflata skole (SKMofSk)
 • Sagdalen skolebibliotek (SKSagdSk)
 • Skedsmo voksenopplæringssenter (SKSageSk)
 • Skjetten skolebibliotek (SKSkjSk)
 • SKSkoSk
 • Skotfoss skolebibliotek (SKSkotSk)
 • Bråtejordet skole (SKStalSk)
 • Stav skolebibliotek (SKStavSk)
 • Sten-Tærud skolebibliotek (SKStenSk)
 • Stigeråsen skole (SKStroSk)
 • Tæruddalen skolebibliotek (SKTarSk)
 • Vardeåsen skolebibliotek (SKVarSk)
 • Venstøp skolebibliotek (SKVenSk)
 • Vigernes skolebibliotek (SKVigSk)
 • Volla skolebibliotek (SKVolSk)
 • Fjuk skole (SOFjukSk)
 • Frogner skole (SOFroSk)
 • Haugtun skole (SOHauSk)
 • Glommasvingen skole (SOKKorSk)
 • Melvold ungdomsskole (SOMelSk)
 • Sørum skole (SOSorSk)
 • Sørumsand skole (SOSoruSk)
 • Vesterskaun skole (SOVestSk)
 • Auglend skole (STAugSk)
 • Austbø skole (STAusSk)
 • Beitstad skole (STBeitSk)
 • Buøy skole (STBuoSk)
 • Byafossen skole (STByafSk)
 • Byfjord skole (STByfSk)
 • Eiganes skole (STEgaSk)
 • Egge barneskole (STEggeSk)
 • Egge U.skole (STEgguSk)
 • Gausel skole (STGauSk)
 • Godeset skole (STGodSk)
 • Gosen ungdomsskole (STGosSk)
 • Gautesete skole (STGtsSk)
 • Hafrsfjord skole (STHafSk)
 • Hinna skole (STHinSk)
 • Hundvåg skole (STHunSk)
 • Hystad skule (STHysSk)
 • Jåtten skole (STJatSk)
 • Johannes læringssenter (STJohSk)
 • Steinkjer ungdomsskole. Biblioteket (STKSusSk)
 • Kampen skole (STKamSk)
 • Kannik skoles bibliotek (STKanSk)
 • Kvaleberg skole (STKbgSk)
 • Kristianslyst skole (STKriSk)
 • Kvam skole (STKvamSk)
 • Kvernevik skole (STKveSk)
 • Langeland skule (STLanSk)
 • Lassa skole (STLasSk)
 • Leirvik skule (STLeiSk)
 • Lenden skole og ressurssenter (STLenSk)
 • Litlabø skule (STLitSk)
 • Lø skole (STLoSk)
 • Lunde skole (STLunSk)
 • Madlamark skole (STMamSk)
 • Mære skolebibliotek (STMarSk)
 • Madlavoll skole (STMavSk)
 • Nylund skole (STNylSk)
 • Nysæter ungdomsskule (STNysuSk)
 • Revheim ungdomsskole (STRevSk)
 • Roaldsøy skole (STRoaSk)
 • Rommetveit skule (STRomSk)
 • Sagvåg skule (STSagSk)
 • Steinkjer barneskole (STSbsSk)
 • Skeie skole (STSkeSk)
 • Stord ungdomsskule (STStouSk)
 • Storhaug skole (STStrSk)
 • Sunde skole (STSunSk)
 • St. Svithun skole (STSviSk)
 • Tastarustå skole (STTarSk)
 • Tasta skoles bibliotek (STTasSk)
 • Tastaveden skole (STTavSk)
 • Teinå skoles bibliotek (STTeiSk)
 • Tjensvoll skole (STTjeSk)
 • Tjødnalio skule (STTjoSk)
 • Ullandhaug skole (STUllSk)
 • Våland skoles bibliotek (STVaaSk)
 • Vardenes skole (STVarSk)
 • Vassøy skole (STVasSk)
 • Vaulen skole (STVauSk)
 • Steinkjer voksenopplæring (STVokSk)
 • Sandnes bibliotek (SandBib)
 • Sandøy folkebibliotek (SandoBib)
 • Sauherad folkebibliotek (SauBib)
 • Sør-Aurdal folkebibliotek (SaurBib)
 • SdaBib
 • Sogndal bibliotek (SdalBib)
 • Sauda ungdomsskule (SdauBib)
 • Sel bibliotek (SelBib)
 • Sentrum skolebibliotek (SentBib)
 • Store Bergan skolebibliotek (SfBerSk)
 • Breidablikk U.skole (SfBreiSk)
 • Bugården ungdomsskole. (SfBuguSk)
 • Byskolen skolebibliotek (SfBySk)
 • Fevang skolebibliotek (SfFevSk)
 • Framnes skolebibliotek (SfFramSk)
 • Gokstad skole. Biblioteket (SfGokSk)
 • Haukerød skolebibliotek (SfHaukSk)
 • Helgerød skolebibliotek (SfHelgSk)
 • SfKomSk
 • Mosserød skolebibliotek (SfMosSk)
 • Ormestad skolebibliotek (SfOrmSk)
 • Sande skolebibliotek (SfSandSk)
 • Unneberg skolebibliotek (SfUnnSk)
 • Sandefjord voksenopplæring (SfVOppSk)
 • Vesterøy skolebibliotek (SfVestSk)
 • Virik skolebibliotek (SfViriSk)
 • Sandefjordbibliotekene (SfjBib)
 • SfjvBib
 • SftBib
 • Søgne bibliotek (SgneBib)
 • Grov skole (SkGrovSk)
 • Skånland skolebibliotek (SkSkanSk)
 • Skånland folkebibliotek (SkanBib)
 • Skauen skole (SkauenSk)
 • Skedsmo bibliotek (SkeBib)
 • SkjBib
 • Skien bibliotek (SknBib)
 • Skodje og Ørskog bibliotek (SkodjBib)
 • Skiptvet bibliotek (SktvBib)
 • Søndeled skolebibliotek (SledBib)
 • Songdalen bibliotek (SngBib)
 • Biblioteka i indre Sunnfjord (SofjBib)
 • Sortland bibliotek (SortBib)
 • Sørum bibliotek (SoruBib)
 • Pedagogisk senter Skien (SpedBib)
 • Sølvberget bibliotek og kulturhus (StavBib)
 • Stavanger skoler (StavSk)
 • Steigen folkebibliotek (SteigBib)
 • Steigenskolen (SteigSk)
 • StgBib
 • Steinkjer bibliotek (StkjBib)
 • Stor-Elvdal bibliotek (StldBib)
 • Straumen skule (StmBib)
 • Stokke bibliotek (StokkeBib)
 • Stord folkebibliotek (StrdBib)
 • StvgBib
 • SulBib
 • Skulane i Sund (SundSk)
 • SvarBib
 • Svensedammen skole (SvdBib)
 • Sveio folkebibliotek (SveiBib)
 • SvkBib
 • Svelvik ungdomsskole (SvkuBib)
 • Saltvern skole. Biblioteket (SvuBib)
 • Barkåker skolebibliotek (TBBarSk)
 • Byskogen skole (TBBysSk)
 • Eik skolebibliotek (TBEikSk)
 • Hogsnes skolebibliotek (TBHogSk)
 • Husøy skolebibliotek (TBHusoSk)
 • Husvik skolebibliotek (TBHusvSk)
 • Kongseik ungdomsskole (TBKjelSk)
 • TBKlokSk
 • Presterød skolebibliotek (TBPreSk)
 • Presterød ungdomsskole (TBPreuSk)
 • Ringshaug skolebibliotek (TBRingSk)
 • Ringshaug ungdomsskole. Biblioteket (TBRinguSk)
 • Sandeåsen skolebibliotek (TBSanSk)
 • Sem skolebibliotek (TBSemSk)
 • Træleborg skolebibliotek (TBTrbSk)
 • Vear skole (TBVeaSk)
 • Volden skolebibliotek (TBVolSk)
 • Åsheim barneskoles bibliotek (TKAshBSk)
 • Åsheim ungdomsskolebibliotek (TKAshUSk)
 • Åsvang skolebibliotek (TKAsvaSk)
 • Åsveien skolebibliotek (TKAsveSk)
 • Berg skolebibliotek (TKBergSk)
 • Bispehaugen skolebibliotek (TKBispSk)
 • Blussuvoll skolebibliotek (TKBlusSk)
 • Bratsberg skolebibliotek (TKBratSk)
 • Breidablikk skolebibliotek (TKBreiSk)
 • Brundalen skolebibliotek (TKBrunSk)
 • Byåsen skolebibliotek (TKByasSk)
 • Charlottenlund skolebibliotek (TKChaBSk)
 • Charlottenlund ungdomsskole (TKChaUSk)
 • Dalgård skolebibliotek (TKDalgSk)
 • Eberg skolebibliotek (TKEbrgSk)
 • Flatåsen skolebibliotek (TKFlatSk)
 • TKFuruSk
 • Hårstad skolebibliotek (TKHaarSk)
 • Hallset skolebibliotek (TKHallSk)
 • Hoeggen skolebibliotek (TKHoegSk)
 • Huseby skolebibliotek (TKHuseSk)
 • Ila skolebibliotek (TKIlaSk)
 • Jakobsli skolebibliotek (TKKalvSk)
 • Kattem skolebibliotek (TKKattSk)
 • Klæbu ungdomsskole (TKKlaSk)
 • Kolstad skolebibliotek (TKKolsSk)
 • Lade skolebibliotek (TKLadeSk)
 • Lilleby skolebibliotek (TKLillSk)
 • Markaplassen skolebibliotek (TKMarkSk)
 • Musikk- og kulturskolen (TKMuSk)
 • Nardo skolebibliotek (TKNardSk)
 • Nidarvoll skolebibliotek (TKNidaSk)
 • TKNideSk
 • Nyborg skolebibliotek (TKNybgSk)
 • Nypvang skolebibliotek (TKNypvSk)
 • Okstad skolebibliotek (TKOkstSk)
 • Ranheim skolebibliotek (TKRanhSk)
 • Romolslia skolebibliotek (TKRomoSk)
 • Rosten skolebibliotek (TKRostSk)
 • Rosenborg skolebibliotek (TKRsbgSk)
 • Rye skolebibliotek (TKRyeSk)
 • Saupstad skole (TKSaupSk)
 • Trondheim voksenopplæring - Trovo (TKSevoSk)
 • Singsaker skolebibliotek (TKSingSk)
 • Sjetne skolebibliotek (TKSjtnSk)
 • Selsbakk skolebibliotek (TKSlsbSk)
 • Solbakken skolebibliotek (TKSolbSk)
 • Sørborgen skole, Trondheim (TKSorSk)
 • Lianvatnet skole (TKSpesSk)
 • Spongdal skolebibliotek (TKSpgdSk)
 • Stabbursmoen skolebibliotek (TKStabSk)
 • Stavset skolebibliotek (TKStavSk)
 • Steindal skolebibliotek (TKStndSk)
 • Strindheim skolebibliotek (TKStriSk)
 • Sunnland skolebibliotek (TKSunlSk)
 • Sverresborg skolebibliotek (TKSvsbSk)
 • Tanem Oppvekstsenter, Trondheim (TKTanSk)
 • Tonstad skolebibliotek (TKTnstSk)
 • Ugla skolebibliotek (TKUglaSk)
 • Utleira skolebibliotek (TKUtlrSk)
 • Vikasen skole (TKVkasSk)
 • Tromsø fengsel (TRFngBib)
 • Trondjord skole (TRTronSk)
 • Frakkagjerd barneskole (TYFrkSk)
 • Tønsberg og Færder bibliotek (TbgBib)
 • Tysværvåg barne- og ungdomsskole (TbuBib)
 • Tangen skole (TgnBib)
 • Trondheim Int. School (This)
 • Tjeldsund bibliotek (TjelBib)
 • TjomeBib
 • Tømmerås skole (TmrBib)
 • Tysvær opplæringssenter (TpedBib)
 • Træna bibliotek (TraBib)
 • TrdBib
 • Trondheim folkebibliotek (TrhBib1)
 • Tromsø bibliotek og byarkiv (TrmsBib)
 • Trysil folkebibliotek (TryBib)
 • Tverlandet skole. Biblioteket (TverBib)
 • Tysfjord folkebibliotek (TyfjBib)
 • Tyrielden Eidskog bibliotek (TyrEiBib)
 • Tysvær bibliotek (TysvBib)
 • Allergot ungdomsskole (UKAlleSk)
 • Bakke skole (UKBakkSk)
 • Borgen skole (UKBorgSk)
 • Døli skolebibliotek (UKDoliSk)
 • Gystadmarka skole (UKGysSk)
 • Gystadmarka ungdomsskole (UKGysuSk)
 • Hovin skolebibliotek (UKHovSk)
 • Jessheim skole (UKJessSk)
 • Mogreina skolebibliotek (UKMogSk)
 • Nordkisa skole (UKNokiSk)
 • Nordby ungdomsskole (UKNordSk)
 • Skogmo skole (UKSkogSk)
 • Vesong ungdomsskole (UKVesoSk)
 • Ullersmo fengselsbibliotek (ULFngBib)
 • Ullensaker bibliotek (UllBib)
 • Utsira bibliotek (UtsBib)
 • Vadsø fengsel (VAFngBib)
 • Vestfoldarkivet (VFKArkiv)
 • Sandeid skulebibliotek (VIImBib)
 • Skjold skulebibliotek (VISkBib)
 • Vats skulebibliotek (VIVaBib)
 • Vågen skule (VIVageSk)
 • Vikedal skulebibliotek (VIViBib)
 • Vik skule og barnehage (VIVikSk)
 • Ørmelen skole (VKOrmSk)
 • Verdal fengsel (VKVerFng)
 • Verdalsøra u/b skole (VKVeruSk)
 • Vinne skole (VKVinSk)
 • Vuku oppvekstsenter (VKVukuSk)
 • Voss ungdomsskole. Biblioteket (VOKuSk)
 • Bøverbru skolebibliotek (VTBovSk)
 • Ihle skolebibliotek (VTIhlSk)
 • Korta skolebibliotek (VTKorSk)
 • Raufoss ungdomsskole (VTRauSk)
 • Raufoss skolebibliotek (VTRaubSk)
 • Reinsvoll skolebibliotek (VTReibSk)
 • Reinsvoll ungdomsskole (VTReiuSk)
 • Thune skolebibliotek (VTThuSk)
 • Buksnes skolebibliotek (VVBukSk)
 • Ballstad skolebibliotek (VVSkoSk)
 • VaagBib
 • Vadsø bibliotek og Finnmark fylkesbibliotek, avdeling Vadsø (VadBib)
 • Valdresmusea (ValdrMus)
 • Værøy folkebibliotek (VarBib)
 • Varden ungdomsskole (VardBib)
 • VefoBib
 • Verdal bibliotek (VerBib)
 • Vefsn bibliotek (VfsnBib)
 • VigeMus
 • Biblioteka i Vindafjord og Etne (VindBib)
 • Vestre Jakobselv skolebibliotek (VjeBib)
 • Våler folkebibliotek (VlrBib)
 • VlruBib
 • Vang folkebibliotek (VngBib)
 • Vang barne- og ungdomsskule (VngVanSk)
 • Voss bibliotek (VosBib)
 • Verket skole (VrkBib)
 • Vestre Toten folkebibliotek (Fyrverkeriet) (VtotBib)
 • Vadsø Ungdomsskole (VuskBib)
 • Meieriet bibliotek (VvoyBib)
 • Wang Vgs. bibliotek (WangVgSk)
 • Lillestrøm bibliotek - prøvesammenslåing (bssamlet1)
 • TEST Asker bibliotek (sammenslått) (bssamlet2)
 • BSsamlet3 (bssamlet3)
 • BSsamlet4 (bssamlet4)
 • Tønsberg og Færder bibliotek (bssamlet5)
 • Deichmanske bibliotek (carl)
 • Eidsberg Bibliotek (eidsbib)
 • Høyskolen i Oslo/Avdeling for estetiske fag (estbib) (tidligere kunde)
 • Gokstad kystlag. Motorsamlingen (gkl)

Generert 18/10/2019 kl. 01:04:49


Mer om Bibliotek-Systemer As© Et produkt fra Bibliotek-Systemer As