Samlet utlånsaktivitet på BIBLIOFIL-bibliotek

Hver dag samles det inn data fra alle BIBLIOFIL-bibliotek som bruker utlånsmodulen. Nedenfor følger en oversikt over antall utlån pr. måned. Oversikten nedenfor inneholder data som er registrert tom. 08/02/2016 kl. 00:52

Vær oppmerksom på at denne oversikten inneholder antall utlån pr. måned som er foretatt med BIBLIOFIL. Antallet bibliotek som benytter utlånsmodulen er økende. Dette vil følgelig ikke være noe generelt uttrykk for antall utlån i norske bibliotek.

Det er laget en egen statistikk som inneholder bare de bibliotekene som har brukt utlånsmodulen fra og med Januar 1996. Denne statistikken vil være et bedre uttrykk for den generelle utlånsaktisiviteten i norske bibliotek


Sammenligning av alle fra og med 1996 (graf siste 5 år)

Måned19961997Endring
1996-
1997
1998Endring
1997-
1998
Januar 974,591  1,086,614 11.49 % 1,144,292 5.31 %
Februar 941,186  966,100 2.65 % 1,024,470 6.04 %
Mars 1,007,879  933,130 -7.42 % 1,110,318 18.99 %
April 852,411  1,031,402 21.00 % 962,827 -6.65 %
Mai 786,406  831,216 5.70 % 805,022 -3.15 %
Juni 726,512  746,336 2.73 % 817,268 9.50 %
Juli 693,219  666,013 -3.92 % 733,077 10.07 %
August 753,171  761,599 1.12 % 905,806 18.93 %
September 922,612  1,002,321 8.64 % 1,119,217 11.66 %
Oktober 1,088,353  1,102,431 1.29 % 1,169,028 6.04 %
November 998,599  1,013,331 1.48 % 1,092,590 7.82 %
Desember 677,079  747,922 10.46 % 814,402 8.89 %
Totalt 10,422,018  10,888,415 4.48 % 11,698,317 7.44 %
 
Måned1999Endring
1998-
1999
2000Endring
1999-
2000
2001Endring
2000-
2001
Januar 1,152,912 0.75 % 1,336,713 15.94 % 1,454,774 8.83 %
Februar 1,115,108 8.85 % 1,358,053 21.79 % 1,261,370 -7.12 %
Mars 1,333,557 20.11 % 1,397,548 4.80 % 1,395,360 -0.16 %
April 1,026,109 6.57 % 1,099,556 7.16 % 1,183,831 7.66 %
Mai 900,637 11.88 % 1,104,316 22.61 % 1,087,423 -1.53 %
Juni 961,641 17.67 % 991,584 3.11 % 992,469 0.09 %
Juli 778,138 6.15 % 831,307 6.83 % 881,339 6.02 %
August 988,736 9.16 % 1,130,900 14.38 % 1,176,869 4.06 %
September 1,245,873 11.32 % 1,241,062 -0.39 % 1,264,218 1.87 %
Oktober 1,284,272 9.86 % 1,397,103 8.79 % 1,482,262 6.10 %
November 1,331,926 21.91 % 1,407,233 5.65 % 1,406,153 -0.08 %
Desember 917,457 12.65 % 946,924 3.21 % 922,283 -2.60 %
Totalt 13,036,366 11.44 % 14,242,299 9.25 % 14,508,351 1.87 %
 
Måned2002Endring
2001-
2002
2003Endring
2002-
2003
2004Endring
2003-
2004
Januar 1,522,255 4.64 % 1,560,350 2.50 % 1,532,028 -1.82 %
Februar 1,354,157 7.36 % 1,378,273 1.78 % 1,439,992 4.48 %
Mars 1,275,762 -8.57 % 1,500,283 17.60 % 1,680,962 12.04 %
April 1,352,463 14.24 % 1,300,272 -3.86 % 1,380,765 6.19 %
Mai 1,067,445 -1.84 % 1,241,891 16.34 % 1,165,893 -6.12 %
Juni 1,028,945 3.68 % 1,086,316 5.58 % 1,254,308 15.46 %
Juli 993,719 12.75 % 943,541 -5.05 % 960,866 1.84 %
August 1,156,542 -1.73 % 1,239,399 7.16 % 1,359,602 9.70 %
September 1,376,403 8.87 % 1,483,502 7.78 % 1,670,475 12.60 %
Oktober 1,542,793 4.08 % 1,599,626 3.68 % 1,698,854 6.20 %
November 1,461,127 3.91 % 1,475,463 0.98 % 1,765,346 19.65 %
Desember 994,804 7.86 % 1,076,476 8.21 % 1,274,609 18.41 %
Totalt 15,126,415 4.26 % 15,885,392 5.02 % 17,183,700 8.17 %
 
Måned2005Endring
2004-
2005
2006Endring
2005-
2006
2007Endring
2006-
2007
Januar 1,765,225 15.22 % 1,756,415 -0.50 % 1,780,250 1.36 %
Februar 1,566,651 8.80 % 1,527,956 -2.47 % 1,546,912 1.24 %
Mars 1,627,025 -3.21 % 1,772,831 8.96 % 1,779,315 0.37 %
April 1,610,471 16.64 % 1,440,272 -10.57 % 1,391,598 -3.38 %
Mai 1,367,670 17.31 % 1,385,223 1.28 % 1,395,034 0.71 %
Juni 1,222,846 -2.51 % 1,192,367 -2.49 % 1,195,394 0.25 %
Juli 908,029 -5.50 % 922,570 1.60 % 1,052,566 14.09 %
August 1,484,916 9.22 % 1,508,748 1.60 % 1,548,192 2.61 %
September 1,706,302 2.14 % 1,718,836 0.73 % 1,721,194 0.14 %
Oktober 1,748,315 2.91 % 1,809,326 3.49 % 1,896,292 4.81 %
November 1,807,925 2.41 % 1,812,708 0.26 % 1,793,085 -1.08 %
Desember 1,215,490 -4.64 % 1,200,048 -1.27 % 1,159,364 -3.39 %
Totalt 18,030,865 4.93 % 18,047,300 0.09 % 18,259,196 1.17 %
 
Måned2008Endring
2007-
2008
2009Endring
2008-
2009
2010Endring
2009-
2010
Januar 1,898,036 6.62 % 1,866,940 -1.64 % 1,821,057 -2.46 %
Februar 1,692,146 9.39 % 1,670,239 -1.29 % 1,699,697 1.76 %
Mars 1,611,448 -9.43 % 1,925,163 19.47 % 2,033,660 5.64 %
April 1,754,438 26.07 % 1,637,568 -6.66 % 1,647,204 0.59 %
Mai 1,365,689 -2.10 % 1,471,414 7.74 % 1,419,939 -3.50 %
Juni 1,265,065 5.83 % 1,342,178 6.10 % 1,359,378 1.28 %
Juli 1,064,111 1.10 % 1,179,334 10.83 % 1,127,189 -4.42 %
August 1,692,649 9.33 % 1,893,106 11.84 % 2,062,286 8.94 %
September 1,813,219 5.35 % 1,868,649 3.06 % 1,921,689 2.84 %
Oktober 1,978,151 4.32 % 1,923,298 -2.77 % 1,856,720 -3.46 %
November 1,880,939 4.90 % 1,899,761 1.00 % 1,943,029 2.28 %
Desember 1,290,479 11.31 % 1,330,349 3.09 % 1,370,670 3.03 %
Totalt 19,306,370 5.74 % 20,007,999 3.63 % 20,262,518 1.27 %
 
Måned2011Endring
2010-
2011
2012Endring
2011-
2012
2013Endring
2012-
2013
Januar 1,955,940 7.41 % 2,012,061 2.87 % 2,051,417 1.96 %
Februar 1,774,177 4.38 % 1,874,415 5.65 % 1,729,542 -7.73 %
Mars 2,021,371 -0.60 % 2,057,177 1.77 % 1,758,160 -14.54 %
April 1,605,594 -2.53 % 1,640,459 2.17 % 1,951,641 18.97 %
Mai 1,701,402 19.82 % 1,597,510 -6.11 % 1,590,941 -0.41 %
Juni 1,396,648 2.74 % 1,490,978 6.75 % 1,432,999 -3.89 %
Juli 1,115,288 -1.06 % 1,250,033 12.08 % 1,263,546 1.08 %
August 2,105,430 2.09 % 2,274,670 8.04 % 2,429,664 6.81 %
September 1,893,533 -1.47 % 1,877,673 -0.84 % 1,881,298 0.19 %
Oktober 1,897,590 2.20 % 2,028,154 6.88 % 2,012,933 -0.75 %
November 1,971,966 1.49 % 2,007,848 1.82 % 1,961,588 -2.30 %
Desember 1,402,497 2.32 % 1,294,839 -7.68 % 1,383,755 6.87 %
Totalt 20,841,436 2.86 % 21,405,817 2.71 % 21,447,484 0.19 %
 
Måned2014Endring
2013-
2014
2015Endring
2014-
2015
2016Endring
2015-
2016
Januar 2,034,041 -0.85 % 2,005,581 -1.40 % 1,795,034 -10.50 %
Februar 1,779,064 2.86 % 1,765,140 -0.78 % 439,318 -75.11 %
Mars 1,970,062 12.05 % 2,038,789 3.49 % 0  
April 1,700,340 -12.88 % 1,669,869 -1.79 % 0  
Mai 1,555,012 -2.26 % 1,530,894 -1.55 % 0  
Juni 1,429,595 -0.24 % 1,470,888 2.89 % 0  
Juli 1,200,512 -4.99 % 1,217,625 1.43 % 0  
August 2,359,811 -2.88 % 2,406,232 1.97 % 0  
September 2,043,145 8.60 % 1,864,676 -8.74 % 0  
Oktober 1,987,218 -1.28 % 1,885,055 -5.14 % 0  
November 1,916,581 -2.29 % 1,837,259 -4.14 % 0  
Desember 1,448,946 4.71 % 1,355,182 -6.47 % 0  
Totalt 21,424,327 -0.11 % 21,047,190 -1.76 % 2,234,352 -89.38 %
 

Totalt antall utlån med BIBLIOFIL siden 1/1/1996: 345,306,127

Tall i gul farge angir måned med påske. Dette vil kunne påvirke antall utlån betydelig.

Tall i rød farge angir innværende måned og betyr at tallene ikke er fullstendige


Antall utsendte purrebrev pr. år

ÅrBrev via postenBrev via epost
1996 516468 0
1997(28.7%) 664913 0
1998(8.9%) 723872 2846
1999(13.7%) 823354 (304.9%) 11523
2000(1.2%) 833333 (343.4%) 51096
2001(-2.4%) 813590 (54.6%) 78971
2002(-5.5%) 769059 (65.5%) 130702
2003(-4.0%) 738580 (50.8%) 197150
2004(-9.3%) 670029 (20.3%) 237214
2005(-0.6%) 665810 (30.6%) 309743
2006(-9.8%) 600887 (17.8%) 364793
2007(-12.7%) 524396 (4.4%) 380693
2008(-7.8%) 483626 (8.8%) 414233
2009(-6.3%) 453344 (11.6%) 462468
2010(-9.0%) 412334 (4.2%) 481677
2011(-6.1%) 387036 (5.6%) 508493
2012(-8.1%) 355675 (-2.2%) 497054
2013(-1.2%) 351469 (-9.4%) 450105
2014(-21.3%) 276459 (8.9%) 490348
2015(-18.6%) 225012 (-0.1%) 489922
2016 25426 57066

Bestilt innlån pr. år

ÅrBestilt innlånBestilt lånerinitiert innlån
1997 50136 0
1998(35.5%) 67945 0
1999(18.2%) 80317 0
2000(14.3%) 91835 11
2001(1.4%) 93157 0
2002(0.7%) 93775 0
2003(-2.8%) 91144 0
2004(16.4%) 106064 0
2005(19.6%) 126810 0
2006(6.0%) 134363 0
2007(1.4%) 136181 0
2008(10.5%) 150511 3357
2009(28.8%) 193884 (456.3%) 18674
2010(38.0%) 267483 (127.8%) 42544
2011(17.3%) 313883 (35.3%) 57567
2012(4.9%) 329142 (-7.9%) 53018
2013(3.9%) 341904 (12.7%) 59739
2014(4.3%) 356440 (14.2%) 68241
2015(3.2%) 368004 (3.1%) 70377
2016 43941 7732

Utlånt innlån pr. år

ÅrUtlånt innlånUtlånt lånerinitiert innlån
1997 41717 0
1998(40.6%) 58639 0
1999(18.2%) 69326 0
2000(14.2%) 79144 0
2001(1.8%) 80579 0
2002(1.0%) 81346 0
2003(-0.4%) 81010 0
2004(22.0%) 98846 0
2005(29.6%) 128066 0
2006(10.7%) 141796 0
2007(0.9%) 143046 0
2008(8.1%) 154584 2129
2009(15.0%) 177766 (555.9%) 13965
2010(20.5%) 214230 (130.7%) 32211
2011(25.2%) 268246 (66.3%) 53557
2012(11.0%) 297619 (16.6%) 62438
2013(6.1%) 315774 (17.8%) 73547
2014(4.7%) 330762 (9.5%) 80569
2015(4.9%) 346849 (9.1%) 87870
2016 36199 9218

Fjernlånsbestilling pr. år

ÅrFjernlånsbestilling mottattFjernlånsbestilling lånerinitiert mottatt
2004 130233 0
2005(22.9%) 160020 0
2006(-1.3%) 157941 0
2007(1.3%) 160029 0
2008(7.5%) 171954 4232
2009(14.4%) 196732 (347.6%) 18942
2010(18.7%) 233568 (103.4%) 38520
2011(7.8%) 251850 (40.0%) 53931
2012(-1.6%) 247726 (-3.6%) 52003
2013(-1.5%) 244108 (8.0%) 56180
2014(3.6%) 252844 (4.8%) 58855
2015(6.5%) 269166 (10.3%) 64890
2016 32805 6620

Fjernlån (utlån) utført pr. år

ÅrFjernlån
1999 21362
2000(900.8%) 213801
2001(2.6%) 219348
2002(11.2%) 243852
2003(6.8%) 260538
2004(8.3%) 282084
2005(-0.1%) 281879
2006(-2.2%) 275708
2007(2.7%) 283162
2008(8.0%) 305716
2009(6.2%) 324761
2010(13.4%) 368411
2011(6.5%) 392386
2012(-1.6%) 386237
2013(-0.2%) 385321
2014(4.6%) 402909
2015(5.5%) 424906
2016 56771

Innlevering for annet bibliotek pr. år

ÅrInnleveringer
2007 2488
2008(702.4%) 19964
2009(72.9%) 34513
2010(43.0%) 49370
2011(23.4%) 60940
2012(23.3%) 75145
2013(11.1%) 83458
2014(13.8%) 94985
2015(6.6%) 101238
2016 8399

Mottatt depoteksemplar pr. år

ÅrMottatt
2009 11754
2010(269.6%) 43440
2011(25.5%) 54507
2012(2.6%) 55940
2013(5.8%) 59174
2014(0.1%) 59259
2015(-2.7%) 57644
2016 8150

BIBLIOFIL holder forøvrig orden på:

Total mediebestand i norske bibliotek pr. 2008: 56 millioner (kilde: ABM-Utvikling)

Antall eksemplarer 23,317,587 
Antall forskjellige titler 13,302,116 
Antall lånere 3,866,316 

Utlån 1996

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar974,59157
Februar941,18657
Mars1,007,87960
April852,41162
Mai786,40662
Juni726,51264
Juli693,21962
August753,17164
September922,61265
Oktober1,088,35365
November998,59966
Desember677,07967

Totalt antall utlån i 1996: 10,422,018


Utlån 1997

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar1,086,61469
Februar966,10069
Mars933,13070
April1,031,40270
Mai831,21670
Juni746,33671
Juli666,01369
August761,59971
September1,002,32174
Oktober1,102,43173
November1,013,33174
Desember747,92274

Totalt antall utlån i 1997: 10,888,415


Utlån 1998

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar1,144,29277
Februar1,024,47079
Mars1,110,31876
April962,82774
Mai805,02275
Juni817,26876
Juli733,07774
August905,80680
September1,119,21781
Oktober1,169,02881
November1,092,59081
Desember814,40282

Totalt antall utlån i 1998: 11,698,317


Utlån 1999

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar1,152,91283
Februar1,115,10888
Mars1,333,55792
April1,026,10996
Mai900,637101
Juni961,641100
Juli778,13897
August988,736105
September1,245,873112
Oktober1,284,272113
November1,331,926115
Desember917,457123

Totalt antall utlån i 1999: 13,036,366


Utlån 2000

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar1,336,713125
Februar1,358,053121
Mars1,397,548123
April1,099,556125
Mai1,104,316126
Juni991,584122
Juli831,307104
August1,130,900125
September1,241,062126
Oktober1,397,103131
November1,407,233131
Desember946,924131

Totalt antall utlån i 2000: 14,242,299


Utlån 2001

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar1,454,774133
Februar1,261,370133
Mars1,395,360138
April1,183,831135
Mai1,087,423140
Juni992,469133
Juli881,339104
August1,176,869144
September1,264,218146
Oktober1,482,262155
November1,406,153166
Desember922,283172

Totalt antall utlån i 2001: 14,508,351


Utlån 2002

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar1,522,255182
Februar1,354,157185
Mars1,275,762192
April1,352,463195
Mai1,067,445191
Juni1,028,945189
Juli993,719110
August1,156,542197
September1,376,403211
Oktober1,542,793216
November1,461,127225
Desember994,804216

Totalt antall utlån i 2002: 15,126,415


Utlån 2003

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar1,560,350236
Februar1,378,273237
Mars1,500,283242
April1,300,272245
Mai1,241,891249
Juni1,086,316247
Juli943,541119
August1,239,399257
September1,483,502278
Oktober1,599,626287
November1,475,463287
Desember1,076,476286

Totalt antall utlån i 2003: 15,885,392


Utlån 2004

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar1,532,028321
Februar1,439,992333
Mars1,680,962374
April1,380,765386
Mai1,165,893379
Juni1,254,308377
Juli960,866118
August1,359,602378
September1,670,475433
Oktober1,698,854429
November1,765,346449
Desember1,274,609436

Totalt antall utlån i 2004: 17,183,700


Utlån 2005

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar1,765,225461
Februar1,566,651461
Mars1,627,025461
April1,610,471464
Mai1,367,670461
Juni1,222,846447
Juli908,029133
August1,484,916438
September1,706,302468
Oktober1,748,315477
November1,807,925484
Desember1,215,490480

Totalt antall utlån i 2005: 18,030,865


Utlån 2006

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar1,756,415499
Februar1,527,956501
Mars1,772,831519
April1,440,272521
Mai1,385,223522
Juni1,192,367492
Juli922,570141
August1,508,748503
September1,718,836541
Oktober1,809,326548
November1,812,708552
Desember1,200,048548

Totalt antall utlån i 2006: 18,047,300


Utlån 2007

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar1,780,250559
Februar1,546,912557
Mars1,779,315556
April1,391,598565
Mai1,395,034570
Juni1,195,394534
Juli1,052,566161
August1,548,192551
September1,721,194581
Oktober1,896,292584
November1,793,085592
Desember1,159,364583

Totalt antall utlån i 2007: 18,259,196


Utlån 2008

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar1,898,036603
Februar1,692,146606
Mars1,611,448606
April1,754,438610
Mai1,365,689598
Juni1,265,065565
Juli1,064,111166
August1,692,649584
September1,813,219617
Oktober1,978,151629
November1,880,939628
Desember1,290,479616

Totalt antall utlån i 2008: 19,306,370


Utlån 2009

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar1,866,940636
Februar1,670,239631
Mars1,925,163643
April1,637,568640
Mai1,471,414636
Juni1,342,178611
Juli1,179,334171
August1,893,106613
September1,868,649648
Oktober1,923,298648
November1,899,761642
Desember1,330,349638

Totalt antall utlån i 2009: 20,007,999


Utlån 2010

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar1,821,057648
Februar1,699,697653
Mars2,033,660658
April1,647,204660
Mai1,419,939662
Juni1,359,378631
Juli1,127,189179
August2,062,286655
September1,921,689687
Oktober1,856,720681
November1,943,029696
Desember1,370,670687

Totalt antall utlån i 2010: 20,262,518


Utlån 2011

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar1,955,940702
Februar1,774,177689
Mars2,021,371697
April1,605,594695
Mai1,701,402695
Juni1,396,648657
Juli1,115,288192
August2,105,430669
September1,893,533693
Oktober1,897,590699
November1,971,966714
Desember1,402,497705

Totalt antall utlån i 2011: 20,841,436


Utlån 2012

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar2,012,061736
Februar1,874,415732
Mars2,057,177731
April1,640,459738
Mai1,597,510733
Juni1,490,978712
Juli1,250,033191
August2,274,670735
September1,877,673762
Oktober2,028,154762
November2,007,848762
Desember1,294,839746

Totalt antall utlån i 2012: 21,405,817


Utlån 2013

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar2,051,417762
Februar1,729,542761
Mars1,758,160762
April1,951,641764
Mai1,590,941759
Juni1,432,999731
Juli1,263,546204
August2,429,664753
September1,881,298763
Oktober2,012,933781
November1,961,588786
Desember1,383,755770

Totalt antall utlån i 2013: 21,447,484


Utlån 2014

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar2,034,041790
Februar1,779,064791
Mars1,970,062795
April1,700,340781
Mai1,555,012782
Juni1,429,595754
Juli1,200,512205
August2,359,811749
September2,043,145786
Oktober1,987,218785
November1,916,581802
Desember1,448,946797

Totalt antall utlån i 2014: 21,424,327


Utlån 2015

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar2,005,581820
Februar1,765,140812
Mars2,038,789814
April1,669,869811
Mai1,530,894803
Juni1,470,888789
Juli1,217,625202
August2,406,232779
September1,864,676811
Oktober1,885,055813
November1,837,259819
Desember1,355,182793

Totalt antall utlån i 2015: 21,047,190


Utlån 2016

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar1,795,034816
Februar439,318792
Mars00
April00
Mai00
Juni00
Juli00
August00
September00
Oktober00
November00
Desember00

Totalt antall utlån i 2016: 2,234,352


Utlån sortert på måned


Brev sendt på SMS

 ReserveringsbrevForhåndsvarslerPurrebrev
201277427254468855406
201388057364418390801
2014977516696497103081
20151028554762997112958
20161170067995713669

Dataene er innsamlet fra følgende bibliotek:

 • Rena skolebibliotek (AAmRenSk)
 • Sandnes barneskole (AGSandSk)
 • Sandnessjøen U.skole (AGSanduSk)
 • Ura skolebibliotek (AGUraSk)
 • Aursmoen skolebibliotek (AHAurSk)
 • Bjørkelangen skolebibliotek (AHBjoSk)
 • Bråte skolebibliotek (AHBraSk)
 • Haneborg skolebibliotek (AHHanSk)
 • Løken og Hofmoen skolebibliotek (AHLokSk)
 • Setskog oppvekstsenter, biblioteket (AHSetSk)
 • Arnestad barneskole (AKArSk)
 • Billingstad barneskole (AKBiSk)
 • Blakstad barneskole (AKBlSk)
 • Bondi barneskole (AKBoSk)
 • Borgen ungdomsskole (AKBouSk)
 • Drengsrud barneskole (AKDrSk)
 • Hagaløkka barneskole (AKHaSk)
 • Heggedal barneskole (AKHeSk)
 • Hofstad barneskole (AKHoSk)
 • Hovedgården ungdomsskole (AKHouSk)
 • Hvalstad barneskole (AKHvSk)
 • Jansløkka barneskole (AKJaSk)
 • Landøya ungdomsskole (AKLaSk)
 • Mellom-Nes barneskole (AKMnSk)
 • Nesøya barneskole (AKNeSk)
 • Risenga ungdomsskole (AKRiSk)
 • Rønningen barneskole (AKRoSk)
 • Solberg barneskole (AKSoSk)
 • Solvang ungdomsskole (AKSouSk)
 • Torstad ungdomsskole (AKToSk)
 • Vardåsen barneskole (AKVaSk)
 • Vettre barneskole (AKVeSk)
 • Vollen ungdomsskole. Biblioteket (AKVuSk)
 • Alta ungdomsskole (ALAltuSk)
 • Aronnes skole (ALAronSk)
 • Bossekop skole (ALBossSk)
 • Elvebakken skole (ALElveSk)
 • Gakori skole (ALGakoSk)
 • Kaafjord skole (ALKafjSk)
 • Kaiskuru Nærmiljøsenter (ALKaisSk)
 • Komsa skole (ALKomsSk)
 • Korsfjord skole (ALKorsSk)
 • Kvalfjord skole (ALKvalSk)
 • Leirbotn oppvekstsenter (ALLeirSk)
 • Øvre Alta skole (ALOvreSk)
 • Rafsbotn skole (ALRafsSk)
 • Saga skole (ALSagaSk)
 • Sandfallet ungdomsskole (ALSanuSk)
 • Talvik skole (ALTlvkSk)
 • Tverrelvdalen skole (ALTverSk)
 • Andenes skole (ANAndSk)
 • Asdal skolebibliotek (ARAsdaSk)
 • Birkenlund skolebibliotek (ARBirkSk)
 • Eydehavn skolebibliotek (AREydSk)
 • Hisøy skolebibliotek (ARHisSk)
 • Moltemyr skolebibliotek (ARMoltSk)
 • Myra skolebibliotek (ARMyrSk)
 • Nedenes skolebibliotek (ARNedSk)
 • Nesheim skolebibliotek (ARNesSk)
 • Roligheden skolebibliotek (ARRolSk)
 • Rykene oppvekstsenter. Biblioteket (ARRykSk)
 • Sandnes skolebibliotek (ARSandSk)
 • Stinta skolebibliotek (ARStinSk)
 • Strømmen skolebibliotek (ARStrSk)
 • Stuenes skolebibliotek (ARStuSk)
 • Arendal voksenopplæring (ARVoksSk)
 • Arendal Rådhus, Fagbiblioteket (ARadhus)
 • Davanger skolebibliotek (ASDavSk)
 • Erdal skolebibliotek (ASErdSk)
 • Erdal ungdomsskole. (ASErduSk)
 • Fauskanger skole (ASFauSk)
 • Haugland skolebibliotek (ASHauSk)
 • Hop skole (ASHopSk)
 • Kleppe skolebibliotek (ASKleSk)
 • Kleppestø skolebibliotek (ASKlepSk)
 • Ravnanger ungdomsskole (ASRavnSk)
 • Strusshamn skolebibliotek (ASStrSk)
 • AalesuSk
 • Åssiden skolebibliotek (AasBib)
 • Åsgården skol (AasgBib)
 • Ålesund bibliotek/Møre og Romsdal fylkesbibliotek (AleBib)
 • Ålesund grunnskoler (AleSkBib)
 • Kulturbadet bibliotek (AlstBib)
 • Alstad ungdomsskole. Biblioteket (AlsuBib)
 • Alta Bibliotek (AltaBib)
 • Åmot Folkebibliotek (AmotBib)
 • Andøy folkebibliotek (AndBib)
 • Askøybibliotek (AoyBib)
 • Arendal bibliotek (ArnBib)
 • Asker bibliotek (AskBib)
 • AskoBib
 • Åsnes folkebibliotek (AsnBib)
 • Aurskog-Høland bibliotek (AuHoBib)
 • AurBib
 • Grasmyr ungdomsskole. Biblioteket (BAGrasSk)
 • Herre skolebibliotek (BAHerrSk)
 • Langesund barneskole. Biblioteket (BALandSk)
 • Langesund ungdomsskole. Biblioteket (BALangSk)
 • Rønholt skolebibliotek (BARonSk)
 • Rugtvedt skolebibliotek (BARugSk)
 • Stathelle skolebibliotek (BAStatSk)
 • Ballangen skolebibliotek (BLBalSk)
 • Alstad skolebibliotek (BOAlsbSk)
 • Aspåsen skolebibliotek (BOAspSk)
 • Bodøsjøen skole (BOBosoSk)
 • Bodo fengsel. Biblioteket (BOFngBib)
 • Grønnåsen skole (BOGroSk)
 • Hunstad barneskole (BOHunBSk)
 • Hunstad U.skole (BOHunUSk)
 • Kjerringøy skole (BOKjerSk)
 • Løpsmark skolebibliotek (BOLopSk)
 • Misvær skole (BOMisvSk)
 • Østbyen skole (BOOstSk)
 • Saltstraumen skole (BOSaltSk)
 • Skjerstad oppvekstsenter. Biblioteket (BOSkjSk)
 • Bodø voksenopplæring (BOVoksSk)
 • Biblioteka i Vest (BVestBib)
 • Ballangen bibliotek (BalBib)
 • Balestrand folkebibliotek (BaleBib)
 • Bamble bibliotek (BamBib)
 • Ådnamarka skule (BgAdnSk)
 • Alrekstad skole (BgAleSk)
 • Alvøen skole (BgAlvSk)
 • Apeltun skole (BgApeSk)
 • Åstveit skole (BgAstSk)
 • Aurdalslia skole (BgAurSk)
 • Bjørndalsskogen skole (BgBjoSk)
 • Blokkhaugen skole (BgBloSk)
 • Bønes skole (BgBonSk)
 • Breimyra skole (BgBreSk)
 • Bergen Byarkiv (BgByark)
 • Fagavdeling barnehage og skole (BgByrSk)
 • Christi Krybbe skoler (BgChrSk)
 • Damsgård skole (BgDamSk)
 • Eidsv}g skole (BgEidSk)
 • Fjellsdalen skole (BgFjeSk)
 • Flaktveit skolebibliotek (BgFlaSk)
 • Fridalen skole (BgFriSk)
 • Garnes skule (BgGarSk)
 • Garnes ungdomsskule (BgGaruSk)
 • Gimle skole (BgGimSk)
 • Holen skole ungdomstrinnet (BgHasSk)
 • Hauk}s skole (BgHauaSk)
 • Haugland skulebibliotek (BgHaugSk)
 • Haukedalen skole (BgHaukSk)
 • Haukeland skole (BgHaulSk)
 • Hellen skole (BgHellSk)
 • Hjellestad skolebibliotek (BgHjeSk)
 • Holen skole barnetrinnet (BgHolSk)
 • Hop skole (BgHopSk)
 • Hordvik skolebibliotek (BgHorSk)
 • BgIndSk
 • Kaland skole (BgKalSk)
 • Kalvatræet skole (BgKalvSk)
 • Kirkevoll skole (BgKirSk)
 • Kjøkkelvik skole (BgKjoSk)
 • Kringlebotn skole (BgKriSk)
 • Krokeide skolebibliotek (BgKroSk)
 • Krohnengen skole (BgKrohSk)
 • Kronstad skole (BgKronSk)
 • Kyrkjekrinsen skole (BgKyrSk)
 • Landås skole (BgLanSk)
 • Li skolebibliotek (BgLiSk)
 • Liland skole (BgLilSk)
 • Loddefjord skole (BgLodSk)
 • Lone skule (BgLonSk)
 • Løvås skole (BgLovSk)
 • Lynghaug skole (BgLynSk)
 • Lyshovden skole (BgLysSk)
 • Marikollen skole (BgMarSk)
 • Mathopen skole (BgMatSk)
 • Midtun skole (BgMidSk)
 • Minde skole (BgMinSk)
 • Mjølkeråen skole (BgMjoSk)
 • Møhlenpris skole (BgMohSk)
 • Nattland skole (BgNatSk)
 • Ny Krohnborg skole (BgNkroSk)
 • Nordnes skole (BgNorSk)
 • Nordvik skole (BgNorvSk)
 • Nygård skolebibliotek (BgNygSk)
 • Nyg}rdslien skole (BgNyglSk)
 • Olsvik skolebibliotek (BgOlsSk)
 • Ortun skole (BgOrtSk)
 • Paradis skole (BgParSk)
 • R} skole (BgRaaSk)
 • Rådalslien skolebibliotek (BgRadSk)
 • Riple skole (BgRipSk)
 • Rolland skole (BgRolSk)
 • Rothaugen skole (BgRotSk)
 • Sædalen skole (BgSadaSk)
 • Salhus skole (BgSalSk)
 • Sælen skole (BgSaleSk)
 • BgSamSk
 • Sandgotna skole (BgSanSk)
 • Seljedalen skole (BgSelSk)
 • Skeie skole (BgSkeSk)
 • Skjold skole (BgSkjSk)
 • Skranevatnet skole (BgSkrSk)
 • Slåtthaug skole (BgSlaSk)
 • Slettebakken skole (BgSleSk)
 • Smørås skole (BgSmoSk)
 • Søråshøgda skole (BgSoraSk)
 • Søreide skole (BgSoreSk)
 • Storetveit skole (BgStorSk)
 • Tertnes skole (BgTerSk)
 • Trengereid oppveksttun (BgTreSk)
 • BgTunSk
 • Tveiterås skole (BgTveSk)
 • Ulsetskogen skole (BgUlseSk)
 • Ulsmåg skole (BgUlsmSk)
 • Vadmyra skole (BgVadSk)
 • Varden skole (BgVarSk)
 • Voksenopplæring (BgVokSk)
 • Ytrebygda skole (BgYtrSk)
 • Ytre Arna skule (BgYtreSk)
 • Bokn bibliotek (BknBib)
 • Bømlo folkebibliotek (BmloBib)
 • Bankgata skolebibliotek (BnkuBib)
 • Bø bibliotek (BoBib)
 • Stormen bibliotek (BodBib)
 • Bø folkebibliotek (BoeVeBib)
 • Bølehøgda skolebibliotek (BolBib)
 • Børresen skolebibliotek (BorBib)
 • Bratbergkleiva skole Skien (BrbBib)
 • Bergen Off. Bibliotek (BrgBib)
 • BrgrBib
 • Bærum bibliotek (BrmBib)
 • Bytårnet ungdomsskole (BytBib)
 • Åskollen skolebibliotek (DKAasSk)
 • Aronsløkka skolebibliotek (DKAronSk)
 • Bragernes skolebibliotek (DKBragSk)
 • Brandengen skolebibliotek (DKBranSk)
 • Danvik skolebibliotek (DKDanSk)
 • Fjell skolebibliotek (DKFjelSk)
 • Frydenhaug skolebibliotek (DKFrydSk)
 • Hallermoen skolebibliotek (DKHallSk)
 • Introduksjonssenteret i Drammen (DKIntro)
 • Kjøsterud skoe (DKKjoSk)
 • Øren skolebibliotek (DKOreSk)
 • Rødskog skolebibliotek (DKRodSk)
 • Skoger skolebibliotek (DKSkogSk)
 • Marienlyst skole (DKStroSk)
 • Vestbygda skolebibliotek (DKVestSk)
 • Dale skulebibliotek (DaleVgs)
 • Dønna bibliotek (DonnBib)
 • Drammen bibliotek (DrmBib)
 • Eidsberg ungdomsskole. Biblioteket (EKEidsSk)
 • Mysen skolebibliotek (EKMysSk)
 • Elverum Læringssenter (ELElvLar)
 • Elverum ungdomsskole (ELElvUSk)
 • Frydenlund skole (ELFrydSk)
 • Hanstad skole (ELHansSk)
 • Hernes skole (ELHernSk)
 • Lillemoen skole (ELLillSk)
 • Søbakken skole (ELSobaSk)
 • Sørskogbygda skole (ELSoskSk)
 • Vestad skole (ELVestSk)
 • Enebakk ungdomsskole (ENEneSk)
 • Hauglia skole (ENHaugSk)
 • Mjær ungdomsskole. Biblioteket (ENMjarSk)
 • Stranden skole (ENStraSk)
 • Ytre Enebakk skole (ENYtEnSk)
 • ETEngeSk
 • EbbBib
 • Eidsvoll bibliotek (EivoBib)
 • Elverum bibliotek (ElveBib)
 • Enebakk bibliotek (EneBib)
 • Engerdal folkebibliotek (EngBib)
 • Evenes folkebibliotek (EvenBib)
 • Farsund barne- og ungdomsskole (FAFarSk)
 • Lista ungdomsskole (FALisSk)
 • Ore skole (FAOreSk)
 • Vanse skole (FAVanSk)
 • Hovinhøgda skolebibliotek (FETHovSk)
 • Riddersand skole (FETRidSk)
 • Øvrebygda skule (FIOvrSk)
 • Rimbareid barne og ungdomsskule (FIRimSk)
 • Sælevik skule (FISalSk)
 • Førde tekniske fagskule (FKFtekSk)
 • Hafstad vgs (FKHafSk)
 • Mo og Øyrane Videregående skule (FKOyrSk)
 • Grunnskulane i Førde kommune (FKSlSk)
 • Flekkefjord U.skole (FLFluSk)
 • Gyland skole (FLGylSk)
 • Hidra skole (FLHidSk)
 • Sira skole (FLSiraSk)
 • Søyland skolebibliotek (FLSlaSk)
 • Sunde skolebibliotek (FLSunSk)
 • Årum skole (FRAarSk)
 • Ambjørnrød skole (FRAmbSk)
 • Begby barne- og ungdomsskole (FRBegSk)
 • Borge skole (FRBorSk)
 • Borge ungdomsskole (FRBoruSk)
 • Cicignon barne- og u. skole (FRCicSk)
 • Fredrikstad museum (FRFrdMus)
 • Vestbygda ungdomsskole (FRGauSk)
 • Gudeberg barne- og u. skole (FRGudSk)
 • Gressvik ungdomsskole (FRGvkSk)
 • Hauge skole (FRHauSk)
 • Haugeåsen ungdomsskole (FRHauaSk)
 • Hurrød skole (FRHurSk)
 • Kjølberg skole (FRKlbSk)
 • Kråkerøy ungdomsskole (FRKraSk)
 • Kvernhuset ungdomsskole (FRKvhSk)
 • Lunde skole (FRLunSk)
 • Manstad skole (FRManSk)
 • Sagabakken skole (FRNabSk)
 • Nøkleby skole (FRNokSk)
 • Nylende skole (FRNylSk)
 • Pedagogisk senter (FRPedSen)
 • PPT (FRPptTj)
 • Råkollen skole (FRRakSk)
 • Rødsmyra skole (FRRdmSk)
 • Rekustad skole (FRRekSk)
 • Rød skole, Kråkerøy (FRRodkSk)
 • Rød skole, Onsøy (FRRodoSk)
 • Slevik skole (FRSleSk)
 • Trara skole (FRTraSk)
 • Torp skole (FRTrpSk)
 • Torsnes skole (FRTsnSk)
 • Trosvik skole (FRTvkSk)
 • Fada
 • Fagerheim skolebibliotek (FagBib)
 • Faret bibliotek (FaretBib)
 • Farsund bibliotek (FarsBib)
 • Fet folkebibliotek (FetBib)
 • Fet skolebibliotek (FetSk)
 • FetSkole
 • Fellesserver i Akershus (ikke bibliotek) (FiaBib)
 • FiaVPN (FiaVPN)
 • Skulane i Fjell (FjellSk)
 • Bibliofilbiblioteket (FjernBib2)
 • Pedagogisk senter Fjell (FjlPedSk)
 • Flakstad folkebibliotek (FlakBib)
 • Flekkefjord bibliotek (FlekBib)
 • Flosta skolebibliotek (FlstBib)
 • ForsBib
 • Fredrikstad bibliotek (FrdBib)
 • Førre skole (FreBib)
 • Frakkagjerd ungdomsskule (FrkBib)
 • Førland skule (FrlnBib)
 • Vadsø barneskole (FsnBib)
 • Fusa bibliotek (FusaBib)
 • Gjerdrum barneskole (GJGjebSk)
 • Gjerdrum ungdomsskole (GJGusSk)
 • Veståsen skolebibliotek (GJVestSk)
 • Gausdal ungdomsskole. Biblioteket (GKGauSk)
 • Gamvik bibliotek (GamvBib)
 • Gausdal bibliotek (GausBib)
 • Gimsøy skole (GimBib)
 • Gjøvik bibliotek (GjoBib)
 • Gjerpen ungdomsskole, Skien (GjuBib)
 • GlpBib
 • Galterud skole. Biblioteket (GltBib)
 • Granly skolebibliotek (GraBib)
 • Grinde skule (GrdBib)
 • Gjerdrum folkebibliotek (GrmBib)
 • Grue folkebibliotek (GrueBib)
 • GrvBib
 • Gulskogen skole (GulBib)
 • Tistedal skole (HAAsSk)
 • Berg skole (HABeSk)
 • Folkvang skole (HAFoSk)
 • Gimle skolebibliotek (HAGiSk)
 • Hjortsberg skole (HAHjSk)
 • Halden fengselsbibliotek (HAHldFng)
 • Låby skole (HALaaSk)
 • Øberg skole (HAOebSk)
 • Os skole (HAOsSk)
 • Prestebakke skole (HAPrSk)
 • Risum ungdomsskole (HARiSk)
 • Rødsberg skole (HARoeSk)
 • Solheim skole (HASoSk)
 • Strupe ungdomsskole (HAStSk)
 • Baksalen skolebibliotek (HFBakSk)
 • Breilia Ungdomsskole (HFBreiSk)
 • Fjordtun Skole (HFFjoSk)
 • Fuglenes skolebibliotek (HFFugSk)
 • Hof skolebibliotek (HFHofSk)
 • Reindalen skolebibliotek (HFReiSk)
 • Ajer ungdomsskolebibliotek, Hamar (HKAjerSk)
 • Børstad skolebibliotek, Hamar (HKBorSk)
 • Ener skolebibliotek, Hamar (HKEnerSk)
 • Greveløkka skolebibliotek (HKGrevSk)
 • Hedmark fengsel,Hamar (HKHmrFng)
 • Ingeberg skolebibliotek (HKIngeSk)
 • Lovisenberg skolebibliotek (HKLovSk)
 • Lunden skolebibliotek (HKLundSk)
 • Prestrud skolebibliotek, Hamar (HKPreSk)
 • Ridabu skolebibliotek (HKRidaSk)
 • Rollsløkken skolebibliotek (HKRollSk)
 • Solvang skolebibliotek, Hamar (HKSolSk)
 • Storhamar skole (HKStorSk)
 • Bastoy fengsel (HOBasFng)
 • Borre ungdomsskole (HOBorrSk)
 • Holtan ungdomsskole (HOHoltSk)
 • Sentrumskolens bibliotek (HOSentSk)
 • Bergseng skolebibliotek (HSBerSk)
 • Hagebyen skole (HSHageSk)
 • Harstad skolebibliotek (HSHarSk)
 • Kila skole (HSKilaSk)
 • Seljestad skolebibliotek (HSSelSk)
 • Seljestad ungdomsskole (HSSeluSk)
 • Sørvik skolebibliotek (HSSorSk)
 • Stangnes skole (HSStanSk)
 • Åttekanten skole (HVAknSk)
 • Floren skole (HVFloSk)
 • Hvaler ungdomsskole (HVHvlSk)
 • Hå folkebibliotek (HaBib)
 • Hammerfest bibliotek (HamBib)
 • Haugesund folkebibliotek (HaugBib)
 • Haugalandmuseene (HaugMus)
 • Hemnes folkebibliotek (HemBib)
 • Skolene i Hemnes (HemSk)
 • Herøy folkebibliotek (HerBib)
 • Høyskolen i Oslo, Avd journalistikk -bibliotek og info-fag, Biblioteket (HioBib)
 • HjmlBib
 • Halden bibliotek (HldBib)
 • HlmsBib
 • Hamar bibliotek (HmrBib)
 • Hof folkebibliotek (HofBib)
 • Nordre Vestfold fengsel, avd. Hof (HofFng)
 • Holmen senterbibliotek (Holmen)
 • Hoppern skole. Biblioteket (HopBib)
 • Hope skolebibliotek (HopeBib)
 • Hordaland fylkesbibliotek (HordBib)
 • Hordaland fylke, vgs-bibliotekene (HordVgs)
 • Høyanger bibliotek (HoyBib)
 • HrmBib
 • Harstad bibliotek (HstdBib)
 • Horten bibliotek (HtnBib)
 • Hurdal bibliotek (HurBib)
 • Husbank
 • Hvaler folkebibliotek (HvalBib)
 • Kommandør Chr. Christensens Hvalfangstmuseum (HvalMus)
 • Hervik skule (HvkBib)
 • Jevnaker folkebibliotek (JevnBib)
 • Efteløt skolebibliotek (KKEftSk)
 • Gamlegrendåsen skolebibliotek (KKGamSk)
 • Kongsgårdmoen skolebibliotek (KKKonSk)
 • Raumyr skolebibliotek (KKRauSk)
 • Skrim ungdomsskole (KKSkriSk)
 • Tislegård ungdomsskole (KKTislSk)
 • Vestsiden ungdomsskole. Biblioteket (KKVestSk)
 • Wennersborg skolebibliotek (KKWenSk)
 • Hatlestrand skulebibliotek (KVHatlSk)
 • Husnes ungdomsskule (KVHusnSk)
 • Rosendal ungdomsskule. Skulebiblioteket (KVRoseSk)
 • KVRosenSk
 • Roverud skole (KVRoveSk)
 • Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek (KabbBib)
 • KaraBib
 • KgbBib
 • Kongerød skole Skien (KgrBib)
 • KjllBib
 • Klyve skole (KlyBib)
 • Konnerud skole (KnrBib)
 • Kollmyr skolebibliotek (KollBib)
 • Kongsberg bibliotek (KongBib)
 • Rønvik skole (KrkBib)
 • Karmøy folkebibliotek (KrmBib)
 • Krokemoa barneskole. Biblioteket (KroBib)
 • Kongsvinger fengselsbibliotek (KvFngBib)
 • KvaBib
 • Kvalsund folkebibliotek (KvalBib)
 • Kvinnherad bibliotek (KvinBib)
 • Kongsvinger bibliotek (KvngBib)
 • Aasen barne- og ungdomsskole (LEAsSk)
 • Ekne skolebibliotek (LEEkneSk)
 • Frol OS, Skolebiblioteket (LEFrolSk)
 • Halsan skole (LEHaSk)
 • LELarmid
 • Musikk- og kulturskolen (LEMuSk)
 • Mule skolebibliotek (LEMulSk)
 • Levanger ungdomsskole (LENesSk)
 • Nesheim skolebibliotek (LENeshSk)
 • Okkenhaug skolebibliotek (LEOkSk)
 • Skogn ungdomsskole (LESkSk)
 • Tuv oppvekstsenter. Biblioteket (LETuvSk)
 • Vårtun Kristne Oppvekstsenter (LEVarSk)
 • LEVgSk
 • Ytterøy Skole (LEYtSk)
 • Hegg skole (LIHeggSk)
 • Heia Skole (LIHeiaSk)
 • Høvik skole (LIHovSk)
 • Hedrum barneskole (LKBomBib)
 • Berg skole. Biblioteket (LKBrgBib)
 • Brunla ungdomsskoles bibliotek (LKBruBib)
 • Byskogen skolebibliotek (LKBysBib)
 • Frøystvet skolebibliotek (LKFroBib)
 • Hedrum ungdomsskole. Biblioteket (LKHedBib)
 • Jordet skolebibliotek (LKJorBib)
 • Kvelde skole. Biblioteket (LKKvlBib)
 • Langestrand skolebibliotek (LKLanBib)
 • Mellomhagen ungdomsskole. Biblioteket (LKMelBib)
 • Mesterfjellet skolebibliotek (LKMstBib)
 • Nanset skolebibliotek (LKNanBib)
 • Østre Halsen skolebibliotek (LKOhaBib)
 • Pedagogisk veiledningssenter (LKPedBib)
 • Ra ungdomsskolebibliotek (LKRanBib)
 • Rødbøl skolebibliotek (LKRodBib)
 • Sky skolebibliotek (LKSkyBib)
 • Stavern skolebibliotek (LKStaBib)
 • Tjodalyng barneskoles bibliotek (LKTjoBib)
 • Tjodalyng ungdomsskole. Biblioteket (LKTjuBib)
 • Torstrand skolebibliotek (LKTorBib)
 • Valby skolebibliotek (LKValBib)
 • Åsen skolebibliotek (LOAsenSk)
 • Benterud skole (LOBentSk)
 • Finstad skolebibliotek (LOFinSk)
 • Fjellsrud bibliotek (LOFjeSk)
 • Fjellhamar skolebibliotek, Lørenskog (LOFjelSk)
 • Hammer u.skole Biblioteket (LOHamSk)
 • Kjenn ungdomsskole (LOKjenSk)
 • Kurland skolebibliotek (LOKurSk)
 • Løkenåsen skolebibliotek (LOLokSk)
 • Rasta skolebibliotek (LORastSk)
 • Solheim skolebibliotek (LOSolSk)
 • Å barneskole. Biblioteket (LYAaSk)
 • Årnes barneskole. Biblioteket (LYArSk)
 • Berge barneskole. Biblioteket (LYBeSk)
 • Lyngdal ungdomsskole. Biblioteket (LYBeuSk)
 • Å ungdomsskole. Biblioteket (LYKoSk)
 • Kvås skole (LYKvasSk)
 • Larvik bibliotek (LarBib)
 • Lardal bibliotek (LdalBib)
 • Leirfjord bibliotek (LeirBib)
 • LenBib
 • Levanger bibliotek (LevBib)
 • Lillehammer bibliotek (LhmBib)
 • Lier Bibliotek (LierBib)
 • LierHist
 • Lillås skolebibliotek (LillBib)
 • LkaBib
 • LoLokSk
 • Lødingen bibliotek (LodBib)
 • Lørenskog bibliotek (LorBib)
 • Lurøy bibliotek (LurBib)
 • Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek (LydBib)
 • Lyngdal bibliotek (LyngBib)
 • Lysheim skolebibliotek (LysBib)
 • Åvangen skole (MKAvanSk)
 • Nøkkeland skole (MKKamSk)
 • Krapfoss skole (MKKrapSk)
 • Reier skole (MKReieSk)
 • Ålesund VGS skolebibliotek (MRAleVgs)
 • Atlanten vgs skolebibliotek (MRAtlVgs)
 • Bokbåten i Møre og Romsdal (MRBaat)
 • Borgund vgs skolebibliotek (MRBorVgs)
 • Fagerlia vgs skolebibliotek (MRFagVgs)
 • Fræna vgs skolebibliotek (MRFraVgs)
 • Gjermundnes VGS skolebibliotek (MRGjeVgs)
 • Haram VGS skolebibliotek (MRHarVgs)
 • Kristiansund vgs skolebibliotek (MRKriVgs)
 • Kulturavdelinga i Møre og Romsdal fylke (MRKultur)
 • Molde vgs skolebibliotek (MRMolVgs)
 • Ørsta VGS skolebibliotek (MROrsVgs)
 • Rauma VGS skolebibliotek (MRRauVgs)
 • Romsdal vgs skolebibliotek (MRRomVgs)
 • Spjelkavik vgs skolebibliotek (MRSpjVgs)
 • Stranda VGS skolebibliotek (MRStrVgs)
 • Sunndal vgs skolebibliotek (MRSunVgs)
 • Surnadal VGS skolebibliotek (MRSurVgs)
 • Sykkylven VGS skolebibliotek (MRSykVgs)
 • Ulstein VGS skolebibliotek (MRUlsVgs)
 • Volda vidaregåande skule, biblioteket (MRVolVgs)
 • Hommelvik skole. Biblioteket (MVHomSk)
 • Hommelvik ungdomsskole. Biblioteket (MVHouSk)
 • Saksvik skole. Biblioteket (MVSakSk)
 • Sveberg skole. Biblioteket (MVSveSk)
 • Vikhammeraasen grendaskole. Biblioteket (MVVigSk)
 • Vikhammer skole. Biblioteket (MVVikSk)
 • Vikhammer ungdomsskole. Biblioteket (MVViuSk)
 • Madsebakken skolebibliotek (MadsBib)
 • Malvik bibliotek (MalBib)
 • Melløs skole (MellBib)
 • Mjøsmuseet (MjosMus)
 • Melkevarden skolebibliotek (MkvBib)
 • MlsBib
 • Mo og Jølster skulebibliotek (MoJoVgs)
 • Mørkvedmarka skole (MorkBib)
 • Moskenes folkebibliotek (MoskBib)
 • Moss Bibliotek (MossBib)
 • Mosterøy skole (MostBib)
 • Ankenes skolebibliotek (NAAnkbSk)
 • Ankenes ungdomsskole. Biblioteket. (NAAnkuSk)
 • Beisfjord skolebibliotek (NABeisSk)
 • Bjerkvik skolebibliotek (NABjeSk)
 • Fagernes skolebibliotek (NAFagSk)
 • Framnes skole (NAFraSk)
 • Håkvik skolebibliotek (NAHakSk)
 • Parken ungdomsskole. Biblioteket. (NAPrkuSk)
 • Seines skolebibliotek (NASeiSk)
 • Skistua skole (NASkiSk)
 • Skjomen skolebibliotek (NASkjoSk)
 • Straumsnes skolebibliotek (NAStraSk)
 • Frydenlund skole (NATarSk)
 • Villaveien skolebibliotek (NAVillSk)
 • Naustdal skule (NDNausSk)
 • Åsen skole (NEAsnSk)
 • Eknes ungdomsskole.Biblioteket (NEEknSk)
 • Killingrud ungdomsskole (NEKilSk)
 • Krokstad skole (NEKroSk)
 • Mjøndalen skolebibliotek (NEMjoSk)
 • Steinberg skolebibliotek (NESteSk)
 • Nordland kunst- og filmfagskole (NFilmSk)
 • Hagen skolebibliotek (NIHagSk)
 • Hakadal skolebibliotek (NIHakSk)
 • Holumskogen skolebibliotek (NIHolSk)
 • Kirkeby skolebibliotek (NIKirSk)
 • Rotnes skolebibliotek (NIRotSk)
 • NISkoSk
 • Slattum skolebibliotek (NISlaSk)
 • Sørli skolebibliotek (NISorSk)
 • Ulverud skole (NIUlveSk)
 • NKBerSk
 • Borgheim skolebibliotek (NKBorSk)
 • Brattås skolebibliotek (NKBraSk)
 • Føynland skolebibliotek (NKFoySk)
 • NKHarSk
 • Herstad skolebibliotek (NKHerSk)
 • Oserød skol (NKOseSk)
 • Teie skolebibliotek (NKTeiSk)
 • Teigar ungdomsskolebibliotek (NKTgaSk)
 • Torød skolebibliotek (NKTorSk)
 • Vestskogen skolebibliotek (NKVeSk)
 • Veierland skolebibliotek (NKVeiSk)
 • Bruvoll fengselsbibliotek (NOKFbSk)
 • Skolebiblioteket i Mo (NOKMoSk)
 • Skolebibliotek på Sand (NOKSaSk)
 • Gransherad barne- og ungdomsskole (NTGranSk)
 • Høgås skole (NTHoegSk)
 • Heddal ungdomsskole (NTHuskSk)
 • Nordbygda skole (NTNordSk)
 • Notodden ungdomsskole (NTNuskSk)
 • Rygi skole (NTRygiSk)
 • Sætre skole (NTSSkole)
 • Notodden barneskole, avd. Tinnesmoen (NTTinnSk)
 • Yli skole (NTYliSk)
 • Tveiten skole (NTveitSk)
 • Nannestad bibliotek (NannBib)
 • Narvik bibliotek/Nordland fylkesbibliotek avd. Narvik (NarBib)
 • NaromBib
 • Valdresbiblioteka (NaudBib)
 • Nedre Eiker bibliotek (NeikBib)
 • Nes bibliotek (NesBib)
 • Nesna folkebibliotek (NesnaBib)
 • Nord-Fron bibliotek (NfroBib)
 • Nittedal bibliotek (NitBib)
 • Nordskogen skolebibliotek (NordBib)
 • Nordland Vgs. (NordlVgs)
 • Notodden bibliotek (NotBib)
 • Nrk biblioteket (NrkBib)
 • NRK Minnedatobasen (NrkMinne)
 • NrsBib
 • Hokksund skolebibliotek (OEHokSk)
 • Hokksund U.skole (OEHokuSk)
 • Ormåsen Oppvekstsenter (OEOrmSk)
 • Skolene i Vestfossen (OEVestSk)
 • Aurvoll skole (OKAurSk)
 • Solvang skolebibliotek (OKSolSk)
 • Vidarheim skolebibliotek (OKVidSk)
 • Myre skolebibliotek (ONMyreSk)
 • Sommarøy skolebibliotek (ONSomSk)
 • Flåtestad skole (OPFlatSk)
 • Greverud skole (OPGrevSk)
 • Hellerasten skole (OPHellSk)
 • Ingieråsen skole (OPIngiSk)
 • Kolbotn skole (OPKolbSk)
 • Østli skole (OPOstlSk)
 • Sofiemyrtoppen skole (OPSofiSk)
 • Tårnåsen skole (OPTarnSk)
 • Vassbonn skole (OPVassSk)
 • Kolbu skolebibliotek (OTKolSk)
 • Lena ungdomsskole (OTLenuSk)
 • OTMoenSk
 • Stange skolebibliotek (OTStaSk)
 • Skreia ungdomsskolebibliotek (OTSuSk)
 • Nord-Odal/Sør-Odal bibliotek (OdlBib)
 • Øvre Eiker bibliotek (OeikBib)
 • Bibliotekutvikling Østfold (OfBib)
 • Øksnes folkebibliotek (OksnBib)
 • Oppegård bibliotek (OpgBib)
 • Orerønningen skolebibliotek (OreBib)
 • Fengslene i Oslo (OsFngBib)
 • Østre Toten folkebibliotek (OtotBib)
 • Vikevåg skule (OvikBib)
 • Skulane i Øygarden (OygardSk)
 • Øyer folkebibliotek (OyrBib)
 • Øyer ungdomsskole (OyruBib)
 • Øystre Slidre bibl. (OysliBib)
 • Popsenteret i Oslo (PopBib)
 • Porsgrunn bibliotek (PorsBib)
 • Karlshus skole (RADKarSk)
 • Råde ungdomsskole (RADRuSk)
 • Spetalen skole (RADSpeSk)
 • Furnes ungdomsskole (RIFurnSk)
 • Kirkekretsen skole (RIKrkrSk)
 • Moelv ungdomsskole (RIMlvuSk)
 • Rennesoy med skoler (RKBib)
 • Kirkevoll skolebibliotek (RKKirkSk)
 • Ramnes skolebibliotek (RKRamnSk)
 • Røråstoppen skolebibliotek (RKRoraSk)
 • Solerød oppvekstsenter. Biblioteket (RKSolSk)
 • Åfarnes skulebibliotek (RMAfarSk)
 • Åndalsnes ungdomsskole. Biblioteket (RMAndSk)
 • Isfjorden skole (RMIsfjSk)
 • Måndalen skule (RMManSk)
 • Vågstranda oppvekstsenter (RMVagSk)
 • Frydenlund skolebibliotek (ROKFrySk)
 • Midtbygda skole (RYMidtSk)
 • Slemmestad U.skole (RYSleuSk)
 • Spikkestad barneskole (RYSpiSk)
 • Spikkestad ungdomsskole (RYSpiuSk)
 • Råde bibliotek (RadeBib)
 • Rælingen bibliotek (RalBib)
 • Blystadlia skole (RalBlySk)
 • Løvenstad skolebibliotek (RalLovSk)
 • Rud skole (RalRudSk)
 • Smestad skole (RalSmeSk)
 • Ramberg skolebibliotek (RamBib)
 • Ranvik ungdomsskole (RanBib)
 • Rana bibliotek/Nordland fylkesbibliotek avd. Rana (RanaBib)
 • Skolene i Rana (RanaSk)
 • NRK Platearkivet (Rapl)
 • Rapp
 • Raty
 • Rennesøy skule (RbuBib)
 • Re bibliotek (ReBib)
 • Rendalen bibliotek (RendBib)
 • Revetal ungdomsskole (RevBib)
 • Refsnes skole, Biblioteket (RfsBib)
 • Brumunddal ungdomsskole. Skolebiblioteket (RiBruSk)
 • Fagerlund skolebibliotek (RiFagSk)
 • Fossen skolebibliotek (RiFosSk)
 • Gaupen skolebibliotek (RiGauSk)
 • Hempa skolebibliotek (RiHemSk)
 • Kilde skolebibliotek (RiKilSk)
 • Kirkenær skolebibliotek (RiKirSk)
 • Kylstad skolebibliotek (RiKylSk)
 • Lismarka skolebibliotek (RiLisSk)
 • Messenlia skole (RiMesSk)
 • Mørkved skole (RiMorSk)
 • Nes ungdomsskole. Skolebiblioteket (RiNesSk)
 • Nes barneskole (RiNesbSk)
 • Skarpsno skolebibliotek (RiSkaSk)
 • Stavsberg skolebibliotek (RiStbSk)
 • Ringebu folkebibliotek (RingBib)
 • Ringerike bibliotek (RirikBib)
 • Ringerike fengselsbibliotek (RirikFng)
 • Risør bibliotek (RisBib)
 • Risør barneskole. Biblioteket (RisbBib)
 • Risør ungdomsskole. Biblioteket. (RisuBib)
 • Rjukan bibliotek (RjuBib)
 • Røyken bibliotek (RknBib)
 • Rauma bibliotek (RmaBib)
 • Rødøy folkebibliotek (RodBib)
 • Rork
 • Røst folkebibliotek (RostBib)
 • Rennesøy folkebibliotek (RoyBib)
 • Ringsaker bibliotek (RskrBib)
 • Austarheim skule (SDAustSk)
 • Fløgstad skule (SDFlogSk)
 • Risvoll skule (SDRisvSk)
 • Atna skole (SEAtnaSk)
 • Koppang skole (SEKoppSk)
 • Opphus skole (SEOppSk)
 • Sollia barne og ungdomsskole (SESollSk)
 • Stor-Elvdal U.skole (SESuSk)
 • Langenes skole (SGLangSk)
 • Lunde skole (SGLundSk)
 • Nygård skole (SGNygSk)
 • Tangvall skole (SGTangSk)
 • Tinntjønn skole (SGTinnSk)
 • Åfoss skolebibliotek (SKAafoSk)
 • Åsenhagen skolebibliotek (SKAaseSk)
 • Asak skolebibliotek (SKAsaSk)
 • Brånås skolebibliotek (SKBraSk)
 • Buer skole (SKBuerSk)
 • Gjellerås skolebibliotek (SKGjeSk)
 • Gjerpen barneskole. Biblioteket (SKGjebSk)
 • Gulset ungdomsskole (SKGulSk)
 • Kjellervolla skolebibliotek (SKKjeSk)
 • Kjeller skolebibliotek (SKKjelSk)
 • Kjørbekkhøgda skolebibliotek (SKKjorSk)
 • Lunde skolebibliotek (SKLundSk)
 • Mæla ungdomsskole (SKMalaSk)
 • Sagdalen skolebibliotek (SKSagdSk)
 • Skedsmo voksenopplæringssenter (SKSageSk)
 • Skjetten skolebibliotek (SKSkjSk)
 • SKSkoSk
 • Skotfoss skolebibliotek (SKSkotSk)
 • Bråtejordet skole (SKStalSk)
 • Stav skolebibliotek (SKStavSk)
 • Sten-Tærud skolebibliotek (SKStenSk)
 • Stigeråsen skole (SKStroSk)
 • Tæruddalen skolebibliotek (SKTarSk)
 • Vardeåsen skolebibliotek (SKVarSk)
 • Venstøp skolebibliotek (SKVenSk)
 • Vigernes skolebibliotek (SKVigSk)
 • Volla skolebibliotek (SKVolSk)
 • Fjuk skole (SOFjukSk)
 • Frogner skole (SOFroSk)
 • Haugtun skole (SOHauSk)
 • Disenå skole (SOKDiSk)
 • Korsmo skole (SOKKorSk)
 • Sander skole (SOKSanSk)
 • Slåstad skole (SOKSlaSk)
 • Ullern skole (SOKUllSk)
 • Sør-Odal ungdomsskole (SOKUngSk)
 • Melvold ungdomsskole (SOMelSk)
 • Sørum skole (SOSorSk)
 • Sørumsand skole (SOSoruSk)
 • Vesterskaun skole (SOVestSk)
 • Beitstad skole (STBeitSk)
 • Byafossen skole (STByafSk)
 • Egge barneskole (STEggeSk)
 • Egge U.skole (STEgguSk)
 • Hystad skule (STHysSk)
 • Steinkjer ungdomsskole. Biblioteket (STKSusSk)
 • Kvam skole (STKvamSk)
 • Langeland skule (STLanSk)
 • Leirvik skule (STLeiSk)
 • Litlabø skule (STLitSk)
 • Lø skole (STLoSk)
 • Mære skolebibliotek (STMarSk)
 • Nysæter ungdomsskule (STNysuSk)
 • Rommetveit skule (STRomSk)
 • Sagvåg skule (STSagSk)
 • Steinkjer barneskole (STSbsSk)
 • Stord ungdomsskule (STStouSk)
 • Tjødnalio skule (STTjoSk)
 • Sør-Aurdal folkebibliotek (SaurBib)
 • SdaBib
 • Sogndal bibliotek (SdalBib)
 • Sauda ungdomsskule (SdauBib)
 • Sel bibliotek (SelBib)
 • Sentrum skolebibliotek (SentBib)
 • Store Bergan skolebibliotek (SfBerSk)
 • Breidablikk U.skole (SfBreiSk)
 • Bugården ungdomsskole. (SfBuguSk)
 • Byskolen skolebibliotek (SfBySk)
 • Fevang skolebibliotek (SfFevSk)
 • Framnes skolebibliotek (SfFramSk)
 • Gokstad skole. Biblioteket (SfGokSk)
 • Haukerød skolebibliotek (SfHaukSk)
 • Helgerød skolebibliotek (SfHelgSk)
 • SfKomSk
 • Mosserød skolebibliotek (SfMosSk)
 • Ormestad skolebibliotek (SfOrmSk)
 • Sande skolebibliotek (SfSandSk)
 • Unneberg skolebibliotek (SfUnnSk)
 • Vesterøy skolebibliotek (SfVestSk)
 • Virik skolebibliotek (SfViriSk)
 • Sandefjord bibliotek (SfjBib)
 • SfjvBib
 • SftBib
 • Søgne bibliotek (SgneBib)
 • Skånland skolebibliotek (SkSkanSk)
 • Skånland folkebibliotek (SkanBib)
 • Skauen skole (SkauenSk)
 • Skedsmo bibliotek (SkeBib)
 • SkjBib
 • Skien bibliotek (SknBib)
 • Skiptvet bibliotek (SktvBib)
 • Søndeled skolebibliotek (SledBib)
 • Biblioteka i indre Sunnfjord (SofjBib)
 • Sortland bibliotek (SortBib)
 • Sørum bibliotek (SoruBib)
 • Pedagogisk senter Skien (SpedBib)
 • Steigen folkebibliotek (SteigBib)
 • Steigenskolen (SteigSk)
 • StgBib
 • Steinkjer bibliotek (StkjBib)
 • Stor-Elvdal bibliotek (StldBib)
 • Straumen skule (StmBib)
 • Stord folkebibliotek (StrdBib)
 • Stavanger bibliotek (StvgBib)
 • SulBib
 • Skulane i Sund (SundSk)
 • SvarBib
 • Svensedammen skole (SvdBib)
 • Sveio folkebibliotek (SveiBib)
 • Svelvik bibliotek (SvkBib)
 • Svelvik ungdomsskole (SvkuBib)
 • Saltvern skole. Biblioteket (SvuBib)
 • Barkåker skolebibliotek (TBBarSk)
 • Byskogen skole (TBBysSk)
 • Eik skolebibliotek (TBEikSk)
 • Hogsnes skolebibliotek (TBHogSk)
 • Husøy skolebibliotek (TBHusoSk)
 • Husvik skolebibliotek (TBHusvSk)
 • Kjelle ungdomsskole. Biblioteket (TBKjelSk)
 • TBKlokSk
 • Presterød skolebibliotek (TBPreSk)
 • Presterød ungdomsskole. Biblioteket (TBPreuSk)
 • Ringshaug skolebibliotek (TBRingSk)
 • Ringshaug ungdomsskole. Biblioteket (TBRinguSk)
 • Sandeåsen skolebibliotek (TBSanSk)
 • Sem skolebibliotek (TBSemSk)
 • Træleborg skolebibliotek (TBTrbSk)
 • Volden skolebibliotek (TBVolSk)
 • Åsheim barneskoles bibliotek (TKAshBSk)
 • Åsheim ungdomsskolebibliotek (TKAshUSk)
 • Åsvang skolebibliotek (TKAsvaSk)
 • Åsveien skolebibliotek (TKAsveSk)
 • Berg skolebibliotek (TKBergSk)
 • Bispehaugen skolebibliotek (TKBispSk)
 • Blussuvoll skolebibliotek (TKBlusSk)
 • Bratsberg skolebibliotek (TKBratSk)
 • Breidablikk skolebibliotek (TKBreiSk)
 • Brundalen skolebibliotek (TKBrunSk)
 • Byåsen skolebibliotek (TKByasSk)
 • Charlottenlund skolebibliotek (TKChaBSk)
 • Charlottenlund ungdomsskole (TKChaUSk)
 • Dalgård skolebibliotek (TKDalgSk)
 • Eberg skolebibliotek (TKEbrgSk)
 • Flatåsen skolebibliotek (TKFlatSk)
 • TKFuruSk
 • Hårstad skolebibliotek (TKHaarSk)
 • Hallset skolebibliotek (TKHallSk)
 • Hoeggen skolebibliotek (TKHoegSk)
 • Huseby skolebibliotek (TKHuseSk)
 • Ila skolebibliotek (TKIlaSk)
 • Kalvskinnet skolebibliotek (TKKalvSk)
 • Kattem skolebibliotek (TKKattSk)
 • Kolstad skolebibliotek (TKKolsSk)
 • Lade skolebibliotek (TKLadeSk)
 • Lilleby skolebibliotek (TKLillSk)
 • Markaplassen skolebibliotek (TKMarkSk)
 • Musikk- og kulturskolen (TKMuSk)
 • Nardo skolebibliotek (TKNardSk)
 • Nidarvoll skolebibliotek (TKNidaSk)
 • TKNideSk
 • Nyborg skolebibliotek (TKNybgSk)
 • Nypvang skolebibliotek (TKNypvSk)
 • Okstad skolebibliotek (TKOkstSk)
 • Ranheim skolebibliotek (TKRanhSk)
 • Romolslia skolebibliotek (TKRomoSk)
 • Rosten skolebibliotek (TKRostSk)
 • Rosenborg skolebibliotek (TKRsbgSk)
 • Rye skolebibliotek (TKRyeSk)
 • Saupstad skole (TKSaupSk)
 • Enhet for voksenopplæring (TKSevoSk)
 • Singsaker skolebibliotek (TKSingSk)
 • Sjetne skolebibliotek (TKSjtnSk)
 • Selsbakk skolebibliotek (TKSlsbSk)
 • Solbakken skolebibliotek (TKSolbSk)
 • Lianvatnet skole (TKSpesSk)
 • Spongdal skolebibliotek (TKSpgdSk)
 • Stabbursmoen skolebibliotek (TKStabSk)
 • Stavset skolebibliotek (TKStavSk)
 • Steindal skolebibliotek (TKStndSk)
 • Strindheim skolebibliotek (TKStriSk)
 • Sunnland skolebibliotek (TKSunlSk)
 • Sverresborg skolebibliotek (TKSvsbSk)
 • Tonstad skolebibliotek (TKTnstSk)
 • Ugla skolebibliotek (TKUglaSk)
 • Utleira skolebibliotek (TKUtlrSk)
 • Vikasen skole (TKVkasSk)
 • Tromsø fengsel (TRFngBib)
 • Trondjord skole (TRTronSk)
 • Frakkagjerd barneskole (TYFrkSk)
 • Tønsberg og Nøtterøy bibliotek (TbgBib)
 • Tysværvåg barne- og ungdomsskole (TbuBib)
 • Telemarksbiblioteket (TeleBib)
 • Tangen skole (TgnBib)
 • Trondheim Int. School (This)
 • Tjeldsund bibliotek (TjelBib)
 • Tømmerås skole (TmrBib)
 • Tysvær opplæringssenter (TpedBib)
 • Træna bibliotek (TraBib)
 • TrdBib
 • Trondheim folkebibliotek (TrhBib1)
 • Tromsø bibliotek og byarkiv (TrmsBib)
 • Trysil folkebibliotek (TryBib)
 • Tverlandet skole. Biblioteket (TverBib)
 • Tysfjord folkebibliotek (TyfjBib)
 • Tysvær folkebibliotek (TysvBib)
 • Bakke skole (UKBakkSk)
 • Døli skolebibliotek (UKDoliSk)
 • Gystadmarka skole (UKGysSk)
 • Gystadmarka ungdomsskole (UKGysuSk)
 • Hovin skolebibliotek (UKHovSk)
 • Jessheim skole (UKJessSk)
 • Mogreina skolebibliotek (UKMogSk)
 • Nordkisa skole (UKNokiSk)
 • Nordby ungdomsskole (UKNordSk)
 • Skogmo skole (UKSkogSk)
 • Vesong ungdomsskole (UKVesoSk)
 • Ullensaker bibliotek (UllBib)
 • Utsira bibliotek (UtsBib)
 • Vadsø fengsel (VAFngBib)
 • Vestfoldarkivet (VFKArkiv)
 • Sandeid skulebibliotek (VIImBib)
 • Skjold skulebibliotek (VISkBib)
 • Vats skulebibliotek (VIVaBib)
 • Vågen skule (VIVageSk)
 • Vikedal skulebibliotek (VIViBib)
 • Vik skule og barnehage (VIVikSk)
 • Ørmelen skole (VKOrmSk)
 • Verdal fengsel (VKVerFng)
 • Verdalsøra u/b skole (VKVeruSk)
 • Vinne skole (VKVinSk)
 • Vuku oppvekstsenter (VKVukuSk)
 • Voss ungdomsskole. Biblioteket (VOKuSk)
 • Bøverbru skolebibliotek (VTBovSk)
 • Ihle skolebibliotek (VTIhlSk)
 • Korta skolebibliotek (VTKorSk)
 • Raufoss ungdomsskole (VTRauSk)
 • Raufoss skolebibliotek (VTRaubSk)
 • Reinsvoll skolebibliotek (VTReibSk)
 • Reinsvoll ungdomsskole (VTReiuSk)
 • Thune skolebibliotek (VTThuSk)
 • Buksnes skolebibliotek (VVBukSk)
 • Ballstad skolebibliotek (VVSkoSk)
 • VaagBib
 • Vadsø bibliotek og Finnmark fylkesbibliotek, avdeling Vadsø (VadBib)
 • Valdresmusea (ValdrMus)
 • Værøy folkebibliotek (VarBib)
 • Varden ungdomsskole (VardBib)
 • VefoBib
 • Verdal bibliotek (VerBib)
 • Vefsn bibliotek (VfsnBib)
 • Vigelandsmuséets bibliotek (VigeMus)
 • Biblioteka i Vindafjord og Etne (VindBib)
 • Vestre Jakobselv skolebibliotek (VjeBib)
 • Våler folkebibliotek (VlrBib)
 • VlruBib
 • Vang folkebibliotek (VngBib)
 • Vang barne- og ungdomsskule (VngVanSk)
 • Voss bibliotek (VosBib)
 • Verket skole (VrkBib)
 • Vestre Toten folkebibliotek (VtotBib)
 • Vadsø Ungdomsskole (VuskBib)
 • Vestvågøy bibliotek (VvoyBib)
 • Wang Vgs. bibliotek (WangVgSk)
 • Biblioteksøk (bibsok)
 • Deichmanske bibliotek (carl)
 • Eidsberg Bibliotek (eidsbib)
 • Høyskolen i Oslo/Avdeling for estetiske fag (estbib) (tidligere kunde)
 • Gokstad kystlag. Motorsamlingen (gkl)

Generert 08/02/2016 kl. 00:52:54


Mer om Bibliotek-Systemer As© Et produkt fra Bibliotek-Systemer As