Samlet utlånsaktivitet på BIBLIOFIL-bibliotek

Hver dag samles det inn data fra alle BIBLIOFIL-bibliotek som bruker utlånsmodulen. Nedenfor følger en oversikt over antall utlån pr. måned. Oversikten nedenfor inneholder data som er registrert tom. 18/04/2015 kl. 00:52

Vær oppmerksom på at denne oversikten inneholder antall utlån pr. måned som er foretatt med BIBLIOFIL. Antallet bibliotek som benytter utlånsmodulen er økende. Dette vil følgelig ikke være noe generelt uttrykk for antall utlån i norske bibliotek.

Det er laget en egen statistikk som inneholder bare de bibliotekene som har brukt utlånsmodulen fra og med Januar 1996. Denne statistikken vil være et bedre uttrykk for den generelle utlånsaktisiviteten i norske bibliotek


Sammenligning av alle fra og med 1996

Måned19961997Endring
1996-
1997
1998Endring
1997-
1998
Januar 963,189  1,074,371 11.54 % 1,130,348 5.21 %
Februar 930,100  955,111 2.69 % 1,012,194 5.98 %
Mars 996,467  923,026 -7.37 % 1,096,885 18.84 %
April 841,733  1,019,514 21.12 % 950,659 -6.75 %
Mai 776,180  820,756 5.74 % 794,402 -3.21 %
Juni 715,888  735,155 2.69 % 805,161 9.52 %
Juli 682,009  654,426 -4.04 % 720,695 10.13 %
August 741,941  749,143 0.97 % 893,445 19.26 %
September 910,546  989,197 8.64 % 1,107,428 11.95 %
Oktober 1,074,962  1,087,354 1.15 % 1,156,980 6.40 %
November 987,308  1,000,246 1.31 % 1,080,686 8.04 %
Desember 667,232  735,968 10.30 % 802,487 9.04 %
Totalt 10,287,555  10,744,267 4.44 % 11,551,370 7.51 %
 
Måned1999Endring
1998-
1999
2000Endring
1999-
2000
2001Endring
2000-
2001
Januar 1,141,540 0.99 % 1,308,440 14.62 % 1,426,868 9.05 %
Februar 1,093,551 8.04 % 1,330,160 21.64 % 1,236,158 -7.07 %
Mars 1,308,760 19.32 % 1,368,401 4.56 % 1,365,983 -0.18 %
April 1,005,534 5.77 % 1,076,018 7.01 % 1,159,218 7.73 %
Mai 882,533 11.09 % 1,076,509 21.98 % 1,063,158 -1.24 %
Juni 941,770 16.97 % 967,963 2.78 % 969,397 0.15 %
Juli 760,590 5.54 % 809,922 6.49 % 858,644 6.02 %
August 968,950 8.45 % 1,105,467 14.09 % 1,152,135 4.22 %
September 1,222,559 10.40 % 1,215,356 -0.59 % 1,238,987 1.94 %
Oktober 1,261,367 9.02 % 1,369,740 8.59 % 1,452,576 6.05 %
November 1,306,338 20.88 % 1,380,242 5.66 % 1,378,762 -0.11 %
Desember 894,868 11.51 % 925,659 3.44 % 901,746 -2.58 %
Totalt 12,788,360 10.71 % 13,933,877 8.96 % 14,203,632 1.94 %
 
Måned2002Endring
2001-
2002
2003Endring
2002-
2003
2004Endring
2003-
2004
Januar 1,493,064 4.64 % 1,531,603 2.58 % 1,504,592 -1.76 %
Februar 1,329,442 7.55 % 1,353,523 1.81 % 1,414,165 4.48 %
Mars 1,250,668 -8.44 % 1,473,435 17.81 % 1,649,255 11.93 %
April 1,325,961 14.38 % 1,276,372 -3.74 % 1,355,899 6.23 %
Mai 1,043,786 -1.82 % 1,218,429 16.73 % 1,142,906 -6.20 %
Juni 1,007,661 3.95 % 1,063,557 5.55 % 1,227,846 15.45 %
Juli 969,363 12.89 % 921,496 -4.94 % 938,329 1.83 %
August 1,131,339 -1.80 % 1,217,721 7.64 % 1,334,780 9.61 %
September 1,351,004 9.04 % 1,457,486 7.88 % 1,641,322 12.61 %
Oktober 1,514,274 4.25 % 1,572,262 3.83 % 1,669,985 6.22 %
November 1,435,310 4.10 % 1,450,329 1.05 % 1,736,418 19.73 %
Desember 974,878 8.11 % 1,054,969 8.22 % 1,249,774 18.47 %
Totalt 14,826,750 4.39 % 15,591,182 5.16 % 16,865,271 8.17 %
 
Måned2005Endring
2004-
2005
2006Endring
2005-
2006
2007Endring
2006-
2007
Januar 1,736,575 15.42 % 1,726,542 -0.58 % 1,746,526 1.16 %
Februar 1,540,195 8.91 % 1,500,175 -2.60 % 1,516,649 1.10 %
Mars 1,597,694 -3.13 % 1,740,091 8.91 % 1,743,267 0.18 %
April 1,580,257 16.55 % 1,414,732 -10.47 % 1,363,053 -3.65 %
Mai 1,340,584 17.30 % 1,355,015 1.08 % 1,363,974 0.66 %
Juni 1,194,451 -2.72 % 1,164,558 -2.50 % 1,165,783 0.11 %
Juli 890,096 -5.14 % 899,324 1.04 % 1,022,496 13.70 %
August 1,462,003 9.53 % 1,479,614 1.20 % 1,516,184 2.47 %
September 1,679,486 2.33 % 1,689,308 0.58 % 1,688,331 -0.06 %
Oktober 1,720,942 3.05 % 1,776,849 3.25 % 1,858,631 4.60 %
November 1,776,909 2.33 % 1,779,862 0.17 % 1,756,785 -1.30 %
Desember 1,192,201 -4.61 % 1,176,230 -1.34 % 1,132,447 -3.72 %
Totalt 17,711,393 5.02 % 17,702,300 -0.05 % 17,874,126 0.97 %
 
Måned2008Endring
2007-
2008
2009Endring
2008-
2009
2010Endring
2009-
2010
Januar 1,858,972 6.44 % 1,824,586 -1.85 % 1,777,496 -2.58 %
Februar 1,657,571 9.29 % 1,632,784 -1.50 % 1,656,026 1.42 %
Mars 1,577,022 -9.54 % 1,880,256 19.23 % 1,982,280 5.43 %
April 1,718,275 26.06 % 1,599,630 -6.90 % 1,604,822 0.32 %
Mai 1,334,194 -2.18 % 1,435,413 7.59 % 1,379,202 -3.92 %
Juni 1,231,708 5.65 % 1,303,019 5.79 % 1,315,190 0.93 %
Juli 1,027,139 0.45 % 1,141,878 11.17 % 1,088,116 -4.71 %
August 1,657,363 9.31 % 1,854,523 11.90 % 2,018,460 8.84 %
September 1,774,282 5.09 % 1,826,502 2.94 % 1,874,706 2.64 %
Oktober 1,934,253 4.07 % 1,876,668 -2.98 % 1,810,784 -3.51 %
November 1,843,415 4.93 % 1,851,755 0.45 % 1,896,565 2.42 %
Desember 1,253,624 10.70 % 1,287,780 2.72 % 1,325,454 2.93 %
Totalt 18,867,818 5.56 % 19,514,794 3.43 % 19,729,101 1.10 %
 
Måned2011Endring
2010-
2011
2012Endring
2011-
2012
2013Endring
2012-
2013
Januar 1,909,340 7.42 % 1,963,191 2.82 % 1,995,941 1.67 %
Februar 1,728,095 4.35 % 1,824,809 5.60 % 1,681,705 -7.84 %
Mars 1,968,199 -0.71 % 2,004,103 1.82 % 1,707,157 -14.82 %
April 1,561,932 -2.67 % 1,594,648 2.09 % 1,901,046 19.21 %
Mai 1,650,609 19.68 % 1,547,812 -6.23 % 1,541,645 -0.40 %
Juni 1,349,238 2.59 % 1,441,769 6.86 % 1,384,823 -3.95 %
Juli 1,072,967 -1.39 % 1,204,583 12.27 % 1,215,651 0.92 %
August 2,057,077 1.91 % 2,224,019 8.12 % 2,377,308 6.89 %
September 1,840,720 -1.81 % 1,827,745 -0.70 % 1,830,848 0.17 %
Oktober 1,845,607 1.92 % 1,972,677 6.88 % 1,955,263 -0.88 %
November 1,919,363 1.20 % 1,955,420 1.88 % 1,906,578 -2.50 %
Desember 1,354,492 2.19 % 1,251,785 -7.58 % 1,334,996 6.65 %
Totalt 20,257,639 2.68 % 20,812,561 2.74 % 20,832,961 0.10 %
 
Måned2014Endring
2013-
2014
2015Endring
2014-
2015
Januar 1,977,470 -0.93 % 1,946,243 -1.58 %
Februar 1,725,562 2.61 % 1,710,017 -0.90 %
Mars 1,913,832 12.11 % 1,974,352 3.16 %
April 1,648,975 -13.26 % 827,377 -49.82 %
Mai 1,502,121 -2.56 % 0  
Juni 1,375,894 -0.64 % 0  
Juli 1,149,038 -5.48 % 0  
August 2,304,971 -3.04 % 0  
September 1,984,656 8.40 % 0  
Oktober 1,925,980 -1.50 % 0  
November 1,861,290 -2.38 % 0  
Desember 1,393,759 4.40 % 0  
Totalt 20,763,548 -0.33 % 6,457,989 -68.90 %
 

Totalt antall utlån med BIBLIOFIL siden 1/1/1996: 321,316,494

Tall i gul farge angir måned med påske. Dette vil kunne påvirke antall utlån betydelig.

Tall i rød farge angir innværende måned og betyr at tallene ikke er fullstendige


Antall utsendte purrebrev pr. år

ÅrBrev via postenBrev via epost
1996 516468 0
1997(28.7%) 664913 0
1998(8.9%) 723872 2846
1999(12.9%) 817391 (304.5%) 11512
2000(1.0%) 825732 (343.6%) 51071
2001(-2.4%) 806163 (54.5%) 78919
2002(-5.5%) 762063 (65.4%) 130501
2003(-4.0%) 731842 (50.8%) 196809
2004(-9.2%) 664571 (20.3%) 236728
2005(-1.8%) 652543 (30.6%) 309059
2006(-9.7%) 589231 (17.9%) 364253
2007(-11.7%) 520040 (4.2%) 379492
2008(-8.1%) 478089 (8.5%) 411679
2009(-5.9%) 449810 (11.8%) 460353
2010(-9.2%) 408606 (4.0%) 478673
2011(-5.7%) 385152 (5.6%) 505567
2012(-8.0%) 354368 (-2.2%) 494457
2013(-1.0%) 350727 (-9.4%) 447748
2014(-21.3%) 276097 (9.0%) 488115
2015 75336 155762

Bestilt innlån pr. år

ÅrBestilt innlånBestilt lånerinitiert innlån
1997 50136 0
1998(35.5%) 67945 0
1999(16.9%) 79421 0
2000(14.5%) 90899 11
2001(1.6%) 92349 0
2002(0.5%) 92808 0
2003(-2.8%) 90207 0
2004(16.3%) 104919 0
2005(19.7%) 125630 0
2006(5.9%) 132998 0
2007(1.4%) 134925 0
2008(10.5%) 149114 3354
2009(28.9%) 192226 (452.8%) 18542
2010(38.3%) 265870 (128.2%) 42304
2011(17.4%) 312066 (35.4%) 57268
2012(4.8%) 327065 (-8.0%) 52680
2013(3.8%) 339624 (12.9%) 59490
2014(4.2%) 353814 (14.2%) 67932
2015 121412 22991

Utlånt innlån pr. år

ÅrUtlånt innlånUtlånt lånerinitiert innlån
1997 41717 0
1998(40.6%) 58639 0
1999(16.8%) 68503 0
2000(14.2%) 78251 0
2001(1.9%) 79761 0
2002(0.8%) 80412 0
2003(-0.4%) 80129 0
2004(21.8%) 97586 0
2005(29.9%) 126723 0
2006(10.7%) 140278 0
2007(0.9%) 141562 0
2008(7.9%) 152814 2125
2009(15.2%) 176109 (553.3%) 13882
2010(20.6%) 212446 (130.7%) 32026
2011(25.3%) 266283 (66.4%) 53277
2012(10.9%) 295418 (16.5%) 62072
2013(6.1%) 313529 (18.0%) 73261
2014(4.7%) 328185 (9.5%) 80201
2015 113915 28335

Fjernlånsbestilling pr. år

ÅrFjernlånsbestilling mottattFjernlånsbestilling lånerinitiert mottatt
2004 130149 0
2005(22.9%) 159933 0
2006(-1.3%) 157852 0
2007(1.3%) 159901 0
2008(7.5%) 171842 4213
2009(14.4%) 196551 (349.2%) 18923
2010(18.7%) 233261 (103.0%) 38422
2011(7.7%) 251331 (40.1%) 53819
2012(-1.6%) 247279 (-3.6%) 51905
2013(-1.5%) 243659 (8.1%) 56103
2014(3.6%) 252314 (4.7%) 58751
2015 89115 21104

Fjernlån (utlån) utført pr. år

ÅrFjernlån
1999 21361
2000(900.7%) 213757
2001(2.6%) 219322
2002(11.2%) 243835
2003(6.8%) 260474
2004(8.2%) 281952
2005(-0.1%) 281576
2006(-2.2%) 275306
2007(2.8%) 282881
2008(8.0%) 305417
2009(6.3%) 324569
2010(13.4%) 368092
2011(6.4%) 391827
2012(-1.5%) 385776
2013(-0.2%) 384876
2014(4.6%) 402395
2015 142446

Innlevering for annet bibliotek pr. år

ÅrInnleveringer
2007 2476
2008(695.0%) 19683
2009(73.3%) 34108
2010(43.3%) 48875
2011(23.5%) 60383
2012(23.6%) 74645
2013(11.0%) 82820
2014(14.0%) 94424
2015 25487

Mottatt depoteksemplar pr. år

ÅrMottatt
2009 11734
2010(270.0%) 43414
2011(25.2%) 54354
2012(2.6%) 55758
2013(5.5%) 58832
2014(0.4%) 59088
2015 18888

BIBLIOFIL holder forøvrig orden på:

Total mediebestand i norske bibliotek pr. 2008: 56 millioner (kilde: ABM-Utvikling)

Antall eksemplarer 22,839,999 
Antall forskjellige titler 13,233,749 
Antall lånere 3,496,224 

Utlån 1996

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar963,18956
Februar930,10056
Mars996,46759
April841,73361
Mai776,18061
Juni715,88863
Juli682,00961
August741,94163
September910,54664
Oktober1,074,96264
November987,30865
Desember667,23266

Totalt antall utlån i 1996: 10,287,555


Utlån 1997

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar1,074,37168
Februar955,11168
Mars923,02669
April1,019,51469
Mai820,75669
Juni735,15570
Juli654,42668
August749,14370
September989,19773
Oktober1,087,35472
November1,000,24673
Desember735,96873

Totalt antall utlån i 1997: 10,744,267


Utlån 1998

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar1,130,34876
Februar1,012,19478
Mars1,096,88575
April950,65973
Mai794,40274
Juni805,16175
Juli720,69573
August893,44579
September1,107,42880
Oktober1,156,98080
November1,080,68680
Desember802,48781

Totalt antall utlån i 1998: 11,551,370


Utlån 1999

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar1,141,54082
Februar1,093,55186
Mars1,308,76090
April1,005,53494
Mai882,53399
Juni941,77098
Juli760,59095
August968,950103
September1,222,559110
Oktober1,261,367111
November1,306,338113
Desember894,868121

Totalt antall utlån i 1999: 12,788,360


Utlån 2000

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar1,308,440123
Februar1,330,160119
Mars1,368,401121
April1,076,018123
Mai1,076,509124
Juni967,963120
Juli809,922102
August1,105,467123
September1,215,356124
Oktober1,369,740129
November1,380,242129
Desember925,659129

Totalt antall utlån i 2000: 13,933,877


Utlån 2001

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar1,426,868131
Februar1,236,158131
Mars1,365,983136
April1,159,218133
Mai1,063,158138
Juni969,397131
Juli858,644102
August1,152,135142
September1,238,987144
Oktober1,452,576153
November1,378,762164
Desember901,746170

Totalt antall utlån i 2001: 14,203,632


Utlån 2002

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar1,493,064180
Februar1,329,442183
Mars1,250,668190
April1,325,961193
Mai1,043,786189
Juni1,007,661187
Juli969,363108
August1,131,339195
September1,351,004209
Oktober1,514,274214
November1,435,310223
Desember974,878214

Totalt antall utlån i 2002: 14,826,750


Utlån 2003

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar1,531,603234
Februar1,353,523235
Mars1,473,435240
April1,276,372243
Mai1,218,429247
Juni1,063,557245
Juli921,496117
August1,217,721255
September1,457,486276
Oktober1,572,262285
November1,450,329285
Desember1,054,969284

Totalt antall utlån i 2003: 15,591,182


Utlån 2004

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar1,504,592319
Februar1,414,165331
Mars1,649,255372
April1,355,899384
Mai1,142,906377
Juni1,227,846375
Juli938,329116
August1,334,780376
September1,641,322431
Oktober1,669,985427
November1,736,418447
Desember1,249,774434

Totalt antall utlån i 2004: 16,865,271


Utlån 2005

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar1,736,575459
Februar1,540,195459
Mars1,597,694459
April1,580,257462
Mai1,340,584459
Juni1,194,451445
Juli890,096131
August1,462,003438
September1,679,486468
Oktober1,720,942477
November1,776,909483
Desember1,192,201480

Totalt antall utlån i 2005: 17,711,393


Utlån 2006

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar1,726,542499
Februar1,500,175501
Mars1,740,091519
April1,414,732521
Mai1,355,015521
Juni1,164,558492
Juli899,324140
August1,479,614502
September1,689,308541
Oktober1,776,849547
November1,779,862551
Desember1,176,230547

Totalt antall utlån i 2006: 17,702,300


Utlån 2007

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar1,746,526558
Februar1,516,649556
Mars1,743,267555
April1,363,053564
Mai1,363,974569
Juni1,165,783533
Juli1,022,496159
August1,516,184550
September1,688,331580
Oktober1,858,631583
November1,756,785591
Desember1,132,447582

Totalt antall utlån i 2007: 17,874,126


Utlån 2008

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar1,858,972602
Februar1,657,571605
Mars1,577,022605
April1,718,275609
Mai1,334,194597
Juni1,231,708564
Juli1,027,139164
August1,657,363583
September1,774,282616
Oktober1,934,253628
November1,843,415627
Desember1,253,624615

Totalt antall utlån i 2008: 18,867,818


Utlån 2009

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar1,824,586635
Februar1,632,784630
Mars1,880,256642
April1,599,630639
Mai1,435,413635
Juni1,303,019610
Juli1,141,878169
August1,854,523612
September1,826,502647
Oktober1,876,668647
November1,851,755641
Desember1,287,780637

Totalt antall utlån i 2009: 19,514,794


Utlån 2010

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar1,777,496647
Februar1,656,026652
Mars1,982,280657
April1,604,822659
Mai1,379,202661
Juni1,315,190630
Juli1,088,116177
August2,018,460654
September1,874,706686
Oktober1,810,784680
November1,896,565695
Desember1,325,454686

Totalt antall utlån i 2010: 19,729,101


Utlån 2011

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar1,909,340701
Februar1,728,095688
Mars1,968,199696
April1,561,932694
Mai1,650,609694
Juni1,349,238656
Juli1,072,967190
August2,057,077668
September1,840,720692
Oktober1,845,607698
November1,919,363713
Desember1,354,492704

Totalt antall utlån i 2011: 20,257,639


Utlån 2012

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar1,963,191735
Februar1,824,809731
Mars2,004,103730
April1,594,648738
Mai1,547,812732
Juni1,441,769712
Juli1,204,583190
August2,224,019734
September1,827,745761
Oktober1,972,677761
November1,955,420761
Desember1,251,785745

Totalt antall utlån i 2012: 20,812,561


Utlån 2013

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar1,995,941762
Februar1,681,705760
Mars1,707,157762
April1,901,046764
Mai1,541,645759
Juni1,384,823731
Juli1,215,651203
August2,377,308752
September1,830,848763
Oktober1,955,263781
November1,906,578786
Desember1,334,996770

Totalt antall utlån i 2013: 20,832,961


Utlån 2014

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar1,977,470790
Februar1,725,562790
Mars1,913,832794
April1,648,975781
Mai1,502,121782
Juni1,375,894753
Juli1,149,038204
August2,304,971749
September1,984,656784
Oktober1,925,980783
November1,861,290800
Desember1,393,759795

Totalt antall utlån i 2014: 20,763,548


Utlån 2015

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar1,946,243819
Februar1,710,017811
Mars1,974,352813
April827,377795
Mai00
Juni00
Juli00
August00
September00
Oktober00
November00
Desember00

Totalt antall utlån i 2015: 6,457,989


Utlån sortert på måned


Brev sendt på SMS

 ReserveringsbrevForhåndsvarslerPurrebrev
201166043639523226858
201277427254468855406
201388057364418390801
2014977516696497103081
201532775423247233349

Dataene er innsamlet fra følgende bibliotek:

 • Rena skolebibliotek (AAmRenSk)
 • Sandnes barneskole (AGSandSk)
 • Sandnessjøen U.skole (AGSanduSk)
 • Ura skolebibliotek (AGUraSk)
 • Aursmoen skolebibliotek (AHAurSk)
 • Bjørkelangen skolebibliotek (AHBjoSk)
 • Bråte skolebibliotek (AHBraSk)
 • Haneborg skolebibliotek (AHHanSk)
 • Løken og Hofmoen skolebibliotek (AHLokSk)
 • Setskog oppvekstsenter, biblioteket (AHSetSk)
 • Arnestad barneskole (AKArSk)
 • Billingstad barneskole (AKBiSk)
 • Blakstad barneskole (AKBlSk)
 • Bondi barneskole (AKBoSk)
 • Borgen ungdomsskole (AKBouSk)
 • Drengsrud barneskole (AKDrSk)
 • Hagaløkka barneskole (AKHaSk)
 • Heggedal barneskole (AKHeSk)
 • Hofstad barneskole (AKHoSk)
 • Hovedgården ungdomsskole (AKHouSk)
 • Hvalstad barneskole (AKHvSk)
 • Jansløkka barneskole (AKJaSk)
 • Landøya ungdomsskole (AKLaSk)
 • Mellom-Nes barneskole (AKMnSk)
 • Nesøya barneskole (AKNeSk)
 • Risenga ungdomsskole (AKRiSk)
 • Rønningen barneskole (AKRoSk)
 • Solberg barneskole (AKSoSk)
 • Solvang ungdomsskole (AKSouSk)
 • Torstad ungdomsskole (AKToSk)
 • Vardåsen barneskole (AKVaSk)
 • Vettre barneskole (AKVeSk)
 • Vollen ungdomsskole. Biblioteket (AKVuSk)
 • Alta ungdomsskole (ALAltuSk)
 • Aronnes skole (ALAronSk)
 • Bossekop skole (ALBossSk)
 • Elvebakken skole (ALElveSk)
 • Gakori skole (ALGakoSk)
 • Kaafjord skole (ALKafjSk)
 • Kaiskuru Nærmiljøsenter (ALKaisSk)
 • Komsa skole (ALKomsSk)
 • Korsfjord skole (ALKorsSk)
 • Kvalfjord skole (ALKvalSk)
 • Leirbotn oppvekstsenter (ALLeirSk)
 • Øvre Alta skole (ALOvreSk)
 • Rafsbotn skole (ALRafsSk)
 • Saga skole (ALSagaSk)
 • Sandfallet ungdomsskole (ALSanuSk)
 • Talvik skole (ALTlvkSk)
 • Tverrelvdalen skole (ALTverSk)
 • Andenes skole (ANAndSk)
 • Asdal skolebibliotek (ARAsdaSk)
 • Birkenlund skolebibliotek (ARBirkSk)
 • Eydehavn skolebibliotek (AREydSk)
 • Hisøy skolebibliotek (ARHisSk)
 • Moltemyr skolebibliotek (ARMoltSk)
 • Myra skolebibliotek (ARMyrSk)
 • Nedenes skolebibliotek (ARNedSk)
 • Nesheim skolebibliotek (ARNesSk)
 • Roligheden skolebibliotek (ARRolSk)
 • Rykene oppvekstsenter. Biblioteket (ARRykSk)
 • Sandnes skolebibliotek (ARSandSk)
 • Stinta skolebibliotek (ARStinSk)
 • Strømmen skolebibliotek (ARStrSk)
 • Stuenes skolebibliotek (ARStuSk)
 • Arendal voksenopplæring (ARVoksSk)
 • Arendal Rådhus, Fagbiblioteket (ARadhus)
 • Davanger skolebibliotek (ASDavSk)
 • Erdal skolebibliotek (ASErdSk)
 • Erdal ungdomsskole. (ASErduSk)
 • Fauskanger skole (ASFauSk)
 • Haugland skolebibliotek (ASHauSk)
 • Hop skole (ASHopSk)
 • Kleppe skolebibliotek (ASKleSk)
 • Kleppestø skolebibliotek (ASKlepSk)
 • Ravnanger ungdomsskole (ASRavnSk)
 • Strusshamn skolebibliotek (ASStrSk)
 • AalesuSk
 • Åssiden skolebibliotek (AasBib)
 • Åsgården skol (AasgBib)
 • Ålesund bibliotek/Møre og Romsdal fylkesbibliotek (AleBib)
 • Ålesund grunnskoler (AleSkBib)
 • Alstahaug folkebibliotek (AlstBib)
 • Alstad ungdomsskole. Biblioteket (AlsuBib)
 • Alta Bibliotek (AltaBib)
 • Åmot Folkebibliotek (AmotBib)
 • Andøy folkebibliotek (AndBib)
 • Askøybibliotek (AoyBib)
 • Arendal bibliotek (ArnBib)
 • Asker bibliotek (AskBib)
 • AskoBib
 • Åsnes folkebibliotek (AsnBib)
 • Aurskog-Høland bibliotek (AuHoBib)
 • AurBib
 • Grasmyr ungdomsskole. Biblioteket (BAGrasSk)
 • Herre skolebibliotek (BAHerrSk)
 • Langesund barneskole. Biblioteket (BALandSk)
 • Langesund ungdomsskole. Biblioteket (BALangSk)
 • Rønholt skolebibliotek (BARonSk)
 • Rugtvedt skolebibliotek (BARugSk)
 • Stathelle skolebibliotek (BAStatSk)
 • Ballangen skolebibliotek (BLBalSk)
 • Alstad skolebibliotek (BOAlsbSk)
 • Aspåsen skolebibliotek (BOAspSk)
 • Bodøsjøen skole (BOBosoSk)
 • Bodo fengsel. Biblioteket (BOFngBib)
 • Grønnåsen skole (BOGroSk)
 • Hunstad barneskole (BOHunBSk)
 • Hunstad U.skole (BOHunUSk)
 • Kjerringøy skole (BOKjerSk)
 • Løpsmark skolebibliotek (BOLopSk)
 • Misvær skole (BOMisvSk)
 • Østbyen skole (BOOstSk)
 • Saltstraumen skole (BOSaltSk)
 • Skjerstad oppvekstsenter. Biblioteket (BOSkjSk)
 • Bodø voksenopplæring (BOVoksSk)
 • Biblioteka i Vest (BVestBib)
 • Ballangen bibliotek (BalBib)
 • Balestrand folkebibliotek (BaleBib)
 • Bamble bibliotek (BamBib)
 • Ådnamarka skule (BgAdnSk)
 • Alrekstad skole (BgAleSk)
 • Alvøen skole (BgAlvSk)
 • Apeltun skole (BgApeSk)
 • Åstveit skole (BgAstSk)
 • Aurdalslia skole (BgAurSk)
 • Bjørndalsskogen skole (BgBjoSk)
 • Blokkhaugen skole (BgBloSk)
 • Bønes skole (BgBonSk)
 • Breimyra skole (BgBreSk)
 • Bergen byarkiv (BgByark)
 • Fagavdeling barnehage og skole (BgByrSk)
 • Christi Krybbe skoler (BgChrSk)
 • Damsgård skole (BgDamSk)
 • Eidsv}g skole (BgEidSk)
 • Fjellsdalen skole (BgFjeSk)
 • Flaktveit skolebibliotek (BgFlaSk)
 • Fridalen skole (BgFriSk)
 • Garnes skule (BgGarSk)
 • Garnes ungdomsskule (BgGaruSk)
 • Gimle skole (BgGimSk)
 • Holen skole ungdomstrinnet (BgHasSk)
 • Hauk}s skole (BgHauaSk)
 • Haugland skulebibliotek (BgHaugSk)
 • Haukedalen skole (BgHaukSk)
 • Haukeland skole (BgHaulSk)
 • Hellen skole (BgHellSk)
 • Hjellestad skolebibliotek (BgHjeSk)
 • Holen skole barnetrinnet (BgHolSk)
 • Hop skole (BgHopSk)
 • Hordvik skolebibliotek (BgHorSk)
 • BgIndSk
 • Kaland skole (BgKalSk)
 • Kalvatræet skole (BgKalvSk)
 • Kirkevoll skole (BgKirSk)
 • Kjøkkelvik skole (BgKjoSk)
 • Kringlebotn skole (BgKriSk)
 • Krokeide skolebibliotek (BgKroSk)
 • Krohnengen skole (BgKrohSk)
 • Kronstad skole (BgKronSk)
 • Kyrkjekrinsen skole (BgKyrSk)
 • Landås skole (BgLanSk)
 • Li skolebibliotek (BgLiSk)
 • Liland skole (BgLilSk)
 • Loddefjord skole (BgLodSk)
 • Lone skule (BgLonSk)
 • Løvås skole (BgLovSk)
 • Lynghaug skole (BgLynSk)
 • Lyshovden skole (BgLysSk)
 • Marikollen skole (BgMarSk)
 • Mathopen skole (BgMatSk)
 • Midtun skole (BgMidSk)
 • Minde skole (BgMinSk)
 • Mjølkeråen skole (BgMjoSk)
 • Møhlenpris skole (BgMohSk)
 • Nattland skole (BgNatSk)
 • Ny Krohnborg skole (BgNkroSk)
 • Nordnes skole (BgNorSk)
 • Nordvik skole (BgNorvSk)
 • Nygård skolebibliotek (BgNygSk)
 • Nyg}rdslien skole (BgNyglSk)
 • Olsvik skolebibliotek (BgOlsSk)
 • Ortun skole (BgOrtSk)
 • Paradis skole (BgParSk)
 • R} skole (BgRaaSk)
 • Rådalslien skolebibliotek (BgRadSk)
 • Riple skole (BgRipSk)
 • Rolland skole (BgRolSk)
 • Rothaugen skole (BgRotSk)
 • Sædalen skole (BgSadaSk)
 • Salhus skole (BgSalSk)
 • Sælen skole (BgSaleSk)
 • BgSamSk
 • Sandgotna skole (BgSanSk)
 • Seljedalen skole (BgSelSk)
 • Skeie skole (BgSkeSk)
 • Skjold skole (BgSkjSk)
 • Skranevatnet skole (BgSkrSk)
 • Slåtthaug skole (BgSlaSk)
 • Slettebakken skole (BgSleSk)
 • Smørås skole (BgSmoSk)
 • Søråshøgda skole (BgSoraSk)
 • Søreide skole (BgSoreSk)
 • Storetveit skole (BgStorSk)
 • Tertnes skole (BgTerSk)
 • Trengereid skule (BgTreSk)
 • BgTunSk
 • Tveiterås skole (BgTveSk)
 • Ulsetskogen skole (BgUlseSk)
 • Ulsmåg skole (BgUlsmSk)
 • Vadmyra skole (BgVadSk)
 • Varden skole (BgVarSk)
 • Voksenopplæring (BgVokSk)
 • Ytrebygda skole (BgYtrSk)
 • Ytre Arna skule (BgYtreSk)
 • Bokn bibliotek (BknBib)
 • Bømlo folkebibliotek (BmloBib)
 • Bankgata skolebibliotek (BnkuBib)
 • Stormen bibliotek (BodBib)
 • Bølehøgda skolebibliotek (BolBib)
 • Børresen skolebibliotek (BorBib)
 • Bratbergkleiva skole Skien (BrbBib)
 • Bergen Off. Bibliotek (BrgBib)
 • Berger skole (BrgrBib)
 • Bærum bibliotek (BrmBib)
 • Bytårnet ungdomsskole (BytBib)
 • Åskollen skolebibliotek (DKAasSk)
 • Aronsløkka skolebibliotek (DKAronSk)
 • Bragernes skolebibliotek (DKBragSk)
 • Brandengen skolebibliotek (DKBranSk)
 • Danvik skolebibliotek (DKDanSk)
 • Fjell skolebibliotek (DKFjelSk)
 • Frydenhaug skolebibliotek (DKFrydSk)
 • Hallermoen skolebibliotek (DKHallSk)
 • Introduksjonssenteret i Drammen (DKIntro)
 • Kjøsterud skoe (DKKjoSk)
 • Øren skolebibliotek (DKOreSk)
 • Rødskog skolebibliotek (DKRodSk)
 • Skoger skolebibliotek (DKSkogSk)
 • Marienlyst skole (DKStroSk)
 • Vestbygda skolebibliotek (DKVestSk)
 • Dale skulebibliotek (DaleVgs)
 • Dønna bibliotek (DonnBib)
 • Drammen bibliotek (DrmBib)
 • Eidsberg ungdomsskole. Biblioteket (EKEidsSk)
 • Mysen skolebibliotek (EKMysSk)
 • Elverum ungdomsskole (ELElvUSk)
 • Frydenlund skole (ELFrydSk)
 • Hanstad skole (ELHansSk)
 • Hernes skole (ELHernSk)
 • Lillemoen skole (ELLillSk)
 • Søbakken skole (ELSobaSk)
 • Sørskogbygda skole (ELSoskSk)
 • Vestad skole (ELVestSk)
 • Enebakk ungdomsskole (ENEneSk)
 • Hauglia skole (ENHaugSk)
 • Mjær ungdomsskole. Biblioteket (ENMjarSk)
 • Stranden skole (ENStraSk)
 • ETEngeSk
 • Ebbestad skole (EbbBib)
 • Eidsvoll bibliotek (EivoBib)
 • Elverum bibliotek (ElveBib)
 • Enebakk bibliotek (EneBib)
 • Engerdal folkebibliotek (EngBib)
 • Evenes folkebibliotek (EvenBib)
 • Farsund barne- og ungdomsskole (FAFarSk)
 • Lista ungdomsskole (FALisSk)
 • Ore skole (FAOreSk)
 • Vanse skole (FAVanSk)
 • Hovinhøgda skolebibliotek (FETHovSk)
 • Riddersand skole (FETRidSk)
 • Øvrebygda skule (FIOvrSk)
 • Rimbareid barne og ungdomsskule (FIRimSk)
 • Sælevik skule (FISalSk)
 • Førde tekniske fagskule (FKFtekSk)
 • Hafstad vgs (FKHafSk)
 • Mo og Øyrane Videregående skule (FKOyrSk)
 • Grunnskulane i Førde kommune (FKSlSk)
 • Flekkefjord U.skole (FLFluSk)
 • Gyland skole (FLGylSk)
 • Hidra skole (FLHidSk)
 • Sira skole (FLSiraSk)
 • Søyland skolebibliotek (FLSlaSk)
 • Sunde skolebibliotek (FLSunSk)
 • Årum skole (FRAarSk)
 • Ambjørnrød skole (FRAmbSk)
 • Begby barne- og ungdomsskole (FRBegSk)
 • Borge skole (FRBorSk)
 • Borge ungdomsskole (FRBoruSk)
 • Cicignon barne- og u. skole (FRCicSk)
 • Fredrikstad museum (FRFrdMus)
 • Vestbygda ungdomsskole (FRGauSk)
 • Gudeberg barne- og u. skole (FRGudSk)
 • Gressvik ungdomsskole (FRGvkSk)
 • Hauge skole (FRHauSk)
 • Haugeåsen ungdomsskole (FRHauaSk)
 • Hurrød skole (FRHurSk)
 • Kjølberg skole (FRKlbSk)
 • Kråkerøy ungdomsskole (FRKraSk)
 • Kvernhuset ungdomsskole (FRKvhSk)
 • Lunde skole (FRLunSk)
 • Manstad skole (FRManSk)
 • Sagabakken skole (FRNabSk)
 • Nøkleby skole (FRNokSk)
 • Nylende skole (FRNylSk)
 • Pedagogisk senter (FRPedSen)
 • PPT (FRPptTj)
 • Råkollen skole (FRRakSk)
 • Rødsmyra skole (FRRdmSk)
 • Rekustad skole (FRRekSk)
 • Rød skole, Kråkerøy (FRRodkSk)
 • Rød skole, Onsøy (FRRodoSk)
 • Slevik skole (FRSleSk)
 • Trara skole (FRTraSk)
 • Torp skole (FRTrpSk)
 • Torsnes skole (FRTsnSk)
 • Trosvik skole (FRTvkSk)
 • Fada
 • Fagerheim skolebibliotek (FagBib)
 • Faret bibliotek (FaretBib)
 • Farsund bibliotek (FarsBib)
 • Fet folkebibliotek (FetBib)
 • Fet skolebibliotek (FetSk)
 • FetSkole
 • Fellesserver i Akershus (ikke bibliotek) (FiaBib)
 • FiaVPN (FiaVPN)
 • Skulane i Fjell (FjellSk)
 • Bibliofilbiblioteket (FjernBib2)
 • Pedagogisk senter Fjell (FjlPedSk)
 • Flakstad folkebibliotek (FlakBib)
 • Flekkefjord bibliotek (FlekBib)
 • Flosta skolebibliotek (FlstBib)
 • ForsBib
 • Fredrikstad bibliotek (FrdBib)
 • Førre skole (FreBib)
 • Frakkagjerd ungdomsskule (FrkBib)
 • Førland skule (FrlnBib)
 • Fossen skolebibliotek (FsnBib)
 • Fusa bibliotek (FusaBib)
 • Gjerdrum barneskole (GJGjebSk)
 • Gjerdrum ungdomsskole (GJGusSk)
 • Veståsen skolebibliotek (GJVestSk)
 • Gausdal ungdomsskole. Biblioteket (GKGauSk)
 • Gamvik bibliotek (GamvBib)
 • Gausdal bibliotek (GausBib)
 • Gimsøy skole (GimBib)
 • Gjøvik bibliotek (GjoBib)
 • Gjerpen ungdomsskole, Skien (GjuBib)
 • GlpBib
 • Galterud skole. Biblioteket (GltBib)
 • Granly skolebibliotek (GraBib)
 • Grinde skule (GrdBib)
 • Gjerdrum folkebibliotek (GrmBib)
 • Grue folkebibliotek (GrueBib)
 • GrvBib
 • Gulskogen skole (GulBib)
 • Tistedal skole (HAAsSk)
 • Berg skole (HABeSk)
 • Folkvang skole (HAFoSk)
 • Gimle skolebibliotek (HAGiSk)
 • Hjortsberg skole (HAHjSk)
 • Halden fengselsbibliotek (HAHldFng)
 • Låby skole (HALaaSk)
 • Øberg skole (HAOebSk)
 • Os skole (HAOsSk)
 • Prestebakke skole (HAPrSk)
 • Risum ungdomsskole (HARiSk)
 • Rødsberg skole (HARoeSk)
 • Solheim skole (HASoSk)
 • Strupe ungdomsskole (HAStSk)
 • Baksalen skolebibliotek (HFBakSk)
 • Breilia Ungdomsskole (HFBreiSk)
 • Fjordtun Skole (HFFjoSk)
 • Fuglenes skolebibliotek (HFFugSk)
 • Hof skolebibliotek (HFHofSk)
 • Reindalen skolebibliotek (HFReiSk)
 • Ajer ungdomsskolebibliotek, Hamar (HKAjerSk)
 • Børstad skolebibliotek, Hamar (HKBorSk)
 • Ener skolebibliotek, Hamar (HKEnerSk)
 • Greveløkka skolebibliotek (HKGrevSk)
 • Hedmark fengsel,Hamar (HKHmrFng)
 • Ingeberg skolebibliotek (HKIngeSk)
 • Lovisenberg skolebibliotek (HKLovSk)
 • Lunden skolebibliotek (HKLundSk)
 • Prestrud skolebibliotek, Hamar (HKPreSk)
 • Ridabu skolebibliotek (HKRidaSk)
 • Rollsløkken skolebibliotek (HKRollSk)
 • Solvang skolebibliotek, Hamar (HKSolSk)
 • Storhamar skole (HKStorSk)
 • Bastoy fengsel (HOBasFng)
 • Borre ungdomsskole (HOBorrSk)
 • Holtan ungdomsskole (HOHoltSk)
 • Sentrumskolens bibliotek (HOSentSk)
 • Bergseng skolebibliotek (HSBerSk)
 • Hagebyen skole (HSHageSk)
 • Harstad skolebibliotek (HSHarSk)
 • Kila skole (HSKilaSk)
 • Seljestad skolebibliotek (HSSelSk)
 • Seljestad ungdomsskole (HSSeluSk)
 • Sørvik skolebibliotek (HSSorSk)
 • Åttekanten skole (HVAknSk)
 • Floren skole (HVFloSk)
 • Hvaler ungdomsskole (HVHvlSk)
 • Hå folkebibliotek (HaBib)
 • Hammerfest bibliotek (HamBib)
 • Haugesund folkebibliotek (HaugBib)
 • Hemnes folkebibliotek (HemBib)
 • Skolene i Hemnes (HemSk)
 • Herøy folkebibliotek (HerBib)
 • Høyskolen i Oslo, Avd journalistikk -bibliotek og info-fag, Biblioteket (HioBib)
 • HjmlBib
 • Halden bibliotek (HldBib)
 • HlmsBib
 • Hamar bibliotek (HmrBib)
 • Hof folkebibliotek (HofBib)
 • Nordre Vestfold fengsel, avd. Hof (HofFng)
 • Holmen senterbibliotek (Holmen)
 • Hoppern skole. Biblioteket (HopBib)
 • Hope skolebibliotek (HopeBib)
 • Hordaland fylkesbibliotek (HordBib)
 • Hordaland fylke, vgs-bibliotekene (HordVgs)
 • Høyanger bibliotek (HoyBib)
 • HrmBib
 • Harstad bibliotek (HstdBib)
 • Horten bibliotek (HtnBib)
 • Hurdal bibliotek (HurBib)
 • Husbank
 • Hvaler folkebibliotek (HvalBib)
 • Kommandør Chr. Christensens Hvalfangstmuseum (HvalMus)
 • Hervik skule (HvkBib)
 • Jevnaker folkebibliotek (JevnBib)
 • Efteløt skolebibliotek (KKEftSk)
 • Gamlegrendåsen skolebibliotek (KKGamSk)
 • Kongsgårdmoen skolebibliotek (KKKonSk)
 • Raumyr skolebibliotek (KKRauSk)
 • Skrim ungdomsskole. Biblioteket (KKSkriSk)
 • Tislegård ungdomsskole (KKTislSk)
 • Vestsiden ungdomsskole. Biblioteket (KKVestSk)
 • Wennersborg skolebibliotek (KKWenSk)
 • Hatlestrand skulebibliotek (KVHatlSk)
 • Husnes ungdomsskule (KVHusnSk)
 • Rosendal ungdomsskule. Skulebiblioteket (KVRoseSk)
 • KVRosenSk
 • Roverud skole (KVRoveSk)
 • KABB bibliotek (KabbBib)
 • KaraBib
 • KgbBib
 • Kongerød skole Skien (KgrBib)
 • KjllBib
 • Klyve skole (KlyBib)
 • Konnerud skole (KnrBib)
 • Kollmyr skolebibliotek (KollBib)
 • Kongsberg bibliotek (KongBib)
 • Rønvik skole (KrkBib)
 • Karmøy folkebibliotek (KrmBib)
 • Krokemoa barneskole. Biblioteket (KroBib)
 • Kongsvinger fengselsbibliotek (KvFngBib)
 • KvaBib
 • Kvalsund folkebibliotek (KvalBib)
 • Kvinnherad bibliotek (KvinBib)
 • Kongsvinger bibliotek (KvngBib)
 • Aasen barne- og ungdomsskole (LEAsSk)
 • Ekne skolebibliotek (LEEkneSk)
 • Frol OS, Skolebiblioteket (LEFrolSk)
 • Halsan skole (LEHaSk)
 • LELarmid
 • Musikk- og kulturskolen (LEMuSk)
 • Mule skolebibliotek (LEMulSk)
 • Nesset ungdomsskolebibliotek (LENesSk)
 • Nesheim skolebibliotek (LENeshSk)
 • Okkenhaug skolebibliotek (LEOkSk)
 • Skogn ungdomsskole (LESkSk)
 • Tuv oppvekstsenter. Biblioteket (LETuvSk)
 • LEVgSk
 • Ytterøy Skole (LEYtSk)
 • Høvik skole (LIHovSk)
 • Hedrum barneskole (LKBomBib)
 • Berg skole. Biblioteket (LKBrgBib)
 • Brunla ungdomsskoles bibliotek (LKBruBib)
 • Byskogen skolebibliotek (LKBysBib)
 • Frøystvet skolebibliotek (LKFroBib)
 • Hedrum ungdomsskole. Biblioteket (LKHedBib)
 • Jordet skolebibliotek (LKJorBib)
 • Kvelde skole. Biblioteket (LKKvlBib)
 • Langestrand skolebibliotek (LKLanBib)
 • Mellomhagen ungdomsskole. Biblioteket (LKMelBib)
 • Mesterfjellet skolebibliotek (LKMstBib)
 • Nanset skolebibliotek (LKNanBib)
 • Østre Halsen skolebibliotek (LKOhaBib)
 • Pedagogisk veiledningssenter (LKPedBib)
 • Ra ungdomsskolebibliotek (LKRanBib)
 • Rødbøl skolebibliotek (LKRodBib)
 • Sky skolebibliotek (LKSkyBib)
 • Stavern skolebibliotek (LKStaBib)
 • Tjodalyng barneskoles bibliotek (LKTjoBib)
 • Tjodalyng ungdomsskole. Biblioteket (LKTjuBib)
 • Torstrand skolebibliotek (LKTorBib)
 • Valby skolebibliotek (LKValBib)
 • Åsen skolebibliotek (LOAsenSk)
 • Benterud skole (LOBentSk)
 • Finstad skolebibliotek (LOFinSk)
 • Fjellsrud bibliotek (LOFjeSk)
 • Fjellhamar skolebibliotek, Lørenskog (LOFjelSk)
 • Hammer u.skole Biblioteket (LOHamSk)
 • Kjenn ungdomsskole (LOKjenSk)
 • Kurland skolebibliotek (LOKurSk)
 • Løkenåsen skolebibliotek (LOLokSk)
 • Rasta skolebibliotek (LORastSk)
 • Solheim skolebibliotek (LOSolSk)
 • Å barneskole. Biblioteket (LYAaSk)
 • Årnes barneskole. Biblioteket (LYArSk)
 • Berge barneskole. Biblioteket (LYBeSk)
 • Lyngdal ungdomsskole. Biblioteket (LYBeuSk)
 • Å ungdomsskole. Biblioteket (LYKoSk)
 • Kvås skole (LYKvasSk)
 • Larvik bibliotek (LarBib)
 • Lardal bibliotek (LdalBib)
 • Leirfjord bibliotek (LeirBib)
 • LenBib
 • Levanger bibliotek (LevBib)
 • Lillehammer bibliotek (LhmBib)
 • Lier Bibliotek (LierBib)
 • LierHist
 • Lillås skolebibliotek (LillBib)
 • LkaBib
 • LoLokSk
 • Lødingen bibliotek (LodBib)
 • Lørenskog bibliotek (LorBib)
 • Lurøy bibliotek (LurBib)
 • Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek (LydBib)
 • Lyngdal bibliotek (LyngBib)
 • Lysheim skolebibliotek (LysBib)
 • Åvangen skole (MKAvanSk)
 • Nøkkeland skole (MKKamSk)
 • Krapfoss skole (MKKrapSk)
 • Reier skole (MKReieSk)
 • Ålesund VGS skolebibliotek (MRAleVgs)
 • Atlanten vgs skolebibliotek (MRAtlVgs)
 • Bokbåten i Møre og Romsdal (MRBaat)
 • Borgund vgs skolebibliotek (MRBorVgs)
 • Fagerlia vgs skolebibliotek (MRFagVgs)
 • Fræna vgs skolebibliotek (MRFraVgs)
 • Gjermundnes VGS skolebibliotek (MRGjeVgs)
 • Haram VGS skolebibliotek (MRHarVgs)
 • Kristiansund vgs skolebibliotek (MRKriVgs)
 • Kulturavdelinga i Møre og Romsdal fylke (MRKultur)
 • Molde vgs skolebibliotek (MRMolVgs)
 • Ørsta VGS skolebibliotek (MROrsVgs)
 • Rauma VGS skolebibliotek (MRRauVgs)
 • Romsdal vgs skolebibliotek (MRRomVgs)
 • Spjelkavik vgs skolebibliotek (MRSpjVgs)
 • Stranda VGS skolebibliotek (MRStrVgs)
 • Sunndal vgs skolebibliotek (MRSunVgs)
 • Surnadal VGS skolebibliotek (MRSurVgs)
 • Sykkylven VGS skolebibliotek (MRSykVgs)
 • Ulstein VGS skolebibliotek (MRUlsVgs)
 • Volda vidaregåande skule, biblioteket (MRVolVgs)
 • Hommelvik skole. Biblioteket (MVHomSk)
 • Hommelvik ungdomsskole. Biblioteket (MVHouSk)
 • Saksvik skole. Biblioteket (MVSakSk)
 • Sveberg skole. Biblioteket (MVSveSk)
 • Vikhammeraasen grendaskole. Biblioteket (MVVigSk)
 • Vikhammer skole. Biblioteket (MVVikSk)
 • Vikhammer ungdomsskole. Biblioteket (MVViuSk)
 • Madsebakken skolebibliotek (MadsBib)
 • Malvik bibliotek (MalBib)
 • MareVgSk
 • Melløs skole (MellBib)
 • Mjøsmuseet (MjosMus)
 • Melkevarden skolebibliotek (MkvBib)
 • MlsBib
 • Mo og Jølster skulebibliotek (MoJoVgs)
 • Mørkvedmarka skole (MorkBib)
 • Moskenes folkebibliotek (MoskBib)
 • Moss Bibliotek (MossBib)
 • Mosterøy skole (MostBib)
 • Ankenes skolebibliotek (NAAnkbSk)
 • Ankenes ungdomsskole. Biblioteket. (NAAnkuSk)
 • Beisfjord skolebibliotek (NABeisSk)
 • Bjerkvik skolebibliotek (NABjeSk)
 • Fagernes skolebibliotek (NAFagSk)
 • Framnes skole (NAFraSk)
 • Håkvik skolebibliotek (NAHakSk)
 • Parken ungdomsskole. Biblioteket. (NAPrkuSk)
 • Seines skolebibliotek (NASeiSk)
 • Skistua skole (NASkiSk)
 • Skjomen skolebibliotek (NASkjoSk)
 • Straumsnes skolebibliotek (NAStraSk)
 • Frydenlund skole (NATarSk)
 • Villaveien skolebibliotek (NAVillSk)
 • Åsen skole (NEAsnSk)
 • Eknes ungdomsskole.Biblioteket (NEEknSk)
 • Killingrud ungdomsskole (NEKilSk)
 • Krokstad skole (NEKroSk)
 • Mjøndalen skolebibliotek (NEMjoSk)
 • Steinberg skolebibliotek (NESteSk)
 • Nordland kunst- og filmfagskole (NFilmSk)
 • Hagen skolebibliotek (NIHagSk)
 • Hakadal skolebibliotek (NIHakSk)
 • Holumskogen skolebibliotek (NIHolSk)
 • Kirkeby skolebibliotek (NIKirSk)
 • Rotnes skolebibliotek (NIRotSk)
 • NISkoSk
 • Slattum skolebibliotek (NISlaSk)
 • Sørli skolebibliotek (NISorSk)
 • Ulverud skole (NIUlveSk)
 • NKBerSk
 • Borgheim skolebibliotek (NKBorSk)
 • Brattås skolebibliotek (NKBraSk)
 • Føynland skolebibliotek (NKFoySk)
 • NKHarSk
 • Herstad skolebibliotek (NKHerSk)
 • Oserød skol (NKOseSk)
 • Teie skolebibliotek (NKTeiSk)
 • Teigar ungdomsskolebibliotek (NKTgaSk)
 • Torød skolebibliotek (NKTorSk)
 • Vestskogen skolebibliotek (NKVeSk)
 • Veierland skolebibliotek (NKVeiSk)
 • Bruvoll fengselsbibliotek (NOKFbSk)
 • Skolebiblioteket i Mo (NOKMoSk)
 • Skolebibliotek på Sand (NOKSaSk)
 • Gransherad barne- og ungdomsskole (NTGranSk)
 • Høgås skole (NTHoegSk)
 • Heddal ungdomsskole (NTHuskSk)
 • Nordbygda skole (NTNordSk)
 • Notodden ungdomsskole (NTNuskSk)
 • Rygi skole (NTRygiSk)
 • Sætre skole (NTSSkole)
 • Notodden barneskole, avd. Tinnesmoen (NTTinnSk)
 • Yli skole (NTYliSk)
 • Tveiten skole (NTveitSk)
 • Nannestad bibliotek (NannBib)
 • Narvik bibliotek/Nordland fylkesbibliotek avd. Narvik (NarBib)
 • NaromBib
 • Valdresbiblioteka (NaudBib)
 • Nedre Eiker bibliotek (NeikBib)
 • Nes bibliotek (NesBib)
 • Nesna folkebibliotek (NesnaBib)
 • Nord-Fron bibliotek (NfroBib)
 • Nittedal bibliotek (NitBib)
 • Nordskogen skolebibliotek (NordBib)
 • Nordland Vgs. (NordlVgs)
 • Notodden bibliotek (NotBib)
 • Nrk biblioteket (NrkBib)
 • NRK Minnedatobasen (NrkMinne)
 • NrsBib
 • Hokksund skolebibliotek (OEHokSk)
 • Hokksund U.skole (OEHokuSk)
 • Ormåsen Oppvekstsenter (OEOrmSk)
 • Skolene i Vestfossen (OEVestSk)
 • Aurvoll skole (OKAurSk)
 • Solvang skolebibliotek (OKSolSk)
 • Vidarheim skolebibliotek (OKVidSk)
 • Myre skolebibliotek (ONMyreSk)
 • Sommarøy skolebibliotek (ONSomSk)
 • Flåtestad skole (OPFlatSk)
 • Greverud skole (OPGrevSk)
 • Hellerasten skole (OPHellSk)
 • Ingieråsen skole (OPIngiSk)
 • Kolbotn skole (OPKolbSk)
 • Østli skole (OPOstlSk)
 • Sofiemyrtoppen skole (OPSofiSk)
 • Tårnåsen skole (OPTarnSk)
 • Vassbonn skole (OPVassSk)
 • Kolbu skolebibliotek (OTKolSk)
 • OTMoenSk
 • Stange skolebibliotek (OTStaSk)
 • Skreia ungdomsskolebibliotek (OTSuSk)
 • Nord-Odal/Sør-Odal bibliotek (OdlBib)
 • Øvre Eiker bibliotek (OeikBib)
 • Bibliotekutvikling Østfold (OfBib)
 • Øksnes folkebibliotek (OksnBib)
 • Oppegård bibliotek (OpgBib)
 • Orerønningen skolebibliotek (OreBib)
 • Fengslene i Oslo (OsFngBib)
 • Østre Toten folkebibliotek (OtotBib)
 • Vikevåg skule (OvikBib)
 • Skulane i Øygarden (OygardSk)
 • Øyer folkebibliotek (OyrBib)
 • Øyer ungdomsskole (OyruBib)
 • Øystre Slidre bibl. (OysliBib)
 • Popsenteret i Oslo (PopBib)
 • Porsgrunn bibliotek (PorsBib)
 • Karlshus skole (RADKarSk)
 • Råde ungdomsskole (RADRuSk)
 • Spetalen skole (RADSpeSk)
 • Furnes ungdomsskole (RIFurnSk)
 • Kirkekretsen skole (RIKrkrSk)
 • Moelv ungdomsskole (RIMlvuSk)
 • Rennesoy med skoler (RKBib)
 • Kirkevoll skolebibliotek (RKKirkSk)
 • Ramnes skolebibliotek (RKRamnSk)
 • Røråstoppen skolebibliotek (RKRoraSk)
 • Solerød oppvekstsenter. Biblioteket (RKSolSk)
 • Åfarnes skulebibliotek (RMAfarSk)
 • Åndalsnes ungdomsskole. Biblioteket (RMAndSk)
 • Isfjorden skole (RMIsfjSk)
 • Måndalen skule (RMManSk)
 • Vågstranda oppvekstsenter (RMVagSk)
 • Frydenlund skolebibliotek (ROKFrySk)
 • Midtbygda skole (RYMidtSk)
 • Slemmestad U.skole (RYSleuSk)
 • Spikkestad ungdomsskole (RYSpiuSk)
 • Råde bibliotek (RadeBib)
 • Rælingen bibliotek (RalBib)
 • Blystadlia skole (RalBlySk)
 • Løvenstad skolebibliotek (RalLovSk)
 • Rud skole (RalRudSk)
 • Smestad skole (RalSmeSk)
 • Ramberg skolebibliotek (RamBib)
 • Ranvik ungdomsskole. Biblioteket (RanBib)
 • Rana bibliotek/Nordland fylkesbibliotek avd. Rana (RanaBib)
 • Skolene i Rana (RanaSk)
 • NRK Platearkivet (Rapl)
 • NRK, Radioarkivet (Rapp)
 • Raty
 • Rennesøy skule (RbuBib)
 • Re bibliotek (ReBib)
 • Rendalen bibliotek (RendBib)
 • Revetal ungdomsskole (RevBib)
 • Refsnes skole, Biblioteket (RfsBib)
 • Brumunddal ungdomsskole. Skolebiblioteket (RiBruSk)
 • Fagerlund skolebibliotek (RiFagSk)
 • Fossen skolebibliotek (RiFosSk)
 • Gaupen skolebibliotek (RiGauSk)
 • Hempa skolebibliotek (RiHemSk)
 • Kilde skolebibliotek (RiKilSk)
 • Kirkenær skolebibliotek (RiKirSk)
 • Kylstad skolebibliotek (RiKylSk)
 • Lismarka skolebibliotek (RiLisSk)
 • Messenlia skole (RiMesSk)
 • Mørkved skole (RiMorSk)
 • Nes ungdomsskole. Skolebiblioteket (RiNesSk)
 • Nes barneskole (RiNesbSk)
 • Skarpsno skolebibliotek (RiSkaSk)
 • Stavsberg skolebibliotek (RiStbSk)
 • Ringebu folkebibliotek (RingBib)
 • Ringerike bibliotek (RirikBib)
 • Ringerike fengselsbibliotek (RirikFng)
 • Risør bibliotek (RisBib)
 • Risør barneskole. Biblioteket (RisbBib)
 • Risør ungdomsskole. Biblioteket. (RisuBib)
 • Rjukan bibliotek (RjuBib)
 • Røyken bibliotek (RknBib)
 • Rauma bibliotek (RmaBib)
 • Rødøy folkebibliotek (RodBib)
 • Rork
 • Røst folkebibliotek (RostBib)
 • Rennesøy folkebibliotek (RoyBib)
 • Ringsaker bibliotek (RskrBib)
 • Austarheim skule (SDAustSk)
 • Fløgstad skule (SDFlogSk)
 • Risvoll skule (SDRisvSk)
 • Atna skole (SEAtnaSk)
 • Koppang skole (SEKoppSk)
 • Opphus skole (SEOppSk)
 • Sollia barne og ungdomsskole (SESollSk)
 • Stor-Elvdal U.skole (SESuSk)
 • Langenes skole (SGLangSk)
 • Lunde skole (SGLundSk)
 • Nygård skole (SGNygSk)
 • Tangvall skole (SGTangSk)
 • Tinntjønn skole (SGTinnSk)
 • Åfoss skolebibliotek (SKAafoSk)
 • Åsenhagen skolebibliotek (SKAaseSk)
 • Asak skolebibliotek (SKAsaSk)
 • Brånås skolebibliotek (SKBraSk)
 • Gjellerås skolebibliotek (SKGjeSk)
 • Gjerpen barneskole. Biblioteket (SKGjebSk)
 • Gulset ungdomsskole (SKGulSk)
 • Kjellervolla skolebibliotek (SKKjeSk)
 • Kjeller skolebibliotek (SKKjelSk)
 • Kjørbekkhøgda skolebibliotek (SKKjorSk)
 • Lunde skolebibliotek (SKLundSk)
 • Mæla ungdomsskole (SKMalaSk)
 • Sagdalen skolebibliotek (SKSagdSk)
 • Skedsmo voksenopplæringssenter (SKSageSk)
 • Skjetten skolebibliotek (SKSkjSk)
 • SKSkoSk
 • Skotfoss skolebibliotek (SKSkotSk)
 • Bråtejordet skole (SKStalSk)
 • Stav skolebibliotek (SKStavSk)
 • Sten-Tærud skolebibliotek (SKStenSk)
 • Stigeråsen skole (SKStroSk)
 • Tæruddalen skolebibliotek (SKTarSk)
 • Vardeåsen skolebibliotek (SKVarSk)
 • Venstøp skolebibliotek (SKVenSk)
 • Vigernes skolebibliotek (SKVigSk)
 • Volla skolebibliotek (SKVolSk)
 • Fjuk skole (SOFjukSk)
 • Frogner skole (SOFroSk)
 • Haugtun skole (SOHauSk)
 • Disenå skole (SOKDiSk)
 • Korsmo skole (SOKKorSk)
 • Sander skole (SOKSanSk)
 • Slåstad skole (SOKSlaSk)
 • Ullern skole (SOKUllSk)
 • Sør-Odal ungdomsskole (SOKUngSk)
 • Melvold ungdomsskole (SOMelSk)
 • Sørum skole (SOSorSk)
 • Sørumsand skole (SOSoruSk)
 • Vesterskaun skole (SOVestSk)
 • Beitstad skole (STBeitSk)
 • Byafossen skole (STByafSk)
 • Egge barneskole (STEggeSk)
 • Egge U.skole (STEgguSk)
 • Hystad skule (STHysSk)
 • Steinkjer ungdomsskole. Biblioteket (STKSusSk)
 • Kvam skole (STKvamSk)
 • Langeland skule (STLanSk)
 • Leirvik skule (STLeiSk)
 • Litlabø skule (STLitSk)
 • Lø skole (STLoSk)
 • Mære skolebibliotek (STMarSk)
 • Nysæter ungdomsskule (STNysuSk)
 • Rommetveit skule (STRomSk)
 • Sagvåg skule (STSagSk)
 • Steinkjer barneskole (STSbsSk)
 • Stord ungdomsskule (STStouSk)
 • Tjødnalio skule (STTjoSk)
 • Sør-Aurdal folkebibliotek (SaurBib)
 • SdaBib
 • Sogndal bibliotek (SdalBib)
 • Sauda ungdomsskule (SdauBib)
 • Sel bibliotek (SelBib)
 • Sentrum skolebibliotek (SentBib)
 • Store Bergan skolebibliotek (SfBerSk)
 • Breidablikk U.skole (SfBreiSk)
 • Bugården ungdomsskole. Biblioteket (SfBuguSk)
 • Byskolen skolebibliotek (SfBySk)
 • Fevang skolebibliotek (SfFevSk)
 • Framnes skolebibliotek (SfFramSk)
 • Gokstad skole. Biblioteket (SfGokSk)
 • Haukerød skolebibliotek (SfHaukSk)
 • Helgerød skolebibliotek (SfHelgSk)
 • SfKomSk
 • Mosserød skolebibliotek (SfMosSk)
 • Ormestad skolebibliotek (SfOrmSk)
 • Sande skolebibliotek (SfSandSk)
 • Unneberg skolebibliotek (SfUnnSk)
 • Vesterøy skolebibliotek (SfVestSk)
 • Virik skolebibliotek (SfViriSk)
 • Sandefjord bibliotek (SfjBib)
 • SfjvBib
 • SftBib
 • Søgne bibliotek (SgneBib)
 • Skånland skolebibliotek (SkSkanSk)
 • Skånland folkebibliotek (SkanBib)
 • Skauen skole (SkauenSk)
 • Fylkesbiblioteket i Akershus / Skedsmo bibliotek (SkeBib)
 • SkjBib
 • Skien bibliotek (SknBib)
 • Skiptvet bibliotek (SktvBib)
 • Søndeled skolebibliotek (SledBib)
 • Biblioteka i indre Sunnfjord (SofjBib)
 • Sortland bibliotek (SortBib)
 • Sørum bibliotek (SoruBib)
 • Pedagogisk senter Skien (SpedBib)
 • Steigen folkebibliotek (SteigBib)
 • Steigenskolen (SteigSk)
 • StgBib
 • Steinkjer bibliotek (StkjBib)
 • Stor-Elvdal bibliotek (StldBib)
 • Straumen skule (StmBib)
 • Stord folkebibliotek (StrdBib)
 • Stavanger bibliotek (StvgBib)
 • SulBib
 • Skulane i Sund (SundSk)
 • SvarBib
 • Svensedammen skole (SvdBib)
 • Sveio folkebibliotek (SveiBib)
 • Svelvik bibliotek (SvkBib)
 • Svelvik ungdomsskole (SvkuBib)
 • Saltvern skole. Biblioteket (SvuBib)
 • Barkåker skolebibliotek (TBBarSk)
 • Byskogen skole (TBBysSk)
 • Eik skolebibliotek (TBEikSk)
 • Hogsnes skolebibliotek (TBHogSk)
 • Husøy skolebibliotek (TBHusoSk)
 • Husvik skolebibliotek (TBHusvSk)
 • Kjelle ungdomsskole. Biblioteket (TBKjelSk)
 • TBKlokSk
 • Presterød skolebibliotek (TBPreSk)
 • Presterød ungdomsskole. Biblioteket (TBPreuSk)
 • Ringshaug skolebibliotek (TBRingSk)
 • Ringshaug ungdomsskole. Biblioteket (TBRinguSk)
 • Sandeåsen skolebibliotek (TBSanSk)
 • Sem skolebibliotek (TBSemSk)
 • Træleborg skolebibliotek (TBTrbSk)
 • Volden skolebibliotek (TBVolSk)
 • Åsheim barneskoles bibliotek (TKAshBSk)
 • Åsheim ungdomsskolebibliotek (TKAshUSk)
 • Åsvang skolebibliotek (TKAsvaSk)
 • Åsveien skolebibliotek (TKAsveSk)
 • Berg skolebibliotek (TKBergSk)
 • Bispehaugen skolebibliotek (TKBispSk)
 • Blussuvoll skolebibliotek (TKBlusSk)
 • Bratsberg skolebibliotek (TKBratSk)
 • Breidablikk skolebibliotek (TKBreiSk)
 • Brundalen skolebibliotek (TKBrunSk)
 • Byåsen skolebibliotek (TKByasSk)
 • Charlottenlund skolebibliotek (TKChaBSk)
 • Charlottenlund ungdomsskole (TKChaUSk)
 • Dalgård skolebibliotek (TKDalgSk)
 • Eberg skolebibliotek (TKEbrgSk)
 • Flatåsen skolebibliotek (TKFlatSk)
 • TKFuruSk
 • Hårstad skolebibliotek (TKHaarSk)
 • Hallset skolebibliotek (TKHallSk)
 • Hoeggen skolebibliotek (TKHoegSk)
 • Huseby skolebibliotek (TKHuseSk)
 • Ila skolebibliotek (TKIlaSk)
 • Kalvskinnet skolebibliotek (TKKalvSk)
 • Kattem skolebibliotek (TKKattSk)
 • Kolstad skolebibliotek (TKKolsSk)
 • Lade skolebibliotek (TKLadeSk)
 • Lilleby skolebibliotek (TKLillSk)
 • Markaplassen skolebibliotek (TKMarkSk)
 • Musikk- og kulturskolen (TKMuSk)
 • Nardo skolebibliotek (TKNardSk)
 • Nidarvoll skolebibliotek (TKNidaSk)
 • TKNideSk
 • Nyborg skolebibliotek (TKNybgSk)
 • Nypvang skolebibliotek (TKNypvSk)
 • Okstad skolebibliotek (TKOkstSk)
 • Ranheim skolebibliotek (TKRanhSk)
 • Romolslia skolebibliotek (TKRomoSk)
 • Rosten skolebibliotek (TKRostSk)
 • Rosenborg skolebibliotek (TKRsbgSk)
 • Rye skolebibliotek (TKRyeSk)
 • Saupstad skole (TKSaupSk)
 • Enhet for voksenopplæring (TKSevoSk)
 • Singsaker skolebibliotek (TKSingSk)
 • Sjetne skolebibliotek (TKSjtnSk)
 • Selsbakk skolebibliotek (TKSlsbSk)
 • Solbakken skolebibliotek (TKSolbSk)
 • Lianvatnet skole (TKSpesSk)
 • Spongdal skolebibliotek (TKSpgdSk)
 • Stabbursmoen skolebibliotek (TKStabSk)
 • Stavset skolebibliotek (TKStavSk)
 • Steindal skolebibliotek (TKStndSk)
 • Strindheim skolebibliotek (TKStriSk)
 • Sunnland skolebibliotek (TKSunlSk)
 • Sverresborg skolebibliotek (TKSvsbSk)
 • Tonstad skolebibliotek (TKTnstSk)
 • Ugla skolebibliotek (TKUglaSk)
 • Utleira skolebibliotek (TKUtlrSk)
 • Vikasen skole (TKVkasSk)
 • Tromsø fengsel (TRFngBib)
 • Frakkagjerd barneskole (TYFrkSk)
 • Tønsberg og Nøtterøy bibliotek (TbgBib)
 • Tysværvåg barne- og ungdomsskole (TbuBib)
 • Telemarksbiblioteket (TeleBib)
 • Tangen skole (TgnBib)
 • Trondheim Int. School (This)
 • Tjeldsund bibliotek (TjelBib)
 • Tømmerås skole (TmrBib)
 • Tysvær opplæringssenter (TpedBib)
 • Træna bibliotek (TraBib)
 • TrdBib
 • Trondheim folkebibliotek (TrhBib1)
 • Tromsø bibliotek og byarkiv (TrmsBib)
 • Trysil folkebibliotek (TryBib)
 • Tverlandet skole. Biblioteket (TverBib)
 • Tysfjord folkebibliotek (TyfjBib)
 • Tysvær folkebibliotek (TysvBib)
 • Bakke skole (UKBakkSk)
 • Døli skolebibliotek (UKDoliSk)
 • Gystadmarka skolebibliotek (UKGysSk)
 • Hovin skolebibliotek (UKHovSk)
 • Jessheim skole (UKJessSk)
 • Mogreina skolebibliotek (UKMogSk)
 • Nordkisa skole (UKNokiSk)
 • Nordby ungdomsskole (UKNordSk)
 • Skogmo skole (UKSkogSk)
 • Ullensaker bibliotek (UllBib)
 • Utsira bibliotek (UtsBib)
 • Vadsø fengsel (VAFngBib)
 • Vestfoldarkivet (VFKArkiv)
 • Sandeid skulebibliotek (VIImBib)
 • Skjold skulebibliotek (VISkBib)
 • Vats skulebibliotek (VIVaBib)
 • Vågen skule (VIVageSk)
 • Vikedal skulebibliotek (VIViBib)
 • Vik skule og barnehage (VIVikSk)
 • Ørmelen skole (VKOrmSk)
 • Verdal fengsel (VKVerFng)
 • Verdalsør u/b skole (VKVeruSk)
 • Vinne skole (VKVinSk)
 • Vuku oppvekstsenter (VKVukuSk)
 • Voss ungdomsskole. Biblioteket (VOKuSk)
 • Bøverbru skolebibliotek (VTBovSk)
 • Ihle skolebibliotek (VTIhlSk)
 • Korta skolebibliotek (VTKorSk)
 • Raufoss ungdomsskole (VTRauSk)
 • Raufoss skolebibliotek (VTRaubSk)
 • Reinsvoll skolebibliotek (VTReibSk)
 • Reinsvoll ungdomsskole (VTReiuSk)
 • Thune skolebibliotek (VTThuSk)
 • Buksnes skolebibliotek (VVBukSk)
 • Ballstad skolebibliotek (VVSkoSk)
 • Vågan bibliotek (VaagBib)
 • Vadsø bibliotek og Finnmark fylkesbibliotek, avdeling Vadsø (VadBib)
 • Værøy folkebibliotek (VarBib)
 • Varden ungdomsskole (VardBib)
 • VefoBib
 • Verdal bibliotek (VerBib)
 • Vefsn bibliotek (VfsnBib)
 • Vigelandsmuséets bibliotek (VigeMus)
 • Biblioteka i Vindafjord og Etne (VindBib)
 • Vestre Jakobselv skolebibliotek (VjeBib)
 • Våler folkebibliotek (VlrBib)
 • VlruBib
 • Vang folkebibliotek (VngBib)
 • Voss bibliotek (VosBib)
 • Verket skole (VrkBib)
 • Vestre Toten folkebibliotek (VtotBib)
 • Vadsø Ungdomsskole (VuskBib)
 • Vestvågøy bibliotek (VvoyBib)
 • Wang Vgs. bibliotek (WangVgSk)
 • Biblioteksøk (bibsok)
 • Deichmanske bibliotek (carl)
 • Eidsberg Bibliotek (eidsbib)
 • Høyskolen i Oslo/Avdeling for estetiske fag (estbib) (tidligere kunde)
 • Gokstad kystlag. Motorsamlingen (gkl)

Generert 18/04/2015 kl. 00:52:57


Mer om Bibliotek-Systemer As© Et produkt fra Bibliotek-Systemer As