Samlet utlånsaktivitet på BIBLIOFIL-bibliotek

Hver dag samles det inn data fra alle BIBLIOFIL-bibliotek som bruker utlånsmodulen. Nedenfor følger en oversikt over antall utlån pr. måned. Oversikten nedenfor inneholder data som er registrert tom. 16/09/2019 kl. 01:19

Vær oppmerksom på at denne oversikten inneholder antall utlån pr. måned som er foretatt med BIBLIOFIL. Antallet bibliotek som benytter utlånsmodulen er økende. Dette vil følgelig ikke være noe generelt uttrykk for antall utlån i norske bibliotek.

Det er laget en egen statistikk som inneholder bare de bibliotekene som har brukt utlånsmodulen fra og med Januar 1996. Denne statistikken vil være et bedre uttrykk for den generelle utlånsaktisiviteten i norske bibliotek


Sammenligning av alle fra og med 1996 (graf siste 5 år)

Måned19961997Endring
1996-
1997
1998Endring
1997-
1998
Januar 1,220,953  1,341,438 9.87 % 1,395,984 4.07 %
Februar 1,180,308  1,189,982 0.82 % 1,249,931 5.04 %
Mars 1,269,612  1,149,274 -9.48 % 1,359,915 18.33 %
April 1,073,143  1,277,735 19.06 % 1,185,049 -7.25 %
Mai 983,327  1,037,585 5.52 % 981,949 -5.36 %
Juni 891,519  926,280 3.90 % 990,550 6.94 %
Juli 868,826  827,520 -4.75 % 908,627 9.80 %
August 952,249  935,484 -1.76 % 1,100,058 17.59 %
September 1,167,281  1,241,904 6.39 % 1,378,247 10.98 %
Oktober 1,348,128  1,353,841 0.42 % 1,420,078 4.89 %
November 1,241,601  1,233,978 -0.61 % 1,323,499 7.25 %
Desember 831,896  896,750 7.80 % 978,714 9.14 %
Totalt 13,028,843  13,411,771 2.94 % 14,272,601 6.42 %
 
Måned1999Endring
1998-
1999
2000Endring
1999-
2000
2001Endring
2000-
2001
Januar 1,393,472 -0.18 % 1,558,933 11.87 % 1,686,724 8.20 %
Februar 1,327,636 6.22 % 1,594,601 20.11 % 1,468,538 -7.91 %
Mars 1,587,478 16.73 % 1,636,160 3.07 % 1,631,089 -0.31 %
April 1,220,127 2.96 % 1,288,498 5.60 % 1,382,670 7.31 %
Mai 1,074,663 9.44 % 1,286,286 19.69 % 1,258,820 -2.14 %
Juni 1,141,432 15.23 % 1,158,691 1.51 % 1,141,112 -1.52 %
Juli 934,679 2.87 % 991,706 6.10 % 1,027,469 3.61 %
August 1,177,515 7.04 % 1,334,831 13.36 % 1,360,402 1.92 %
September 1,496,334 8.57 % 1,476,416 -1.33 % 1,487,576 0.76 %
Oktober 1,524,329 7.34 % 1,642,900 7.78 % 1,725,078 5.00 %
November 1,569,874 18.62 % 1,642,669 4.64 % 1,637,331 -0.32 %
Desember 1,075,656 9.91 % 1,101,417 2.39 % 1,067,923 -3.04 %
Totalt 15,523,195 8.76 % 16,713,108 7.67 % 16,874,732 0.97 %
 
Måned2002Endring
2001-
2002
2003Endring
2002-
2003
2004Endring
2003-
2004
Januar 1,765,208 4.65 % 1,795,824 1.73 % 1,768,576 -1.52 %
Februar 1,579,672 7.57 % 1,585,124 0.35 % 1,665,071 5.04 %
Mars 1,502,422 -7.89 % 1,738,075 15.68 % 1,940,393 11.64 %
April 1,600,777 15.77 % 1,516,633 -5.26 % 1,600,541 5.53 %
Mai 1,260,261 0.11 % 1,446,141 14.75 % 1,345,928 -6.93 %
Juni 1,198,752 5.05 % 1,262,768 5.34 % 1,444,044 14.36 %
Juli 1,178,877 14.74 % 1,128,112 -4.31 % 1,134,001 0.52 %
August 1,352,590 -0.57 % 1,433,972 6.02 % 1,557,409 8.61 %
September 1,616,637 8.68 % 1,740,088 7.64 % 1,912,311 9.90 %
Oktober 1,801,948 4.46 % 1,860,343 3.24 % 1,927,853 3.63 %
November 1,696,263 3.60 % 1,717,262 1.24 % 2,016,731 17.44 %
Desember 1,162,465 8.85 % 1,251,557 7.66 % 1,491,397 19.16 %
Totalt 17,715,872 4.98 % 18,475,899 4.29 % 19,804,255 7.19 %
 
Måned2005Endring
2004-
2005
2006Endring
2005-
2006
2007Endring
2006-
2007
Januar 2,009,495 13.62 % 1,981,538 -1.39 % 2,002,106 1.04 %
Februar 1,792,694 7.66 % 1,732,110 -3.38 % 1,754,605 1.30 %
Mars 1,858,125 -4.24 % 2,003,992 7.85 % 2,023,937 1.00 %
April 1,830,178 14.35 % 1,641,394 -10.32 % 1,586,376 -3.35 %
Mai 1,562,954 16.12 % 1,567,620 0.30 % 1,599,951 2.06 %
Juni 1,406,874 -2.57 % 1,348,955 -4.12 % 1,386,075 2.75 %
Juli 1,081,090 -4.67 % 1,071,483 -0.89 % 1,241,631 15.88 %
August 1,691,251 8.59 % 1,699,742 0.50 % 1,760,262 3.56 %
September 1,942,524 1.58 % 1,945,223 0.14 % 1,970,507 1.30 %
Oktober 1,987,238 3.08 % 2,040,737 2.69 % 2,164,767 6.08 %
November 2,056,262 1.96 % 2,041,576 -0.71 % 2,046,896 0.26 %
Desember 1,398,214 -6.25 % 1,369,238 -2.07 % 1,336,695 -2.38 %
Totalt 20,616,899 4.10 % 20,443,608 -0.84 % 20,873,808 2.10 %
 
Måned2008Endring
2007-
2008
2009Endring
2008-
2009
2010Endring
2009-
2010
Januar 2,153,177 7.55 % 2,131,973 -0.98 % 2,074,556 -2.69 %
Februar 1,947,933 11.02 % 1,921,738 -1.34 % 1,951,462 1.55 %
Mars 1,846,159 -8.78 % 2,221,227 20.32 % 2,334,275 5.09 %
April 1,999,524 26.04 % 1,890,717 -5.44 % 1,872,630 -0.96 %
Mai 1,569,404 -1.91 % 1,699,104 8.26 % 1,632,780 -3.90 %
Juni 1,468,391 5.94 % 1,563,041 6.45 % 1,575,516 0.80 %
Juli 1,263,550 1.77 % 1,406,746 11.33 % 1,320,024 -6.16 %
August 1,921,075 9.14 % 2,147,457 11.78 % 2,309,176 7.53 %
September 2,085,698 5.85 % 2,146,662 2.92 % 2,190,655 2.05 %
Oktober 2,256,379 4.23 % 2,200,437 -2.48 % 2,143,407 -2.59 %
November 2,157,823 5.42 % 2,167,700 0.46 % 2,222,964 2.55 %
Desember 1,492,619 11.66 % 1,534,479 2.80 % 1,588,308 3.51 %
Totalt 22,161,732 6.17 % 23,031,281 3.92 % 23,215,753 0.80 %
 
Måned2011Endring
2010-
2011
2012Endring
2011-
2012
2013Endring
2012-
2013
Januar 2,235,915 7.78 % 2,299,659 2.85 % 2,402,678 4.48 %
Februar 2,037,039 4.39 % 2,156,851 5.88 % 2,043,056 -5.28 %
Mars 2,313,357 -0.90 % 2,359,444 1.99 % 2,079,827 -11.85 %
April 1,850,299 -1.19 % 1,865,445 0.82 % 2,295,903 23.08 %
Mai 1,942,429 18.96 % 1,812,106 -6.71 % 1,872,866 3.35 %
Juni 1,618,906 2.75 % 1,714,953 5.93 % 1,706,067 -0.52 %
Juli 1,306,413 -1.03 % 1,474,649 12.88 % 1,555,842 5.51 %
August 2,322,605 0.58 % 2,525,778 8.75 % 2,724,100 7.85 %
September 2,123,576 -3.06 % 2,148,811 1.19 % 2,198,395 2.31 %
Oktober 2,156,660 0.62 % 2,324,920 7.80 % 2,368,728 1.88 %
November 2,241,775 0.85 % 2,291,215 2.21 % 2,303,470 0.53 %
Desember 1,621,753 2.11 % 1,501,181 -7.43 % 1,649,580 9.89 %
Totalt 23,770,727 2.39 % 24,475,012 2.96 % 25,200,512 2.96 %
 
Måned2014Endring
2013-
2014
2015Endring
2014-
2015
2016Endring
2015-
2016
Januar 2,385,877 -0.70 % 2,331,216 -2.29 % 2,153,284 -7.63 %
Februar 2,100,706 2.82 % 2,079,159 -1.03 % 2,155,383 3.67 %
Mars 2,320,382 11.57 % 2,384,408 2.76 % 2,128,689 -10.72 %
April 2,008,502 -12.52 % 1,930,575 -3.88 % 2,173,543 12.59 %
Mai 1,813,419 -3.17 % 1,775,601 -2.09 % 1,799,395 1.34 %
Juni 1,698,807 -0.43 % 1,797,785 5.83 % 1,867,955 3.90 %
Juli 1,451,256 -6.72 % 1,542,030 6.25 % 1,509,316 -2.12 %
August 2,671,274 -1.94 % 2,758,077 3.25 % 2,836,751 2.85 %
September 2,365,472 7.60 % 2,227,159 -5.85 % 2,125,666 -4.56 %
Oktober 2,327,331 -1.75 % 2,260,904 -2.85 % 1,779,264 -21.30 %
November 2,244,516 -2.56 % 2,197,013 -2.12 % 1,790,606 -18.50 %
Desember 1,715,777 4.01 % 1,675,063 -2.37 % 1,294,891 -22.70 %
Totalt 25,103,319 -0.39 % 24,958,990 -0.57 % 23,614,743 -5.39 %
 
Måned2017Endring
2016-
2017
2018Endring
2017-
2018
2019Endring
2018-
2019
Januar 1,878,630 -12.76 % 1,787,400 -4.86 % 1,912,542 7.00 %
Februar 1,588,297 -26.31 % 1,500,162 -5.55 % 1,571,093 4.73 %
Mars 1,824,669 -14.28 % 1,581,564 -13.32 % 1,780,176 12.56 %
April 1,514,797 -30.31 % 1,619,039 6.88 % 1,533,065 -5.31 %
Mai 1,472,575 -18.16 % 1,293,337 -12.17 % 1,486,049 14.90 %
Juni 1,352,665 -27.59 % 1,346,527 -0.45 % 1,339,962 -0.49 %
Juli 1,157,425 -23.31 % 1,106,466 -4.40 % 1,205,871 8.98 %
August 2,362,226 -16.73 % 2,327,335 -1.48 % 2,378,398 2.19 %
September 1,751,302 -17.61 % 1,723,087 -1.61 % 844,246 -51.00 %
Oktober 1,755,581 -1.33 % 1,804,581 2.79 % 0  
November 1,786,401 -0.23 % 1,790,882 0.25 % 0  
Desember 1,220,032 -5.78 % 1,210,489 -0.78 % 0  
Totalt 19,664,600 -16.73 % 19,090,869 -2.92 % 14,051,402 -26.40 %
 

Totalt antall utlån med BIBLIOFIL siden 1/1/1996: 476,093,531

Tall i gul farge angir måned med påske. Dette vil kunne påvirke antall utlån betydelig.

Tall i rød farge angir innværende måned og betyr at tallene ikke er fullstendige


Antall utsendte purrebrev pr. år

ÅrBrev via postenBrev via epost
1996 685653 0
1997(23.4%) 845851 0
1998(6.0%) 896860 3458
1999(11.2%) 997736 (307.5%) 14091
2000(-0.5%) 992781 (376.6%) 67153
2001(-4.6%) 947279 (52.8%) 102634
2002(-5.7%) 892902 (67.1%) 171505
2003(-0.4%) 889661 (53.3%) 262952
2004(-12.4%) 778996 (19.4%) 313930
2005(-4.8%) 741464 (27.0%) 398826
2006(-10.9%) 660807 (14.9%) 458412
2007(-11.8%) 583085 (2.5%) 469924
2008(-7.2%) 541363 (9.1%) 512519
2009(-6.2%) 507573 (11.5%) 571496
2010(-9.7%) 458325 (3.4%) 590876
2011(-6.6%) 427966 (4.4%) 617153
2012(-7.0%) 398023 (-1.7%) 606622
2013(0.1%) 398527 (-9.2%) 550976
2014(-22.0%) 310903 (9.5%) 603135
2015(-18.2%) 254223 (0.6%) 606641
2016(-13.5%) 219895 (-5.8%) 571694
2017(-27.5%) 159338 (-24.7%) 430729
2018(-18.8%) 129354 (-2.1%) 421560
2019 84415 315045

Bestilt innlån pr. år

ÅrBestilt innlånBestilt lånerinitiert innlån
1997 50577 0
1998(35.2%) 68371 0
1999(18.4%) 80932 0
2000(11.0%) 89845 11
2001(2.6%) 92202 0
2002(1.8%) 93848 0
2003(-3.7%) 90404 0
2004(17.4%) 106148 0
2005(16.7%) 123923 0
2006(7.1%) 132733 0
2007(4.7%) 138933 0
2008(12.9%) 156902 3704
2009(30.8%) 205225 (471.8%) 21179
2010(39.8%) 286950 (140.9%) 51024
2011(16.8%) 335118 (33.4%) 68080
2012(3.6%) 347057 (-10.2%) 61152
2013(4.5%) 362517 (14.8%) 70193
2014(5.3%) 381589 (15.3%) 80914
2015(2.8%) 392357 (0.8%) 81580
2016(-4.8%) 373515 (-9.8%) 73571
2017(-17.2%) 309331 (-6.7%) 68663
2018(12.2%) 346933 (5.3%) 72329
2019 264700 54588

Utlånt innlån pr. år

ÅrUtlånt innlånUtlånt lånerinitiert innlån
1997 42392 0
1998(39.0%) 58914 0
1999(19.1%) 70152 0
2000(12.7%) 79087 0
2001(1.0%) 79843 0
2002(2.1%) 81525 0
2003(-1.3%) 80452 0
2004(21.9%) 98064 0
2005(26.6%) 124141 0
2006(12.5%) 139717 0
2007(4.5%) 145973 0
2008(10.3%) 161050 2324
2009(16.7%) 187997 (576.1%) 15713
2010(20.9%) 227382 (140.6%) 37799
2011(26.2%) 286884 (68.1%) 63532
2012(10.8%) 317978 (16.6%) 74056
2013(7.5%) 341840 (21.4%) 89916
2014(4.5%) 357285 (8.7%) 97701
2015(4.3%) 372736 (4.6%) 102179
2016(-2.8%) 362336 (-1.5%) 100606
2017(-3.9%) 348195 (-8.4%) 92138
2018(6.5%) 370803 (11.2%) 102442
2019 287868 81313

Fjernlånsbestilling pr. år

ÅrFjernlånsbestilling mottattFjernlånsbestilling lånerinitiert mottatt
2004 157158 0
2005(20.1%) 188723 0
2006(-1.6%) 185788 0
2007(2.7%) 190806 0
2008(10.1%) 210081 5206
2009(15.6%) 242789 (351.1%) 23483
2010(19.1%) 289178 (93.9%) 45536
2011(4.8%) 303195 (42.3%) 64787
2012(-2.9%) 294549 (-9.8%) 58453
2013(-2.0%) 288694 (10.2%) 64422
2014(4.3%) 301220 (5.1%) 67683
2015(7.2%) 322780 (12.2%) 75913
2016(-17.0%) 267788 (-26.1%) 56099
2017(-97.9%) 5737 (-99.0%) 578
2018(-42.1%) 3321 (-38.1%) 358
2019 1422 125

Fjernlån (utlån) utført pr. år

ÅrFjernlån
1999 30387
2000(856.7%) 290709
2001(1.6%) 295476
2002(10.7%) 327165
2003(7.5%) 351754
2004(5.8%) 372018
2005(-1.4%) 366807
2006(-3.5%) 353841
2007(4.5%) 369666
2008(10.1%) 406993
2009(8.2%) 440534
2010(14.6%) 504798
2011(4.0%) 524755
2012(-2.9%) 509709
2013(1.1%) 515475
2014(6.3%) 547788
2015(6.4%) 583074
2016(-3.6%) 561983
2017(-35.3%) 363383
2018(2.2%) 371337
2019 264526

Innlevering for annet bibliotek pr. år

ÅrInnleveringer
2007 2439
2008(819.6%) 22430
2009(83.0%) 41036
2010(45.3%) 59610
2011(22.1%) 72783
2012(24.6%) 90724
2013(10.1%) 99864
2014(13.5%) 113354
2015(8.0%) 122369
2016(-7.0%) 113767
2017(-26.1%) 84099
2018(-5.6%) 79416
2019 60216

Mottatt depoteksemplar pr. år

ÅrMottatt
2009 12292
2010(278.2%) 46486
2011(22.2%) 56797
2012(1.7%) 57741
2013(3.9%) 59972
2014(1.5%) 60867
2015(-3.3%) 58841
2016(16.1%) 68299
2017(-63.1%) 25208
2018(77.2%) 44657
2019 33829

BIBLIOFIL holder forøvrig orden på:

Total mediebestand i norske bibliotek pr. 2008: 56 millioner (kilde: ABM-Utvikling)

Antall eksemplarer 26,607,492 
Antall forskjellige titler 14,017,292 
Antall lånere 4,650,796 

Utlån 1996

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar1,220,95358
Februar1,180,30858
Mars1,269,61260
April1,073,14362
Mai983,32762
Juni891,51964
Juli868,82662
August952,24964
September1,167,28165
Oktober1,348,12865
November1,241,60166
Desember831,89667

Totalt antall utlån i 1996: 13,028,843


Utlån 1997

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar1,341,43869
Februar1,189,98269
Mars1,149,27470
April1,277,73570
Mai1,037,58570
Juni926,28071
Juli827,52069
August935,48471
September1,241,90474
Oktober1,353,84173
November1,233,97874
Desember896,75074

Totalt antall utlån i 1997: 13,411,771


Utlån 1998

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar1,395,98477
Februar1,249,93179
Mars1,359,91576
April1,185,04974
Mai981,94975
Juni990,55076
Juli908,62774
August1,100,05880
September1,378,24781
Oktober1,420,07881
November1,323,49981
Desember978,71482

Totalt antall utlån i 1998: 14,272,601


Utlån 1999

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar1,393,47283
Februar1,327,63687
Mars1,587,47891
April1,220,12795
Mai1,074,663100
Juni1,141,43299
Juli934,67996
August1,177,515104
September1,496,334111
Oktober1,524,329112
November1,569,874114
Desember1,075,656122

Totalt antall utlån i 1999: 15,523,195


Utlån 2000

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar1,558,933124
Februar1,594,601120
Mars1,636,160122
April1,288,498124
Mai1,286,286125
Juni1,158,691121
Juli991,706103
August1,334,831124
September1,476,416125
Oktober1,642,900130
November1,642,669130
Desember1,101,417130

Totalt antall utlån i 2000: 16,713,108


Utlån 2001

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar1,686,724132
Februar1,468,538132
Mars1,631,089137
April1,382,670134
Mai1,258,820139
Juni1,141,112132
Juli1,027,469103
August1,360,402143
September1,487,576145
Oktober1,725,078154
November1,637,331164
Desember1,067,923171

Totalt antall utlån i 2001: 16,874,732


Utlån 2002

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar1,765,208181
Februar1,579,672185
Mars1,502,422192
April1,600,777193
Mai1,260,261189
Juni1,198,752187
Juli1,178,877110
August1,352,590195
September1,616,637210
Oktober1,801,948215
November1,696,263224
Desember1,162,465215

Totalt antall utlån i 2002: 17,715,872


Utlån 2003

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar1,795,824235
Februar1,585,124236
Mars1,738,075241
April1,516,633244
Mai1,446,141248
Juni1,262,768246
Juli1,128,112117
August1,433,972256
September1,740,088277
Oktober1,860,343286
November1,717,262286
Desember1,251,557285

Totalt antall utlån i 2003: 18,475,899


Utlån 2004

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar1,768,576319
Februar1,665,071331
Mars1,940,393372
April1,600,541384
Mai1,345,928377
Juni1,444,044375
Juli1,134,001117
August1,557,409377
September1,912,311431
Oktober1,927,853427
November2,016,731447
Desember1,491,397433

Totalt antall utlån i 2004: 19,804,255


Utlån 2005

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar2,009,495458
Februar1,792,694459
Mars1,858,125459
April1,830,178461
Mai1,562,954458
Juni1,406,874445
Juli1,081,090132
August1,691,251435
September1,942,524465
Oktober1,987,238474
November2,056,262481
Desember1,398,214477

Totalt antall utlån i 2005: 20,616,899


Utlån 2006

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar1,981,538496
Februar1,732,110498
Mars2,003,992515
April1,641,394517
Mai1,567,620519
Juni1,348,955490
Juli1,071,483140
August1,699,742499
September1,945,223537
Oktober2,040,737544
November2,041,576548
Desember1,369,238544

Totalt antall utlån i 2006: 20,443,608


Utlån 2007

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar2,002,106555
Februar1,754,605553
Mars2,023,937551
April1,586,376561
Mai1,599,951566
Juni1,386,075533
Juli1,241,631162
August1,760,262549
September1,970,507578
Oktober2,164,767581
November2,046,896589
Desember1,336,695581

Totalt antall utlån i 2007: 20,873,808


Utlån 2008

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar2,153,177600
Februar1,947,933604
Mars1,846,159605
April1,999,524608
Mai1,569,404597
Juni1,468,391565
Juli1,263,550168
August1,921,075584
September2,085,698616
Oktober2,256,379627
November2,157,823626
Desember1,492,619614

Totalt antall utlån i 2008: 22,161,732


Utlån 2009

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar2,131,973634
Februar1,921,738629
Mars2,221,227640
April1,890,717638
Mai1,699,104632
Juni1,563,041608
Juli1,406,746173
August2,147,457612
September2,146,662645
Oktober2,200,437644
November2,167,700639
Desember1,534,479635

Totalt antall utlån i 2009: 23,031,281


Utlån 2010

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar2,074,556644
Februar1,951,462649
Mars2,334,275653
April1,872,630654
Mai1,632,780657
Juni1,575,516627
Juli1,320,024180
August2,309,176651
September2,190,655682
Oktober2,143,407678
November2,222,964692
Desember1,588,308683

Totalt antall utlån i 2010: 23,215,753


Utlån 2011

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar2,235,915699
Februar2,037,039687
Mars2,313,357693
April1,850,299691
Mai1,942,429691
Juni1,618,906654
Juli1,306,413193
August2,322,605667
September2,123,576689
Oktober2,156,660695
November2,241,775710
Desember1,621,753700

Totalt antall utlån i 2011: 23,770,727


Utlån 2012

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar2,299,659731
Februar2,156,851727
Mars2,359,444726
April1,865,445733
Mai1,812,106727
Juni1,714,953705
Juli1,474,649191
August2,525,778730
September2,148,811757
Oktober2,324,920758
November2,291,215757
Desember1,501,181742

Totalt antall utlån i 2012: 24,475,012


Utlån 2013

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar2,402,678758
Februar2,043,056757
Mars2,079,827758
April2,295,903760
Mai1,872,866754
Juni1,706,067727
Juli1,555,842205
August2,724,100752
September2,198,395761
Oktober2,368,728778
November2,303,470783
Desember1,649,580770

Totalt antall utlån i 2013: 25,200,512


Utlån 2014

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar2,385,877786
Februar2,100,706787
Mars2,320,382791
April2,008,502778
Mai1,813,419779
Juni1,698,807751
Juli1,451,256206
August2,671,274748
September2,365,472784
Oktober2,327,331783
November2,244,516800
Desember1,715,777797

Totalt antall utlån i 2014: 25,103,319


Utlån 2015

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar2,331,216817
Februar2,079,159810
Mars2,384,408812
April1,930,575809
Mai1,775,601801
Juni1,797,785787
Juli1,542,030205
August2,758,077783
September2,227,159812
Oktober2,260,904814
November2,197,013820
Desember1,675,063795

Totalt antall utlån i 2015: 24,958,990


Utlån 2016

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar2,153,284817
Februar2,155,383819
Mars2,128,689811
April2,173,543818
Mai1,799,395808
Juni1,867,955780
Juli1,509,316205
August2,836,751800
September2,125,666824
Oktober1,779,264823
November1,790,606838
Desember1,294,891816

Totalt antall utlån i 2016: 23,614,743


Utlån 2017

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar1,878,630833
Februar1,588,297832
Mars1,824,669831
April1,514,797814
Mai1,472,575814
Juni1,352,665798
Juli1,157,425209
August2,362,226803
September1,751,302830
Oktober1,755,581831
November1,786,401825
Desember1,220,032811

Totalt antall utlån i 2017: 19,664,600


Utlån 2018

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar1,787,400831
Februar1,500,162826
Mars1,581,564814
April1,619,039819
Mai1,293,337799
Juni1,346,527786
Juli1,106,466209
August2,327,335795
September1,723,087818
Oktober1,804,581816
November1,790,882820
Desember1,210,489802

Totalt antall utlån i 2018: 19,090,869


Utlån 2019

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar1,912,542853
Februar1,571,093843
Mars1,780,176854
April1,533,065838
Mai1,486,049833
Juni1,339,962807
Juli1,205,871202
August2,378,398828
September844,246828
Oktober00
November00
Desember00

Totalt antall utlån i 2019: 14,051,402


Utlån sortert på måned


Brev sendt på SMS

 ReserveringsbrevForhåndsvarslerPurrebrev
20151028554762997112958
20161034942766329122228
2017902481658559139727
2018946456681199163647
2019744789500548120074

Dataene er innsamlet fra følgende bibliotek:

 • Rena skolebibliotek (AAmRenSk)
 • Sandnes barneskole (AGSandSk)
 • Sandnessjøen U.skole (AGSanduSk)
 • Søvik oppvekstsenter (AGSoviSk)
 • Ura skolebibliotek (AGUraSk)
 • Aursmoen skolebibliotek (AHAurSk)
 • Bjørkelangen skolebibliotek (AHBjoSk)
 • Bråte skolebibliotek (AHBraSk)
 • Haneborg skolebibliotek (AHHanSk)
 • Løken og Hofmoen skolebibliotek (AHLokSk)
 • Setskog oppvekstsenter, biblioteket (AHSetSk)
 • Arnestad barneskole (AKArSk)
 • Billingstad barneskole (AKBiSk)
 • Blakstad barneskole (AKBlSk)
 • Bondi barneskole (AKBoSk)
 • Borgen ungdomsskole (AKBouSk)
 • Drengsrud barneskole (AKDrSk)
 • Hagaløkka barneskole (AKHaSk)
 • Heggedal barneskole (AKHeSk)
 • Hofstad barneskole (AKHoSk)
 • Hovedgården ungdomsskole (AKHouSk)
 • Hvalstad barneskole (AKHvSk)
 • Jansløkka barneskole (AKJaSk)
 • Landøya ungdomsskole (AKLaSk)
 • Mellom-Nes barneskole (AKMnSk)
 • Nesøya barneskole (AKNeSk)
 • Risenga ungdomsskole (AKRiSk)
 • Rønningen barneskole (AKRoSk)
 • Solberg barneskole (AKSoSk)
 • Solvang ungdomsskole (AKSouSk)
 • Torstad ungdomsskole (AKToSk)
 • Vardåsen barneskole (AKVaSk)
 • Vettre barneskole (AKVeSk)
 • Vollen ungdomsskole. Biblioteket (AKVuSk)
 • Alta ungdomsskole (ALAltuSk)
 • Aronnes skole (ALAronSk)
 • Bossekop skole (ALBossSk)
 • Elvebakken skole (ALElveSk)
 • Gakori skole (ALGakoSk)
 • Kaafjord skole (ALKafjSk)
 • Kaiskuru Nærmiljøsenter (ALKaisSk)
 • Komsa skole (ALKomsSk)
 • Korsfjord skole (ALKorsSk)
 • Kvalfjord skole (ALKvalSk)
 • Leirbotn oppvekstsenter (ALLeirSk)
 • Øvre Alta skole (ALOvreSk)
 • Rafsbotn skole (ALRafsSk)
 • Saga skole (ALSagaSk)
 • Sandfallet ungdomsskole (ALSanuSk)
 • Talvik skole (ALTlvkSk)
 • Tverrelvdalen skole (ALTverSk)
 • Andenes skole (ANAndSk)
 • Asdal skolebibliotek (ARAsdaSk)
 • Birkenlund skolebibliotek (ARBirkSk)
 • Eydehavn skolebibliotek (AREydSk)
 • Hisøy skolebibliotek (ARHisSk)
 • Moltemyr skolebibliotek (ARMoltSk)
 • Myra skolebibliotek (ARMyrSk)
 • Nedenes skolebibliotek (ARNedSk)
 • Nesheim skolebibliotek (ARNesSk)
 • Roligheden skolebibliotek (ARRolSk)
 • Rykene oppvekstsenter. Biblioteket (ARRykSk)
 • Sandnes skolebibliotek (ARSandSk)
 • Stinta skolebibliotek (ARStinSk)
 • Strømmen skolebibliotek (ARStrSk)
 • Stuenes skolebibliotek (ARStuSk)
 • Arendal voksenopplæring (ARVoksSk)
 • Arendal Rådhus, Fagbiblioteket (ARadhus)
 • Davanger skolebibliotek (ASDavSk)
 • Erdal skolebibliotek (ASErdSk)
 • Erdal ungdomsskole. (ASErduSk)
 • Fauskanger skole (ASFauSk)
 • Follese skole, Askøy (ASFolSk)
 • Haugland skolebibliotek (ASHauSk)
 • Hetlevik skole (ASHetSk)
 • Hop skole (ASHopSk)
 • Kleppe skolebibliotek (ASKleSk)
 • Kleppestø skolebibliotek (ASKlepSk)
 • Kleppestø Ungdomsskole (ASKleuSk)
 • Ravnanger ungdomsskole (ASRavnSk)
 • Strusshamn skolebibliotek (ASStrSk)
 • Tveit skole, Askøy (ASTveSk)
 • AalesuSk
 • Åssiden skolebibliotek (AasBib)
 • Åsgården skol (AasgBib)
 • Ålesund bibliotek (AleBib)
 • Ålesund grunnskoler (AleSkBib)
 • Kulturbadet bibliotek (AlstBib)
 • Alstad ungdomsskole. Biblioteket (AlsuBib)
 • Alta Bibliotek (AltaBib)
 • Åmot Folkebibliotek (AmotBib)
 • Andøy folkebibliotek (AndBib)
 • Andebu bibliotek (AndeBib)
 • Askøybibliotek (AoyBib)
 • Arendal bibliotek (ArnBib)
 • Asker bibliotek (AskBib)
 • AskoBib
 • Åsnes folkebibliotek (AsnBib)
 • Aurskog-Høland bibliotek (AuHoBib)
 • Audnedal folkebibliotek (AudBib)
 • AurBib
 • Austevoll folkebibliotek (AustBib)
 • Grasmyr ungdomsskole. Biblioteket (BAGrasSk)
 • Herre skolebibliotek (BAHerrSk)
 • Langesund barneskole. Biblioteket (BALandSk)
 • Langesund ungdomsskole. Biblioteket (BALangSk)
 • Rønholt skolebibliotek (BARonSk)
 • Rugtvedt skolebibliotek (BARugSk)
 • Stathelle skolebibliotek (BAStatSk)
 • Ballangen skolebibliotek (BLBalSk)
 • Alstad skolebibliotek (BOAlsbSk)
 • Aspåsen skolebibliotek (BOAspSk)
 • Bodøsjøen skole (BOBosoSk)
 • Bodo fengsel. Biblioteket (BOFngBib)
 • Grønnåsen skole (BOGroSk)
 • Hunstad barneskole (BOHunBSk)
 • Hunstad U.skole (BOHunUSk)
 • Kjerringøy skole (BOKjerSk)
 • Løpsmark skolebibliotek (BOLopSk)
 • Misvær skole (BOMisvSk)
 • Østbyen skole (BOOstSk)
 • Saltstraumen skole (BOSaltSk)
 • Skjerstad oppvekstsenter. Biblioteket (BOSkjSk)
 • Bodø voksenopplæring (BOVoksSk)
 • merge1 (BSmerge1)
 • merge2 (BSmerge2)
 • merge3 (BSmerge3)
 • BSSamlet10 (BSsamlet10)
 • BSSamlet11 (BSsamlet11)
 • Testsammeslåing: Kristiansand skoler og skoler fra Songdalen (BSsamlet12)
 • BSSamlet6 (BSsamlet6)
 • BSSamlet7 (BSsamlet7)
 • BSSamlet8 (BSsamlet8)
 • BSSamlet9 (BSsamlet9)
 • Bø skule (BTBoSk)
 • Bø ungdomsskule (BTBouSk)
 • Folkestad skole (BTFolkSk)
 • Biblioteka i Vest (BVestBib)
 • Ballangen bibliotek (BalBib)
 • Balestrand folkebibliotek (BaleBib)
 • Bamble bibliotek (BamBib)
 • Ådnamarka skule (BgAdnSk)
 • Alrekstad skole (BgAleSk)
 • Alvøen skole (BgAlvSk)
 • Apeltun skole (BgApeSk)
 • Åstveit skole (BgAstSk)
 • Aurdalslia skole (BgAurSk)
 • Bjørndalsskogen skole (BgBjoSk)
 • Blokkhaugen skole (BgBloSk)
 • Bønes skole (BgBonSk)
 • Breimyra skole (BgBreSk)
 • Bergen Byarkiv (BgByark)
 • Fagavdeling barnehage og skole (BgByrSk)
 • Christi Krybbe skoler (BgChrSk)
 • Damsgård skole (BgDamSk)
 • Eidsvåg skole (BgEidSk)
 • Fjellsdalen skole (BgFjeSk)
 • Flaktveit skolebibliotek (BgFlaSk)
 • Fridalen skole (BgFriSk)
 • Garnes skule (BgGarSk)
 • Garnes ungdomsskule (BgGaruSk)
 • Gimle skole (BgGimSk)
 • Holen skole ungdomstrinnet (BgHasSk)
 • Haukås skole (BgHauaSk)
 • Haugland skulebibliotek (BgHaugSk)
 • Haukedalen skole (BgHaukSk)
 • Haukeland skole (BgHaulSk)
 • Hellen skole (BgHellSk)
 • Hjellestad skolebibliotek (BgHjeSk)
 • Holen skole barnetrinnet (BgHolSk)
 • Hop skole (BgHopSk)
 • Hordvik skolebibliotek (BgHorSk)
 • BgIndSk
 • Kaland skole (BgKalSk)
 • Kalvatræet skole (BgKalvSk)
 • Kirkevoll skole (BgKirSk)
 • Kjøkkelvik skole (BgKjoSk)
 • Kringlebotn skole (BgKriSk)
 • Krokeide skolebibliotek (BgKroSk)
 • Krohnengen skole (BgKrohSk)
 • Kronstad skole (BgKronSk)
 • Kyrkjekrinsen skole (BgKyrSk)
 • Landås skole (BgLanSk)
 • Li skolebibliotek (BgLiSk)
 • Liland skole (BgLilSk)
 • Loddefjord skole (BgLodSk)
 • Lone skule (BgLonSk)
 • Løvås skole (BgLovSk)
 • Lynghaug skole (BgLynSk)
 • Lyshovden skole (BgLysSk)
 • Marikollen skole (BgMarSk)
 • Mathopen skole (BgMatSk)
 • Midtun skole (BgMidSk)
 • Minde skole (BgMinSk)
 • Mjølkeråen skole (BgMjoSk)
 • Møhlenpris skole (BgMohSk)
 • Nattland skole (BgNatSk)
 • Ny Krohnborg skole (BgNkroSk)
 • Nordnes skole (BgNorSk)
 • Nordvik skole (BgNorvSk)
 • Nygård skolebibliotek (BgNygSk)
 • Nygårdslien skole (BgNyglSk)
 • Olsvik skolebibliotek (BgOlsSk)
 • Ortun skole (BgOrtSk)
 • Paradis skole (BgParSk)
 • Rå skole (BgRaaSk)
 • Rådalslien skolebibliotek (BgRadSk)
 • Riple skole (BgRipSk)
 • Rolland skole (BgRolSk)
 • Rothaugen skole (BgRotSk)
 • Sædalen skole (BgSadaSk)
 • Salhus skole (BgSalSk)
 • Sælen skole (BgSaleSk)
 • BgSamSk
 • Sandgotna skole (BgSanSk)
 • Seljedalen skole (BgSelSk)
 • Skeie skole (BgSkeSk)
 • Skjold skole (BgSkjSk)
 • Skranevatnet skole (BgSkrSk)
 • Slåtthaug skole (BgSlaSk)
 • Slettebakken skole (BgSleSk)
 • Smørås skole (BgSmoSk)
 • Søråshøgda skole (BgSoraSk)
 • Søreide skole (BgSoreSk)
 • Storetveit skole (BgStorSk)
 • Tertnes skole (BgTerSk)
 • Trengereid oppveksttun (BgTreSk)
 • BgTunSk
 • Tveiterås skole (BgTveSk)
 • Ulsetskogen skole (BgUlseSk)
 • Ulsmåg skole (BgUlsmSk)
 • Vadmyra skole (BgVadSk)
 • Varden skole (BgVarSk)
 • Voksenopplæring (BgVokSk)
 • Ytrebygda skole (BgYtrSk)
 • Ytre Arna skule (BgYtreSk)
 • Bokn bibliotek (BknBib)
 • Bømlo folkebibliotek (BmloBib)
 • Bankgata skolebibliotek (BnkuBib)
 • Bø bibliotek (BoBib)
 • Stormen bibliotek (BodBib)
 • Bø i Vesterålen folkebibliotek (BoeVeBib)
 • Bølehøgda skolebibliotek (BolBib)
 • Børresen skolebibliotek (BorBib)
 • Bratbergkleiva skole Skien (BrbBib)
 • Bergen Off. Bibliotek (BrgBib)
 • BrgrBib
 • Bærum bibliotek (BrmBib)
 • Buskerud skoleboksentral (BuskSkSk)
 • Bytårnet ungdomsskole (BytBib)
 • Det flerspråklige bibliotek (DFBBib)
 • Åskollen skolebibliotek (DKAasSk)
 • Aronsløkka skolebibliotek (DKAronSk)
 • Bragernes skolebibliotek (DKBragSk)
 • Brandengen skolebibliotek (DKBranSk)
 • Danvik skolebibliotek (DKDanSk)
 • Fjell skolebibliotek (DKFjelSk)
 • Frydenhaug skolebibliotek (DKFrydSk)
 • Hallermoen skolebibliotek (DKHallSk)
 • Introduksjonssenteret i Drammen (DKIntro)
 • Kjøsterud skole (DKKjoSk)
 • Øren skolebibliotek (DKOreSk)
 • Rødskog skolebibliotek (DKRodSk)
 • Skoger skolebibliotek (DKSkogSk)
 • Marienlyst skole (DKStroSk)
 • Vestbygda skolebibliotek (DKVestSk)
 • Dale skulebibliotek (DaleVgs)
 • Dønna bibliotek (DonnBib)
 • Drammen bibliotek (DrmBib)
 • Eidsberg ungdomsskole. Biblioteket (EKEidsSk)
 • Mysen skolebibliotek (EKMysSk)
 • Indre Østfold Fengselsbibliotek (EKOstFng)
 • Elverum Læringssenter (ELElvLar)
 • Elverum ungdomsskole (ELElvUSk)
 • Frydenlund skole (ELFrydSk)
 • Hanstad skole (ELHansSk)
 • Hernes skole (ELHernSk)
 • Kirkeby oppvekstsenter (ELKirkSk)
 • Lillemoen skole (ELLillSk)
 • Søbakken skole (ELSobaSk)
 • Sørskogbygda skole (ELSoskSk)
 • Vestad skole (ELVestSk)
 • Ydalir skole, Elverum (ELYdaSk)
 • Enebakk ungdomsskole (ENEneSk)
 • Engerdal barne- og ungdomsskole (ENEngSk)
 • Hauglia skole (ENHaugSk)
 • Mjær ungdomsskole. Biblioteket (ENMjarSk)
 • Stranden skole (ENStraSk)
 • Ytre Enebakk skole (ENYtEnSk)
 • ETEngeSk
 • EbbBib
 • Eidsvoll bibliotek (EivoBib)
 • Elverum bibliotek (ElveBib)
 • Enebakk bibliotek (EneBib)
 • Engerdal folkebibliotek (EngBib)
 • Evenes folkebibliotek (EvenBib)
 • Farsund barne- og ungdomsskole (FAFarSk)
 • Lista ungdomsskole (FALisSk)
 • Ore skole (FAOreSk)
 • Vanse skole (FAVanSk)
 • Hovinhøgda skolebibliotek (FETHovSk)
 • Riddersand skole (FETRidSk)
 • Øvrebygda skule (FIOvrSk)
 • Rimbareid barne og ungdomsskule (FIRimSk)
 • Sælevik skule (FISalSk)
 • Førde tekniske fagskule (FKFtekSk)
 • Hafstad vgs (FKHafSk)
 • Mo og Øyrane Videregående skule (FKOyrSk)
 • Grunnskulane i Førde kommune (FKSlSk)
 • Flekkefjord U.skole (FLFluSk)
 • Gyland skole (FLGylSk)
 • Hidra skole (FLHidSk)
 • Sira skole (FLSiraSk)
 • Søyland skolebibliotek (FLSlaSk)
 • Sunde skolebibliotek (FLSunSk)
 • Årum skole (FRAarSk)
 • Ambjørnrød skole (FRAmbSk)
 • Begby barne- og ungdomsskole (FRBegSk)
 • Borge skole (FRBorSk)
 • Borge ungdomsskole (FRBoruSk)
 • Cicignon barne- og u. skole (FRCicSk)
 • Fredrikstad museum (FRFrdMus)
 • Vestbygda ungdomsskole (FRGauSk)
 • Gudeberg barne- og u. skole (FRGudSk)
 • Gressvik ungdomsskole (FRGvkSk)
 • Hauge skole (FRHauSk)
 • Haugeåsen ungdomsskole (FRHauaSk)
 • Hurrød skole (FRHurSk)
 • Kjølberg skole (FRKlbSk)
 • Kråkerøy ungdomsskole (FRKraSk)
 • Kvernhuset ungdomsskole (FRKvhSk)
 • Lunde skole (FRLunSk)
 • Manstad skole (FRManSk)
 • Sagabakken skole (FRNabSk)
 • Nøkleby skole (FRNokSk)
 • Nylende skole (FRNylSk)
 • Pedagogisk senter (FRPedSen)
 • PPT (FRPptTj)
 • Råkollen skole (FRRakSk)
 • Rødsmyra skole (FRRdmSk)
 • Rekustad skole (FRRekSk)
 • Rød skole, Kråkerøy (FRRodkSk)
 • Rød skole, Onsøy (FRRodoSk)
 • Slevik skole (FRSleSk)
 • Trara skole (FRTraSk)
 • Torp skole (FRTrpSk)
 • Torsnes skole (FRTsnSk)
 • Trosvik skole (FRTvkSk)
 • Fada
 • Fagerheim skolebibliotek (FagBib)
 • Farsund bibliotek (FarsBib)
 • Fet folkebibliotek (FetBib)
 • Garderåsen skole (FetGarSk)
 • Fet skolebibliotek (FetSk)
 • FetSkole
 • Skulane i Fjell (FjellSk)
 • Pedagogisk senter Fjell (FjlPedSk)
 • Flakstad folkebibliotek (FlakBib)
 • Flekkefjord bibliotek (FlekBib)
 • Flosta skolebibliotek (FlstBib)
 • ForsBib
 • Fredrikstad bibliotek (FrdBib)
 • Førre skole (FreBib)
 • Frakkagjerd ungdomsskule (FrkBib)
 • Førland skule (FrlnBib)
 • Vadsø barneskole (FsnBib)
 • Fusa bibliotek (FusaBib)
 • Gjerdrum barneskole (GJGjebSk)
 • Gjerdrum ungdomsskole (GJGusSk)
 • Veståsen skolebibliotek (GJVestSk)
 • Gjøvik-skolene (GJoSk)
 • Gausdal ungdomsskole. Biblioteket (GKGauSk)
 • GamvBib
 • Gausdal bibliotek (GausBib)
 • Gimsøy skole (GimBib)
 • Gjøvik bibliotek (GjoBib)
 • Gjerpen ungdomsskole, Skien (GjuBib)
 • GlpBib
 • Galterud skole. Biblioteket (GltBib)
 • Granly skolebibliotek (GraBib)
 • Grinde skule (GrdBib)
 • Gjerdrum folkebibliotek (GrmBib)
 • Grue folkebibliotek (GrueBib)
 • GrvBib
 • Gulskogen skole (GulBib)
 • Granvin folkebibliotek og skule (GvnBib)
 • Tistedal skole (HAAsSk)
 • Berg skole (HABeSk)
 • Folkvang skole (HAFoSk)
 • Gimle skolebibliotek (HAGiSk)
 • Hjortsberg skole (HAHjSk)
 • Halden fengselsbibliotek (HAHldFng)
 • Låby skole (HALaaSk)
 • Kongeveien skole (HAOebSk)
 • Os skole (HAOsSk)
 • Prestebakke skole (HAPrSk)
 • Risum ungdomsskole (HARiSk)
 • Rødsberg skole (HARoeSk)
 • Solheim skole (HASoSk)
 • Strupe ungdomsskole (HAStSk)
 • Baksalen skolebibliotek (HFBakSk)
 • Breilia Ungdomsskole (HFBreiSk)
 • Fjordtun Skole (HFFjoSk)
 • Fuglenes skolebibliotek (HFFugSk)
 • Hof skolebibliotek, Holmestrand (HFHofSk)
 • Reindalen skolebibliotek (HFReiSk)
 • Fister skole (HJFistSk)
 • Hjelmeland skule (HJHjelSk)
 • Ajer ungdomsskolebibliotek, Hamar (HKAjerSk)
 • Børstad skolebibliotek, Hamar (HKBorSk)
 • Ener ungdomsskole, Hamar (HKEnerSk)
 • Greveløkka skolebibliotek (HKGrevSk)
 • Hedmark fengsel,Hamar (HKHmrFng)
 • Ingeberg skolebibliotek (HKIngeSk)
 • Lovisenberg skolebibliotek (HKLovSk)
 • Lunden skolebibliotek (HKLundSk)
 • Prestrud skolebibliotek, Hamar (HKPreSk)
 • Ridabu skolebibliotek (HKRidaSk)
 • Rollsløkken skolebibliotek (HKRollSk)
 • Solvang skolebibliotek, Hamar (HKSolSk)
 • Storhamar skole (HKStorSk)
 • Bastoy fengsel (HOBasFng)
 • Borre ungdomsskole (HOBorrSk)
 • Holtan ungdomsskole (HOHoltSk)
 • Sentrumskolens bibliotek (HOSentSk)
 • Bergseng skolebibliotek (HSBerSk)
 • Hagebyen skole (HSHageSk)
 • Harstad skolebibliotek (HSHarSk)
 • Kila skole (HSKilaSk)
 • Seljestad skolebibliotek (HSSelSk)
 • Seljestad ungdomsskole (HSSeluSk)
 • Sørvik skolebibliotek (HSSorSk)
 • Stangnes skole (HSStanSk)
 • Åttekanten skole (HVAknSk)
 • Floren skole (HVFloSk)
 • Hvaler ungdomsskole (HVHvlSk)
 • Hå folkebibliotek (HaBib)
 • Hammerfest bibliotek (HamBib)
 • Haram folkebibliotek (HaramBib)
 • Haugesund folkebibliotek (HaugBib)
 • Haugalandmuseene (HaugMus)
 • Hemnes folkebibliotek (HemBib)
 • Skolene i Hemnes (HemSk)
 • Herøy folkebibliotek (HerBib)
 • Høyskolen i Oslo, Avd journalistikk -bibliotek og info-fag, Biblioteket (HioBib)
 • HjmlBib
 • Halden bibliotek (HldBib)
 • HlmsBib
 • Hamar bibliotek (HmrBib)
 • Hof folkebibliotek (HofBib)
 • Nordre Vestfold fengsel, avd. Hof (HofFng)
 • Holmen senterbibliotek (Holmen)
 • Hoppern skole. Biblioteket (HopBib)
 • Hope skolebibliotek (HopeBib)
 • Hordaland fylkesbibliotek (HordBib)
 • Hordaland fylke, vgs-bibliotekene (HordVgs)
 • Høyanger bibliotek (HoyBib)
 • Hurum bibliotek (HrmBib)
 • Harstad bibliotek (HstdBib)
 • Horten bibliotek (HtnBib)
 • Hurdal bibliotek (HurBib)
 • Husbank
 • Hvaler folkebibliotek (HvalBib)
 • Kommandør Chr. Christensens Hvalfangstmuseum (HvalMus)
 • Hervik skule (HvkBib)
 • Jevnaker folkebibliotek (JevnBib)
 • Efteløt skolebibliotek (KKEftSk)
 • Gamlegrendåsen skolebibliotek (KKGamSk)
 • Kongsgårdmoen skolebibliotek (KKKonSk)
 • Raumyr skolebibliotek (KKRauSk)
 • Skrim ungdomsskole (KKSkriSk)
 • Tislegård ungdomsskole (KKTislSk)
 • Vestsiden ungdomsskole. Biblioteket (KKVestSk)
 • Wennersborg skolebibliotek (KKWenSk)
 • KRRosSk
 • KRSonSk
 • KRTunSk
 • Hatlestrand skulebibliotek (KVHatlSk)
 • Husnes ungdomsskule (KVHusnSk)
 • Kongsvinger ungdomsskole. Biblioteket (KVKongSk)
 • Rosendal ungdomsskule. Skulebiblioteket (KVRoseSk)
 • KVRosenSk
 • Roverud skole (KVRoveSk)
 • KaraBib
 • KgbBib
 • Kongerød skole Skien (KgrBib)
 • KjllBib
 • Klæbu folkebibliotek (KlaBib)
 • Klyve skole (KlyBib)
 • Konnerud skole (KnrBib)
 • Kollmyr skolebibliotek (KollBib)
 • Kongsberg bibliotek (KongBib)
 • Rønvik skole (KrkBib)
 • Karmøy folkebibliotek (KrmBib)
 • Krokemoa barneskole. Biblioteket (KroBib)
 • Kristiansand folkebibliotek (KrsBib)
 • Kristiansand skoler (KrsSk)
 • Kongsvinger fengselsbibliotek (KvFngBib)
 • KvaBib
 • Kvalsund folkebibliotek (KvalBib)
 • Kvinnherad bibliotek (KvinBib)
 • Kongsvinger bibliotek (KvngBib)
 • Aasen barne- og ungdomsskole (LEAsSk)
 • Ekne skolebibliotek (LEEkneSk)
 • Frol OS, Skolebiblioteket (LEFrolSk)
 • Halsan skole (LEHaSk)
 • LELarmid
 • Musikk- og kulturskolen (LEMuSk)
 • Mule skolebibliotek (LEMulSk)
 • Levanger ungdomsskole (LENesSk)
 • Nesheim skolebibliotek (LENeshSk)
 • Okkenhaug skolebibliotek (LEOkSk)
 • Skogn ungdomsskole (LESkSk)
 • Tuv oppvekstsenter. Biblioteket (LETuvSk)
 • Vårtun Kristne Oppvekstsenter (LEVarSk)
 • LEVgSk
 • Ytterøy Skole (LEYtSk)
 • Hegg skole (LIHeggSk)
 • Heia Skole (LIHeiaSk)
 • Høvik skole (LIHovSk)
 • Hedrum barneskole (LKBomBib)
 • Berg skole. Biblioteket (LKBrgBib)
 • Brunla ungdomsskoles bibliotek (LKBruBib)
 • Byskogen skolebibliotek (LKBysBib)
 • Fagerli skolebibliotek (LKFagBib)
 • Frøystvet skolebibliotek (LKFroBib)
 • Hedrum ungdomsskole. Biblioteket (LKHedBib)
 • Jordet skolebibliotek (LKJorBib)
 • Kvelde skole. Biblioteket (LKKvlBib)
 • Langestrand skolebibliotek (LKLanBib)
 • Mellomhagen ungdomsskole. Biblioteket (LKMelBib)
 • Mesterfjellet skolebibliotek (LKMstBib)
 • Nanset skolebibliotek (LKNanBib)
 • Østre Halsen skolebibliotek (LKOhaBib)
 • Pedagogisk veiledningssenter (LKPedBib)
 • Ra ungdomsskolebibliotek (LKRanBib)
 • Rødbøl skolebibliotek (LKRodBib)
 • Sky skolebibliotek (LKSkyBib)
 • Stavern skolebibliotek (LKStaBib)
 • Tjodalyng barneskoles bibliotek (LKTjoBib)
 • Tjodalyng ungdomsskole. Biblioteket (LKTjuBib)
 • Torstrand skolebibliotek (LKTorBib)
 • Valby skolebibliotek (LKValBib)
 • Åsen skolebibliotek (LOAsenSk)
 • Benterud skole (LOBentSk)
 • Finstad skolebibliotek (LOFinSk)
 • Fjellsrud bibliotek (LOFjeSk)
 • Fjellhamar skolebibliotek, Lørenskog (LOFjelSk)
 • Hammer u.skole Biblioteket (LOHamSk)
 • Kjenn ungdomsskole (LOKjenSk)
 • Kurland skolebibliotek (LOKurSk)
 • Løkenåsen skolebibliotek (LOLokSk)
 • Luhr skole (LOLuhrSk)
 • Rasta skolebibliotek (LORastSk)
 • Solheim skolebibliotek (LOSolSk)
 • Å barneskole. Biblioteket (LYAaSk)
 • Årnes barneskole. Biblioteket (LYArSk)
 • Berge barneskole. Biblioteket (LYBeSk)
 • Lyngdal ungdomsskole. Biblioteket (LYBeuSk)
 • Å ungdomsskole. Biblioteket (LYKoSk)
 • Kvås skole (LYKvasSk)
 • KVS Lyngdal (LYKvgSk)
 • Larvik bibliotek (LarBib)
 • Leikanger folkebibliotek (LeiBib)
 • Leirfjord bibliotek (LeirBib)
 • LenBib
 • Levanger bibliotek (LevBib)
 • Lillehammer bibliotek (LhmBib)
 • Lier Bibliotek (LierBib)
 • LierHist
 • Lillås skolebibliotek (LillBib)
 • LkaBib
 • LoLokSk
 • Lødingen bibliotek (LodBib)
 • Lørenskog bibliotek (LorBib)
 • Lurøy bibliotek (LurBib)
 • Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek (LydBib)
 • Lyngdal bibliotek (LyngBib)
 • Lysheim skolebibliotek (LysBib)
 • Åvangen skole (MKAvanSk)
 • Nøkkeland skole (MKKamSk)
 • Krapfoss skole (MKKrapSk)
 • Reier skole (MKReieSk)
 • Ålesund VGS skolebibliotek (MRAleVgs)
 • Atlanten vgs skolebibliotek (MRAtlVgs)
 • Bokbåten i Møre og Romsdal (MRBaat)
 • Borgund vgs skolebibliotek (MRBorVgs)
 • Fagerlia vgs skolebibliotek (MRFagVgs)
 • Fræna vgs skolebibliotek (MRFraVgs)
 • Gjermundnes VGS skolebibliotek (MRGjeVgs)
 • Haram VGS skolebibliotek (MRHarVgs)
 • Kristiansund vgs skolebibliotek (MRKriVgs)
 • Molde vgs skolebibliotek (MRMolVgs)
 • Rauma VGS skolebibliotek (MRRauVgs)
 • Romsdal vgs skolebibliotek (MRRomVgs)
 • Spjelkavik vgs skolebibliotek (MRSpjVgs)
 • Stranda VGS skolebibliotek (MRStrVgs)
 • Sunndal vgs skolebibliotek (MRSunVgs)
 • Surnadal VGS skolebibliotek (MRSurVgs)
 • Sykkylven VGS skolebibliotek (MRSykVgs)
 • UPA Skolen (MRUPASk)
 • Ulstein VGS skolebibliotek (MRUlsVgs)
 • Volda vidaregåande skule, biblioteket (MRVolVgs)
 • Hommelvik skole. Biblioteket (MVHomSk)
 • Hommelvik ungdomsskole. Biblioteket (MVHouSk)
 • Saksvik skole. Biblioteket (MVSakSk)
 • Sveberg skole. Biblioteket (MVSveSk)
 • Vikhammeraasen grendaskole. Biblioteket (MVVigSk)
 • Vikhammer skole. Biblioteket (MVVikSk)
 • Vikhammer ungdomsskole. Biblioteket (MVViuSk)
 • Madsebakken skolebibliotek (MadsBib)
 • Malvik bibliotek (MalBib)
 • Melløs skole (MellBib)
 • Mjøsmuseet (MjosMus)
 • Melkevarden skolebibliotek (MkvBib)
 • MlsBib
 • Mo og Jølster skulebibliotek (MoJoVgs)
 • Møre og Romsdal fylkesbibliotek (MoreBib)
 • Mørkvedmarka skole (MorkBib)
 • Moskenes folkebibliotek (MoskBib)
 • Moss Bibliotek (MossBib)
 • Mosterøy skole (MostBib)
 • Ankenes skolebibliotek (NAAnkbSk)
 • Ankenes ungdomsskole. Biblioteket. (NAAnkuSk)
 • Beisfjord skolebibliotek (NABeisSk)
 • Bjerkvik skolebibliotek (NABjeSk)
 • Fagernes skolebibliotek (NAFagSk)
 • Narvik ungdomsskole (NAFraSk)
 • Håkvik skolebibliotek (NAHakSk)
 • Parken ungdomsskole. Biblioteket. (NAPrkuSk)
 • Seines skolebibliotek (NASeiSk)
 • Skistua skole (NASkiSk)
 • Skjomen skolebibliotek (NASkjoSk)
 • Straumsnes skolebibliotek (NAStraSk)
 • Frydenlund skole (NATarSk)
 • Villaveien skolebibliotek (NAVillSk)
 • Naustdal skule (NDNausSk)
 • Åsen skole (NEAsnSk)
 • Eknes ungdomsskole (NEEknSk)
 • Killingrud ungdomsskole (NEKilSk)
 • Krokstad skole (NEKroSk)
 • Mjøndalen skolebibliotek (NEMjoSk)
 • Solberg skole, biblioteket (NESolSk)
 • Steinberg skolebibliotek (NESteSk)
 • Stenseth skole, biblioteket (NEStenSk)
 • Veiavangen ungdomsskole, biblioteket (NEVeiSk)
 • Nordland kunst- og filmfagskole (NFilmSk)
 • Hagen skolebibliotek (NIHagSk)
 • Hakadal skolebibliotek (NIHakSk)
 • Holumskogen skolebibliotek (NIHolSk)
 • Kirkeby skolebibliotek (NIKirSk)
 • Rotnes skolebibliotek (NIRotSk)
 • NISkoSk
 • Slattum skolebibliotek (NISlaSk)
 • Sørli skolebibliotek (NISorSk)
 • Ulverud skole (NIUlveSk)
 • NKBerSk
 • Borgheim skolebibliotek (NKBorSk)
 • Brattås skolebibliotek (NKBraSk)
 • Føynland skolebibliotek (NKFoySk)
 • NKHarSk
 • Herstad skolebibliotek (NKHerSk)
 • Lindhøy skole (NKLinSk)
 • Oserød skol (NKOseSk)
 • Teie skolebibliotek (NKTeiSk)
 • Teigar ungdomsskolebibliotek (NKTgaSk)
 • Tjøme ungdomsskole (NKTjoSk)
 • Torød skolebibliotek (NKTorSk)
 • Vestskogen skolebibliotek (NKVeSk)
 • Veierland skolebibliotek (NKVeiSk)
 • Bruvoll fengselsbibliotek (NOKFbSk)
 • Skolebiblioteket i Mo (NOKMoSk)
 • Skolebibliotek på Sand (NOKSaSk)
 • Gransherad barne- og ungdomsskole (NTGranSk)
 • Høgås skole (NTHoegSk)
 • Heddal ungdomsskole (NTHuskSk)
 • Nordbygda skole (NTNordSk)
 • Notodden ungdomsskole (NTNuskSk)
 • Heddal barneskole (NTRygiSk)
 • Sætre skole (NTSSkole)
 • Notodden barneskole, avd. Tinnesmoen (NTTinnSk)
 • Tveiten skole (NTveitSk)
 • Eltonåsen skole (NanEltSk)
 • Maura skole (NanMauSk)
 • Preståsen skole, Nannestd (NanPreSk)
 • Nannestad bibliotek (NannBib)
 • Narvik bibliotek/Nordland fylkesbibliotek avd. Narvik (NarBib)
 • NaromBib
 • Valdresbiblioteka (NaudBib)
 • NeikBib
 • Nes bibliotek (NesBib)
 • Nesna bibliotek (NesnaBib)
 • Nord-Fron bibliotek (NfroBib)
 • Nittedal bibliotek (NitBib)
 • Nome bibliotek (NomeBib)
 • Nordskogen skolebibliotek (NordBib)
 • Notodden bibliotek (NotBib)
 • Nrk biblioteket (NrkBib)
 • NrkMinne
 • NrsBib
 • Hokksund skolebibliotek (OEHokSk)
 • Hokksund U.skole (OEHokuSk)
 • Ormåsen Oppvekstsenter (OEOrmSk)
 • Skolene i Vestfossen (OEVestSk)
 • Aurvoll skole (OKAurSk)
 • Solvang skolebibliotek (OKVidSk)
 • Myre skolebibliotek (ONMyreSk)
 • Alsvåg skolebibliotek (ONSomSk)
 • Flåtestad skole (OPFlatSk)
 • Greverud skole (OPGrevSk)
 • Hellerasten skole (OPHellSk)
 • Ingieråsen skole (OPIngiSk)
 • Kolbotn skole (OPKolbSk)
 • Østli skole (OPOstlSk)
 • Sofiemyrtoppen skole (OPSofiSk)
 • Tårnåsen skole (OPTarnSk)
 • Vassbonn skole (OPVassSk)
 • Kolbu skolebibliotek (OTKolSk)
 • Lena ungdomsskole (OTLenuSk)
 • OTMoenSk
 • Stange skolebibliotek (OTStaSk)
 • Skreia ungdomsskolebibliotek (OTSuSk)
 • Nord-Odal/Sør-Odal bibliotek (OdlBib)
 • Øvre Eiker bibliotek (OeikBib)
 • Østfold kulturutvikling, Fylkesbiblioteket (OfBib)
 • Øksnes folkebibliotek (OksnBib)
 • Oppegård bibliotek (OpgBib)
 • Orerønningen skolebibliotek (OreBib)
 • Ørskog folkebibliotek (OrskoBib)
 • Fengslene i Oslo (OsFngBib)
 • Østfoldmuseene Halden historiske samlinger (OstMus)
 • Østre Toten folkebibliotek (OtotBib)
 • Vikevåg skule (OvikBib)
 • Skulane i Øygarden (OygardSk)
 • Øyer folkebibliotek (OyrBib)
 • Øyer ungdomsskole (OyruBib)
 • Øystre Slidre bibl. (OysliBib)
 • PopBib
 • Porsgrunn bibliotek (PorsBib)
 • Karlshus skole (RADKarSk)
 • Råde ungdomsskole (RADRuSk)
 • Spetalen skole (RADSpeSk)
 • Benterud skole, Ringerike (RIBenSk)
 • Furnes ungdomsskole (RIFurnSk)
 • Kirkekretsen skole (RIKrkrSk)
 • Moelv ungdomsskole (RIMlvuSk)
 • Rennesoy med skoler (RKBib)
 • Kirkevoll skolebibliotek (RKKirkSk)
 • Ramnes skolebibliotek (RKRamnSk)
 • Røråstoppen skolebibliotek (RKRoraSk)
 • Solerød oppvekstsenter. Biblioteket (RKSolSk)
 • Åfarnes skulebibliotek (RMAfarSk)
 • Åndalsnes ungdomsskole. Biblioteket (RMAndSk)
 • Isfjorden skole (RMIsfjSk)
 • Måndalen skule (RMManSk)
 • Vågstranda oppvekstsenter (RMVagSk)
 • Frydenlund skolebibliotek (ROKFrySk)
 • Midtbygda skole (RYMidtSk)
 • Slemmestad U.skole (RYSleuSk)
 • Spikkestad barneskole (RYSpiSk)
 • Spikkestad ungdomsskole (RYSpiuSk)
 • Råde bibliotek (RadeBib)
 • Rælingen bibliotek (RalBib)
 • Blystadlia skole (RalBlySk)
 • Løvenstad skolebibliotek (RalLovSk)
 • Nordby skole (RalNorSk)
 • Rud skole (RalRudSk)
 • Smestad skole (RalSmeSk)
 • Ramberg skolebibliotek (RamBib)
 • Ranvik ungdomsskole (RanBib)
 • Rana bibliotek/Nordland fylkesbibliotek avd. Rana (RanaBib)
 • Skolene i Rana (RanaSk)
 • NRK Platearkivet (Rapl)
 • Rapp
 • Raty
 • Rennesøy skule (RbuBib)
 • Revetal bibliotek (ReBib)
 • Rendalen bibliotek (RendBib)
 • Revetal ungdomsskole (RevBib)
 • Refsnes skole, Biblioteket (RfsBib)
 • Brumunddal ungdomsskole (RiBruSk)
 • Fagerlund skole (RiFagSk)
 • Fagernes skole (RiFagerSk)
 • Fossen skolebibliotek (RiFosSk)
 • Gaupen skolebibliotek (RiGauSk)
 • Hempa skolebibliotek (RiHemSk)
 • Moelv skolebibliotek (RiKilSk)
 • Kirkenær skolebibliotek (RiKirSk)
 • Kylstad skolebibliotek (RiKylSk)
 • Lismarka skolebibliotek (RiLisSk)
 • Messenlia skole (RiMesSk)
 • Mørkved skole (RiMorSk)
 • Nes ungdomsskole. Skolebiblioteket (RiNesSk)
 • Nes barneskole (RiNesbSk)
 • Skarpsno skolebibliotek (RiSkaSk)
 • Stavsberg skolebibliotek (RiStbSk)
 • Ringebu folkebibliotek (RingBib)
 • Ringerike bibliotek (RirikBib)
 • Ringerike fengselsbibliotek (RirikFng)
 • Risør bibliotek (RisBib)
 • Risør barneskole. Biblioteket (RisbBib)
 • Risør ungdomsskole. Biblioteket. (RisuBib)
 • Rjukan bibliotek (RjuBib)
 • Røyken bibliotek (RknBib)
 • Rauma bibliotek (RmaBib)
 • Rødøy folkebibliotek (RodBib)
 • Rollag bibliotek (RolBib)
 • Rømskog bibliotek (RomBib)
 • Rork
 • Røst folkebibliotek (RostBib)
 • Rennesøy folkebibliotek (RoyBib)
 • Ringsaker bibliotek (RskrBib)
 • Austarheim skule (SDAustSk)
 • Fløgstad skule (SDFlogSk)
 • Risvoll skule (SDRisvSk)
 • SEAtnaSk
 • Koppang skole (SEKoppSk)
 • Opphus skole (SEOppSk)
 • Sollia barne og ungdomsskole (SESollSk)
 • Stor-Elvdal U.skole (SESuSk)
 • Langenes skole (SGLangSk)
 • Lunde skole (SGLundSk)
 • Nygård skole (SGNygSk)
 • Tangvall skole (SGTangSk)
 • Tinntjønn skole (SGTinnSk)
 • Åfoss skolebibliotek (SKAafoSk)
 • Åsenhagen skolebibliotek (SKAaseSk)
 • Asak skolebibliotek (SKAsaSk)
 • Brånås skolebibliotek (SKBraSk)
 • Buer skole (SKBuerSk)
 • Gjellerås skolebibliotek (SKGjeSk)
 • Gjerpen barneskole. Biblioteket (SKGjebSk)
 • Grunnskolen Oslo Kristne Senter (OKS) (SKGrosSk)
 • Gulset ungdomsskole (SKGulSk)
 • Kjellervolla skolebibliotek (SKKjeSk)
 • Kjeller skolebibliotek (SKKjelSk)
 • Kjørbekkhøgda skolebibliotek (SKKjorSk)
 • Lunde skolebibliotek (SKLundSk)
 • Mæla ungdomsskole (SKMalaSk)
 • Moflata skole (SKMofSk)
 • Sagdalen skolebibliotek (SKSagdSk)
 • Skedsmo voksenopplæringssenter (SKSageSk)
 • Skjetten skolebibliotek (SKSkjSk)
 • SKSkoSk
 • Skotfoss skolebibliotek (SKSkotSk)
 • Bråtejordet skole (SKStalSk)
 • Stav skolebibliotek (SKStavSk)
 • Sten-Tærud skolebibliotek (SKStenSk)
 • Stigeråsen skole (SKStroSk)
 • Tæruddalen skolebibliotek (SKTarSk)
 • Vardeåsen skolebibliotek (SKVarSk)
 • Venstøp skolebibliotek (SKVenSk)
 • Vigernes skolebibliotek (SKVigSk)
 • Volla skolebibliotek (SKVolSk)
 • Fjuk skole (SOFjukSk)
 • Frogner skole (SOFroSk)
 • Haugtun skole (SOHauSk)
 • Glommasvingen skole (SOKKorSk)
 • Melvold ungdomsskole (SOMelSk)
 • Sørum skole (SOSorSk)
 • Sørumsand skole (SOSoruSk)
 • Vesterskaun skole (SOVestSk)
 • Auglend skole (STAugSk)
 • Austbø skole (STAusSk)
 • Beitstad skole (STBeitSk)
 • Buøy skole (STBuoSk)
 • Byafossen skole (STByafSk)
 • Byfjord skole (STByfSk)
 • Eiganes skole (STEgaSk)
 • Egge barneskole (STEggeSk)
 • Egge U.skole (STEgguSk)
 • Gausel skole (STGauSk)
 • Godeset skole (STGodSk)
 • Gosen ungdomsskole (STGosSk)
 • Gautesete skole (STGtsSk)
 • Hafrsfjord skole (STHafSk)
 • Hinna skole (STHinSk)
 • Hundvåg skole (STHunSk)
 • Hystad skule (STHysSk)
 • Jåtten skole (STJatSk)
 • Johannes læringssenter (STJohSk)
 • Steinkjer ungdomsskole. Biblioteket (STKSusSk)
 • Kampen skole (STKamSk)
 • Kannik skoles bibliotek (STKanSk)
 • Kvaleberg skole (STKbgSk)
 • Kristianslyst skole (STKriSk)
 • Kvam skole (STKvamSk)
 • Kvernevik skole (STKveSk)
 • Langeland skule (STLanSk)
 • Lassa skole (STLasSk)
 • Leirvik skule (STLeiSk)
 • Lenden skole og ressurssenter (STLenSk)
 • Litlabø skule (STLitSk)
 • Lø skole (STLoSk)
 • Lunde skole (STLunSk)
 • Madlamark skole (STMamSk)
 • Mære skolebibliotek (STMarSk)
 • Madlavoll skole (STMavSk)
 • Nylund skole (STNylSk)
 • Nysæter ungdomsskule (STNysuSk)
 • Revheim ungdomsskole (STRevSk)
 • Roaldsøy skole (STRoaSk)
 • Rommetveit skule (STRomSk)
 • Sagvåg skule (STSagSk)
 • Steinkjer barneskole (STSbsSk)
 • Skeie skole (STSkeSk)
 • Stord ungdomsskule (STStouSk)
 • Storhaug skole (STStrSk)
 • Sunde skole (STSunSk)
 • St. Svithun skole (STSviSk)
 • Tastarustå skole (STTarSk)
 • Tasta skoles bibliotek (STTasSk)
 • Tastaveden skole (STTavSk)
 • Teinå skoles bibliotek (STTeiSk)
 • Tjensvoll skole (STTjeSk)
 • Tjødnalio skule (STTjoSk)
 • Ullandhaug skole (STUllSk)
 • Våland skoles bibliotek (STVaaSk)
 • Vardenes skole (STVarSk)
 • Vassøy skole (STVasSk)
 • Vaulen skole (STVauSk)
 • Steinkjer voksenopplæring (STVokSk)
 • Sandnes bibliotek (SandBib)
 • Sandøy folkebibliotek (SandoBib)
 • Sauherad folkebibliotek (SauBib)
 • Sør-Aurdal folkebibliotek (SaurBib)
 • SdaBib
 • Sogndal bibliotek (SdalBib)
 • Sauda ungdomsskule (SdauBib)
 • Sel bibliotek (SelBib)
 • Sentrum skolebibliotek (SentBib)
 • Store Bergan skolebibliotek (SfBerSk)
 • Breidablikk U.skole (SfBreiSk)
 • Bugården ungdomsskole. (SfBuguSk)
 • Byskolen skolebibliotek (SfBySk)
 • Fevang skolebibliotek (SfFevSk)
 • Framnes skolebibliotek (SfFramSk)
 • Gokstad skole. Biblioteket (SfGokSk)
 • Haukerød skolebibliotek (SfHaukSk)
 • Helgerød skolebibliotek (SfHelgSk)
 • SfKomSk
 • Mosserød skolebibliotek (SfMosSk)
 • Ormestad skolebibliotek (SfOrmSk)
 • Sande skolebibliotek (SfSandSk)
 • Unneberg skolebibliotek (SfUnnSk)
 • Sandefjord voksenopplæring (SfVOppSk)
 • Vesterøy skolebibliotek (SfVestSk)
 • Virik skolebibliotek (SfViriSk)
 • Sandefjordbibliotekene (SfjBib)
 • SfjvBib
 • SftBib
 • Søgne bibliotek (SgneBib)
 • Grov skole (SkGrovSk)
 • Skånland skolebibliotek (SkSkanSk)
 • Skånland folkebibliotek (SkanBib)
 • Skauen skole (SkauenSk)
 • Skedsmo bibliotek (SkeBib)
 • SkjBib
 • Skien bibliotek (SknBib)
 • Skodje bibliotek (SkodjBib)
 • Skiptvet bibliotek (SktvBib)
 • Søndeled skolebibliotek (SledBib)
 • Songdalen bibliotek (SngBib)
 • Biblioteka i indre Sunnfjord (SofjBib)
 • Sortland bibliotek (SortBib)
 • Sørum bibliotek (SoruBib)
 • Pedagogisk senter Skien (SpedBib)
 • Sølvberget bibliotek og kulturhus (StavBib)
 • Stavanger skoler (StavSk)
 • Steigen folkebibliotek (SteigBib)
 • Steigenskolen (SteigSk)
 • StgBib
 • Steinkjer bibliotek (StkjBib)
 • Stor-Elvdal bibliotek (StldBib)
 • Straumen skule (StmBib)
 • Stokke bibliotek (StokkeBib)
 • Stord folkebibliotek (StrdBib)
 • StvgBib
 • SulBib
 • Skulane i Sund (SundSk)
 • SvarBib
 • Svensedammen skole (SvdBib)
 • Sveio folkebibliotek (SveiBib)
 • SvkBib
 • Svelvik ungdomsskole (SvkuBib)
 • Saltvern skole. Biblioteket (SvuBib)
 • Barkåker skolebibliotek (TBBarSk)
 • Byskogen skole (TBBysSk)
 • Eik skolebibliotek (TBEikSk)
 • Hogsnes skolebibliotek (TBHogSk)
 • Husøy skolebibliotek (TBHusoSk)
 • Husvik skolebibliotek (TBHusvSk)
 • Kongseik ungdomsskole (TBKjelSk)
 • TBKlokSk
 • Presterød skolebibliotek (TBPreSk)
 • Presterød ungdomsskole (TBPreuSk)
 • Ringshaug skolebibliotek (TBRingSk)
 • Ringshaug ungdomsskole. Biblioteket (TBRinguSk)
 • Sandeåsen skolebibliotek (TBSanSk)
 • Sem skolebibliotek (TBSemSk)
 • Træleborg skolebibliotek (TBTrbSk)
 • Vear skole (TBVeaSk)
 • Volden skolebibliotek (TBVolSk)
 • Åsheim barneskoles bibliotek (TKAshBSk)
 • Åsheim ungdomsskolebibliotek (TKAshUSk)
 • Åsvang skolebibliotek (TKAsvaSk)
 • Åsveien skolebibliotek (TKAsveSk)
 • Berg skolebibliotek (TKBergSk)
 • Bispehaugen skolebibliotek (TKBispSk)
 • Blussuvoll skolebibliotek (TKBlusSk)
 • Bratsberg skolebibliotek (TKBratSk)
 • Breidablikk skolebibliotek (TKBreiSk)
 • Brundalen skolebibliotek (TKBrunSk)
 • Byåsen skolebibliotek (TKByasSk)
 • Charlottenlund skolebibliotek (TKChaBSk)
 • Charlottenlund ungdomsskole (TKChaUSk)
 • Dalgård skolebibliotek (TKDalgSk)
 • Eberg skolebibliotek (TKEbrgSk)
 • Flatåsen skolebibliotek (TKFlatSk)
 • TKFuruSk
 • Hårstad skolebibliotek (TKHaarSk)
 • Hallset skolebibliotek (TKHallSk)
 • Hoeggen skolebibliotek (TKHoegSk)
 • Huseby skolebibliotek (TKHuseSk)
 • Ila skolebibliotek (TKIlaSk)
 • Jakobsli skolebibliotek (TKKalvSk)
 • Kattem skolebibliotek (TKKattSk)
 • Klæbu ungdomsskole (TKKlaSk)
 • Kolstad skolebibliotek (TKKolsSk)
 • Lade skolebibliotek (TKLadeSk)
 • Lilleby skolebibliotek (TKLillSk)
 • Markaplassen skolebibliotek (TKMarkSk)
 • Musikk- og kulturskolen (TKMuSk)
 • Nardo skolebibliotek (TKNardSk)
 • Nidarvoll skolebibliotek (TKNidaSk)
 • TKNideSk
 • Nyborg skolebibliotek (TKNybgSk)
 • Nypvang skolebibliotek (TKNypvSk)
 • Okstad skolebibliotek (TKOkstSk)
 • Ranheim skolebibliotek (TKRanhSk)
 • Romolslia skolebibliotek (TKRomoSk)
 • Rosten skolebibliotek (TKRostSk)
 • Rosenborg skolebibliotek (TKRsbgSk)
 • Rye skolebibliotek (TKRyeSk)
 • Saupstad skole (TKSaupSk)
 • Trondheim voksenopplæring - Trovo (TKSevoSk)
 • Singsaker skolebibliotek (TKSingSk)
 • Sjetne skolebibliotek (TKSjtnSk)
 • Selsbakk skolebibliotek (TKSlsbSk)
 • Solbakken skolebibliotek (TKSolbSk)
 • Sørborgen skole, Trondheim (TKSorSk)
 • Lianvatnet skole (TKSpesSk)
 • Spongdal skolebibliotek (TKSpgdSk)
 • Stabbursmoen skolebibliotek (TKStabSk)
 • Stavset skolebibliotek (TKStavSk)
 • Steindal skolebibliotek (TKStndSk)
 • Strindheim skolebibliotek (TKStriSk)
 • Sunnland skolebibliotek (TKSunlSk)
 • Sverresborg skolebibliotek (TKSvsbSk)
 • Tanem Oppvekstsenter, Trondheim (TKTanSk)
 • Tonstad skolebibliotek (TKTnstSk)
 • Ugla skolebibliotek (TKUglaSk)
 • Utleira skolebibliotek (TKUtlrSk)
 • Vikasen skole (TKVkasSk)
 • Tromsø fengsel (TRFngBib)
 • Trondjord skole (TRTronSk)
 • Frakkagjerd barneskole (TYFrkSk)
 • Tønsberg og Færder bibliotek (TbgBib)
 • Tysværvåg barne- og ungdomsskole (TbuBib)
 • Tangen skole (TgnBib)
 • Trondheim Int. School (This)
 • Tjeldsund bibliotek (TjelBib)
 • TjomeBib
 • Tømmerås skole (TmrBib)
 • Tysvær opplæringssenter (TpedBib)
 • Træna bibliotek (TraBib)
 • TrdBib
 • Trondheim folkebibliotek (TrhBib1)
 • Tromsø bibliotek og byarkiv (TrmsBib)
 • Trysil folkebibliotek (TryBib)
 • Tverlandet skole. Biblioteket (TverBib)
 • Tysfjord folkebibliotek (TyfjBib)
 • Tyrielden Eidskog bibliotek (TyrEiBib)
 • Tysvær bibliotek (TysvBib)
 • Allergot ungdomsskole (UKAlleSk)
 • Bakke skole (UKBakkSk)
 • Borgen skole (UKBorgSk)
 • Døli skolebibliotek (UKDoliSk)
 • Gystadmarka skole (UKGysSk)
 • Gystadmarka ungdomsskole (UKGysuSk)
 • Hovin skolebibliotek (UKHovSk)
 • Jessheim skole (UKJessSk)
 • Mogreina skolebibliotek (UKMogSk)
 • Nordkisa skole (UKNokiSk)
 • Nordby ungdomsskole (UKNordSk)
 • Skogmo skole (UKSkogSk)
 • Vesong ungdomsskole (UKVesoSk)
 • Ullensaker bibliotek (UllBib)
 • Utsira bibliotek (UtsBib)
 • Vadsø fengsel (VAFngBib)
 • Vestfoldarkivet (VFKArkiv)
 • Sandeid skulebibliotek (VIImBib)
 • Skjold skulebibliotek (VISkBib)
 • Vats skulebibliotek (VIVaBib)
 • Vågen skule (VIVageSk)
 • Vikedal skulebibliotek (VIViBib)
 • Vik skule og barnehage (VIVikSk)
 • Ørmelen skole (VKOrmSk)
 • Verdal fengsel (VKVerFng)
 • Verdalsøra u/b skole (VKVeruSk)
 • Vinne skole (VKVinSk)
 • Vuku oppvekstsenter (VKVukuSk)
 • Voss ungdomsskole. Biblioteket (VOKuSk)
 • Bøverbru skolebibliotek (VTBovSk)
 • Ihle skolebibliotek (VTIhlSk)
 • Korta skolebibliotek (VTKorSk)
 • Raufoss ungdomsskole (VTRauSk)
 • Raufoss skolebibliotek (VTRaubSk)
 • Reinsvoll skolebibliotek (VTReibSk)
 • Reinsvoll ungdomsskole (VTReiuSk)
 • Thune skolebibliotek (VTThuSk)
 • Buksnes skolebibliotek (VVBukSk)
 • Ballstad skolebibliotek (VVSkoSk)
 • VaagBib
 • Vadsø bibliotek og Finnmark fylkesbibliotek, avdeling Vadsø (VadBib)
 • Valdresmusea (ValdrMus)
 • Værøy folkebibliotek (VarBib)
 • Varden ungdomsskole (VardBib)
 • VefoBib
 • Verdal bibliotek (VerBib)
 • Vefsn bibliotek (VfsnBib)
 • VigeMus
 • Biblioteka i Vindafjord og Etne (VindBib)
 • Vestre Jakobselv skolebibliotek (VjeBib)
 • Våler folkebibliotek (VlrBib)
 • VlruBib
 • Vang folkebibliotek (VngBib)
 • Vang barne- og ungdomsskule (VngVanSk)
 • Voss bibliotek (VosBib)
 • Verket skole (VrkBib)
 • Vestre Toten folkebibliotek (Fyrverkeriet) (VtotBib)
 • Vadsø Ungdomsskole (VuskBib)
 • Meieriet bibliotek (VvoyBib)
 • Wang Vgs. bibliotek (WangVgSk)
 • BSsamlet1 (bssamlet1)
 • TEST Asker bibliotek (sammenslått) (bssamlet2)
 • BSsamlet3 (bssamlet3)
 • BSsamlet4 (bssamlet4)
 • Tønsberg og Færder bibliotek (bssamlet5)
 • Deichmanske bibliotek (carl)
 • Eidsberg Bibliotek (eidsbib)
 • Høyskolen i Oslo/Avdeling for estetiske fag (estbib) (tidligere kunde)
 • Gokstad kystlag. Motorsamlingen (gkl)

Generert 16/09/2019 kl. 01:19:43


Mer om Bibliotek-Systemer As© Et produkt fra Bibliotek-Systemer As