Samlet utlånsaktivitet på BIBLIOFIL-bibliotek

Hver dag samles det inn data fra alle BIBLIOFIL-bibliotek som bruker utlånsmodulen. Nedenfor følger en oversikt over antall utlån pr. måned. Oversikten nedenfor inneholder data som er registrert tom. 09/12/2019 kl. 01:36

Vær oppmerksom på at denne oversikten inneholder antall utlån pr. måned som er foretatt med BIBLIOFIL. Antallet bibliotek som benytter utlånsmodulen er økende. Dette vil følgelig ikke være noe generelt uttrykk for antall utlån i norske bibliotek.

Det er laget en egen statistikk som inneholder bare de bibliotekene som har brukt utlånsmodulen fra og med Januar 1996. Denne statistikken vil være et bedre uttrykk for den generelle utlånsaktisiviteten i norske bibliotek


Sammenligning av alle fra og med 1996 (graf siste 5 år)

Måned19961997Endring
1996-
1997
1998Endring
1997-
1998
Januar 1,321,752  1,454,217 10.02 % 1,515,166 4.19 %
Februar 1,281,303  1,284,249 0.23 % 1,354,973 5.51 %
Mars 1,375,944  1,242,298 -9.71 % 1,475,427 18.77 %
April 1,156,595  1,384,664 19.72 % 1,278,036 -7.70 %
Mai 1,059,651  1,119,532 5.65 % 1,060,888 -5.24 %
Juni 964,884  992,184 2.83 % 1,066,050 7.44 %
Juli 935,158  886,286 -5.23 % 960,578 8.38 %
August 994,103  1,007,339 1.33 % 1,185,598 17.70 %
September 1,230,358  1,343,582 9.20 % 1,487,936 10.74 %
Oktober 1,455,336  1,463,553 0.56 % 1,536,162 4.96 %
November 1,342,403  1,339,532 -0.21 % 1,432,695 6.95 %
Desember 900,316  973,144 8.09 % 1,056,320 8.55 %
Totalt 14,017,803  14,490,580 3.37 % 15,409,829 6.34 %
 
Måned1999Endring
1998-
1999
2000Endring
1999-
2000
2001Endring
2000-
2001
Januar 1,512,778 -0.16 % 1,685,733 11.43 % 1,828,500 8.47 %
Februar 1,436,142 5.99 % 1,717,892 19.62 % 1,589,024 -7.50 %
Mars 1,715,183 16.25 % 1,764,534 2.88 % 1,763,009 -0.09 %
April 1,319,157 3.22 % 1,390,626 5.42 % 1,494,627 7.48 %
Mai 1,161,260 9.46 % 1,390,808 19.77 % 1,363,645 -1.95 %
Juni 1,225,212 14.93 % 1,248,245 1.88 % 1,236,122 -0.97 %
Juli 1,009,042 5.05 % 1,071,971 6.24 % 1,119,490 4.43 %
August 1,267,445 6.90 % 1,439,526 13.58 % 1,473,345 2.35 %
September 1,605,410 7.90 % 1,593,947 -0.71 % 1,608,179 0.89 %
Oktober 1,638,560 6.67 % 1,772,966 8.20 % 1,865,765 5.23 %
November 1,689,085 17.90 % 1,767,431 4.64 % 1,771,995 0.26 %
Desember 1,154,526 9.30 % 1,188,415 2.94 % 1,156,970 -2.65 %
Totalt 16,733,800 8.59 % 18,032,094 7.76 % 18,270,671 1.32 %
 
Måned2002Endring
2001-
2002
2003Endring
2002-
2003
2004Endring
2003-
2004
Januar 1,915,993 4.78 % 1,951,785 1.87 % 1,918,393 -1.71 %
Februar 1,711,844 7.73 % 1,719,116 0.42 % 1,807,729 5.15 %
Mars 1,626,842 -7.72 % 1,885,347 15.89 % 2,099,600 11.36 %
April 1,733,032 15.95 % 1,645,117 -5.07 % 1,729,946 5.16 %
Mai 1,362,160 -0.11 % 1,568,140 15.12 % 1,460,082 -6.89 %
Juni 1,296,612 4.89 % 1,364,809 5.26 % 1,583,261 16.01 %
Juli 1,278,176 14.17 % 1,222,502 -4.36 % 1,246,797 1.99 %
August 1,461,374 -0.81 % 1,548,466 5.96 % 1,693,323 9.35 %
September 1,751,343 8.90 % 1,875,218 7.07 % 2,087,921 11.34 %
Oktober 1,948,106 4.41 % 2,012,210 3.29 % 2,107,788 4.75 %
November 1,837,386 3.69 % 1,857,869 1.11 % 2,194,694 18.13 %
Desember 1,261,573 9.04 % 1,355,561 7.45 % 1,620,374 19.54 %
Totalt 19,184,441 5.00 % 20,006,140 4.28 % 21,549,908 7.72 %
 
Måned2005Endring
2004-
2005
2006Endring
2005-
2006
2007Endring
2006-
2007
Januar 2,184,608 13.88 % 2,163,078 -0.99 % 2,179,676 0.77 %
Februar 1,956,387 8.22 % 1,894,852 -3.15 % 1,921,568 1.41 %
Mars 2,022,669 -3.66 % 2,186,915 8.12 % 2,212,724 1.18 %
April 1,996,985 15.44 % 1,790,364 -10.35 % 1,737,411 -2.96 %
Mai 1,710,671 17.16 % 1,712,379 0.10 % 1,745,767 1.95 %
Juni 1,546,018 -2.35 % 1,481,192 -4.19 % 1,520,349 2.64 %
Juli 1,186,415 -4.84 % 1,178,855 -0.64 % 1,363,704 15.68 %
August 1,835,749 8.41 % 1,843,615 0.43 % 1,911,058 3.66 %
September 2,119,366 1.51 % 2,116,916 -0.12 % 2,144,468 1.30 %
Oktober 2,172,162 3.05 % 2,224,803 2.42 % 2,365,207 6.31 %
November 2,242,856 2.19 % 2,223,570 -0.86 % 2,228,892 0.24 %
Desember 1,528,758 -5.65 % 1,495,816 -2.15 % 1,461,216 -2.31 %
Totalt 22,502,644 4.42 % 22,312,355 -0.85 % 22,792,040 2.15 %
 
Måned2008Endring
2007-
2008
2009Endring
2008-
2009
2010Endring
2009-
2010
Januar 2,343,677 7.52 % 2,326,835 -0.72 % 2,262,207 -2.78 %
Februar 2,122,645 10.46 % 2,103,693 -0.89 % 2,134,393 1.46 %
Mars 2,018,305 -8.79 % 2,429,586 20.38 % 2,548,306 4.89 %
April 2,178,928 25.41 % 2,065,855 -5.19 % 2,044,077 -1.05 %
Mai 1,715,964 -1.71 % 1,858,585 8.31 % 1,776,444 -4.42 %
Juni 1,613,367 6.12 % 1,722,019 6.73 % 1,721,884 -0.01 %
Juli 1,394,332 2.25 % 1,550,309 11.19 % 1,452,315 -6.32 %
August 2,081,072 8.90 % 2,322,848 11.62 % 2,481,392 6.83 %
September 2,269,576 5.83 % 2,341,003 3.15 % 2,375,479 1.47 %
Oktober 2,468,018 4.35 % 2,403,651 -2.61 % 2,334,036 -2.90 %
November 2,353,897 5.61 % 2,363,484 0.41 % 2,413,994 2.14 %
Desember 1,629,625 11.53 % 1,678,458 3.00 % 1,721,857 2.59 %
Totalt 24,189,406 6.13 % 25,166,326 4.04 % 25,266,384 0.40 %
 
Måned2011Endring
2010-
2011
2012Endring
2011-
2012
2013Endring
2012-
2013
Januar 2,424,651 7.18 % 2,487,152 2.58 % 2,588,461 4.07 %
Februar 2,216,708 3.86 % 2,338,325 5.49 % 2,205,091 -5.70 %
Mars 2,521,335 -1.06 % 2,560,235 1.54 % 2,241,711 -12.44 %
April 2,017,275 -1.31 % 2,027,609 0.51 % 2,475,205 22.08 %
Mai 2,113,324 18.96 % 1,968,523 -6.85 % 2,025,742 2.91 %
Juni 1,770,902 2.85 % 1,874,537 5.85 % 1,858,659 -0.85 %
Juli 1,445,605 -0.46 % 1,620,630 12.11 % 1,696,499 4.68 %
August 2,500,314 0.76 % 2,705,948 8.22 % 2,900,938 7.21 %
September 2,306,774 -2.89 % 2,324,156 0.75 % 2,371,215 2.02 %
Oktober 2,355,800 0.93 % 2,517,819 6.88 % 2,561,026 1.72 %
November 2,435,312 0.88 % 2,478,554 1.78 % 2,485,109 0.26 %
Desember 1,761,006 2.27 % 1,622,237 -7.88 % 1,779,255 9.68 %
Totalt 25,869,006 2.39 % 26,525,725 2.54 % 27,188,911 2.50 %
 
Måned2014Endring
2013-
2014
2015Endring
2014-
2015
2016Endring
2015-
2016
Januar 2,580,040 -0.33 % 2,520,116 -2.32 % 2,320,355 -7.93 %
Februar 2,268,217 2.86 % 2,252,385 -0.70 % 2,326,855 3.31 %
Mars 2,507,341 11.85 % 2,576,428 2.76 % 2,296,424 -10.87 %
April 2,172,724 -12.22 % 2,089,159 -3.85 % 2,342,648 12.13 %
Mai 1,959,669 -3.26 % 1,920,151 -2.02 % 1,934,578 0.75 %
Juni 1,844,055 -0.79 % 1,959,724 6.27 % 2,018,167 2.98 %
Juli 1,582,630 -6.71 % 1,688,023 6.66 % 1,655,490 -1.93 %
August 2,840,367 -2.09 % 2,930,710 3.18 % 3,016,620 2.93 %
September 2,545,276 7.34 % 2,403,552 -5.57 % 2,287,102 -4.84 %
Oktober 2,515,271 -1.79 % 2,446,492 -2.73 % 1,952,451 -20.19 %
November 2,423,602 -2.48 % 2,377,440 -1.90 % 1,961,017 -17.52 %
Desember 1,853,287 4.16 % 1,808,871 -2.40 % 1,423,775 -21.29 %
Totalt 27,092,479 -0.35 % 26,973,051 -0.44 % 25,535,482 -5.33 %
 
Måned2017Endring
2016-
2017
2018Endring
2017-
2018
2019Endring
2018-
2019
Januar 2,057,435 -11.33 % 1,961,716 -4.65 % 2,116,647 7.90 %
Februar 1,747,311 -24.91 % 1,652,228 -5.44 % 1,760,552 6.56 %
Mars 2,010,690 -12.44 % 1,744,639 -13.23 % 1,985,148 13.79 %
April 1,670,529 -28.69 % 1,782,461 6.70 % 1,731,212 -2.88 %
Mai 1,621,345 -16.19 % 1,428,674 -11.88 % 1,702,472 19.16 %
Juni 1,504,198 -25.47 % 1,500,052 -0.28 % 1,568,567 4.57 %
Juli 1,303,938 -21.24 % 1,249,205 -4.20 % 1,439,023 15.20 %
August 2,536,432 -15.92 % 2,503,681 -1.29 % 2,645,152 5.65 %
September 1,917,787 -16.15 % 1,917,056 -0.04 % 1,999,668 4.31 %
Oktober 1,937,020 -0.79 % 2,014,178 3.98 % 2,137,219 6.11 %
November 1,960,487 -0.03 % 1,991,287 1.57 % 1,927,471 -3.20 %
Desember 1,344,483 -5.57 % 1,356,802 0.92 % 376,224 -72.27 %
Totalt 21,611,655 -15.37 % 21,101,979 -2.36 % 21,389,355 1.36 %
 

Totalt antall utlån med BIBLIOFIL siden 1/1/1996: 523,212,064

Tall i gul farge angir måned med påske. Dette vil kunne påvirke antall utlån betydelig.

Tall i rød farge angir innværende måned og betyr at tallene ikke er fullstendige


Antall utsendte purrebrev pr. år

ÅrBrev via postenBrev via epost
1996 715228 0
1997(28.2%) 917102 0
1998(6.1%) 972702 3480
1999(10.8%) 1078165 (333.2%) 15077
2000(-0.4%) 1073466 (384.5%) 73050
2001(-4.3%) 1027281 (53.9%) 112436
2002(-6.5%) 960733 (68.8%) 189812
2003(-1.0%) 951533 (50.3%) 285304
2004(-11.4%) 843023 (20.0%) 342348
2005(-4.0%) 809239 (30.8%) 447762
2006(-11.1%) 719292 (16.2%) 520445
2007(-12.1%) 632271 (3.0%) 536070
2008(-7.2%) 586904 (8.5%) 581866
2009(-6.4%) 549199 (11.4%) 648489
2010(-10.1%) 493674 (2.9%) 667427
2011(-7.2%) 458135 (5.0%) 701001
2012(-7.2%) 425300 (-2.1%) 686039
2013(0.9%) 429246 (-9.3%) 622292
2014(-22.4%) 333067 (9.6%) 681729
2015(-18.8%) 270494 (0.1%) 682267
2016(-13.6%) 233826 (-5.5%) 644472
2017(-27.5%) 169444 (-22.1%) 502016
2018(-18.2%) 138599 (-2.2%) 491092
2019 124843 515555

Bestilt innlån pr. år

ÅrBestilt innlånBestilt lånerinitiert innlån
1997 54076 0
1998(34.3%) 72638 0
1999(17.3%) 85204 0
2000(13.3%) 96563 11
2001(1.2%) 97765 0
2002(1.3%) 99018 0
2003(-3.3%) 95790 0
2004(18.1%) 113090 0
2005(17.4%) 132752 0
2006(8.6%) 144103 0
2007(4.6%) 150769 0
2008(13.7%) 171470 4084
2009(30.0%) 222974 (471.2%) 23329
2010(38.9%) 309600 (142.6%) 56590
2011(17.7%) 364400 (35.0%) 76375
2012(3.7%) 377718 (-10.9%) 68067
2013(3.5%) 390838 (13.1%) 76961
2014(5.2%) 411284 (16.6%) 89753
2015(2.8%) 422801 (0.8%) 90434
2016(-4.5%) 403872 (-9.5%) 81870
2017(-16.5%) 337314 (-6.5%) 76529
2018(12.4%) 379136 (6.3%) 81351
2019 395910 81781

Utlånt innlån pr. år

ÅrUtlånt innlånUtlånt lånerinitiert innlån
1997 45245 0
1998(38.9%) 62844 0
1999(17.6%) 73898 0
2000(13.1%) 83593 0
2001(1.6%) 84967 0
2002(1.5%) 86273 0
2003(-1.0%) 85396 0
2004(22.1%) 104290 0
2005(27.8%) 133282 0
2006(13.3%) 151053 0
2007(5.2%) 158923 0
2008(11.0%) 176388 2573
2009(15.8%) 204313 (566.2%) 17141
2010(20.9%) 246947 (141.2%) 41347
2011(26.8%) 313220 (70.6%) 70556
2012(10.9%) 347313 (15.1%) 81240
2013(6.5%) 369861 (19.7%) 97234
2014(4.6%) 386886 (10.1%) 107016
2015(5.2%) 407096 (5.9%) 113303
2016(-2.9%) 395262 (-2.3%) 110689
2017(-3.6%) 380900 (-7.6%) 102266
2018(6.9%) 407080 (11.7%) 114215
2019 439547 119880

Fjernlånsbestilling pr. år

ÅrFjernlånsbestilling mottattFjernlånsbestilling lånerinitiert mottatt
2004 177530 0
2005(23.9%) 219902 0
2006(-1.7%) 216072 0
2007(3.1%) 222864 0
2008(9.5%) 244110 5912
2009(15.6%) 282087 (364.4%) 27457
2010(18.6%) 334510 (99.0%) 54632
2011(6.1%) 354830 (44.0%) 78669
2012(-2.6%) 345756 (-8.1%) 72329
2013(-1.7%) 340011 (10.6%) 79996
2014(4.1%) 354080 (4.7%) 83759
2015(7.3%) 379876 (12.0%) 93811
2016(-21.1%) 299663 (-32.3%) 63539
2017(-97.8%) 6514 (-98.9%) 694
2018(-44.3%) 3629 (-37.5%) 434
2019 2029 198

Fjernlån (utlån) utført pr. år

ÅrFjernlån
1999 32181
2000(861.3%) 309347
2001(1.4%) 313769
2002(10.7%) 347457
2003(7.3%) 372719
2004(8.1%) 402980
2005(0.7%) 405655
2006(-3.9%) 389816
2007(4.8%) 408586
2008(10.0%) 449648
2009(8.4%) 487343
2010(14.4%) 557287
2011(5.1%) 585547
2012(-2.2%) 572655
2013(0.9%) 577768
2014(6.3%) 614263
2015(6.0%) 651243
2016(-6.3%) 610524
2017(-32.4%) 412935
2018(-0.1%) 412666
2019 399536

Innlevering for annet bibliotek pr. år

ÅrInnleveringer
2007 2693
2008(802.7%) 24309
2009(83.3%) 44552
2010(45.0%) 64622
2011(22.5%) 79176
2012(24.3%) 98426
2013(10.6%) 108844
2014(14.1%) 124213
2015(8.5%) 134761
2016(-6.2%) 126350
2017(-25.2%) 94528
2018(-4.4%) 90336
2019 90735

Mottatt depoteksemplar pr. år

ÅrMottatt
2009 13385
2010(262.8%) 48561
2011(22.8%) 59648
2012(1.7%) 60673
2013(4.5%) 63374
2014(0.6%) 63751
2015(-4.3%) 61037
2016(16.4%) 71033
2017(-62.7%) 26479
2018(77.9%) 47094
2019 45545

BIBLIOFIL holder forøvrig orden på:

Total mediebestand i norske bibliotek pr. 2008: 56 millioner (kilde: ABM-Utvikling)

Antall eksemplarer 29,033,231 
Antall forskjellige titler 14,984,687 
Antall lånere 5,030,074 

Utlån 1996

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar1,321,75262
Februar1,281,30362
Mars1,375,94464
April1,156,59566
Mai1,059,65166
Juni964,88469
Juli935,15867
August994,10369
September1,230,35870
Oktober1,455,33670
November1,342,40371
Desember900,31672

Totalt antall utlån i 1996: 14,017,803


Utlån 1997

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar1,454,21774
Februar1,284,24974
Mars1,242,29875
April1,384,66475
Mai1,119,53275
Juni992,18476
Juli886,28674
August1,007,33976
September1,343,58279
Oktober1,463,55378
November1,339,53279
Desember973,14479

Totalt antall utlån i 1997: 14,490,580


Utlån 1998

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar1,515,16682
Februar1,354,97384
Mars1,475,42781
April1,278,03679
Mai1,060,88880
Juni1,066,05081
Juli960,57879
August1,185,59885
September1,487,93686
Oktober1,536,16286
November1,432,69586
Desember1,056,32087

Totalt antall utlån i 1998: 15,409,829


Utlån 1999

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar1,512,77888
Februar1,436,14292
Mars1,715,18396
April1,319,157100
Mai1,161,260105
Juni1,225,212104
Juli1,009,042101
August1,267,445109
September1,605,410116
Oktober1,638,560117
November1,689,085119
Desember1,154,526127

Totalt antall utlån i 1999: 16,733,800


Utlån 2000

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar1,685,733130
Februar1,717,892125
Mars1,764,534127
April1,390,626130
Mai1,390,808131
Juni1,248,245127
Juli1,071,971109
August1,439,526130
September1,593,947131
Oktober1,772,966136
November1,767,431136
Desember1,188,415136

Totalt antall utlån i 2000: 18,032,094


Utlån 2001

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar1,828,500138
Februar1,589,024138
Mars1,763,009143
April1,494,627140
Mai1,363,645145
Juni1,236,122138
Juli1,119,490109
August1,473,345149
September1,608,179151
Oktober1,865,765160
November1,771,995170
Desember1,156,970177

Totalt antall utlån i 2001: 18,270,671


Utlån 2002

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar1,915,993187
Februar1,711,844191
Mars1,626,842198
April1,733,032199
Mai1,362,160195
Juni1,296,612193
Juli1,278,176116
August1,461,374201
September1,751,343216
Oktober1,948,106221
November1,837,386230
Desember1,261,573221

Totalt antall utlån i 2002: 19,184,441


Utlån 2003

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar1,951,785241
Februar1,719,116242
Mars1,885,347247
April1,645,117250
Mai1,568,140254
Juni1,364,809252
Juli1,222,502123
August1,548,466262
September1,875,218283
Oktober2,012,210292
November1,857,869292
Desember1,355,561291

Totalt antall utlån i 2003: 20,006,140


Utlån 2004

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar1,918,393325
Februar1,807,729337
Mars2,099,600378
April1,729,946390
Mai1,460,082383
Juni1,583,261382
Juli1,246,797124
August1,693,323384
September2,087,921436
Oktober2,107,788432
November2,194,694452
Desember1,620,374438

Totalt antall utlån i 2004: 21,549,908


Utlån 2005

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar2,184,608463
Februar1,956,387464
Mars2,022,669464
April1,996,985466
Mai1,710,671464
Juni1,546,018451
Juli1,186,415138
August1,835,749441
September2,119,366471
Oktober2,172,162480
November2,242,856487
Desember1,528,758483

Totalt antall utlån i 2005: 22,502,644


Utlån 2006

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar2,163,078502
Februar1,894,852504
Mars2,186,915521
April1,790,364523
Mai1,712,379525
Juni1,481,192496
Juli1,178,855146
August1,843,615505
September2,116,916543
Oktober2,224,803550
November2,223,570554
Desember1,495,816550

Totalt antall utlån i 2006: 22,312,355


Utlån 2007

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar2,179,676561
Februar1,921,568559
Mars2,212,724557
April1,737,411567
Mai1,745,767572
Juni1,520,349539
Juli1,363,704168
August1,911,058555
September2,144,468584
Oktober2,365,207587
November2,228,892595
Desember1,461,216587

Totalt antall utlån i 2007: 22,792,040


Utlån 2008

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar2,343,677606
Februar2,122,645610
Mars2,018,305611
April2,178,928614
Mai1,715,964603
Juni1,613,367571
Juli1,394,332174
August2,081,072590
September2,269,576622
Oktober2,468,018633
November2,353,897632
Desember1,629,625620

Totalt antall utlån i 2008: 24,189,406


Utlån 2009

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar2,326,835640
Februar2,103,693635
Mars2,429,586646
April2,065,855644
Mai1,858,585638
Juni1,722,019614
Juli1,550,309179
August2,322,848618
September2,341,003651
Oktober2,403,651650
November2,363,484645
Desember1,678,458641

Totalt antall utlån i 2009: 25,166,326


Utlån 2010

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar2,262,207650
Februar2,134,393655
Mars2,548,306659
April2,044,077660
Mai1,776,444663
Juni1,721,884633
Juli1,452,315186
August2,481,392657
September2,375,479688
Oktober2,334,036684
November2,413,994698
Desember1,721,857689

Totalt antall utlån i 2010: 25,266,384


Utlån 2011

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar2,424,651705
Februar2,216,708693
Mars2,521,335699
April2,017,275697
Mai2,113,324697
Juni1,770,902660
Juli1,445,605199
August2,500,314673
September2,306,774695
Oktober2,355,800701
November2,435,312716
Desember1,761,006706

Totalt antall utlån i 2011: 25,869,006


Utlån 2012

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar2,487,152737
Februar2,338,325733
Mars2,560,235732
April2,027,609739
Mai1,968,523733
Juni1,874,537711
Juli1,620,630197
August2,705,948736
September2,324,156763
Oktober2,517,819764
November2,478,554763
Desember1,622,237748

Totalt antall utlån i 2012: 26,525,725


Utlån 2013

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar2,588,461764
Februar2,205,091763
Mars2,241,711764
April2,475,205766
Mai2,025,742760
Juni1,858,659733
Juli1,696,499211
August2,900,938758
September2,371,215767
Oktober2,561,026784
November2,485,109789
Desember1,779,255776

Totalt antall utlån i 2013: 27,188,911


Utlån 2014

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar2,580,040792
Februar2,268,217793
Mars2,507,341797
April2,172,724784
Mai1,959,669785
Juni1,844,055757
Juli1,582,630212
August2,840,367754
September2,545,276790
Oktober2,515,271789
November2,423,602806
Desember1,853,287803

Totalt antall utlån i 2014: 27,092,479


Utlån 2015

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar2,520,116823
Februar2,252,385816
Mars2,576,428818
April2,089,159815
Mai1,920,151807
Juni1,959,724793
Juli1,688,023211
August2,930,710790
September2,403,552819
Oktober2,446,492821
November2,377,440827
Desember1,808,871802

Totalt antall utlån i 2015: 26,973,051


Utlån 2016

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar2,320,355824
Februar2,326,855826
Mars2,296,424818
April2,342,648825
Mai1,934,578815
Juni2,018,167787
Juli1,655,490212
August3,016,620807
September2,287,102831
Oktober1,952,451830
November1,961,017845
Desember1,423,775823

Totalt antall utlån i 2016: 25,535,482


Utlån 2017

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar2,057,435840
Februar1,747,311839
Mars2,010,690838
April1,670,529821
Mai1,621,345821
Juni1,504,198805
Juli1,303,938216
August2,536,432810
September1,917,787837
Oktober1,937,020838
November1,960,487832
Desember1,344,483818

Totalt antall utlån i 2017: 21,611,655


Utlån 2018

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar1,961,716838
Februar1,652,228833
Mars1,744,639821
April1,782,461826
Mai1,428,674806
Juni1,500,052793
Juli1,249,205216
August2,503,681802
September1,917,056824
Oktober2,014,178822
November1,991,287826
Desember1,356,802808

Totalt antall utlån i 2018: 21,101,979


Utlån 2019

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar2,116,647859
Februar1,760,552849
Mars1,985,148860
April1,731,212844
Mai1,702,472840
Juni1,568,567812
Juli1,439,023207
August2,645,152834
September1,999,668857
Oktober2,137,219879
November1,927,471892
Desember376,224823

Totalt antall utlån i 2019: 21,389,355


Utlån sortert på måned


Brev sendt på SMS

 ReserveringsbrevForhåndsvarslerPurrebrev
20151028554762997112958
20161034942766329122228
2017902481658559139727
2018946456681199163647
20191020669693031164229

Dataene er innsamlet fra følgende bibliotek:

 • Rena skolebibliotek (AAmRenSk)
 • Sandnes barneskole (AGSandSk)
 • Sandnessjøen U.skole (AGSanduSk)
 • Søvik oppvekstsenter (AGSoviSk)
 • Ura skolebibliotek (AGUraSk)
 • Aursmoen skolebibliotek (AHAurSk)
 • Bjørkelangen skolebibliotek (AHBjoSk)
 • Bråte skolebibliotek (AHBraSk)
 • Haneborg skolebibliotek (AHHanSk)
 • Løken og Hofmoen skolebibliotek (AHLokSk)
 • Setskog oppvekstsenter, biblioteket (AHSetSk)
 • Arnestad barneskole (AKArSk)
 • Billingstad barneskole (AKBiSk)
 • Blakstad barneskole (AKBlSk)
 • Bondi barneskole (AKBoSk)
 • Borgen ungdomsskole (AKBouSk)
 • Drengsrud barneskole (AKDrSk)
 • Hagaløkka barneskole (AKHaSk)
 • Heggedal barneskole (AKHeSk)
 • Hofstad barneskole (AKHoSk)
 • Hovedgården ungdomsskole (AKHouSk)
 • Hvalstad barneskole (AKHvSk)
 • Jansløkka barneskole (AKJaSk)
 • Landøya ungdomsskole (AKLaSk)
 • Mellom-Nes barneskole (AKMnSk)
 • Nesøya barneskole (AKNeSk)
 • Risenga ungdomsskole (AKRiSk)
 • Rønningen barneskole (AKRoSk)
 • Solberg barneskole (AKSoSk)
 • Solvang ungdomsskole (AKSouSk)
 • Torstad ungdomsskole (AKToSk)
 • Vardåsen barneskole (AKVaSk)
 • Vettre barneskole (AKVeSk)
 • Vollen ungdomsskole. Biblioteket (AKVuSk)
 • Alta ungdomsskole (ALAltuSk)
 • Aronnes skole (ALAronSk)
 • Bossekop skole (ALBossSk)
 • Elvebakken skole (ALElveSk)
 • Gakori skole (ALGakoSk)
 • Kaafjord skole (ALKafjSk)
 • Kaiskuru Nærmiljøsenter (ALKaisSk)
 • Komsa skole (ALKomsSk)
 • Korsfjord skole (ALKorsSk)
 • Kvalfjord skole (ALKvalSk)
 • Leirbotn oppvekstsenter (ALLeirSk)
 • Øvre Alta skole (ALOvreSk)
 • Rafsbotn skole (ALRafsSk)
 • Saga skole (ALSagaSk)
 • Sandfallet ungdomsskole (ALSanuSk)
 • Talvik skole (ALTlvkSk)
 • Tverrelvdalen skole (ALTverSk)
 • Andenes skole (ANAndSk)
 • Asdal skolebibliotek (ARAsdaSk)
 • Birkenlund skolebibliotek (ARBirkSk)
 • Eydehavn skolebibliotek (AREydSk)
 • Hisøy skolebibliotek (ARHisSk)
 • Moltemyr skolebibliotek (ARMoltSk)
 • Myra skolebibliotek (ARMyrSk)
 • Nedenes skolebibliotek (ARNedSk)
 • Nesheim skolebibliotek (ARNesSk)
 • Roligheden skolebibliotek (ARRolSk)
 • Rykene oppvekstsenter. Biblioteket (ARRykSk)
 • Sandnes skolebibliotek (ARSandSk)
 • Stinta skolebibliotek (ARStinSk)
 • Strømmen skolebibliotek (ARStrSk)
 • Stuenes skolebibliotek (ARStuSk)
 • Arendal voksenopplæring (ARVoksSk)
 • Arendal Rådhus, Fagbiblioteket (ARadhus)
 • Davanger skolebibliotek (ASDavSk)
 • Erdal skolebibliotek (ASErdSk)
 • Erdal ungdomsskole. (ASErduSk)
 • Fauskanger skole (ASFauSk)
 • Follese skole, Askøy (ASFolSk)
 • Hanøy skole (ASHanSk)
 • Haugland skolebibliotek (ASHauSk)
 • Hetlevik skole (ASHetSk)
 • Hop skole (ASHopSk)
 • Kleppe skolebibliotek (ASKleSk)
 • Kleppestø skolebibliotek (ASKlepSk)
 • Kleppestø ungdomsskole (ASKleuSk)
 • Ravnanger ungdomsskole (ASRavnSk)
 • Strusshamn skolebibliotek (ASStrSk)
 • Tveit skole, Askøy (ASTveSk)
 • AalesuSk
 • Åssiden skolebibliotek (AasBib)
 • Åsgården skol (AasgBib)
 • Ålesund bibliotek (AleBib)
 • Ålesund grunnskoler (AleSkBib)
 • Kulturbadet bibliotek (AlstBib)
 • Alstad ungdomsskole. Biblioteket (AlsuBib)
 • Alta Bibliotek (AltaBib)
 • Åmot Folkebibliotek (AmotBib)
 • Andøy folkebibliotek (AndBib)
 • Andebu bibliotek (AndeBib)
 • Askøybibliotek (AoyBib)
 • Arendal bibliotek (ArnBib)
 • Asker bibliotek (AskBib)
 • AskoBib
 • Åsnes folkebibliotek (AsnBib)
 • Aurskog-Høland bibliotek (AuHoBib)
 • Audnedal folkebibliotek (AudBib)
 • AurBib
 • Austevoll folkebibliotek (AustBib)
 • Grasmyr ungdomsskole. Biblioteket (BAGrasSk)
 • Herre skolebibliotek (BAHerrSk)
 • Langesund barneskole. Biblioteket (BALandSk)
 • Langesund ungdomsskole. Biblioteket (BALangSk)
 • Rønholt skolebibliotek (BARonSk)
 • Rugtvedt skolebibliotek (BARugSk)
 • Stathelle skolebibliotek (BAStatSk)
 • Ballangen skolebibliotek (BLBalSk)
 • Alstad skolebibliotek (BOAlsbSk)
 • Aspåsen skolebibliotek (BOAspSk)
 • Bodøsjøen skole (BOBosoSk)
 • Bodo fengsel. Biblioteket (BOFngBib)
 • Grønnåsen skole (BOGroSk)
 • Hunstad barneskole (BOHunBSk)
 • Hunstad U.skole (BOHunUSk)
 • Kjerringøy skole (BOKjerSk)
 • Løpsmark skolebibliotek (BOLopSk)
 • Misvær skole (BOMisvSk)
 • Østbyen skole (BOOstSk)
 • Saltstraumen skole (BOSaltSk)
 • Skjerstad oppvekstsenter. Biblioteket (BOSkjSk)
 • Bodø voksenopplæring (BOVoksSk)
 • Lyngdal og Audnedal - prøvesammenslåing (BSsamlet10)
 • Bø og Sauherad - prøvesammenslåing (BSsamlet11)
 • Testsammeslåing: Kristiansand skoler og skoler fra Songdalen (BSsamlet12)
 • Trondheim folkebibliotek - prøvesammenslåing (BSsamlet6)
 • Voss og Granvin - prøvesammenslåing (BSsamlet7)
 • Ålesund, Haram, Skodje, Ørskog og Sandøy - prøvesammenslåing (BSsamlet8)
 • Aurskog-Høland og Rømskog - prøvesammenslåing (BSsamlet9)
 • Bø skule (BTBoSk)
 • Bø ungdomsskule (BTBouSk)
 • Folkestad skole (BTFolkSk)
 • Biblioteka i Vest (BVestBib)
 • Ballangen bibliotek (BalBib)
 • Balestrand folkebibliotek (BaleBib)
 • Bamble bibliotek (BamBib)
 • Ådnamarka skule (BgAdnSk)
 • Alrekstad skole (BgAleSk)
 • Alvøen skole (BgAlvSk)
 • Apeltun skole (BgApeSk)
 • Åstveit skole (BgAstSk)
 • Aurdalslia skole (BgAurSk)
 • Bjørndalsskogen skole (BgBjoSk)
 • Blokkhaugen skole (BgBloSk)
 • Bønes skole (BgBonSk)
 • Breimyra skole (BgBreSk)
 • Bergen Byarkiv (BgByark)
 • Fagavdeling barnehage og skole (BgByrSk)
 • Christi Krybbe skoler (BgChrSk)
 • Damsgård skole (BgDamSk)
 • Eidsvåg skole (BgEidSk)
 • Fjellsdalen skole (BgFjeSk)
 • Flaktveit skolebibliotek (BgFlaSk)
 • Fridalen skole (BgFriSk)
 • Garnes skule (BgGarSk)
 • Garnes ungdomsskule (BgGaruSk)
 • Gimle skole (BgGimSk)
 • Holen skole ungdomstrinnet (BgHasSk)
 • Haukås skole (BgHauaSk)
 • Haugland skulebibliotek (BgHaugSk)
 • Haukedalen skole (BgHaukSk)
 • Haukeland skole (BgHaulSk)
 • Hellen skole (BgHellSk)
 • Hjellestad skolebibliotek (BgHjeSk)
 • Holen skole barnetrinnet (BgHolSk)
 • Hop skole (BgHopSk)
 • Hordvik skolebibliotek (BgHorSk)
 • BgIndSk
 • Kaland skole (BgKalSk)
 • Kalvatræet skole (BgKalvSk)
 • Kirkevoll skole (BgKirSk)
 • Kjøkkelvik skole (BgKjoSk)
 • Kringlebotn skole (BgKriSk)
 • Krokeide skolebibliotek (BgKroSk)
 • Krohnengen skole (BgKrohSk)
 • Kronstad skole (BgKronSk)
 • Kyrkjekrinsen skole (BgKyrSk)
 • Landås skole (BgLanSk)
 • Li skolebibliotek (BgLiSk)
 • Liland skole (BgLilSk)
 • Loddefjord skole (BgLodSk)
 • Lone skule (BgLonSk)
 • Løvås skole (BgLovSk)
 • Lynghaug skole (BgLynSk)
 • Lyshovden skole (BgLysSk)
 • Marikollen skole (BgMarSk)
 • Mathopen skole (BgMatSk)
 • Midtun skole (BgMidSk)
 • Minde skole (BgMinSk)
 • Mjølkeråen skole (BgMjoSk)
 • Møhlenpris skole (BgMohSk)
 • Nattland skole (BgNatSk)
 • Ny Krohnborg skole (BgNkroSk)
 • Nordnes skole (BgNorSk)
 • Nordvik skole (BgNorvSk)
 • Nygård skolebibliotek (BgNygSk)
 • Nygårdslien skole (BgNyglSk)
 • Olsvik skolebibliotek (BgOlsSk)
 • Ortun skole (BgOrtSk)
 • Paradis skole (BgParSk)
 • Rå skole (BgRaaSk)
 • Rådalslien skolebibliotek (BgRadSk)
 • Riple skole (BgRipSk)
 • Rolland skole (BgRolSk)
 • Rothaugen skole (BgRotSk)
 • Sædalen skole (BgSadaSk)
 • Salhus skole (BgSalSk)
 • Sælen skole (BgSaleSk)
 • BgSamSk
 • Sandgotna skole (BgSanSk)
 • Seljedalen skole (BgSelSk)
 • Skeie skole (BgSkeSk)
 • Skjold skole (BgSkjSk)
 • Skranevatnet skole (BgSkrSk)
 • Slåtthaug skole (BgSlaSk)
 • Slettebakken skole (BgSleSk)
 • Smørås skole (BgSmoSk)
 • Søråshøgda skole (BgSoraSk)
 • Søreide skole (BgSoreSk)
 • Storetveit skole (BgStorSk)
 • Tertnes skole (BgTerSk)
 • Trengereid oppveksttun (BgTreSk)
 • BgTunSk
 • Tveiterås skole (BgTveSk)
 • Ulsetskogen skole (BgUlseSk)
 • Ulsmåg skole (BgUlsmSk)
 • Vadmyra skole (BgVadSk)
 • Varden skole (BgVarSk)
 • Voksenopplæring (BgVokSk)
 • Ytrebygda skole (BgYtrSk)
 • Ytre Arna skule (BgYtreSk)
 • Bokn bibliotek (BknBib)
 • Bømlo folkebibliotek (BmloBib)
 • Bankgata skolebibliotek (BnkuBib)
 • Bø bibliotek (BoBib)
 • Stormen bibliotek (BodBib)
 • Bø i Vesterålen folkebibliotek (BoeVeBib)
 • Bølehøgda skolebibliotek (BolBib)
 • Børresen skolebibliotek (BorBib)
 • Bratbergkleiva skole Skien (BrbBib)
 • Bergen Off. Bibliotek (BrgBib)
 • BrgrBib
 • Bærum bibliotek (BrmBib)
 • Buskerud skoleboksentral (BuskSkSk)
 • Bytårnet ungdomsskole (BytBib)
 • Det flerspråklige bibliotek (DFBBib)
 • Åskollen skolebibliotek (DKAasSk)
 • Aronsløkka skolebibliotek (DKAronSk)
 • Bragernes skolebibliotek (DKBragSk)
 • Brandengen skolebibliotek (DKBranSk)
 • Danvik skolebibliotek (DKDanSk)
 • Fjell skolebibliotek (DKFjelSk)
 • Frydenhaug skolebibliotek (DKFrydSk)
 • Hallermoen skolebibliotek (DKHallSk)
 • Introduksjonssenteret i Drammen (DKIntro)
 • Kjøsterud skole (DKKjoSk)
 • Øren skolebibliotek (DKOreSk)
 • Rødskog skolebibliotek (DKRodSk)
 • Skoger skolebibliotek (DKSkogSk)
 • Marienlyst skole (DKStroSk)
 • Vestbygda skolebibliotek (DKVestSk)
 • Dale skulebibliotek (DaleVgs)
 • Dønna bibliotek (DonnBib)
 • Drammen bibliotek (DrmBib)
 • Eidsberg ungdomsskole. Biblioteket (EKEidsSk)
 • Mysen skolebibliotek (EKMysSk)
 • Indre Østfold Fengselsbibliotek (EKOstFng)
 • Elverum Læringssenter (ELElvLar)
 • Elverum ungdomsskole (ELElvUSk)
 • Frydenlund skole (ELFrydSk)
 • Hanstad skole (ELHansSk)
 • Hernes skole (ELHernSk)
 • Kirkeby oppvekstsenter (ELKirkSk)
 • Lillemoen skole (ELLillSk)
 • Søbakken skole (ELSobaSk)
 • Sørskogbygda skole (ELSoskSk)
 • Vestad skole (ELVestSk)
 • Ydalir skole, Elverum (ELYdaSk)
 • Enebakk ungdomsskole (ENEneSk)
 • Engerdal barne- og ungdomsskole (ENEngSk)
 • Hauglia skole (ENHaugSk)
 • Mjær ungdomsskole. Biblioteket (ENMjarSk)
 • Stranden skole (ENStraSk)
 • Ytre Enebakk skole (ENYtEnSk)
 • ETEngeSk
 • EbbBib
 • Eidsvoll bibliotek (EivoBib)
 • Elverum bibliotek (ElveBib)
 • Enebakk bibliotek (EneBib)
 • Engerdal folkebibliotek (EngBib)
 • Evenes folkebibliotek (EvenBib)
 • Farsund barne- og ungdomsskole (FAFarSk)
 • Lista ungdomsskole (FALisSk)
 • Ore skole (FAOreSk)
 • Vanse skole (FAVanSk)
 • Hovinhøgda skolebibliotek (FETHovSk)
 • Riddersand skole (FETRidSk)
 • Øvrebygda skule (FIOvrSk)
 • Rimbareid barne og ungdomsskule (FIRimSk)
 • Sælevik skule (FISalSk)
 • Førde tekniske fagskule (FKFtekSk)
 • Hafstad vgs (FKHafSk)
 • Mo og Øyrane Videregående skule (FKOyrSk)
 • Grunnskulane i Førde kommune (FKSlSk)
 • Flekkefjord U.skole (FLFluSk)
 • Gyland skole (FLGylSk)
 • Hidra skole (FLHidSk)
 • Sira skole (FLSiraSk)
 • Søyland skolebibliotek (FLSlaSk)
 • Sunde skolebibliotek (FLSunSk)
 • Årum skole (FRAarSk)
 • Ambjørnrød skole (FRAmbSk)
 • Begby barne- og ungdomsskole (FRBegSk)
 • Borge skole (FRBorSk)
 • Borge ungdomsskole (FRBoruSk)
 • Cicignon barne- og u. skole (FRCicSk)
 • Fredrikstad museum (FRFrdMus)
 • Vestbygda ungdomsskole (FRGauSk)
 • Gudeberg barne- og u. skole (FRGudSk)
 • Gressvik ungdomsskole (FRGvkSk)
 • Hauge skole (FRHauSk)
 • Haugeåsen ungdomsskole (FRHauaSk)
 • Hurrød skole (FRHurSk)
 • Kjølberg skole (FRKlbSk)
 • Kråkerøy ungdomsskole (FRKraSk)
 • Kvernhuset ungdomsskole (FRKvhSk)
 • Lunde skole (FRLunSk)
 • Manstad skole (FRManSk)
 • Sagabakken skole (FRNabSk)
 • Nøkleby skole (FRNokSk)
 • Nylende skole (FRNylSk)
 • Pedagogisk senter (FRPedSen)
 • PPT (FRPptTj)
 • Råkollen skole (FRRakSk)
 • Rødsmyra skole (FRRdmSk)
 • Rekustad skole (FRRekSk)
 • Rød skole, Kråkerøy (FRRodkSk)
 • Rød skole, Onsøy (FRRodoSk)
 • Slevik skole (FRSleSk)
 • Trara skole (FRTraSk)
 • Torp skole (FRTrpSk)
 • Torsnes skole (FRTsnSk)
 • Trosvik skole (FRTvkSk)
 • Fada
 • Fagerheim skolebibliotek (FagBib)
 • Farsund bibliotek (FarsBib)
 • Fet folkebibliotek (FetBib)
 • Garderåsen skole (FetGarSk)
 • Fet skolebibliotek (FetSk)
 • FetSkole
 • Skulane i Fjell (FjellSk)
 • Pedagogisk senter Fjell (FjlPedSk)
 • Flakstad folkebibliotek (FlakBib)
 • Flekkefjord bibliotek (FlekBib)
 • Flosta skolebibliotek (FlstBib)
 • ForsBib
 • Fredrikstad bibliotek (FrdBib)
 • Førre skole (FreBib)
 • Frakkagjerd ungdomsskule (FrkBib)
 • Førland skule (FrlnBib)
 • Vadsø barneskole (FsnBib)
 • Fusa bibliotek (FusaBib)
 • Gjerdrum barneskole (GJGjebSk)
 • Gjerdrum ungdomsskole (GJGusSk)
 • Veståsen skolebibliotek (GJVestSk)
 • Gjøvik-skolene (GJoSk)
 • Gausdal ungdomsskole. Biblioteket (GKGauSk)
 • GamvBib
 • Gausdal bibliotek (GausBib)
 • Gimsøy skole (GimBib)
 • Gjøvik bibliotek (GjoBib)
 • Gjerpen ungdomsskole, Skien (GjuBib)
 • GlpBib
 • Galterud skole. Biblioteket (GltBib)
 • Granly skolebibliotek (GraBib)
 • Grinde skule (GrdBib)
 • Gjerdrum folkebibliotek (GrmBib)
 • Grue folkebibliotek (GrueBib)
 • GrvBib
 • Gulskogen skole (GulBib)
 • Granvin folkebibliotek (GvnBib)
 • Tistedal skole (HAAsSk)
 • Berg skole (HABeSk)
 • Folkvang skole (HAFoSk)
 • Gimle skolebibliotek (HAGiSk)
 • Hjortsberg skole (HAHjSk)
 • Halden fengselsbibliotek (HAHldFng)
 • Låby skole (HALaaSk)
 • Kongeveien skole (HAOebSk)
 • Os skole (HAOsSk)
 • Prestebakke skole (HAPrSk)
 • Risum ungdomsskole (HARiSk)
 • Rødsberg skole (HARoeSk)
 • Solheim skole (HASoSk)
 • Strupe ungdomsskole (HAStSk)
 • Baksalen skolebibliotek (HFBakSk)
 • Breilia Ungdomsskole, Hammerfest (HFBreiSk)
 • Fjordtun Skole, Hammerfest (HFFjoSk)
 • Fuglenes skolebibliotek (HFFugSk)
 • Hof skolebibliotek, Holmestrand (HFHofSk)
 • Reindalen skolebibliotek (HFReiSk)
 • Fister skole (HJFistSk)
 • Hjelmeland skule (HJHjelSk)
 • Ajer ungdomsskolebibliotek, Hamar (HKAjerSk)
 • Børstad skolebibliotek, Hamar (HKBorSk)
 • Ener ungdomsskole, Hamar (HKEnerSk)
 • Greveløkka skolebibliotek (HKGrevSk)
 • Hedmark fengsel,Hamar (HKHmrFng)
 • Ingeberg skolebibliotek (HKIngeSk)
 • Lovisenberg skolebibliotek (HKLovSk)
 • Lunden skolebibliotek (HKLundSk)
 • Prestrud skolebibliotek, Hamar (HKPreSk)
 • Ridabu skolebibliotek (HKRidaSk)
 • Rollsløkken skolebibliotek (HKRollSk)
 • Solvang skolebibliotek, Hamar (HKSolSk)
 • Storhamar skole (HKStorSk)
 • Bastoy fengsel (HOBasFng)
 • Borre ungdomsskole (HOBorrSk)
 • Holtan ungdomsskole (HOHoltSk)
 • Sentrumskolens bibliotek (HOSentSk)
 • Bergseng skolebibliotek (HSBerSk)
 • Hagebyen skole (HSHageSk)
 • Harstad skolebibliotek (HSHarSk)
 • Kanebogen skole, Harstad (HSKaneSk)
 • Kila skole (HSKilaSk)
 • Seljestad skolebibliotek (HSSelSk)
 • Seljestad ungdomsskole (HSSeluSk)
 • Sørvik skolebibliotek (HSSorSk)
 • Stangnes skole (HSStanSk)
 • Åttekanten skole (HVAknSk)
 • Floren skole (HVFloSk)
 • Hvaler ungdomsskole (HVHvlSk)
 • Hå folkebibliotek (HaBib)
 • Hammerfest bibliotek (HamBib)
 • Haram folkebibliotek (HaramBib)
 • Haugesund folkebibliotek (HaugBib)
 • Haugalandmuseene (HaugMus)
 • Hemnes folkebibliotek (HemBib)
 • Skolene i Hemnes (HemSk)
 • Herøy folkebibliotek (HerBib)
 • Høyskolen i Oslo, Avd journalistikk -bibliotek og info-fag, Biblioteket (HioBib)
 • HjmlBib
 • Halden bibliotek (HldBib)
 • HlmsBib
 • Hamar bibliotek (HmrBib)
 • Hof folkebibliotek (HofBib)
 • Nordre Vestfold fengsel, avd. Hof (HofFng)
 • Holmen senterbibliotek (Holmen)
 • Hoppern skole. Biblioteket (HopBib)
 • Hope skolebibliotek (HopeBib)
 • Hordaland fylkesbibliotek (HordBib)
 • Hordaland fylke, vgs-bibliotekene (HordVgs)
 • Høyanger bibliotek (HoyBib)
 • Hurum bibliotek (HrmBib)
 • Harstad bibliotek (HstdBib)
 • Horten bibliotek (HtnBib)
 • Hurdal bibliotek (HurBib)
 • Husbank
 • Hvaler folkebibliotek (HvalBib)
 • Kommandør Chr. Christensens Hvalfangstmuseum (HvalMus)
 • Hervik skule (HvkBib)
 • Jevnaker folkebibliotek (JevnBib)
 • Efteløt skolebibliotek (KKEftSk)
 • Gamlegrendåsen skolebibliotek (KKGamSk)
 • Kongsgårdmoen skolebibliotek (KKKonSk)
 • Raumyr skolebibliotek (KKRauSk)
 • Skrim ungdomsskole (KKSkriSk)
 • Tislegård ungdomsskole (KKTislSk)
 • Vestsiden ungdomsskole. Biblioteket (KKVestSk)
 • Wennersborg skolebibliotek (KKWenSk)
 • KRRosSk
 • KRSonSk
 • KRTunSk
 • Hatlestrand skulebibliotek (KVHatlSk)
 • Husnes ungdomsskule (KVHusnSk)
 • Kongsvinger ungdomsskole. Biblioteket (KVKongSk)
 • Rosendal ungdomsskule. Skulebiblioteket (KVRoseSk)
 • KVRosenSk
 • Roverud skole (KVRoveSk)
 • KaraBib
 • KgbBib
 • Kongerød skole Skien (KgrBib)
 • KjllBib
 • Klæbu folkebibliotek (KlaBib)
 • Klyve skole (KlyBib)
 • Konnerud skole (KnrBib)
 • Kollmyr skolebibliotek (KollBib)
 • Kongsberg bibliotek (KongBib)
 • Rønvik skole (KrkBib)
 • Karmøy folkebibliotek (KrmBib)
 • Krokemoa barneskole. Biblioteket (KroBib)
 • Kristiansand folkebibliotek (KrsBib)
 • Kristiansand skoler (KrsSk)
 • Kongsvinger fengselsbibliotek (KvFngBib)
 • KvaBib
 • Kvalsund folkebibliotek (KvalBib)
 • Kvinnherad bibliotek (KvinBib)
 • Kongsvinger bibliotek (KvngBib)
 • Aasen barne- og ungdomsskole (LEAsSk)
 • Ekne skolebibliotek (LEEkneSk)
 • Frol OS, Skolebiblioteket (LEFrolSk)
 • Halsan skole (LEHaSk)
 • LELarmid
 • Musikk- og kulturskolen (LEMuSk)
 • Mule skolebibliotek (LEMulSk)
 • Levanger ungdomsskole (LENesSk)
 • Nesheim skolebibliotek (LENeshSk)
 • Okkenhaug skolebibliotek (LEOkSk)
 • Skogn ungdomsskole (LESkSk)
 • Tuv oppvekstsenter. Biblioteket (LETuvSk)
 • Vårtun Kristne Oppvekstsenter (LEVarSk)
 • LEVgSk
 • Ytterøy Skole (LEYtSk)
 • Hegg skole (LIHeggSk)
 • Heia Skole (LIHeiaSk)
 • Høvik skole (LIHovSk)
 • Hedrum barneskole (LKBomBib)
 • Berg skole. Biblioteket (LKBrgBib)
 • Brunla ungdomsskoles bibliotek (LKBruBib)
 • Byskogen skolebibliotek (LKBysBib)
 • Fagerli skolebibliotek (LKFagBib)
 • Frøystvet skolebibliotek (LKFroBib)
 • Hedrum ungdomsskole. Biblioteket (LKHedBib)
 • Jordet skolebibliotek (LKJorBib)
 • Kvelde skole. Biblioteket (LKKvlBib)
 • Langestrand skolebibliotek (LKLanBib)
 • Mellomhagen ungdomsskole. Biblioteket (LKMelBib)
 • Mesterfjellet skolebibliotek (LKMstBib)
 • Nanset skolebibliotek (LKNanBib)
 • Østre Halsen skolebibliotek (LKOhaBib)
 • Pedagogisk veiledningssenter (LKPedBib)
 • Ra ungdomsskolebibliotek (LKRanBib)
 • Rødbøl skolebibliotek (LKRodBib)
 • Sky skolebibliotek (LKSkyBib)
 • Stavern skolebibliotek (LKStaBib)
 • Tjodalyng barneskoles bibliotek (LKTjoBib)
 • Tjodalyng ungdomsskole. Biblioteket (LKTjuBib)
 • Torstrand skolebibliotek (LKTorBib)
 • Valby skolebibliotek (LKValBib)
 • Åsen skolebibliotek (LOAsenSk)
 • Benterud skole (LOBentSk)
 • Finstad skolebibliotek (LOFinSk)
 • Fjellsrud bibliotek (LOFjeSk)
 • Fjellhamar skolebibliotek, Lørenskog (LOFjelSk)
 • Hammer u.skole Biblioteket (LOHamSk)
 • Kjenn ungdomsskole (LOKjenSk)
 • Kurland skolebibliotek (LOKurSk)
 • Løkenåsen skolebibliotek (LOLokSk)
 • Luhr skole (LOLuhrSk)
 • Rasta skolebibliotek (LORastSk)
 • Solheim skolebibliotek (LOSolSk)
 • Å barneskole. Biblioteket (LYAaSk)
 • Årnes barneskole. Biblioteket (LYArSk)
 • Berge barneskole. Biblioteket (LYBeSk)
 • Lyngdal ungdomsskole. Biblioteket (LYBeuSk)
 • Å ungdomsskole. Biblioteket (LYKoSk)
 • Kvås skole (LYKvasSk)
 • KVS Lyngdal (LYKvgSk)
 • Larvik bibliotek (LarBib)
 • Leikanger folkebibliotek (LeiBib)
 • Leirfjord bibliotek (LeirBib)
 • LenBib
 • Levanger bibliotek (LevBib)
 • Lillehammer bibliotek (LhmBib)
 • Lier Bibliotek (LierBib)
 • LierHist
 • Lillås skolebibliotek (LillBib)
 • LkaBib
 • LoLokSk
 • Lødingen bibliotek (LodBib)
 • Lørenskog bibliotek (LorBib)
 • Lurøy bibliotek (LurBib)
 • Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek (LydBib)
 • Lyngdal bibliotek (LyngBib)
 • Lysheim skolebibliotek (LysBib)
 • Åvangen skole (MKAvanSk)
 • Nøkkeland skole (MKKamSk)
 • Krapfoss skole (MKKrapSk)
 • Reier skole (MKReieSk)
 • Ålesund VGS skolebibliotek (MRAleVgs)
 • Atlanten vgs skolebibliotek (MRAtlVgs)
 • Bokbåten i Møre og Romsdal (MRBaat)
 • Borgund vgs skolebibliotek (MRBorVgs)
 • Fagerlia vgs skolebibliotek (MRFagVgs)
 • Fræna vgs skolebibliotek (MRFraVgs)
 • Gjermundnes VGS skolebibliotek (MRGjeVgs)
 • Haram VGS skolebibliotek (MRHarVgs)
 • Kristiansund vgs skolebibliotek (MRKriVgs)
 • Molde vgs skolebibliotek (MRMolVgs)
 • Rauma VGS skolebibliotek (MRRauVgs)
 • Romsdal vgs skolebibliotek (MRRomVgs)
 • Spjelkavik vgs skolebibliotek (MRSpjVgs)
 • Stranda VGS skolebibliotek (MRStrVgs)
 • Sunndal vgs skolebibliotek (MRSunVgs)
 • Surnadal VGS skolebibliotek (MRSurVgs)
 • Sykkylven VGS skolebibliotek (MRSykVgs)
 • UPA Skolen (MRUPASk)
 • Ulstein VGS skolebibliotek (MRUlsVgs)
 • Volda vidaregåande skule, biblioteket (MRVolVgs)
 • Hommelvik skole. Biblioteket (MVHomSk)
 • Hommelvik ungdomsskole. Biblioteket (MVHouSk)
 • Saksvik skole. Biblioteket (MVSakSk)
 • Sveberg skole. Biblioteket (MVSveSk)
 • Vikhammeraasen grendaskole. Biblioteket (MVVigSk)
 • Vikhammer skole. Biblioteket (MVVikSk)
 • Vikhammer ungdomsskole. Biblioteket (MVViuSk)
 • Madsebakken skolebibliotek (MadsBib)
 • Malvik bibliotek (MalBib)
 • Melløs skole (MellBib)
 • Mjøsmuseet (MjosMus)
 • Melkevarden skolebibliotek (MkvBib)
 • MlsBib
 • Mo og Jølster skulebibliotek (MoJoVgs)
 • Møre og Romsdal fylkesbibliotek (MoreBib)
 • Mørkvedmarka skole (MorkBib)
 • Moskenes folkebibliotek (MoskBib)
 • Moss Bibliotek (MossBib)
 • Mosterøy skole (MostBib)
 • Ankenes skolebibliotek (NAAnkbSk)
 • Ankenes ungdomsskole. Biblioteket. (NAAnkuSk)
 • Beisfjord skolebibliotek (NABeisSk)
 • Bjerkvik skolebibliotek (NABjeSk)
 • Fagernes skolebibliotek (NAFagSk)
 • Narvik ungdomsskole (NAFraSk)
 • Håkvik skolebibliotek (NAHakSk)
 • Parken ungdomsskole. Biblioteket. (NAPrkuSk)
 • Seines skolebibliotek (NASeiSk)
 • Skistua skole (NASkiSk)
 • Skjomen skolebibliotek (NASkjoSk)
 • Straumsnes skolebibliotek (NAStraSk)
 • Frydenlund skole (NATarSk)
 • Villaveien skolebibliotek (NAVillSk)
 • Naustdal skule (NDNausSk)
 • Åsen skole (NEAsnSk)
 • Eknes ungdomsskole (NEEknSk)
 • Killingrud ungdomsskole (NEKilSk)
 • Krokstad skole (NEKroSk)
 • Mjøndalen skolebibliotek (NEMjoSk)
 • Solberg skole, biblioteket (NESolSk)
 • Steinberg skolebibliotek (NESteSk)
 • Stenseth skole, biblioteket (NEStenSk)
 • Veiavangen ungdomsskole, biblioteket (NEVeiSk)
 • Nordland kunst- og filmfagskole (NFilmSk)
 • Hagen skolebibliotek (NIHagSk)
 • Hakadal skolebibliotek (NIHakSk)
 • Holumskogen skolebibliotek (NIHolSk)
 • Kirkeby skolebibliotek (NIKirSk)
 • Rotnes skolebibliotek (NIRotSk)
 • NISkoSk
 • Slattum skolebibliotek (NISlaSk)
 • Sørli skolebibliotek (NISorSk)
 • Ulverud skole (NIUlveSk)
 • NKBerSk
 • Borgheim skolebibliotek (NKBorSk)
 • Brattås skolebibliotek (NKBraSk)
 • Føynland skolebibliotek (NKFoySk)
 • NKHarSk
 • Herstad skolebibliotek (NKHerSk)
 • Lindhøy skole (NKLinSk)
 • Oserød skol (NKOseSk)
 • Teie skolebibliotek (NKTeiSk)
 • Teigar ungdomsskolebibliotek (NKTgaSk)
 • Tjøme ungdomsskole (NKTjoSk)
 • Torød skolebibliotek (NKTorSk)
 • Vestskogen skolebibliotek (NKVeSk)
 • Veierland skolebibliotek (NKVeiSk)
 • Bruvoll fengselsbibliotek (NOKFbSk)
 • Skolebiblioteket i Mo (NOKMoSk)
 • Skolebibliotek på Sand (NOKSaSk)
 • Gransherad barne- og ungdomsskole (NTGranSk)
 • Høgås skole (NTHoegSk)
 • Heddal ungdomsskole (NTHuskSk)
 • Nordbygda skole (NTNordSk)
 • Notodden ungdomsskole (NTNuskSk)
 • Heddal barneskole (NTRygiSk)
 • Sætre skole (NTSSkole)
 • Notodden barneskole, avd. Tinnesmoen (NTTinnSk)
 • Tveiten skole (NTveitSk)
 • Eltonåsen skole (NanEltSk)
 • Maura skole (NanMauSk)
 • Preståsen skole, Nannestd (NanPreSk)
 • Nannestad bibliotek (NannBib)
 • Narvik bibliotek/Nordland fylkesbibliotek avd. Narvik (NarBib)
 • NaromBib
 • Valdresbiblioteka (NaudBib)
 • NeikBib
 • Nes bibliotek (NesBib)
 • Nesna bibliotek (NesnaBib)
 • Nord-Fron bibliotek (NfroBib)
 • Nittedal bibliotek (NitBib)
 • Nome bibliotek (NomeBib)
 • Nordskogen skolebibliotek (NordBib)
 • Notodden bibliotek (NotBib)
 • Nrk biblioteket (NrkBib)
 • NrkMinne
 • NrsBib
 • Hokksund skolebibliotek (OEHokSk)
 • Hokksund U.skole (OEHokuSk)
 • Ormåsen Oppvekstsenter (OEOrmSk)
 • Skolene i Vestfossen (OEVestSk)
 • Aurvoll skole (OKAurSk)
 • Solvang skolebibliotek (OKVidSk)
 • Myre skolebibliotek (ONMyreSk)
 • Alsvåg skolebibliotek (ONSomSk)
 • Flåtestad skole (OPFlatSk)
 • Greverud skole (OPGrevSk)
 • Hellerasten skole (OPHellSk)
 • Ingieråsen skole (OPIngiSk)
 • Kolbotn skole (OPKolbSk)
 • Østli skole (OPOstlSk)
 • Sofiemyrtoppen skole (OPSofiSk)
 • Tårnåsen skole (OPTarnSk)
 • Vassbonn skole (OPVassSk)
 • Kolbu skolebibliotek (OTKolSk)
 • Lena ungdomsskole (OTLenuSk)
 • OTMoenSk
 • Stange skolebibliotek (OTStaSk)
 • Skreia ungdomsskolebibliotek (OTSuSk)
 • Nord-Odal/Sør-Odal bibliotek (OdlBib)
 • Øvre Eiker bibliotek (OeikBib)
 • Østfold kulturutvikling, Fylkesbiblioteket (OfBib)
 • Øksnes folkebibliotek (OksnBib)
 • Oppegård bibliotek (OpgBib)
 • Orerønningen skolebibliotek (OreBib)
 • OrskoBib
 • Fengslene i Oslo (OsFngBib)
 • Østfoldmuseene Halden historiske samlinger (OstMus)
 • Østre Toten folkebibliotek (OtotBib)
 • Vikevåg skule (OvikBib)
 • Skulane i Øygarden (OygardSk)
 • Øyer folkebibliotek (OyrBib)
 • Øyer ungdomsskole (OyruBib)
 • Øystre Slidre bibl. (OysliBib)
 • PopBib
 • Porsgrunn bibliotek (PorsBib)
 • Karlshus skole (RADKarSk)
 • Råde ungdomsskole (RADRuSk)
 • Spetalen skole (RADSpeSk)
 • Benterud skole, Ringerike (RIBenSk)
 • Furnes ungdomsskole (RIFurnSk)
 • Kirkekretsen skole (RIKrkrSk)
 • Moelv ungdomsskole (RIMlvuSk)
 • Rennesoy med skoler (RKBib)
 • Kirkevoll skolebibliotek (RKKirkSk)
 • Ramnes skolebibliotek (RKRamnSk)
 • Røråstoppen skolebibliotek (RKRoraSk)
 • Solerød oppvekstsenter. Biblioteket (RKSolSk)
 • Åfarnes skulebibliotek (RMAfarSk)
 • Åndalsnes ungdomsskole. Biblioteket (RMAndSk)
 • Isfjorden skole (RMIsfjSk)
 • Måndalen skule (RMManSk)
 • Vågstranda oppvekstsenter (RMVagSk)
 • Frydenlund skolebibliotek (ROKFrySk)
 • Midtbygda skole (RYMidtSk)
 • Slemmestad U.skole (RYSleuSk)
 • Spikkestad barneskole (RYSpiSk)
 • Spikkestad ungdomsskole (RYSpiuSk)
 • Råde bibliotek (RadeBib)
 • Rælingen bibliotek (RalBib)
 • Blystadlia skole (RalBlySk)
 • Løvenstad skolebibliotek (RalLovSk)
 • Nordby skole (RalNorSk)
 • Rud skole (RalRudSk)
 • Smestad skole (RalSmeSk)
 • Ramberg skolebibliotek (RamBib)
 • Ranvik ungdomsskole (RanBib)
 • Rana bibliotek/Nordland fylkesbibliotek avd. Rana (RanaBib)
 • Skolene i Rana (RanaSk)
 • NRK Platearkivet (Rapl)
 • Rapp
 • Raty
 • Rennesøy skule (RbuBib)
 • Revetal bibliotek (ReBib)
 • Rendalen bibliotek (RendBib)
 • Revetal ungdomsskole (RevBib)
 • Refsnes skole, Biblioteket (RfsBib)
 • Brumunddal ungdomsskole (RiBruSk)
 • Fagerlund skole (RiFagSk)
 • Fagernes skole (RiFagerSk)
 • Fossen skolebibliotek (RiFosSk)
 • Gaupen skolebibliotek (RiGauSk)
 • Hempa skolebibliotek (RiHemSk)
 • Moelv skolebibliotek (RiKilSk)
 • Kirkenær skolebibliotek (RiKirSk)
 • Kylstad skolebibliotek (RiKylSk)
 • Lismarka skolebibliotek (RiLisSk)
 • Messenlia skole (RiMesSk)
 • Mørkved skole (RiMorSk)
 • Nes ungdomsskole. Skolebiblioteket (RiNesSk)
 • Nes barneskole (RiNesbSk)
 • Skarpsno skolebibliotek (RiSkaSk)
 • Stavsberg skolebibliotek (RiStbSk)
 • Ringebu folkebibliotek (RingBib)
 • Ringerike bibliotek (RirikBib)
 • Ringerike fengselsbibliotek (RirikFng)
 • Risør bibliotek (RisBib)
 • Risør barneskole. Biblioteket (RisbBib)
 • Risør ungdomsskole. Biblioteket. (RisuBib)
 • Rjukan bibliotek (RjuBib)
 • Røyken bibliotek (RknBib)
 • Rauma bibliotek (RmaBib)
 • Rødøy folkebibliotek (RodBib)
 • Rollag bibliotek (RolBib)
 • Rømskog bibliotek (RomBib)
 • Rork
 • Røst folkebibliotek (RostBib)
 • Rennesøy folkebibliotek (RoyBib)
 • Ringsaker bibliotek (RskrBib)
 • Aspervika skole (SAAspSk)
 • Austrått skole (SAAusSk)
 • Bogafjell skole (SABogSk)
 • Buggeland skole (SABugSk)
 • FBU (SAFbuSk)
 • Figgjo skole (SAFigSk)
 • Forsand skule (SAForSk)
 • Ganddal skole (SAGanSk)
 • Giske ungdomsskole (SAGisSk)
 • Hana skole (SAHanSk)
 • Høle barne- og ungdomsskule (SAHolSk)
 • Hommersåk skole (SAHomSk)
 • Høyland ungdomsskole (SAHoySk)
 • Iglemyr skole (SAIglSk)
 • Kyrkjevollen skole (SAKyrSk)
 • Lurahammaren ungdomsskole (SALhaSk)
 • Lundehaugen ungdomsskole (SALunSk)
 • Lura skole (SALurSk)
 • Malmheim skole (SAMalSk)
 • Maudland skole (SAMauSk)
 • Øygard ungdomsskole (SAOygSk)
 • Porsholen skole (SAPorSk)
 • Riska ungdomsskole (SARisSk)
 • Sandved skole (SASanSk)
 • Skeiane ungdomsskole (SASkeSk)
 • Sandnes Læringssenter (SASlaSk)
 • Smeaheia skole (SASmeSk)
 • Sørbø skole (SASorSk)
 • Stangeland skole (SAStaSk)
 • Sviland skole (SASviSk)
 • Trones skole og ressurssenter (SATroSk)
 • Austarheim skule (SDAustSk)
 • Fløgstad skule (SDFlogSk)
 • Risvoll skule (SDRisvSk)
 • SEAtnaSk
 • Koppang skole (SEKoppSk)
 • Opphus skole (SEOppSk)
 • Sollia barne og ungdomsskole (SESollSk)
 • Stor-Elvdal U.skole (SESuSk)
 • Langenes skole (SGLangSk)
 • Lunde skole (SGLundSk)
 • Nygård skole (SGNygSk)
 • Tangvall skole (SGTangSk)
 • Tinntjønn skole (SGTinnSk)
 • Åfoss skolebibliotek (SKAafoSk)
 • Åsenhagen skolebibliotek (SKAaseSk)
 • Asak skolebibliotek (SKAsaSk)
 • Brånås skolebibliotek (SKBraSk)
 • Buer skole (SKBuerSk)
 • Gjellerås skolebibliotek (SKGjeSk)
 • Gjerpen barneskole. Biblioteket (SKGjebSk)
 • Grunnskolen Oslo Kristne Senter (OKS) (SKGrosSk)
 • Gulset ungdomsskole (SKGulSk)
 • Kjellervolla skolebibliotek (SKKjeSk)
 • Kjeller skolebibliotek (SKKjelSk)
 • Kjørbekkhøgda skolebibliotek (SKKjorSk)
 • Lunde skolebibliotek (SKLundSk)
 • Mæla ungdomsskole (SKMalaSk)
 • Moflata skole (SKMofSk)
 • Sagdalen skolebibliotek (SKSagdSk)
 • Skedsmo voksenopplæringssenter (SKSageSk)
 • Skjetten skolebibliotek (SKSkjSk)
 • SKSkoSk
 • Skotfoss skolebibliotek (SKSkotSk)
 • Bråtejordet skole (SKStalSk)
 • Stav skolebibliotek (SKStavSk)
 • Sten-Tærud skolebibliotek (SKStenSk)
 • Stigeråsen skole (SKStroSk)
 • Tæruddalen skolebibliotek (SKTarSk)
 • Vardeåsen skolebibliotek (SKVarSk)
 • Venstøp skolebibliotek (SKVenSk)
 • Vigernes skolebibliotek (SKVigSk)
 • Volla skolebibliotek (SKVolSk)
 • Fjuk skole (SOFjukSk)
 • Frogner skole (SOFroSk)
 • Haugtun skole (SOHauSk)
 • Glommasvingen skole (SOKKorSk)
 • Melvold ungdomsskole (SOMelSk)
 • Sørum skole (SOSorSk)
 • Sørumsand skole (SOSoruSk)
 • Vesterskaun skole (SOVestSk)
 • Auglend skole (STAugSk)
 • Austbø skole (STAusSk)
 • Beitstad skole (STBeitSk)
 • Buøy skole (STBuoSk)
 • Byafossen skole (STByafSk)
 • Byfjord skole (STByfSk)
 • Eiganes skole (STEgaSk)
 • Egge barneskole (STEggeSk)
 • Egge U.skole (STEgguSk)
 • Gausel skole (STGauSk)
 • Godeset skole (STGodSk)
 • Gosen ungdomsskole (STGosSk)
 • Gautesete skole (STGtsSk)
 • Hafrsfjord skole (STHafSk)
 • Hinna skole (STHinSk)
 • Hundvåg skole (STHunSk)
 • Hystad skule (STHysSk)
 • Jåtten skole (STJatSk)
 • Johannes læringssenter (STJohSk)
 • Steinkjer ungdomsskole. Biblioteket (STKSusSk)
 • Kampen skole (STKamSk)
 • Kannik skoles bibliotek (STKanSk)
 • Kvaleberg skole (STKbgSk)
 • Kristianslyst skole (STKriSk)
 • Kvam skole (STKvamSk)
 • Kvernevik skole (STKveSk)
 • Langeland skule (STLanSk)
 • Lassa skole (STLasSk)
 • Leirvik skule (STLeiSk)
 • Lenden skole og ressurssenter (STLenSk)
 • Litlabø skule (STLitSk)
 • Lø skole (STLoSk)
 • Lunde skole (STLunSk)
 • Madlamark skole (STMamSk)
 • Mære skolebibliotek (STMarSk)
 • Madlavoll skole (STMavSk)
 • Nylund skole (STNylSk)
 • Nysæter ungdomsskule (STNysuSk)
 • Revheim ungdomsskole (STRevSk)
 • Roaldsøy skole (STRoaSk)
 • Rommetveit skule (STRomSk)
 • Sagvåg skule (STSagSk)
 • Steinkjer barneskole (STSbsSk)
 • Skeie skole (STSkeSk)
 • Stord ungdomsskule (STStouSk)
 • Storhaug skole (STStrSk)
 • Sunde skole (STSunSk)
 • St. Svithun skole (STSviSk)
 • Tastarustå skole (STTarSk)
 • Tasta skoles bibliotek (STTasSk)
 • Tastaveden skole (STTavSk)
 • Teinå skoles bibliotek (STTeiSk)
 • Tjensvoll skole (STTjeSk)
 • Tjødnalio skule (STTjoSk)
 • Ullandhaug skole (STUllSk)
 • Våland skoles bibliotek (STVaaSk)
 • Vardenes skole (STVarSk)
 • Vassøy skole (STVasSk)
 • Vaulen skole (STVauSk)
 • Steinkjer voksenopplæring (STVokSk)
 • Sandnes bibliotek (SandBib)
 • Sandøy folkebibliotek (SandoBib)
 • Sauherad folkebibliotek (SauBib)
 • Sør-Aurdal folkebibliotek (SaurBib)
 • SdaBib
 • Sogndal bibliotek (SdalBib)
 • Sauda ungdomsskule (SdauBib)
 • Sel bibliotek (SelBib)
 • Sentrum skolebibliotek (SentBib)
 • Store Bergan skolebibliotek (SfBerSk)
 • Breidablikk U.skole (SfBreiSk)
 • Bugården ungdomsskole. (SfBuguSk)
 • Byskolen skolebibliotek (SfBySk)
 • Fevang skolebibliotek (SfFevSk)
 • Framnes skolebibliotek (SfFramSk)
 • Gokstad skole. Biblioteket (SfGokSk)
 • Haukerød skolebibliotek (SfHaukSk)
 • Helgerød skolebibliotek (SfHelgSk)
 • SfKomSk
 • Mosserød skolebibliotek (SfMosSk)
 • Ormestad skolebibliotek (SfOrmSk)
 • Sande skolebibliotek (SfSandSk)
 • Unneberg skolebibliotek (SfUnnSk)
 • Sandefjord voksenopplæring (SfVOppSk)
 • Vesterøy skolebibliotek (SfVestSk)
 • Virik skolebibliotek (SfViriSk)
 • Sandefjordbibliotekene (SfjBib)
 • SfjvBib
 • SftBib
 • Søgne bibliotek (SgneBib)
 • Grov skole (SkGrovSk)
 • Skånland skolebibliotek (SkSkanSk)
 • Skånland folkebibliotek (SkanBib)
 • Skauen skole (SkauenSk)
 • Lillestrømbibliotekene (SkeBib)
 • Bibliofilbiblioteket (SkiFat)
 • SkjBib
 • Skien bibliotek (SknBib)
 • Skodje og Ørskog bibliotek (SkodjBib)
 • Skiptvet bibliotek (SktvBib)
 • Søndeled skolebibliotek (SledBib)
 • Songdalen bibliotek (SngBib)
 • Biblioteka i indre Sunnfjord (SofjBib)
 • Sortland bibliotek (SortBib)
 • Sørum bibliotek (SoruBib)
 • Pedagogisk senter Skien (SpedBib)
 • Sølvberget bibliotek og kulturhus (StavBib)
 • Stavanger skoler (StavSk)
 • Steigen folkebibliotek (SteigBib)
 • Steigenskolen (SteigSk)
 • StgBib
 • Steinkjer bibliotek (StkjBib)
 • Stor-Elvdal bibliotek (StldBib)
 • Straumen skule (StmBib)
 • Stokke bibliotek (StokkeBib)
 • Stord folkebibliotek (StrdBib)
 • StvgBib
 • SulBib
 • Skulane i Sund (SundSk)
 • SvarBib
 • Svensedammen skole (SvdBib)
 • Sveio folkebibliotek (SveiBib)
 • SvkBib
 • Svelvik ungdomsskole (SvkuBib)
 • Saltvern skole. Biblioteket (SvuBib)
 • Barkåker skolebibliotek (TBBarSk)
 • Byskogen skole (TBBysSk)
 • Eik skolebibliotek (TBEikSk)
 • Hogsnes skolebibliotek (TBHogSk)
 • Husøy skolebibliotek (TBHusoSk)
 • Husvik skolebibliotek (TBHusvSk)
 • Kongseik ungdomsskole (TBKjelSk)
 • TBKlokSk
 • Presterød skolebibliotek (TBPreSk)
 • Presterød ungdomsskole (TBPreuSk)
 • Ringshaug skolebibliotek (TBRingSk)
 • Ringshaug ungdomsskole. Biblioteket (TBRinguSk)
 • Sandeåsen skolebibliotek (TBSanSk)
 • Sem skolebibliotek (TBSemSk)
 • Træleborg skolebibliotek (TBTrbSk)
 • Vear skole (TBVeaSk)
 • Volden skolebibliotek (TBVolSk)
 • Åsheim barneskoles bibliotek (TKAshBSk)
 • Åsheim ungdomsskolebibliotek (TKAshUSk)
 • Åsvang skolebibliotek (TKAsvaSk)
 • Åsveien skolebibliotek (TKAsveSk)
 • Berg skolebibliotek (TKBergSk)
 • Bispehaugen skolebibliotek (TKBispSk)
 • Blussuvoll skolebibliotek (TKBlusSk)
 • Bratsberg skolebibliotek (TKBratSk)
 • Breidablikk skolebibliotek (TKBreiSk)
 • Brundalen skolebibliotek (TKBrunSk)
 • Byåsen skolebibliotek (TKByasSk)
 • Charlottenlund skolebibliotek (TKChaBSk)
 • Charlottenlund ungdomsskole (TKChaUSk)
 • Dalgård skolebibliotek (TKDalgSk)
 • Eberg skolebibliotek (TKEbrgSk)
 • Flatåsen skolebibliotek (TKFlatSk)
 • TKFuruSk
 • Hårstad skolebibliotek (TKHaarSk)
 • Hallset skolebibliotek (TKHallSk)
 • Hoeggen skolebibliotek (TKHoegSk)
 • Huseby skolebibliotek (TKHuseSk)
 • Ila skolebibliotek (TKIlaSk)
 • Jakobsli skolebibliotek (TKKalvSk)
 • Kattem skolebibliotek (TKKattSk)
 • Klæbu ungdomsskole (TKKlaSk)
 • Kolstad skolebibliotek (TKKolsSk)
 • Lade skolebibliotek (TKLadeSk)
 • Lilleby skolebibliotek (TKLillSk)
 • Markaplassen skolebibliotek (TKMarkSk)
 • Musikk- og kulturskolen (TKMuSk)
 • Nardo skolebibliotek (TKNardSk)
 • Nidarvoll skolebibliotek (TKNidaSk)
 • TKNideSk
 • Nyborg skolebibliotek (TKNybgSk)
 • Nypvang skolebibliotek (TKNypvSk)
 • Okstad skolebibliotek (TKOkstSk)
 • Ranheim skolebibliotek (TKRanhSk)
 • Romolslia skolebibliotek (TKRomoSk)
 • Rosten skolebibliotek (TKRostSk)
 • Rosenborg skolebibliotek (TKRsbgSk)
 • Rye skolebibliotek (TKRyeSk)
 • Saupstad skole (TKSaupSk)
 • Trondheim voksenopplæring - Trovo (TKSevoSk)
 • Singsaker skolebibliotek (TKSingSk)
 • Sjetne skolebibliotek (TKSjtnSk)
 • Selsbakk skolebibliotek (TKSlsbSk)
 • Solbakken skolebibliotek (TKSolbSk)
 • Sørborgen skole, Trondheim (TKSorSk)
 • Lianvatnet skole (TKSpesSk)
 • Spongdal skolebibliotek (TKSpgdSk)
 • Stabbursmoen skolebibliotek (TKStabSk)
 • Stavset skolebibliotek (TKStavSk)
 • Steindal skolebibliotek (TKStndSk)
 • Strindheim skolebibliotek (TKStriSk)
 • Sunnland skolebibliotek (TKSunlSk)
 • Sverresborg skolebibliotek (TKSvsbSk)
 • Tanem Oppvekstsenter, Trondheim (TKTanSk)
 • Tonstad skolebibliotek (TKTnstSk)
 • Ugla skolebibliotek (TKUglaSk)
 • Utleira skolebibliotek (TKUtlrSk)
 • Vikasen skole (TKVkasSk)
 • Tromsø fengsel (TRFngBib)
 • Trondjord skole (TRTronSk)
 • Frakkagjerd barneskole (TYFrkSk)
 • Tønsberg og Færder bibliotek (TbgBib)
 • Tysværvåg barne- og ungdomsskole (TbuBib)
 • Tangen skole (TgnBib)
 • Trondheim Int. School (This)
 • Tjeldsund bibliotek (TjelBib)
 • TjomeBib
 • Tømmerås skole (TmrBib)
 • Tysvær opplæringssenter (TpedBib)
 • Træna bibliotek (TraBib)
 • TrdBib
 • Trondheim folkebibliotek (TrhBib1)
 • Tromsø bibliotek og byarkiv (TrmsBib)
 • Trysil folkebibliotek (TryBib)
 • Tverlandet skole. Biblioteket (TverBib)
 • Tysfjord folkebibliotek (TyfjBib)
 • Tyrielden Eidskog bibliotek (TyrEiBib)
 • Tysvær bibliotek (TysvBib)
 • Allergot ungdomsskole (UKAlleSk)
 • Bakke skole (UKBakkSk)
 • Borgen skole (UKBorgSk)
 • Døli skolebibliotek (UKDoliSk)
 • Gystadmarka skole (UKGysSk)
 • Gystadmarka ungdomsskole (UKGysuSk)
 • Hovin skolebibliotek (UKHovSk)
 • Jessheim skole (UKJessSk)
 • Mogreina skolebibliotek (UKMogSk)
 • Nordkisa skole (UKNokiSk)
 • Nordby ungdomsskole (UKNordSk)
 • Skogmo skole (UKSkogSk)
 • Vesong ungdomsskole (UKVesoSk)
 • Ullersmo fengselsbibliotek (ULFngBib)
 • Ullensaker bibliotek (UllBib)
 • Utsira bibliotek (UtsBib)
 • Vadsø fengsel (VAFngBib)
 • Vestfoldarkivet (VFKArkiv)
 • Sandeid skulebibliotek (VIImBib)
 • Skjold skulebibliotek (VISkBib)
 • Vats skulebibliotek (VIVaBib)
 • Vågen skule (VIVageSk)
 • Vikedal skulebibliotek (VIViBib)
 • Vik skule og barnehage (VIVikSk)
 • Ørmelen skole (VKOrmSk)
 • Verdal fengsel (VKVerFng)
 • Verdalsøra u/b skole (VKVeruSk)
 • Vinne skole (VKVinSk)
 • Vuku oppvekstsenter (VKVukuSk)
 • Voss ungdomsskole. Biblioteket (VOKuSk)
 • Bøverbru skolebibliotek (VTBovSk)
 • Ihle skolebibliotek (VTIhlSk)
 • Korta skolebibliotek (VTKorSk)
 • Raufoss ungdomsskole (VTRauSk)
 • Raufoss skolebibliotek (VTRaubSk)
 • Reinsvoll skolebibliotek (VTReibSk)
 • Reinsvoll ungdomsskole (VTReiuSk)
 • Thune skolebibliotek (VTThuSk)
 • Buksnes skolebibliotek (VVBukSk)
 • Ballstad skolebibliotek (VVSkoSk)
 • VaagBib
 • Vadsø bibliotek og Finnmark fylkesbibliotek, avdeling Vadsø (VadBib)
 • Valdresmusea (ValdrMus)
 • Værøy folkebibliotek (VarBib)
 • Varden ungdomsskole (VardBib)
 • VefoBib
 • Verdal bibliotek (VerBib)
 • Vefsn bibliotek (VfsnBib)
 • VigeMus
 • Biblioteka i Vindafjord og Etne (VindBib)
 • Vestre Jakobselv skolebibliotek (VjeBib)
 • Våler folkebibliotek (VlrBib)
 • VlruBib
 • Vang folkebibliotek (VngBib)
 • Vang barne- og ungdomsskule (VngVanSk)
 • Voss bibliotek (VosBib)
 • Verket skole (VrkBib)
 • Vestre Toten folkebibliotek (Fyrverkeriet) (VtotBib)
 • Vadsø Ungdomsskole (VuskBib)
 • Meieriet bibliotek (VvoyBib)
 • Wang Vgs. bibliotek (WangVgSk)
 • Lillestrømbibliotekene - prøvesammenslåing (bssamlet1)
 • TEST Asker bibliotek (sammenslått) (bssamlet2)
 • Sogndal, Balestrand og Leikanger - prøvesammenslåing (bssamlet3)
 • Kristiansand, Søgne og Songdalen - prøvesammenslåing (bssamlet4)
 • Tønsberg/Færder og Re bibliotek - prøvesammenslåing (bssamlet5)
 • Deichmanske bibliotek (carl)
 • Eidsberg Bibliotek (eidsbib)
 • Høyskolen i Oslo/Avdeling for estetiske fag (estbib) (tidligere kunde)
 • Gokstad kystlag. Motorsamlingen (gkl)

Generert 09/12/2019 kl. 01:36:09


Mer om Bibliotek-Systemer As© Et produkt fra Bibliotek-Systemer As