tilbyr og

Menyer

Kontaktopplysninger

Bibliotek-Systemer As

Levering/besøk:
Faret 8, 3271 Larvik

Postadresse:
Boks 2093
3255 LARVIK

Tlf: 33 11 68 00

Bestillinger:Statistikk nøkkeltall

Nøkkeltall utlån:
2018: 17,605,575
2017: 18,781,609

Statistikk Norgeslån

Mest utlånte bøker siste halvår:
Totalt Barn Voksne
Skolebibliotek

Mest utlånt eBokBib


Søk

BIBLIOFIL® gir flere søkemuligheter i basen.

Websøk

Websøk er produktet som gjør bibliotekets baser tilgjengelig for søking via WWW. I Websøk er ulike søkemetoder, ulike visningstyper og ulike tilleggsfunksjoner tilgjengelig. Publikum bruker stort sett "Enkelt søk" og "Detaljert søk", mens bibliotekarene også har muligheten til å bruke CCL-søkeinngangen (d.v.s. kommandosøk).
 • Websøk gjør BIBLIOFIL-baser tilgjengelig på internett.
 • Webøk har tre søkemodi; enkel, detaljert eller CCL-søking.
 • Det enkle publikumssøket lar brukeren søke automatisk trunkert og uten kvalifikatorer.
 • Publikumssøket er iterativt. Det presenterer resultatet av et søk og gir brukeren store muligheter for ytterligere avgrensning ved at brukeren klikker i de forskjellige kolonnene. Et klikk på året 2003 vil f.eks. begrense trefflisten til media utgitt i 2003.
 • I Publikumssøket kan man lokalt parameterstyre hvor mange treff som skal vises i resultatlistene.
 • Publikumssøket gir brukeren en liste over nærliggende søkeord, hvis søket ikke ga noe resultat.
 • Det er ingen grense for hvor mange ganger den iterative søkingen og avgrensningen kan foregå
 • Det detaljerte publikumssøket er i prinsippet likt det enkle, men valgmulighetene er flere. Det finnes valgbokser for språk, medietyper, brukernivå (dvs om mediet passer for barn eller voksne), tilpasset litteratur (lettlest, blindeskrift m.m.), sjangre (kriminal, cyberpunkt, biografisk m.m.), forfatters nasjonalitet, litterær form (roman, novelle m.m.), avdeling og utgivelsesår. Disse valgboksene kan kombineres med forfatter, emne m.m.
 • Hvis du har funnet frem til et søk som gir en treffliste du synes er interessant, så kan du lagre denne trefflisten direkte i MappaMi og få beskjed på epost når biblioteket anskaffer nye bøker/media om emnet.
 • I CCL-søket kan det søkes med vanlige kommandoer.
 • Topp

 • Du har oversikt over brukte søkeord.
 • Bruker kan selv bestemme om URL skal vises, om hjelpetekster skal vises o.l.
 • Lesbarhet. Svaksynte brukere kan velge skriftstørrelse og kontraster slik at websøket blir mer lesbart for dem.
 • Visning av trefflisten og antall treff kan styres lokalt. Standard visning omfatter nummer i listen, mulighet til popup av hele posten, forfatter, tittel, visning av medietype med symboler, utgivelsesår, eksemplarstatus og hylleplassering.
 • Trefflisten kan sorteres på de forskjellige kolonnene. Standard sortering er at det nyeste vises først, men hvis det er mer bekvemt å se trefflisten alfabetisk på forfatter, så er det også en mulighet.
 • Fra tittellisten kan man velge å se på en tittel, et utvalg fra listen, eller samtlige treff; i listen. Utvalget styres av brukeren.
 • I presentasjonen av en tittel vises katalogposten i webformat. Brukeren kan velge om eksemplaropplysninger skal vises.
 • I tillegg til visningen av katalogposten, vil det også vises om tittelen er en del av en serie. Et klikk viser deg så hele serien.
 • I visningen av katalogposten, kan man gjøre nye søk på bakgrunn av søkbare referanser i postene. Dette er forfatternavn, deweynr, emneord, forfatters nasjonalitet osv.
 • I presentasjonen av en tittel kan biblioteket lokalt også åpne for
  • Fjernlån.
  • Reservering/hold av
  • Visning av MARC-formatet
  • Visning av bokens plassering i biblioteket
  • Visning av nettressurser i posten
 • Fjernlån gjør det mulig for biblioteket å motta fjernlånsbestillinger generert via publikumssøket. Biblioteket kan selv konfigurere hvordan skjemaet skal se ut.
 • Websøk er fullt integrert i BIBLIOFIL.

Samsøk ®

Topp

Samsøk har siden 17/11 1994 gitt BIBLIOFIL®-bibliotek som har lagt egen base ut på internett, mulighet til å søke samtidig i flere andre bibliografiske databaser.

 • I tillegg til BIBLIOFIL® kan man søke i alle bibliografiske databaser som er tilgjengelig via søkeprotokollen Z39.50.

 • Vi har også løsninger for søk i databaser via SRW-protokollen.

 • Samsøk oppdateres kontinuerlig ettersom nye baser blir tilgjengelige.

 • Samsøk grupperer baser i presentasjonsgrupper. Dette kan være regionale bibliotek, eller typer bibliotek, f.eks folkebibliotek, fylkesbibliotek og fagbibliotek. Man kan velge å søke i hele presentasjonsgrupper eller et utvalg enkeltbibliotek fra forskjellige presentasjonsgrupper. Etablering av nye grupper og hvilke bibliotek man vil ha med i søkeskjemaet styres av det enkelte bibliotek gjennom et enkelt administrasjonsverktøy.

 • Det er mulig å lage lokale instanser av Samsøk som kan settes opp med forskjellige utvalg av baser. Dvs at man kan lage egne samsøk for lokale skoler og bibliotek. Det er også mulig å lage et samsøk som omfatter alle bibliotekets databaser hvis man har flere baser.

Bruk av Samsøk

Topp

Samsøket har søkemuligheter tilsvarende Websøks avanserte søk. Det er også mulig å bruke CCL-uttrykk.

Man angir søkebegrep og velger hvilke baser man ønsker å søke i.

Samsøk sender søket ut til de valgte basene og presenterer resultatet ettersom resultatene kommer inn. Det samlede resultatet er klart i løpet av kort tid.

Samsøk presenterer resultatet av et søk i ett oversiktlig bilde.

Fra resultatbildet kan brukeren gå direkte til den enkelte posten,  uavhengig av lokalt biblioteksystem. 

 

Samsøk har i dag 2 former for søking:

 • I BIBLIOFIL-baser. Her vises bestand i første treffliste.

 • Bibliotek som tilbyr søking via Z39.50. Alle norske tjenere skal nå ha støtte for bestandsvisning (visning i første treffliste).
  Feks: Mikromarc, Aleph og BIBSYS.

Fylkesdelt Samsøk

Topp

Telemarksbiblioteket var i februar 2003 det første fylkesbibliotek som gjorde et regionalt Samsøk tilgjengelig for publikum.

Flere har kommet til, en side med alle tilgjengelig samsøk finner du på http://samsok.no.

Vi kan nå tilby regionale Samsøk til samtlige fylkesbibliotek!

Tilbudet omfatter:

 • Søk mot alle bibliotekkataloger i fylket som er tilgjengelig i Internett enten via BIBLIOFIL, Bibsys eller z3950.

 • Fri tilgang for alle brukere i og utenfor fylket.

 • Eventuell egen samsøktjener og oppsett er inkludert i løsningen.

 • Tjenernavn kan legges inn under vårt domene samsok.no. F.eks:

  http://www.telemark.samsok.no

TkSøk

Topp TkSøk er et grafisk grensesnitt for søk med CCL.

Programmet inneholder også funksjonalitet for reservering, endring av eksemplarstatus, diverse utskrifts- og rapportfunksjoner.

Common Command Language

Topp BIBLIOFIL ® støtter søking i  standardsøkespråket CCL. Dette er et søkespråk for de brukerne som har erfaring i bibliografisk katalogsøk.
 • reservering av gitt tittel, eksemplar, søkesett, først innkomne av flere utgaver, fortsettelsesserier, i framtiden
 • bestandsvisning med avdeling, plassering, forfall
 • kombinasjonssøk med operatorene og, eller og ikke 
 • nabotermoppslag 
 • systematisk søk 
 • rask tilgang til statistikk på oppsøkte titler 
 • utskriftsmulighet med avansert formatering 
 • lagring av søk til fil 
 • visning av katalogposter i forskjellig formater 
 • biblioteket kan selv definere ubegrenset antall visningsformater 
 • visning av alle titler i serie 
 • biblioteket definerer selv søkekvalifikatorer 
 • søking på enkeltord i alle feltene i katalogposten, f.eks. i tittel 
 • avdelingsvis begrensning 
 • direkte purring av oppsøkte titler 
 • mange hjelpetekster
 • søkeresultat i form av søkeord eller tittelsett 
 • trunkeringsmulighet ved søk 
 • søking uten kvalifisering 
 • 3 typer henvisninger, se, se også og generell henvisning
 • biblioteket bestemmer selv hva som skal være søkbar informasjon i en katalogpost 
Topp