tilbyr og

Menyer

Kontaktopplysninger

Bibliotek-Systemer As

Levering/besøk:
Faret 8, 3271 Larvik

Postadresse:
Boks 2093
3255 LARVIK

Tlf: 33 11 68 00

Bestillinger:Statistikk nøkkeltall

Nøkkeltall utlån:
2019: 8,964,932
2018: 18,958,970

Statistikk Norgeslån

Mest utlånte bøker siste halvår:
Totalt Barn Voksne
Skolebibliotek

Mest utlånt eBokBib


Om BIBLIOFIL ®

BIBLIOFIL er et verktøy som dekker alle it-behov for behandling av samlinger. Våre viktigste kunder er bibliotek og skoler.

BIBLIOFIL brukes hovedsaklig til å registrere ordinære biblioteksamlinger, men er også brukt til å registre bildesamlinger (eksempler) og motorer!

BIBLIOFIL-bibliotek hadde i 2004 ca 57% av utlånet i norske folkebibliotek. 60,5 % av Norges befolkning bor i en kommune som benytter BIBLIOFIL.

Systemet inneholder moduler for katalogisering, søking, utlån og periodikaregistrering.

Modulene er integrert, dvs at oppdatering foretatt i en modul, umiddelbart er tilgjengelig for en annen.

BIBLIOFIL er klient/tjener-basert. Tjenerdelen installeres idag på maskiner som kjører Linux operativsystem. Tjenerne har meget høy driftsstabilitet.

BIBLIOFIL har en grafisk klient som passer for de fleste Windowsversjoner og Linux arbeidsstasjoner. (Se systemkrav for klient).

Topp

BIBLIOFIL utnytter nettverk og internett:

  • Oppdatering av modulene inngår i brukerlisensen og foregår kontinuerlig.
  • Bruk og meldinger fra tjenerne logges og oversendes Bibliotek-Systemer As. Vi reagerer raskt på unormale forhold vedrørende system og hardware.
  • Baser kan lett gjøres tilgjengelig på internett. Se liste over BIBLIOFIL-bibliotek.
  • Publikum får ved hjelp av MappaMi® adgang til egne utlånsdata og interesseområder. Det er også utabeidet en lettere inngang til søking ved hjelp av bilder i SafariSøk®
  • Samsok® gir mulighet til å søke i flere baser samtidig. Dette er nyttig i fjernlåns- og katalogiseringssammenheng.
  • Dugnadsbasen® inneholder katalogdata avlevert fra BIBLIOFIL-bibliotek som fritt kan benyttes av de andre.
BIBLIOFIL-bibliotek har tett kontakt med utviklingen av systemet gjennom egne brukergrupper. Topp