1.2. Uthenting av data

Dette er den viktigste delen av WebAPI-et og den som de fleste vil benytte seg av. Flere av funksjonene er allerede tilgjengelig på mange bibliotek, så sjekk gjerne om dere allerede har det dere trenger.

1.2.1. OAI-PMH

OAI-PMH (https://www.openarchives.org/OAI/openarchivesprotocol.html) er en standard internasjonal innhøstingsprotokoll som primært brukes av Nasjonalbiblioteket for innhøsting av katalogpostene til bibliotekene. Dette er protokollen som ligger i bunnen av Biblioteksøk og målet til Nasjonalbiblioteket er at alle folkebibliotek skal ha dette etterhvert. Bibliofils OAI-PMH-tjener støtter deleted records og OAI-PMH sets.

Følgende metadataPrefix er tilgjengelig:

Tabell 1.1. metadataPrefix

PrefixForklaring
dcDublin Core
marcxchangeNormarc i MarcXchange
bibliofilmarcFull Bibliofilpost med $3 i MarcXchange
bibliofilmarcnoholdingsFull Bibliofilpost med $3 i MarcXchange, men uten beholdningsdata
noholdingsSamme som MarcXchange, men uten beholdningsdata

Oversikt over tilgjengelige OAI-PMH-tjenere finnes her: http://www.bibsyst.no/oaiservere.html. Her er også informasjon om OAI-PMH-repositoryet er allment tilgjengelig eller om det er begrenset til spesifikke IP-adresser.

Hvis biblioteket har OAI-PMH vil det være tilgjengelig på https://maskinnavn.bib.no/cgi-bin/oai. Se ?verb=Identify for mer informasjon om repositoryet. "maskinnavn" er hostnavnet på Bibliofil-tjeneren.

Da OAI-PMH er en ren innhøstingsprotokoll er den lite brukt utenfor Biblioteksøk. Vi henviser derfor til Open Archives Initiative for mer informasjon om denne protokollen.

1.2.2. Z39.50

Z39.50 er en binær søkeprotokoll som brukes mye på det norske bibliotekmarkedet, men vi anbefaler at man ikke lager nye løsninger basert på den så fremt man ikke må. Dette fordi videreutviklingen av Z39.50 på det norske markedet har stoppet opp og biblioteksystemleverandørene driver kun med vedlikehold og feilretting for denne protokollen.

1.2.3. Search/Retrieve via URL (SRU)

Søking har vi gjort tilgjengelig igjennom en XML-basert internasjonal søkeprotokoll. Bibliofils SRU-tjener er i henhold til SRU-standarden v1.2 (http://www.loc.gov/standards/sru/) samt norsk profil (som er definert på http://norzig.no/sru/profile/1.2/).

SRU-tjeneren støtter følgende recordSchema:

Tabell 1.2. SRU recordSchema

recordSchemaForklaring
dcDublin Core
zeerexExplain Schema
normarcNormarc i MarcXchange
bibliofilmarcFull Bibliofilpost med $3 i MarcXchange
bibliofilmarcnoholdingsFull Bibliofilpost med $3 i MarcXchange, men uten beholdningsdata
noholdingsSamme som MarcXchange, men uten beholdningsdata
bsdcDublin Core, med ekstra Bibliofil-spesifikke tagger

Vi anbefaler at man bruker dc eller bsdc hvis man ikke er ute etter komplette katalogposter eller beholdningsdata i 850-taggene.

Oversikt over tilgjengelige SRU-tjenere ligger her: http://www.bibsyst.no/produkter/bibliofil/z3950.php. Alle som har kjøpt Z39.50 har også SRU da vi ser på det som en videreutvikling/erstatning for Z39.50.

Tilgjengelige søkeindekser kan fås ved å kalle https://maskinnavn.bib.no/cgi-bin/sru. De som ligger i context settet bibliofil er Bibliofil-spesifikke, mens de andre er enten fra SRU-standarden eller Norzig-profilen.

Bibliofils SRU-tjener har en utvidelse for å få støtte for fasetter. Ved å sende med extraRequestData=bibliofil:fasetter:1 vil fasetter legges med i svaret i extraResponseData. Tallet 1 indikerer fasettnivået. 1 betyr at man skal maks returnere 1 treff per type fasett. Man står fritt til å øke den etter behov, men desto høyere, desto større (og tregere) svar må forventes. Det er viktig å være klar over at det ligger en kostnad i tidsbruk ved å be om fasetter, da dette betyr at SRU-tjeneren må løpe igjennom alle treffene og hente ut fasettinformasjonen. Hvis man har store trefflister er man ikke garantert at tjeneren klarer å svare innenfor fornuftig tid.

Det er mulig å be om andre typer sorteringer enn standard, men de krever en gjennomløping av treffene og vil derfor medføre til at søkene går tregere. Vi støtter sortering på creator, title, date, spatial. Eks: sortKeys=date,,false,false,highValue (sorterer på utgiverår, ingen schema, !ascending, !caseSensitive, missingValue=highValue). Dette er defaultverdiene, så man får samme resultat med sortKeys=date.

SRU-tjeneren støtter også scan i tillegg til searchRetrieve. F.eks. operation=scan&scanClause=dc.title vil returnere indekserte tittel-termer fra databasen (fra emneregisteret).

SRU-tjeneren støtter kun basisprofilen for CQL med noen få unntak. Trunkering (høyre) kan brukes, men det kreves minst 2 tegn for at det skal være gyldig. Forespørselen vil bli automatisk avbrutt hvis søket tar mer enn 60 sekunder.

Eksempel 1.2. SRU

GET Request:

https://kongbib.bib.no/cgi-bin/sru?operation=searchRetrieve&recordSchema=dc&query=nesbø
		

Respons:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<SRU:searchRetrieveResponse xmlns:SRU="http://www.loc.gov/zing/sru/"
xmlns:dc="info:sru/schema/1/dc-v1.1"
xmlns:normarc="info:lc/xmlns/marcxchange-v1"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:DIAG="http://www.loc.gov/zing/sru/diagnostics/">
 <SRU:version>1.2</SRU:version>
 <SRU:numberOfRecords>80</SRU:numberOfRecords>
 <SRU:resultSetId>833</SRU:resultSetId>
 <SRU:nextRecordPosition>11</SRU:nextRecordPosition>
 <SRU:records>

  ... treffliste ...

 </SRU:records>
</SRU:searchRetrieveResponse>
		

Svaret inneholder antall treff, en resultSetId som kan brukes for å få de neste treffene og hvilken posisjon det neste treffet (som ikke er inkludert i svaret) vil ha. Selve treffene er ikke tatt med i dette eksempelet.

Treffene vil se slik ut ved bruk av dc:

<SRU:record>
 <SRU:recordSchema>
 info:srw/schema/1/dc-v1.1</SRU:recordSchema>
 <SRU:recordPacking>xml</SRU:recordPacking>
 <SRU:recordData>
  <dc>
   <dc:title>Arme riddere</dc:title>
   <dc:description type="abstract">Vettskremt og blodig
   våkner Oscar Svendsen med en hagle i hendene i det som en
   gang var en anstendig strippebule ved Svinesund. Rundt
   ham ligger åtte lik, og foran ham står politietterforsker
   Solør og peker på ham med en pistol. For Solør fremstår
   det klart at han er den skyldige selv om Oscar hardnakket
   bedyrer sin uskyld. Nølende begynner Oscar å fortelle den
   utrolige historien om fire karer som sammen fikk tolv
   rette i tipping og nesten to millioner kroner i fanget.
   Pengene skulle vise seg å være vanskelig å dele på
   fire.</dc:description>
   <dc:publisher>Nordisk film</dc:publisher>
   <dc:date>2012</dc:date>
   <dc:format id="material">video</dc:format>
   <dc:identifier id="localid">94529</dc:identifier>
   <dc:identifier id="bibliofilid">8235056</dc:identifier>
   <dc:language>nob</dc:language>
  </dc>
 </SRU:recordData>
 <SRU:recordPosition>1</SRU:recordPosition>
</SRU:record>
		

maximumRecords (antall treff man får returnert i hvert svar) er standard 10, men kan økes opp til maksimalt 500 ved å sende den med i URL.

CCL-søk i SRU:

https://kongbib.bib.no/cgi-bin/sru?operation=searchRetrieve&query=bibliofil.ccl=%22plass=krim%22&recordSchema=dc&extraRequestData=bibliofil:fasetter:1
		

1.2.4. SRU mot eBokBib

URL: http://ebokbib.no/cgi-bin/sru-ebokbib

Tabell 1.3. SRU begrensinger mot eBokBib

recordSchemaForklaring
norzig.possessingInstitution=<biblioteknummer>Begrensning til bibliotek
bibliofil.restricted=restrictedBegrensning til titler med rettigheter

Eksempel 1.3. Eksempler på SRU-søk mot eBokBib

Forfattersøk på "holt" begrenset til Larvik bibliotek:

http://ebokbib.no/cgi-bin/sru-ebokbib?operation=searchRetrieve&recordSchema=dc&query=norzig.possessingInstitution=2070900%20and%20dc.creator=holt
		 

Fritekstsøk for "stjerne" trunkert begrenset til Larvik bibliotek:

http://ebokbib.no/cgi-bin/sru-ebokbib?operation=searchRetrieve&recordSchema=dc&query=norzig.possessingInstitution=2070900%20and%20cql.anywhere=stjerne*			
		 

Datosøk på titler med utgiverår fra og med 2010 til og med 2012 begrenset til Larvik bibliotek:

http://ebokbib.no/cgi-bin/sru-ebokbib?operation=searchRetrieve&recordSchema=dc&query=norzig.possessingInstitution=2070900%20and%20dc.date%3E=2010%20and%20dc.date%3C=2012
		 

Søk på e-bøker med DRM begrenset til Skedsmo bibliotek:

http://ebokbib.no/cgi-bin/sru-ebokbib?operation=searchRetrieve&recordSchema=dc&query=norzig.possessingInstitution=2023100%20and%20bibliofil.restricted=restricted%20and%20dc.format=la
		 

Søk på e-lydbøker med DRM begrenset til Skedsmo bibliotek:

http://ebokbib.no/cgi-bin/sru-ebokbib?operation=searchRetrieve&recordSchema=dc&query=norzig.possessingInstitution=2023100%20and%20bibliofil.restricted=restricted%20and%20dc.format=di	
		 

Søk på frie e-bøker og lydbøker:

http://ebokbib.no/cgi-bin/sru-ebokbib?operation=searchRetrieve&recordSchema=dc&query=cql.allRecords=1%20not%20bibliofil.restricted=restricted
		 

1.2.5. RSS

Alle Bibliofil-bibliotek har tilgjengelig RSS-strømmer for ting som nye titler, mest utlånte, etc. En enkel RSS kan lages ved å sende med ccl=-argumentet til /cgi-bin/rss. Det er også mulig å sende med bibxml=1 for å få med enkelte katalogspesifikke tagger samt noe KatalogKrydder hvis det er tilgjengelig.

RSS er beskrevet i Statistikkhåndboken: http://www.bibsyst.no/kundeinfo/dokumentasjon/web/tkstat/rss.html.

1.2.6. KatalogKrydder

Tilgang til KatalogKrydder er begrenset med IP-adresse og kan i utgangspunktet ikke benyttes direkte fra nettleseren. Tilgang kan kjøpes separat fra WebAPI-et hvis det er ønskelig.

API-et mot KatalogKrydder er XML-basert. Kall mot krydderxml består av en GET som inneholder Bibliofil-ID (en Bibliofil-spesifikk identifikator som brukes for å unikt identifisere verk) for å finne krydder for et spesifikt verk. Det finnes krydder for de fleste dokumenttyper, ikke bare for bøker. Krydder legges inn av bibliotekene selv i en dugnadsinnsats. Typer krydder som finnes er forsidebilder, beskrivelser, innholdsfortegnelser, anmeldelser (av lånere), stjernekast, etc.

Svarformat er enten xml (default) eller json: format=json

Eksempel 1.4. KatalogKrydder

Request:

https://krydder.bib.no/cgi-bin/krydderxml?bibid=64286
			

Respons:

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<krydder xmlns="http://krydder.bib.no/cgi-bin/krydderxml">
 <item>
  <bibliofilid>64286</bibliofilid>
  <kryddertyper>bilde beskrivelse</kryddertyper>
  <krydder_bilde>
   <type>forside</type>
   <bildedata>
    <størrelse>256x</størrelse>
    <url>https://krydder.bib.no/0395/64286.bilde.1327560326.n.jpg</url>
   </bildedata>
   <bildedata>
    <størrelse>ekstrastor</størrelse>
    <url>https://krydder.bib.no/0395/64286.bilde.1327560326.x.jpg</url>
   </bildedata>
   <bildedata>
    <størrelse>medium</størrelse>
    <url>https://krydder.bib.no/0395/64286.bilde.1327560326.m.jpg</url>
   </bildedata>
   <bildedata>
    <størrelse>karusell</størrelse>
    <url>https://krydder.bib.no/0395/64286.bilde.1327560326.k.jpg</url>
   </bildedata>
   <bildedata>
    <størrelse>liten</størrelse>
    <url>https://krydder.bib.no/0395/64286.bilde.1327560326.l.jpg</url>
   </bildedata>
   <bildedata>
    <størrelse>stor</størrelse>
    <url>https://krydder.bib.no/0395/64286.bilde.1327560326.s.jpg</url>
   </bildedata>
  </krydder_bilde>
  <krydder_beskrivelse>
   <type>forlagstekst</type>
   <url>http://krydder.bibsyst.no/0395/64286.beskrivelse.1327560327.xml</url>
   <tekst>Forlaget skriver om denne boka:<br> "Paul Auster
   har skrevet en glassklar og vakker bok, en bok med nesten
   nifs gjennomsiktighet og åpenhet" - slik presenterer Jan
   Kjærstad New York-trilogien i Bokspeilet, Bokklubben nye
   bøkers medlemsblad. Det er tre bøker sm her kjem i eitt band,
   <em>Glasbyen, Gjengangarar og Det stengde
   rommet</em>. I den danske avisa Eksta Bladet skriv Poul
   Borum om trilogien: "Det er kriminalromaner, der samtidig
   leger med fiktionen og har noget væsentligt at sige. Auster
   bruger virtuost alle klicheerne fra Raymond Chandler osv. og
   blander dem med Borges og Poe (og Lewis Carroll og Cervantes
   og meget mere), og mixer alle disse elementer til en
   forbløffende og forrygende labyrintisk fortælling med vittig
   leg med identiteter."<br> Den amerikanske forfatteren
   Paul Auster er fødd i 1947, universitetsutdanna litterat, har
   også vore sjømann og budd i Frankrike ei tid. No bur han
   Brooklyn, New York. Han understrekar gjerne at han er
   jøde.</tekst>
  </krydder_beskrivelse>
 </item>
</krydder>
			

Eksempel 1.5. KatalogKrydder som json

Request:

https://krydder.bib.no/cgi-bin/krydderxml?bibid=64286&format=json
			

Respons:

{
  "status"    : "OK",
  "statusmelding" : "",
  "64286"     : {
    "kryddertyper"    : ["bilde","beskrivelse"],
    "krydder_bilde"    : [{
      "epoc"    : "1327560326",
      "type"    : "forside",
      "størrelser" : ["k","l","m","n","s","x"],
      "url"    : "https://krydder.bib.no/0395/64286.bilde.1327560326.m.jpg"
    }],
    "krydder_beskrivelse" : [{
      "epoc" : "1327560327",
      "type" : "forlagstekst",
      "url"  : "http://krydder.bibsyst.no/0395/64286.beskrivelse.1327560327.xml",
      "tekst" : "Forlaget skriver om denne boka:<br>\n\"Paul Auster har skrevet en glassklar og vakker bok, en bok med nesten nifs gjennomsiktighet og åpenhet\" - slik presenterer Jan Kjærstad New York-trilogien i Bokspeilet, Bokklubben nye bøkers medlemsblad. Det er tre bøker sm her kjem i eitt band, <em>Glasbyen, Gjengangarar og Det stengde rommet</em>. I den danske avisa Eksta Bladet skriv Poul Borum om trilogien: \"Det er kriminalromaner, der samtidig leger med fiktionen og har noget væsentligt at sige. Auster bruger virtuost alle klicheerne fra Raymond Chandler osv. og blander dem med Borges og Poe (og Lewis Carroll og Cervantes og meget mere), og mixer alle disse elementer til en forbløffende og forrygende labyrintisk fortælling med vittig leg med identiteter.\"<br>\nDen amerikanske forfatteren Paul Auster er fødd i 1947, universitetsutdanna litterat, har også vore sjømann og budd i Frankrike ei tid. No bur han Brooklyn, New York. Han understrekar gjerne at han er jøde.\n"
    }]
  }
}
			

For en oversikt over hva som er tilgjengelig og en enkel hjelpetekst kan man kalle KrydderXML direkte uten argumenter: https://krydder.bib.no/cgi-bin/krydderxml.

1.2.7. REST-servicer

WebAPI-et har noen funksjoner tilgjengelig igjennom REST-kall som returnerer JSON-kode som enkelt kan behandles i f.eks. Javascript. Noen av disse er kun tilgjengelig over HTTPS og krever autentisering.

1.2.7.1. items&copies

Full beholdningsdata med enkel tittelinformasjon og eventuelt KatalogKrydder hvis dette er tilgjengelig. Krever ikke autentisering (ingen lånerdata).

items brukes for å hente ut katalogdata og lenker til eksemplarene. copies gir eksemplarinformasjon for tittelen.

Identifikatoren er det lokale tittelnummeret i basen (i eksempelet 325234). Identifikatoren kan bestå av flere tittelnumre separert med komma.

Innholdet i svaret fra items bestemmes av maler i Bibliofils websøk og kan tilpasses der.

Eksempel 1.6. items og visningsmaler

https://tbgbib.bib.no/cgi-bin/rest_service/items/1.0/data/325234,54231?postformat=kort
			

Eksemplet ber om formatmalen kort. Tilgjengelige maler kan variere fra bibliotek til bibliotek. I utgangspunktet har alle følgende formater: default, kortformat, forhand, isbd, wap, tidsskrift, bilde, bilde-ekstra, bilde-deich, dikt, kort, DC, nettressurs, originalspraak, lydbib-komplett, lydbib. Noen av disse er spesike for enkeltbibliotek, og kan være endret eller slettet av andre.


Nye visningsformat kan defineres i innstillingene for websøket (FellesinnstillingerWebsøk4websok4.tclVisningRediger visningsformater (webpostformat.par)).

Eksempel 1.7. GET Request for items

https://tbgbib.bib.no/cgi-bin/rest_service/items/1.0/data/325234
			

Respons:

{
 "325234":{
 "Tittel": ["Dying to tell"],
 "Forfatter": ["Goddard, Robert , Engelsk 1954-"],
 "Språk": ["engelsk"],
 "Utgitt": ["London : Bantam , 2001"],
 "Omfang": ["345 s."],
 "Opplysninger": ["Engelsk tekst","%brefr2-TbgBib-1347369284952","LOCAL-ID","0000","Goddard, Robert","NO:02070400:1007040176061001 ::07040176061001"],
 "Sjanger": ["Krim"],
 "ISBN": ["0-593-04762-1","(h.)","155.00"],
 "Hylleplass": ["82 G"],
 "bibliofilid":2142206,
 "copies":"https://tbgbib.bib.no/cgi-bin/rest_service/copies/1.0/data/325234?fields=full&exfields=full"}>,
 "duration":232,"time":"20160622-1340-29 +0200"
}
			

Eksempel 1.8. GET Request for copies

https://tbgbib.bib.no/cgi-bin/rest_service/copies/1.0/data/325234?fields=full&exfields=full
			 

Respons:

{
 "elements":
 {"325234":{
  "bibliofilid":2142206,
  "total":0,
  "available":0,
  "holds":0,
  "copies":[]}
 },
 "length":1,"updatetime":"2016-06-22 1348-14:+0200","duration":90,"apiver":"1.0-beta1"
}
			 

Hvis man ikke tar med fields og exfields vil man få en kort variant med kun totaltall.


Det er mulig å ta ut både items og copies i en request slik: https://larbib.bib.no/cgi-bin/rest_service/items/1.0/data/25231?fields=full&holdings=1

Mer informasjon kan få ved å ta opp REST-servicen uten argumenter: https://larbib.bib.no/cgi-bin/rest_service/copies.

Viktig

For å få ut JSONP, må det sendes med en vilkårlig streng i argumentet jsoncallback. Den verdien blir da lagt inn som et funksjons-kall rundt json-koden. Dette er nødvendig dersom dataene skal bli hentet ut via javascript fra et annet domene.

Autentisering: Ingen. Anonyme data.

getDepartments

Henter ut liste over avdelinger på biblioteket. Default returneres henteavdelingene hvis biblioteket har satt dette opp. Bruk type=alle for å få alle avdelinger.

Eksempel 1.9. getDepartments

Request:

https://faretbib.bib.no/rest_service/webapi_getDepartments/1.0/data
						 

Respons:

{
 "status"   : true,
 "serverdate" : "2016-04-28T13:24:03",
 "departments" : [{
  "code" : "fhb",
  "name" : "Faret Hovedbiblioteket"
 {,}
  "code" : "fhbv",
  "name" : "Faret Hovedbiblioteket voksen"
 }]
}
						 

Autentisering: Krever gyldig innlogging vha Basic Authentication.


translateBarcode

Oversettelse av strekkode/RFID til tittelnummer og eksemplarnummer.

Parameter: barcodeId // Strekkode/RFID

Return: Et objekt som inneholder unique_material_id, local_id and bibliofil_id for barcodeId.

Eksempel 1.10. translateBarcode

https://faretbib.bib.no/rest_service/webapi_translateBarcode/1.0/data?barcodeId=06040000019007

{
  "status"   : true,
  "message"  : "",
  "serverdate" : "2016-04-15T11:17:50",
  "material"  : {
    "bibliofilid" : 131371,
    "localId"   : 19,
    "loanId"   : "ix:19,7"
  }
}
						 

Autentisering: Krever gyldig innlogging vha Basic Authentication.

getBranches

Henter ut bibliotekinformasjon.

Funksjon: getBranches

Parametere: Ingen

Returnerer: Array med bibliotek. Som regel er dette bare ett, men det kan teoretisk være flere.

branch object:
{
  code: string, // Unik forkortelse for biblioteket, oftest er dette "main".
  name: string, // Bibliotekets fulle navn
  longitude: float|null,
  latitude: float|null
}
					  

Eksempel 1.11. getBranches

https://faretbib.bib.no/rest_service/webapi_getBranches/1.0/data

{
  "status"   : true,
  "message"  : "",
  "serverdate" : "2016-04-15T11:12:13",
  "branch"   : [{
    "code"   : "main",
    "name"   : "Kongsberg bibliotek",
    "latitude" : "59.664926,",
    "longitude" : "9.645268"
  }]
}
						 

Autentisering: Krever gyldig innlogging vha Basic Authentication.


userinfo

Henter ut informasjon om autentisert låner.

Funksjon: userinfo

Eksempel 1.12. userinfo

Eksempel: https://faretbib.bib.no/cgi-bin/rest_service/oawebapi_userinfo/1.0/data

{
  "status"   : true,
  "message"  : "",
  "serverdate" : "2016-08-09T15:48:08",
  "userinfo"  : [{
    "navn"   : "Nordmann, Ola",
    "adresse1" : "Kongeveien 99",
    "adresse2" : "",
    "postnr"  : "0202",
    "poststed" : "OSLO"
  }]
}
						 

Autentisering: Krever OAuth 2.0 autentisering.


requests

Henter ut reserveringer.

Eksempel 1.13. requests

https://faretbib.bib.no/cgi-bin/rest_service/oawebapi_requests/1.0/data
						 

Respons:

{
  "status"   : true,
  "message"  : "",
  "serverdate" : "2016-08-09T15:38:13",
  "requests"  : [{
    "idx"       : "res:4188,102",
    "res_dat"     : "2016-08-08",
    "res_hentavd"   : "mbhv",
    "res_hentavdeling" : "Moss hovedbibliotek",
    "ordord"      : "Heyerdahl, Thor",
    "tittel"      : "Påskeøya : en gåte blir løst",
    "material"     : "Bok",
    "qpos"       : 2
  },{
    "idx"       : "res:42675,101",
    "res_dat"     : "2016-09-22",
    "res_hentavd"   : "mbhv",
    "res_hentavdeling" : "Moss hovedbibliotek",
    "ordord"      : "McCourt, Frank",
    "tittel"      : "Engelen på det sjuende trinn : en irsk barndom",
    "material"     : "Bok",
    "qpos"       : 13
  }]
}
						 

Autentisering: Krever OAuth 2.0 autentisering.

getLnr

Henter ut lånernummer basert på e-postadresse og/eller fødselsnummer. Vi anbefaler at man bruker begge (i samme kall) for å få bedre treffsikkerhet.

Det er også mulig å kalle getLnr med lnr=lånernummer for å finne alder/kjønn på en gitt låner.

Tabell 1.4. Parametere

ParameternavnForklaring
fnrFødselsnummer
epostE-postadresse
lnrLånernummer

Returnerer: Et array som inneholder lånernummeret. Hvis låneren har nasjonalt lånernummer vil man få dette, ellers det lokale lånernummeret. I tillegg vil man få alder (alder er "0" på de som mangler fødselsdato) og kjønn (x=ikke satt, u=ukjent, m=mann, k=kvinne).

Eksempel 1.14. getLnr

https://faretbib.bib.no/rest_service/webapi_getLnr/1.0/data?epost=roger@bibsyst.no
					  
{
  "status"   : true,
  "message"  : "",
  "serverdate" : "2016-09-15T15:50:32",
  "lnr"    : "N000099999"
  "alder"   : "43",
  "kjønn"   : "m"
}
					  

Status vil være true hvis forespørselen gikk igjennom. lnr vil være "" hvis oppslaget feilet (fant ikke låneren).

NB! Hvis man bruker fødselsnummer (fnr) MÅ man sende dette med i en POST. Fødselsnummeret er sensitivt nok til at det ikke bør havne i loggen til webtjeneren.

Autentisering: Krever Basic Authentication


bibauth

Brukes til å autentisere en låner med lånernummer og PIN.

Parametere:

Tabell 1.5. Parametere

ParameternavnForklaring
lnrLånernummer
pinPIN-kode

Returnerer info om kombinasjon lnr/pin er korrekt. lnr kan også være lånerens e-postadresse. Denne vil ikke bli godkjent hvis denne e-postadressen finnes på flere enn en låner.

Eksempel 1.15. bibauth

https://host.bib.no/cgi-bin/rest_service/bibauth/1.0/data?lnr=N121212345&pin=1345
					  
{
"success" : true,
"message" : "",
"timeout" : 60
}
					  

success vil være true dersom kombinasjonen stemmer.

Hvis det gjøres 3 forsøk på autentisering som feiler så kan det ikke gjøres andre autentiseringer på denne låneren før det antall sekunder som står i verdien timeout er passert.

Autentisering: Krever oppsett med filtrering på IP-adresse.