1.3. Endring av data

1.3.1. REST-servicer

Autentisering: Krever OAuth 2.0 autentisering.

addReservation

Legg inn en bestilling/reservering.

Tabell 1.6. Parametere

ParameternavnForklaring
reservationPickUpBranch Angir hvor låneren ønsker å hente det reserverte materialet.

Eksempel 1.16. addReservation

Request:

https://faretbib.bib.no/rest_service/oawebapi_addReservation/1.0/data?reservationId=7980&oa_lnr_token=47cc56ac
			
https://faretbib.bib.no/rest_service/oawebapi_addReservation/1.0/data?reservationId=7980&reservationPickUpBranch=mbhv&oa_lnr_token=47cc56ac
			

Bruk reservationID=ix: og tnr,exnr for reservering av enkelteksemplar (aktuelt ved reservering av enkelthefter av periodika):

https://faretbib.bib.no/cgi-bin/rest_service/oawebapi_addReservation/1.0/data?reservationId=ix:314163,44			
			

Respons:

{
  "status"   : true,
  "message"  : "",
  "serverdate" : "2016-04-29T13:25:39"
}
			

For e-bøker (eBokBib) vil en slik bestilling bli effektuert umiddelbart/automatisk hvis det er ledige eksemplarer som låneren har tilgang til.


fee

Brukes for å hente ut liste over og fjerne purregebyr på lånere. Denne bruker BasicAuthentication og skal ikke brukes igjennom nettleseren til låneren. Kan ikke brukes for å hente ut eller betale regninger.

Må aktiveres av Bibliotek-Systemer As før den kan brukes.

Tabell 1.7. Parametere

ParameternavnForklaring
lnrLånernummeret til låneren
cmd"list" for å hente ut liste over purregebyr, "pay" for å fjerne purregebyret
feeReturnerer status=true hvis OK, ellers false med message satt.

Eksempel 1.17. Bruk av fee

Purregebyr på låner 8:

https://faretbib.bib.no/cgi-bin/rest_service/webapi_fee/1.0/data/?lnr=8&cmd=list

https://faretbib.bib.no/cgi-bin/rest_service/webapi_fee/1.0/data/?lnr=8&cmd=pay&fee=100
			

Respons:

			
			{
  "status"   : true,
  "message"  : "",
  "serverdate" : "2018-09-05T14:11:09",
  "totalfee"  : "100",
  "fees"    : [{
    "bibliofilid" : "7438237",
    "ordord"    : "Khold",
    "tittel"    : "Hundre år gammal",
    "material"   : "lydopptak",
    "titnr"    : "288377",
    "purreforfall" : "03/08/2018",
    "bildeURL"   : "http://krydder.bib.no/0835/7438237.bilde.1349603700.x.jpg"
  }, {
    "bibliofilid" : "9737658",
    "ordord"    : "Klougart, Josefine",
    "tittel"    : "En av oss sover",
    "material"   : "Bok",
    "titnr"    : "304446",
    "purreforfall" : "04/08/2018",
    "bildeURL"   : "http://krydder.bib.no/0853/9737658.bilde.1358164291.x.jpg"
  }, {
    "bibliofilid" : "742367",
    "ordord"    : "Ullmann, Linn",
    "tittel"    : "Når jeg er hos deg : roman",
    "material"   : "Bok",
    "titnr"    : "262370",
    "purreforfall" : "05/08/2018",
    "bildeURL"   : "http://krydder.bib.no/0136/742367.bilde.1327446119.x.jpg"
  }]
}

			

Legg på tilfeldige purregebyr på låneren ved å gå til:

https://faretbib.bib.no/cgi-bin/privat/settpurring

(Kode=betalmedglede)


removeReservations

Fjern en eller flere reserveringer.

Eksempel 1.18. removeReservations

Request: https://faretbib.bib.no/rest_service/oawebapi_removeReservations/1.0/data?reservationIds=7980&oa_lnr_token=47cc56ac
			

Respons:

{
 "status"     : true,
 "message"     : "",
 "serverdate"   : "2016-04-29T13:28:04",
 "detailed_status" : [{
  "reservationId" : 7980,
  "status"    : true,
  "message"    : ""
 }]
}
			

getLoans

Liste over den innloggede lånerens lån.

Eksempel 1.19. getLoans

https://faretbib.bib.no/rest_service/oawebapi_getLoans/1.0/data
			 

Respons:

User loan object:
{
  loanId: string, // Til bruk ved fornyelser
  localId: string,
  dueDate: string, // ISO 8601
  loanDate: string, // ISO 8601
  loanBranch: string, // Hvor lånet er gjort
  renewedToday: bool,
  loanIsRenewable: bool,
  loanIsFastTrack: bool,
  readyForPickup: bool,
  pickupReference: string,
  pickupBranch: string,
  pickupDueDate: string, // ISO 8601, til avhenting, hentefrist
  title: string,
  authors: string[],

  …

}


https://faretbib.bib.no/rest_service/oawebapi_getLoans/1.0/data


  "status"   : true,
  "message"  : "",
  "serverdate" : "2016-04-15T11:01:26",
  "loans"   : [{
    "loanId"     : "ix:101,2",
    "authors"     : "Såtvedt, Olav",
    "title"      : "Giftskandalen",
    "dueDate"     : "2016-02-01",
    "isbn"      : "8210029940",
    "material"    : "Bok",
    "localId"     : 101,
    "bibliofilid"   : 34963,
    "loanDate"    : "",
    "renewedToday"  : false,
    "loanBranch"   : "",
    "loanIsRenewable" : true
    "readyForPickup" : true,
    "loanIsFastTrack" : false
    "pickupReference" : "3\/ 10",
    "pickupBranch"  : "khbv",
    "pickupDueDate"  : "2018-05-07"
  },{
    "loanId"     : "ix:202,1",
    "authors"     : "",
    "title"      : "Godt sagt : sitater, aforismer, visdomsord, ordspråk",
    "dueDate"     : "2016-05-13",
    "isbn"      : "8202117623",
    "material"    : "Bok",
    "localId"     : 202,
    "bibliofilid"   : 312848,
    "loanDate"    : "",
    "renewedToday"  : true,
    "loanBranch"   : "",
    "loanIsRenewable" : true
    "readyForPickup" : false,
    "loanIsFastTrack" : false
    "pickupReference" : "",
    "pickupBranch"  : "",
    "pickupDueDate"  : ""
  },{
    "loanId"     : "ix:1009,10",
    "authors"     : "Golding, William",
    "title"      : "Fluenes herre",
    "dueDate"     : "2016-04-28",
    "isbn"      : "8205170304",
    "material"    : "Bok",
    "localId"     : 1009,
    "bibliofilid"   : 83207,
    "loanDate"    : "2016-03-31",
    "renewedToday"  : false,
    "loanBranch"   : "khbv",
    "loanIsRenewable" : true
    "readyForPickup" : true,
    "loanIsFastTrack" : false
    "pickupReference" : "1\/ 10",
    "pickupBranch"  : "khbv",
    "pickupDueDate"  : "2018-05-06"
  },{
    "loanId"     : "ix:5003,3",
    "authors"     : "Ludlum, Robert",
    "title"      : "Gåten Jason Bourne : 2",
    "dueDate"     : "2016-05-13",
    "isbn"      : "82-590-0344-9",
    "material"    : "Bok",
    "localId"     : 5003,
    "bibliofilid"   : 1125048,
    "loanDate"    : "2016-03-31",
    "renewedToday"  : true,
    "loanBranch"   : "khbv",
    "loanIsRenewable" : true
    "readyForPickup" : false,
    "loanIsFastTrack" : false
    "pickupReference" : "",
    "pickupBranch"  : "",
    "pickupDueDate"  : ""
  }]
}
			 

renewLoans

Forny lån.

Tabell 1.8. Parametere

ParameternavnForklaring
loanIdsloanIds skal være en liste med loanId fra getLoans separert med semikolon

Returnerer: Et array med de lånene som er fornyet, evt. med status som forklarer problemer. Mulige problemer er: "Not on loan", "Not renewable", "Maximum loan period achieved", "Requested by another patron", "ILL not renewable".

Eksempel 1.20. renewLoans

https://faretbib.bib.no/rest_service/oawebapi_renewLoans/1.0/data?loanIds=ix:5003,3;ix:1007,2;ix:202,432

{
  "status"   : true,
  "message"   : "",
  "serverdate" : "2016-04-15T11:02:47",
  "renewstatus" : [{
    "loanId"     : "ix:5003,3",
    "renewstatus"   : true,
    "renewmessage"  : "",
    "authors"     : "Ludlum, Robert",
    "title"      : "Gåten Jason Bourne : 2",
    "dueDate"     : "2016-05-13",
    "isbn"      : "82-590-0344-9",
    "material"    : "Bok",
    "localId"     : 5003,
    "bibliofilid"   : 1125048,
    "loanDate"    : "2016-03-31",
    "renewedToday"  : true,
    "loanBranch"   : "khbv",
    "loanIsRenewable" : true
  },{
    "loanId"    : "ix:1007,2",
    "renewstatus" : false,
    "renewmessage" : "Not on loan"
  },{
    "loanId"    : "ix:202,432",
    "renewstatus" : false,
    "renewmessage" : "loanId not found"
  }]
}
			 

obskode

Setter og fjerner obskoder på lånere. (Om obskoder, se http://bibliofil.no/kundeinfo/dokumentasjon/web/ba2/obs_kd.html).

Tabell 1.9. Parametere

ParameternavnForklaring
lnrlånernummer
obsmellomromseparert liste med obskoder som skal legges til eller slettes

Eksempel 1.21. Obskoder

https://faretbib.bib.no/rest_service/webapi_obskode/1.0/data?lnr=10&obs=D
			 

{
  "status"   : true,
  "message"  : "",
  "serverdate" : "2016-09-15T16:23:55",
  "obs"    : "D"
}
			 

Svaret i obs vil være aktive obskoder på låneren (uten mellomrom). For å fjerne obskoder brukes minus (Eks: -D). Obskode "D" brukes for å gi lånere tilgang til døgnåpent bibliotek. Obskode "B" brukes for å blokkere lånere og bør sjekkes før man eventuelt setter "D".

Autentisering: Krever Basic Authentication