Kapittel 4. Utlån

Innholdsfortegnelse

4.1. Utlån
4.2. Innlevering
4.3. Varslingslyder generelt
4.3.1. Varslingslyd ved innlevering
4.4. Studielån
4.5. Klassesett
4.6. Kalender med ikke-forfallsdager
4.7. Lånekort

4.1. Utlån

Utlånsmodulen inneholder en mengde funksjoner, her beskrives bare det mest basale. Se Brukerhåndbok utlån for mer informasjon.

Et vanlig utlån går gjennom tre operasjoner:

  • Lånenummer scannes inn i lånenummerfeltet (Lnr).

  • Strekkoder scannes inn i strekkodefeltet (Strekkode).

  • Nullstill utlånsvinduet med et trykk på Enter-tasten når alle lån er registrert.

Lånenummer eller - navn kan også skrives i lånenummerfeltet. Skriv inn navnet slik det er registrert. Vanligvis betyr det at navnet skrives invertert (etternavn, fornavn). Husk at komma mellom etter- og fornavn må med når du søker! Alle lånere som høyretrunkert matcher med det angitte navnet vil da vises i en egen oversikt. Man kan søke videre på fornavn ved å klikke/hake av i boksen Søk i fornavn

Ved oppslag av låner i utlånsbildet kommer eventuelle meldinger og obskoder opp i bildet. Det vil også komme en pipelyd når det er meldinger på låneren.

Søkeboksen viser både personlige lånere og korporasjoner som matcher søketermen. Tabellen inneholder feltene lånenummer, låners navn, fødselsdato og adresse.

Du kan sortere på de forskjellige opplysningene ved å klikke på overskriften. Hvis du ønsker visning av lånere sortert på fødselsdato, så klikker du på Født. Hvis du ønsker sorteringen motsatt (stigende/fallende), så klikker du på den lille trekanten til høyre for ledeteksten.

Legg merke til avkrysningsboksene nederst. Hvis du vil søke på fornavn, klikk i boksen ved Søk i fornavn. Fra listen til høyre kan man velge lånertype, for skoler er dette i utgangspunktet satt til Personlig slik at man unngår institusjoner osv.