11.2. CCL-basert ekspertsøk

Programmet startes fra Startmenyen, klikk på .

Det er en fordel med noe kunnskap om CCL (Common Command Language) eller kommandospråk, men det er ingen forutsetning; de fleste funksjonene er tilgjengelig fra menyer.

Søk er utførlig beskrevet i en egen håndbok: Håndbok Søk

11.2.1. Kort beskrivelse av noen nøkkelfunksjoner i TkSøk

Oftest holder det å skrive inn et enkelt ord i det gule søkefeltet. Det være seg ord i en tittel, en forfatters etternavn eller et emne. En liste inneholdene flere søkesett er ofte første resultat:

Eksempel 11.1. Søkesett

 barn
1	  30 titler med barn            (Tittel/TI)
2	  1 tittel med barn            (Emneord voksen/EV)
3	  33 titler med barn            (Kontrollert emneord/KE)
4	  2 titler med barn            (Serie/SE)
5	  16 titler med barn            (Emneord/EO)
6	  2 titler med barn            (Emneord barn/EB)
	7: Tilsammen 64 treff
 

Kort forklart så viser linje 1 at det er 30 titler som inneholder ordet barn i tittelen. Linje 2 at det er et treff på en post hvor barn er en del av et skjønnlitterært emneord for voksne (marctagg 691), linje 3 at det er 33 titler hvor barn er en del av et kontrollert emneord (dvs fagbok, tagg 650/651), linje 4 at barn er et ord i en serie med 2 poster, linje 5 16 titler hvor postene har kvalifikator EO, og endelig 2 titler hvor barn er en del av et skjønnlitterært emneord for barn. Linje 7 samler alle de foregående i et enkelt søkesett.

Trykk Enter og postene vises i en treffliste (en linje pr post:

1           300 aktuelle spørsmål og svar om rusfor [2005]  [0/1:0]
2           Alle trenger bøker           1975   [1/1:0]
3           Atferdsproblemer blant barn og unge  c2005   [0/1:0]
4           Barn og unge med ADHD         c2004   [1/1:0]
5           Da jeg var barn             1999   [0/1:0]
6           Multisystemisk behandling av barn og unc2000   [0/1:0]
7           Victorias bønnebok           1981   [0/1:0]
8 Abrahamsen, Aase Fo Fint at ikke alle er like-       1984   [0/1:0]
9 Bergum, Eivor    Hører du den blå fargen?        c1984   [0/1:0]
10 Bergum, Eivor   Hører du den blå fargen?        c1984   [0/1:0]

 osv osv
 

Gjentatte trykk på Enter-tasten blar gjennom trefflisten, og fortsetter med å vise enkeltposter en for en.


11.2.2. Visning av låner, klassetilhørighet og alternative strekkoder

Vanlig visning av bestand er slik:

Hvis skolen skulle ønske det er det mulig også å vise gruppe- eller klassetilhørighet, samt nummeret på den alternative strekkoden. Det gjøres i Innstillinger, i parameteren Format på bestandsvisning. Ta gjerne kontakt hvis du er usikker på hvordan det gjøres.

11.2.3. Noen nyttige tips for TkSøk

11.2.3.1. Nyttige kommandoer

 • Ctrl-N – tømmer søkeskjemaet og du starter på «ny frisk». Lurt å huske når man er ny med Bibliofil. (Eventuelt kommandoen resett).

 • Piltasten oppover – systemet «husker» hva du har skrevet før. Veldig nyttig når du søker for vidt første gangen – og vil snevre inn søket. Du slipper å skrive alt på nytt.

 • Trunkeringstegn er *.

 • Noen ganger vil du oppleve at du ikke får treff hvis du søker etter en tittel som starter med et tall. Et tips da er å starte søket med anførselstegn foran - dvs ". Søk for eksempel "3 dager*.

 • Lister over kvalifikatorene ligger tilgjengelig i menyen øverst i søkebildet. Du kan klikke på den aktuelle og dermed blir den «hentet» over i søkefeltet. Du trenger derfor ikke huske alle disse.

 • Når du står på en tittel i søkemodulen. Marker lånenummer, høyreklikk – og velg å slå opp låner i utlånsmodulen. Når du står på en låner i utlån kan du markere tittel – høyreklikke – og velge «slå opp i søk».

11.2.3.2. Søkesett og trefflister

Hvis du trykker enter etter å ha fått opp en liste over ulike treff får du opp alle. Klikk eventuelt på den du er interessert i. Enter videre viser deg resten av listen. (Og fortsetter du å trykke enter vil den starte å vise postene en for en)

Bla i liste. For å «bla» opp og ned - skroll med musen – eller bruk enter for å bla framover, page up for å bla oppover, page down for å bla nedover. Tilbake til trefflisten – kommer du ved å skrive v. (Eller bare ved å bla deg oppover igjen – den ligger der fortsatt).

11.2.3.3. Visning av post

Når du har fått fram den posten du vil ha kan du klikke på linjen for bestand for å se informasjon om de enkelte eksemplarene. Allerede i trefflisten vil du se om det finnes ledige eksemplarer. Du kan også skrive kommandoen «be». (Det finnes en innstilling for å vise navn i tillegg til lånenummer på utlånt materiale – hvis det er ønskelig).

Hurtigvisning av posten i ISBD-format. Hold ctrl inne samtidig som musepeker over format 1 lenker – eller hold musepekeren over og høyreklikk.

Hurtigvisning av bestand - hold inne Ctrl samtidig og flytt deretter musepekeren over hhv bestands- og reserveringstallene. Eller hold musepekeren over tallene og høyreklikk.

11.2.3.4. Kombinere søk

Man kombinerer søkesett med OG, ELLER, IKKE (trenger ikke være store bokstaver). Dette gjør at disse ordene ofte ikke kan brukes ved søk – fordi de «betyr» noe annet .

Man kan få et bedre søk med kvalifisert søk. Hvis du søker kvalifisert og det ligger en henvisning der – så vil vi automatisk bli tatt dit. Det skjer ikke med ukvalifiserte søk.

Hele tittelen blir indeksert. Det betyr at alle enkeltordene blir indeksert. Ta for eksempel tittel «Den sommeren jeg fylte 15». Her kan man raskt søke på «sommeren og fylte» og får treff – uten mye støy hvis ordene ikke er så vanlige. Man kan også da kombinere ord i forfatter og ord i tittel – uten å spesifisere det – ved å skrive «nesbø og gjenferd». Dette er en måte å søke på som raskt kan gi deg det du er ute etter, og min erfaring er at det oftest er slik jeg søker.

Nå er det også mulig med såkalt frasesøk. Man kutter fra venstre. Får treff på :

Den sommeren jeg fylte 15
sommeren jeg fylte 15
jeg fylte 15

11.2.3.5. Søking på årstall/utgiverår

Avgrensning på utgiverår:

år=2002
Utgiverår er 2002.

år=1999 : 2001
Utgiverår f.o.m. 1999 t.o.m. 2001.

år=1999 :
Utgiverår fra og med 1999.

"Før"- og "etter"-årstall fungerer først og fremst på 1900-tallet. For dokumenter før 1900 må enten eksakt årstall oppgis, eller perioden oppgis med 2 årstall.

år=:1900
Utgiverår før 1900 MEN ETTER 1899!

år=1800 : 1899
Utgiverår f.o.m. 1800 t.o.m. 1899

år=1600 : 1799
Utgiverår f.o.m. 1600 t.o.m. 1799

år=uå
Gir treff på poster uten utgiverår

11.2.3.6. Reservering

Gjøres fra søkemodulen. Du kan velge «Reservering» fra menyen øverst. Her er det mange valg, men en vanlig reservering kan velges, eller gjøres med kommandoen res, eller med tastekombinasjonen Ctrl-R. Når du velger å reservere åpner det seg et vindu hvor du kan slå opp låner ved hjelp av lånekort eller å søke på navn.

res forts (Forutsetter at postene er lenket sammen)
res ant (Systemet «holder på» disse fram til alle har kommet inn før låner får beskjed).
res sett
res alle
res alleeks
res først
res framtid
res <eksnummer> (Ex «res 3» eller «res 003» - eller klikk på valget i menyen).
endreres
slettres (Kanskje mer vanlig å slette reserveringen fra utlånsmodulen).
slettres alle

I Bibliofil kan man ikke plassere noen midt inne i en reserveringskø. Men man kan legge noen først i køen med valget res først.

11.2.3.7. Statistikk i søkemodulen

Vær oppmerksomme på at man må ha brukt Bibliofil en stund for å få fullt utbytte av statistikkmulighetene – det er nok ikke all statistikk som «følger med» fra forrige system.

Hvis du lurer på hvor mye et dokument har vært utlånt de siste årene (og totalt) kan du raskt finne svaret på det i søkemodulen. Det finnes tre kommandoer, stat, statex og settstat, som kjapt gir deg statistiske data om en post eller et eksemplar.

Kommandoen stat gir deg totaltall for en post. Standard vises tall fra de siste 5 årene, men du kan selv velge antall år ved å angi dette som argument til kommandoen, for eksempel stat 8. Da får du en oversikt over antall eksemplarer, antall aktuelle reserveringer og antall utlån totalt. Dessuten statistikk over tilvekst, avgang, utlån, ekspederte reserveringer og ventetiden på reserveringer (som viser de siste månedene i stedet for årene).

Kommandoen statex viser utlån og reserveringer for et bestemt eksemplar. Kommandoen skrives etterfulgt av eksemplarnummer, for eksempel statex 5

Kommandoen settstat viser statistikk for et søkesett. Hvis du for eksempel først søker på «nesbø, jo/fo og Snømannen*/ti» og etterpå skriver settstat får du opp samme opplysninger som for stat, men for alle utgavene av Snømannen, også lydbøker. Standard er også her 5 år, men du velger selv ved å angi antall år etterpå, for eksempel settstat 3. Denne statistikken kan være veldig nyttig – for eksempel i forbindelse med bokvalg og når spesifikke titler skal vurderes for kassering.

11.2.3.8. Exlogg (transaksjonslogg)

Denne viser loggen for transaksjoner på de enkelte eksemplarene. Av og til ønsker du å se på denne hvis du for eksempel leter etter en bok og ønsker å se når den sist var utlånt. Angis etterfulgt av exnr, «exlogg 1» eller «exlogg 001» - også når det bare finnes et ex. (Man får en oversikt over låners kjønn og alder, men merk at navn ikke er med. Det har vi ikke lov til. Låner kan selv angi i MappaMi om han vil at historikk skal tas vare på, og vi har egne boken-kommer kategorier). Hvis det er behov for det kan man ha en innstilling for «innlevert i dag» - god hjelp.

11.2.3.9. Infoex

Menyvalget Vis → Eksemplarinformasjon (infoex exnr) (Alt-v) eller kommandoen infoex gir informasjon om eksemplaret:

Tittelnummer, eksemplarnummer, bindnummer, antall i klassesett (eventuelt) avdeling, plassering, hylle, note, status, bruk, lånetid (registrert på eksemplaret), status (utlånt, på hylla o.l.), antall purringer, antall utlån, dato og avdeling for innlevering og alternativ strekkode (viser alle alternative strekkoder hvis det er flere registrert på eksemplaret, ordinær bestandsvisning viser bare den siste strekkoden) , dato for siste purring og bestillingsdato/leverandør/status for bestilt eksemplar.

I den grad det finnes informasjon om Bruk (dvs om det er et referanseverk som ikke er til utlån), bind, hylle og noteopplysning, så vil det også bli vist. (Kommandoen bruk=r vil gi treff på alle titler der minst et eksemplar er markert som lesesalseksemplar.)

I tillegg vises lånenummer/navn/lånerkategori for eksemplarstatusene u (utlånt), r (regning sendt) , p (påstått levert), l (påstått ikke lånt), s (bestilt erstatningsetikett) og reservert.