4.4. Studielån

Studielån er langvarige lån som f.eks. varer et helt skoleår eller et semester. Funksjonen er ment å være et redskap for skoler som låner ut lærebøker til elevene.

Viktig

For materiale som lånes ut med studielån kjøres det en jobb som påfører eksakt lånetid skoleslutt på disse eksemplarene. Man bør derfor ikke benytte studielån på materiale som man ikke ønsker skal få påført lånetid skoleslutt. Benytt da heller avvikende lånetid.

Det kan forøvrig være fornuftig å samle alle skolebøker i en egen avdeling, samt bruke skoleslutt som lånetid ved eksemplarregistrering (se Seksjon 2.3, «Påføring av eksemplarer»).

Fra 2006 statistikkføres studielån som en egen type i statistikken. Dermed er det mulig å få ut tall på hvor mange studielån som lånes ut. Studielånene føres fortsatt som vanlige utlån i tillegg.

Studielån fungerer på mange måter slik som lån med avvikende lånetid. Forskjellen er:

Når man klikker på knappen Studielån får man 4 valgmuligheter:

Hurtigtast for Studielån er Ctrl+F8.