Kapittel 3. Utskrift av strekkoder

Utskrift av strekkoder baserer seg på strekkodepuljen som blir lagt på hvert enkelt eksemplar ved eksemplarpåføring eller ved masseendring. (Eksemplaret ha strekkodepulje for at ny etikett kan lages).

I katalogvinduet ligger det 2 utskriftsikoner:

Ikonet til venstre (skriver med blå bakgrunn) åpner et vindu hvor man kan skrive ut etiketter basert på etikettpuljer:

Velg etikettpulje(r) og trykk på skiverikonet nederst til høyre i vinduet (hurtigtast Alt+s). Ikonet til venstre oppdaterer innholdet i listen (hurtigtast Alt+p).

Husk at første linje med pulje * inneholder etiketter fra alle puljer hvis det er flere linjer!

Ikonet (Alt+f) oppe til venstre, og det andre skriverikonet (høyre) i katalogvinduet, åpner et vindu med flere valg:

Vinduet har 3 faner som inneholder alle funksjoner for håndtering av strekkoder.

1 Vanlige etiketter (Alt+1)

Vinduet er delt opp i 3 deler:

 • Etiketter på vent

  Tabell som viser puljer og antall etiketter som ikke er skrevet ut eller laget/generert. Husk at første linje med pulje * inneholder etiketter fra alle puljer hvis det er flere linjer.

  Under tabellen ligger ikoner for å oppfriske listen (Alt+p) , se innhold i pulje (Alt+i) , generere etiketter (Alt+g) og skrive ut direkte (Alt+s).

 • Generer / skriv ut etiketter

  Hvis man vil skrive ut eller generere etiketter fra deler av en pulje i Etiketter på vent, kan man velge å skrive/generere for eieravdeling, fag- eller skjønnlitteratur for seg, signaturer i Dewey-hundregrupper, etikettpulje og ordningsord (første bokstav). Under valgene ligger ikoner for generering (Alt+e) og utskrift (Alt+k). Merk at tastatursnarveiene er anderledes enn for ikonene under Etiketter på vent!

 • Utskriftsjobber som står på vent

  Utskrifter som er generert men ikke skrevet ut.

  Kolonnen x genererte etikettfiler viser genererte filer og hvilke valg fra den øverste halvdelen av vinduet som ligger bak, neste kolonne viser genereringstidspunkt og filstørrelse i bytes.

  Ikonene under listen gjør det mulig å slette ( Alt+l), se på innholdet ( Alt+t) og skrive ut merkede linjer ( Alt+u). Marker med venstre musetast og bruk Ctrl for å velge flere linjer. Når det klikkes på ikonet for å se på filen flyttes fokus til fane 3 Innhold.

2 Annet / historikk (Alt+2)

Vinduet er delt opp i 3 deler:

 • Midlertidige / Alternative

  Hak av for type. Velg antall midlertidige etiketter, for alternative strekkoder skal man i tillegg velge hvilket strekkodenummer det skal starte med.

  Klikk på (Alt+g) for å generere etiketter for senere utskrift, og skriv ut direkte v.h.a. (Alt+s).

  Les mer om bruk av midlertidige etiketter i Brukerhåndbok utlån.

 • Erstatningsetiketter / Bibliografiske

  Skriv inn tittelnummer/eksemplarnummer (eksemplarnummeret har 3 siffer, dvs 001 for eksemplar 1) for etiketten som skal erstattes og trykk Enter/Return for å legge til i listen.

  Bibliografiske etiketter kan skrives ut for spesielle skrivere (Mclassdatamax) og er ikke standard.

  Ikonet (Alt+b). legger på en pulje, de andre ikonene generer (Alt+e), skriver ut (Alt+k) eller sletter (Alt+l).

 • Gamle jobber: (kan skrives ut på nytt)

  Listen viser gamle utskrifter, opp til 100 dager tilbake. Marker linje(r) og bruk (Alt+t) for å se på innholdet av filen, oppdatere listen (Alt+p) og skrive ut (Alt+v).

Innhold i fil (Alt+3)

Denne fanen viser innholdet av fil valgt i de andre to fanene. Bruk pil-ikonet for å gå tilbake (eller klikk på fanen eller bruk tastatursnarveiene Alt+1 osv).