Kapittel 10. Statistikk

Innholdsfortegnelse

10.1. Hvorfor statistikk?
10.2. Framgangsmåte
10.3. Ukentlige, automatiske rapporter

10.1. Hvorfor statistikk?

Det finnes svært gode muligheter for å ta ut differensierte statistikker for både bestand og utlån. Dokumentasjonen for Statistikk går i detalj.

Bibliotek er pålagt å sende en årsstatistikk til Nasjonalbiblioteket. Det finnes ett skjema for grunnskolebibliotek og ett for bibliotek i videregående skole. Når du tar ut årsstatistikken i BIBLIOFIL®, vil du få ut nøyaktig de tallene Nasjonalbiblioteket etterspør.