8.11. Ofte stilte spørsmål (FAQ) om klasseflytting

Spørsmål Vil nullte klasse flyttes til første klasse når man kjører klasseflytting?
Spørsmål Hva gjør jeg når jeg har flyttet klassene opp ett år for mye?
Spørsmål Jeg klikker Gruppeadm - Flytt grupper. I pop-up står det: Her flytter man alle klassene/gruppene opp ett år ... Jeg regnet med at 1A ville endre seg til 2A og årstrinn fra 1 til 2, men det skjer ikke. Det er bare Skoleår og Skolestart som øker. Har jeg misforstått noe?
Spørsmål Jeg strever med å forstå rutinene for klasseflytting i Bibliofil. Kan noen svare meg å/hjelpe meg å skjønne: Skal man BÅDE klikke Flytt grupper i Gruppeadministrasjon OG kjøre rutinen Kjør klasseflytting?? Det aktuelle skolebiblioteket spenner fra 1. til 10. klasse og har både tradisjonelle klasser og andre slags grupper.
Spørsmål Hvis en klasse har navnet Solsikke, vil den vel likevel bli flytta opp til neste klassetrinn (ufordelt) så lenge du har med Årstrinn. Stemmer det?
Spørsmål Du sier at nye lånere blir lagt inn i lånekategori ele. Kan man ikke med en gang legge dem inn i riktig kategori (f.eks. 1A, 8B, 2 solsikke osv)?
Spørsmål Når jeg legger inn nye elever blir de lysegrønne med en gang. Betyr det at nye elever må være registrert i 90 dager før de omfattes av en klasseflytting?
Spørsmål Har fått inn et spørsmål fra en skole: Hun kunne tenke seg og legge inn de nye 1. klassingene nå, for til høsten er det så travelt. hvis hun legger dem inn nå med 1. klasse i klasseadministrasjonen vil de bli flyttet opp i 2. klasse når jeg foretar klasseflytting for dem i august?

Spørsmål

Vil nullte klasse flyttes til første klasse når man kjører klasseflytting?

Svar

Nei, den laveste tallet er 1. Det er imidlertid en enkel sak å markere alle i nullte klasse og flytte dem til første klasse ved å bruke mulighetene du får med høyre musetast.

Spørsmål

Hva gjør jeg når jeg har flyttet klassene opp ett år for mye?

Svar

Da må du flytte elevene manuelt til korrekt gruppe. Dette gjøres ved å merke lånerne med venstre museknapp og så trykke på knappen Endre gruppetilhørighet. Elever som er slettet må legges inn på nytt eller flyttes fra lånekategori ue hvis de har heftelser.

Spørsmål

Jeg klikker Gruppeadm - Flytt grupper. I pop-up står det: Her flytter man alle klassene/gruppene opp ett år ... Jeg regnet med at 1A ville endre seg til 2A og årstrinn fra 1 til 2, men det skjer ikke. Det er bare Skoleår og Skolestart som øker. Har jeg misforstått noe?

Svar

Ja. Gruppene endres ikke, men de vil tilhøre nye lånere. Kontaktlærer og årstall er flyttet.

Spørsmål

Jeg strever med å forstå rutinene for klasseflytting i Bibliofil. Kan noen svare meg å/hjelpe meg å skjønne: Skal man BÅDE klikke Flytt grupper i Gruppeadministrasjon OG kjøre rutinen Kjør klasseflytting?? Det aktuelle skolebiblioteket spenner fra 1. til 10. klasse og har både tradisjonelle klasser og andre slags grupper.

Svar

Man må ikke gjøre begge deler. Det viktigste er Kjør klasseflytting.

Å flytte grupper i Gruppeadministrasjon-vinduet gjøres bare hvis man vil oppdatere oversikten over grupper/skoleår/kontaktlærer. Det innebærer at skoleår og skolestart økes med ett år for alle klasser/grupper, samt at kontaktlærer flyttes opp en klasse (dvs fra 1A til 2A osv). Har man ikke slike behov kan man la dette ligge.

Spørsmål

Hvis en klasse har navnet Solsikke, vil den vel likevel bli flytta opp til neste klassetrinn (ufordelt) så lenge du har med Årstrinn. Stemmer det?

Svar

Ikke helt. Klassene/gruppene røres aldri. Det er elevene som flyttes. Altså blir alle elever i gruppe Solsikke flytta til neste klassetrinn (ufordelt).

Spørsmål

Du sier at nye lånere blir lagt inn i lånekategori ele. Kan man ikke med en gang legge dem inn i riktig kategori (f.eks. 1A, 8B, 2 solsikke osv)?

Svar

Nei. Alle elever skal inn i lånekategoriele uansett hvilken gruppe de er i. Hvis de ikke er i den lånekategorien tas de ikke med i klasseflyttingen (regnes ikke som elever).

Spørsmål

Når jeg legger inn nye elever blir de lysegrønne med en gang. Betyr det at nye elever må være registrert i 90 dager før de omfattes av en klasseflytting?

Svar

Ja. Man kan evt bruke Endre gruppetilhøriget på disse.

Spørsmål

Har fått inn et spørsmål fra en skole: Hun kunne tenke seg og legge inn de nye 1. klassingene nå, for til høsten er det så travelt. hvis hun legger dem inn nå med 1. klasse i klasseadministrasjonen vil de bli flyttet opp i 2. klasse når jeg foretar klasseflytting for dem i august?

Svar

Det burde gå bra hvis dere kjører klasseflyttinga i august. Den "automatiske" klasseflyttinga rører ikke elever som har blitt tilknyttet ei gruppe før det er gått 90 dager etter tilknytninga.

Det vil si at hvis dere legger inn en elev idag og knytter den til gruppe 1A, så vil ikke den "automatiske" klasseflyttinga flytte denne eleven til 2A hvis man kjører det før 7.sept 2009 (90 dager fra idag).

Kjører dere klasseflyttinga etter 90 dager er gått vil de derimot bli flytta.

Dette ses veldig godt i klasseadministreringa hvor elever som er blitt tilknytta for mindre enn 90 dagers siden har grønn bakgrunn (hvis de er importert har de gul bakgrunnsfarge i 30 dager før de blir grønne).

Det er også mulig å opprette en egen skole for elevene i gruppeadministrasjonen. Den automatiske klasseflyttingen kjøres per skole, så da vil ikke de bli berørt. Da må dere bare passe på å flytte dem over i korrekt skole/gruppe etter at klasseflyttingen er kjørt.