Kapittel 11. Søk og reservering

Innholdsfortegnelse

11.1. Websøk
11.1.1. Reservering i Websøk
11.2. CCL-basert ekspertsøk
11.2.1. Kort beskrivelse av noen nøkkelfunksjoner i TkSøk
11.2.2. Visning av låner, klassetilhørighet og alternative strekkoder
11.2.3. Noen nyttige tips for TkSøk
11.3. Samsøk

Bibliofil har flere søkemuligheter:

11.1. Websøk

Websøk kan startes fra Startmenyen, klikk på ikonet . Programmet vil forsøke å starte i standard nettleser på PC-en.

Websøk har flere søkeinnganger:

  • Enkelt, eller publikumssøk. Dette er som regel standard søkeinngang i websøk. Enkelt-søk har en søkeboks og noen få avgrensingsmuligheter.

  • Detaljert søk. Velges fra menyen Søkemetoder. Detaljert søk har flere søkebokser og et utvalg avgrensningsmuligheter. Man kan kombinere innholdet fra forskjellige typer lister, f.eks Medietype og Brukernivå

  • Safarisøk (finnes ikke overalt).

  • CCL-søk.

11.1.1. Reservering i Websøk

Alle registrerte lånere kan reservere til seg selv i Websøk/MappaMi, vha linken Jeg vil låne denne (postvisning> eller Bestill (treffliste).

Hvis skolen har et nasjonalt biblioteknummer og logger inn i MappaMi med dette nummeret, er det mulig å reservere for andre lånere.

Det finnes også en mulighet for at noen lånere kan reservere på vegne av andre.

Brukere som skal kunne reservere for andre må legges inn i innstillingene for MappaMi (Startmeny -> Fellesinnstillinger -> MappaMi -> Reservering) i Brukere som kan reservere for andre. Legg inn lånernummeret til lånere som er superbrukere, med lov til å reservere for andre.

Lånere som kan reservere for andre vil få tilgang til en ekstra funksjon i MappaMi som gjør det mulig å slå opp og reservere for andre.