8.9. Hva skjer med elever på høyeste klassetrinn

Elever som har levert alle lån vil slettes automatisk. Elever som fortsatt har utlån, vil bli flyttet til kategori ue, dvs elever som har gått ut av skolen.

For skoler som er opprettet som avdelinger i folkebiblioteket, er det også en mulighet for at elevene flyttes over i lånekategori barn/voksen (alt etter hva som er høyeste klassetrinn på skolen).