Kapittel 6. Skolejobber

Innholdsfortegnelse

6.1. Purringer
6.1.1. Gruppevis/klassevis forfallsrapport
6.1.2. Skriv purringer, ett ark pr. låner
6.1.3. Skriv purringer for gruppe/klasse, ett ark pr. låner
6.1.4. Skriv purring av lånere i en spesiell lånekategori
6.1.5. Purring av bøker utlånt før angitt dato, ett ark pr. låner
6.1.6. Purring av klassesett
6.1.7. Purring av delvis innleverte klassesett
6.1.8. Purring av reserverte titler
6.2. Liste over lånere i en gruppe/klasse
6.3. Liste over lånere i en gruppe/klasse, med strekkoder
6.4. Liste over lånere i en kategori
6.5. Liste over lånere i en kategori, med strekkoder
6.6. Liste over utlånte bøker
6.6.1. Liste over utlånte bøker, kategori
6.6.2. Liste over utlånte bøker, kategori, pr. elev
6.6.3. Liste over utlånte bøker, gruppe/klasse
6.6.4. Liste over utlånte bøker, gruppe/klasse, pr. elev
6.7. Skriv ut lånekort
6.8. Skriv ut erstatningskort

Det er ingen forskjell mellom den versjonen av BIBLIOFIL® som skolene bruker og den som brukes i fag- og folkebibliotek. Ofte er det imidlertid slik at skolene har behov for færre rapporter og utskriftsjobber enn et større bibliotek. Vi har derfor samlet noen slike rutiner under et ikon - - for å gjøre de lettere tilgjengelig. Valgene i denne menyen er også tilgjengelig under Rapport og Brev/Jobber.

6.1. Purringer

6.1.1. Gruppevis/klassevis forfallsrapport

Brukes hvis man vil ha en liste over hva som har forfalt, dvs det som vil bli purret neste gang purring kjøres.

Rapporten kan begrenses på gruppe eller lånekategori. Den viser en oversikt over alle lån pr. gruppe/klasse sortert på elev.

Det kommer et ark pr. gruppe/klasse.

6.1.2. Skriv purringer, ett ark pr. låner

Brukes hvis alle forfalte titler skal purres. Velge avdeling og deretter Start jobben.

Det kommer et ark pr. elev.

6.1.3. Skriv purringer for gruppe/klasse, ett ark pr. låner

Brukes hvis en enkelt gruppe/klasse skal purres. Velg gruppe, avdeling og deretter Start jobben. Du vil få melding når alle purringene er skrevet. Vær oppmerksom på at det er en og samme rutine som kjøres uansett om låner har epostadresse eller postadresse.

Det kommer ett ark pr elev.

6.1.4. Skriv purring av lånere i en spesiell lånekategori

Brukes hvis en bestemt lånekategori skal purres. F.eks. alle elever eller alle ansatte.

6.1.5. Purring av bøker utlånt før angitt dato, ett ark pr. låner

Velg dato og avdeling. Trykk Start jobben. Merk at denne purrer alt uansett om det er forfalt eller ikke!

Det kommer et ark pr elev.

6.1.6. Purring av klassesett

Velg avdeling og Start jobben.

6.1.7. Purring av delvis innleverte klassesett

Velg avdeling og Start jobben.

6.1.8. Purring av reserverte titler

Velg avdeling og Start jobben.