Kapittel 5. Selvbetjent utlån

Innholdsfortegnelse

5.1. Oppstart fra Startmeny
5.2. Direkte oppstart av selvbetjent utlån
5.3. Avslutning

5.1. Oppstart fra Startmeny

Man kan definere en bruker med begrensede adganger i utlånet. Tidligere gikk denne funksjonen under navnet elevutlån, men siden det er mange andre bibliotek som bruker dette utlånet, heter det nå Selvbetjent utlån. De viktigste begrensningene er at brukeren ikke har adgang til Lånerregistring og filmenyene.

Selvbetjent utlån skrus på for bruker (på Adminbrukernivå) av systemansvarlig i Fellesinnstillinger. Aktuelle innstillinger er:

Selvbetjent utlån (utlån)

Slår på funksjonen selvbetjent utlån.

Endret funksjonalitet i begrenset modul er:

  • Mulighet til å fornye er tatt bort.

  • Siden for lånerregistrering er tatt bort.

  • Låneren kan ikke slette gebyr.

  • Knapperaden og menyene er tatt bort fra øverste del.

  • Høyre musetast i listen over lånte bøker har ingen funksjon.

  • Søking på navn er tatt bort.

  • Historikk over siste lånere og lån er tatt bort.

  • Eventuelle dialogbokser som kommer opp, forsvinner automatisk etter 10 sekunder.

Krev PIN-kode i selvbetjent utlån (elevutlån)

Her kan det angis om det skal kreves PIN-kode i selvbetjent utlån. Standardverdi er at det kreves PIN-kode.

Tidligere kunne låner angi passord. Disse passordene kan fortsatt brukes, men hvis låner endrer, må vedkommende nå bruke en PIN-kode.

Låneren avkreves PIN-kode når vedkommende skanner inn lånekortet. PIN-koden må settes opp av en bibliotekar i normalt oppsatt TkUtlån (hvis ikke biblioteket har tatt i bruk MappaMi). Lånere uten PIN-kode vil ikke kunne låne.

Mulig å levere inn i selvbetjent utlån (elevutlån)

Her kan det angis om det skal være mulig å levere inn bøker i det selvbetjente utlånet. Standardverdi er at det er mulig å levere inn.

Selvbetjent utlån pluss

Her kan det angis om det skal være mulig å søke på navn og fornye lån i selvbetjent utlån. Brukes av og til i elevbetjente skolebibliotek (ansvarselever).

Krev passord ved avslutt i selvbetjent utlån

Her kan det angis om det skal kreves passord for å avslutte selvbetjent utlån. Standard oppsett er at det kreves.

Sperr for lån hvis låner har obskoder/purringer i selvbetjent utlån

Denne innstillingen vil utestenge lånere med obskoder/purringer fra å låne i selvbetjent utlån.

Ta over hele skjermen

Her kan det angis at TkUtlån i selvbetjent modus skal ta over hele skjermbildet. TkUtlån vil da alltid ligge øverst på skjermen, og uten tastatur skal det da være umulig å gjøre noe annet på maskinen.

Selvbetjent utlån pluss

Selvbetjent utlån pluss gir også adgang til å søke opp lånere på navn og fornye lån.

Automatisk nullstilling av skjermbilde

Denne innstillingen er ikke gruppert sammen med selvbetjeningsinnnstillingene, men kan være verdt ta med. Man setter antall millisekunder det skal ta før vinduet nullstilles (dvs låner fjernes). 1000 millisekunder er ett sekund, 60000 ett minutt osv.