1.2. Vi har en ny låner

Manuell registrering er konsist beskrevet i Kapittel 7, Manuell registrering av lånere.