1.3. Vi har mange nye lånere

Det går an å importere klasselister fra regneark.

Det er helt klart verdt bryderiet å lese gjennom Kapittel 9, Nye lånere fra fil for å vurdere om det er aktuelt hos dere. Alternativt må hver elev legges inn for seg som skissert i Kapittel 7, Manuell registrering av lånere.