8.2. Omfang klasseadministrasjon

Det er mulig å se lånere i andre lånekategorier i klasseadministrasjonsbildet (elever som ikke er knyttet til noen gruppe/klasse, ansatte o.l.). Du velger hvilke lånekategorier du ønsker å se ved å velge lånekategori, eller du velger Alle.