Kapittel 7. Manuell registrering av lånere

Innholdsfortegnelse

7.1. Manuell registrering av lånere
7.2. Gjenbruk av lånenummer

7.1. Manuell registrering av lånere

Klikk på fanekortet Lånerregistrering. Klikk på Ny (evt Ny lokal) i nederste knapperad. En vanlig feil er at man begynner å skrive inn men en gang, men en av disse knappene trykkes inn først! (En annen feil er forøvrig at man skriver inn lånernavnet i det gule feltet øverst, men her kan man bare søke, som det også går klart fram av ledeteksten til venstre: Navn/nr.søk).

  1. Systemet foreslår neste ledige nummer. Bruk det!

  2. Fyll ut navn. Husk at det skal være invertert og med store forbokstaver, dvs på formen Etternavn, Fornavn.

  3. Fødselsdato registreres på formen DD/MM/ÅÅÅÅ. Det er også fornuftig å registrere Kjønn.

  4. De fleste felt er valgfrie, men det som fylles ut, er Lånekategorifeltet og fødselsesdato hvis låner er personlig låner (dvs barn, voksen eller elev). Velg kategorien for elever, ele : Elevkategori (eller tilsvarende) hvis det er en ny elev som legges inn. Når man har valgt Elev vil vinduet i 5 komme opp.

  5. Velg hvilken Gruppe, dvs klasse, eleven skal knyttes til. Trykk Ok.

Når alt er lagt inn må man klikke på Lagre ny (til venstre på nederste knapperad).