6.2. Liste over lånere i en gruppe/klasse

Velg klasse fra oversikten over kategorier og trykk Start jobben.