6.4. Liste over lånere i en kategori

Det er mulig å få ut liste over lånere i en kategori. Lånekategorier kan bestemmes lokalt og det kan være stor variasjon, men svært ofte har skolene, i tillegg til elevkategori, en kategori for ansatte.