6.6. Liste over utlånte bøker

6.6.1. Liste over utlånte bøker, kategori

Rapporten kan avgrenses:

  • Valg av lånekategori. Klikk på ønsket lånekategori.

  • Begrens til lån foretatt før en bestemt dato. Skriv inn en dato (i formen dd/mm/åååå, dvs. f.eks. 01/01/2009) eller trykk Enter for å bruke dagens dato.

  • Begrens rapport til CCL-søk (f.eks ff=ed hvis man bare skal ha med videoer i rapporten). Hvis du er usikker på CCL-kommandoene, ta en titt på valgene du får fra Lister i Søkemodulen. Trykk Enter for å gå videre.

  • Ta med studielån? Du får valgene Alle, Studielån eller Vanlige lån. Trykk Enter for å gå videre.

Trykk Start jobben for lage rapporten.

6.6.2. Liste over utlånte bøker, kategori, pr. elev

Skriver ut en liste over alle utlån, med én elev pr side.

Man kan avgrense på lånekategori og til lån foretatt før en dato.

6.6.3. Liste over utlånte bøker, gruppe/klasse

Velg gruppe/klasse. Begrens til lån foretatt før en gitt dato. Velg type lån (Studielån, Vanlige lån eller begge). Begrens rapporten til CCL-søk (trykk enter for hele basen.

6.6.4. Liste over utlånte bøker, gruppe/klasse, pr. elev

Velg gruppe/klasse. Begrens til lån foretatt før en gitt dato. Rapporten vises/skrives ut med én elev pr side.