4.5. Klassesett

Utlån av klassesett avviker litt fra utlån av annet materiale. Hvert klassesett har bare ett eksemplarnummer, og strekkoden er som regel festet på kassetten eller esken settet oppbevares i. Eksemplarer i et klassesett har altså ikke egne strekkoder.

Når strekkoden leses kommer et vindu opp:

Fyll ut antall eksemplarer som skal lånes ut (det er ikke gitt at alt i settet lånes ut) og navn på ansvarlig person.

Ved innlevering av klassesettet kommer dette vinduet opp:

Marker hvilken låner som skal levere inn ved å dobbeltklikke på en linje, juster evt antallet som skal leveres i telleren nederst og klikk på Ok.

Som det går fram av eksemplene over vil forskjellige lånere kunne låne av det samme klassesettet, og man må også angi hvor mange eksemplarer som blir tilbakelevert.

Klassesett purres i vanlig purrerutine, men kan tas ut separat. Det er også mulig å purre delvis innleverte klassesett.