Kapittel 8. Klasseadministrasjon/Klasseflytting

Innholdsfortegnelse

8.1. Generelt
8.2. Omfang klasseadministrasjon
8.3. Lånekategorier
8.4. Vanlig rutine
8.5. Gruppeadministrasjon
8.6. Kjør klasseflytting - for tradisjonelle klasser
8.7. Klasseflytting - for utradisjonelle klasser
8.8. Manuell endring av en eller flere lånere
8.8.1. Endre gruppetilhørighet
8.8.2. Endre/slette m.m. fra høyre-museklikk-meny
8.9. Hva skjer med elever på høyeste klassetrinn
8.10. Fargebruk
8.11. Ofte stilte spørsmål (FAQ) om klasseflytting

8.1. Generelt

Et skolebibliotek vil ha behov for å gruppere elevlånere i klasser og/eller grupper. Ved hvert nytt skoleår er det ønskelig å kunne flytte elevene opp til neste trinn. Rutinen klasseflytting gjør det mulig.

For at klasseflytting skal fungere smertefritt er det noen forutsetninger:

  1. Elevlåneren må være i lånekategori elev. Se Seksjon 8.3, «Lånekategorier».

  2. Systemet må være satt opp med tilstrekkelige grupper. Se Seksjon 8.5, «Gruppeadministrasjon»

  3. Gruppene må være beregnelige, dvs hete 1A, 2A osv. Se Seksjon 8.5, «Gruppeadministrasjon».

Hvis skolen ikke har beregnelige gruppebetegnelser er oppflytting litt mer komplisert, men likevel mulig å få til. Se Seksjon 8.7, «Klasseflytting - for utradisjonelle klasser» for hva man kan gjøre hvis gruppene heter 1 Sommerfugl, 2 Bie e.l.

Du får opp bildet under ved å velge Klasseadministrasjon fra menylinjen: Kommando -> Klasseadministrasjon.

Sortering av elevoversikt. Elevoversikten kan sorteres etter innholdet i de forskjellige kolonnene ved å klikke på kolonneoverskriften. Du får alfabetisk oversikt ved å klikke på Låner eller numerisk ved å klikke på Lånernr etc.