8.7. Klasseflytting - for utradisjonelle klasser

En utradisjonell klasse i denne sammenheng er en som ikke har et navn med tall og enkeltbokstaver, dvs ikke er 1A, 2B osv, men 1 sommerfugl, 2 ugle e.l. Klasseflytting-programmet kan ikke håndtere en automatisk flytting fra 1 sommerfugl til 2 ugle.

Løsningen er å gjøre noen små grep etter at klasseflyttingen er kjørt (Klasseadministrasjon -> Kjør klasseflytting). Alle vil være flyttet opp et hakk til neste Årstrinn.