8.8. Manuell endring av en eller flere lånere

8.8.1. Endre gruppetilhørighet

Hvis man har behov for å flytte lånere fra en gruppe til en annen, f.eks hvis noen er lagt inn med feil gruppe, så er det mulig v.h.a. knappen Endre gruppetilhørighet.

Markér én eller flere elever i listen (hold inne Ctrl og klikk i listen med venstre musetast - du markérer en her og en der; hold inne shift - du markérer fra og med - til og med). Deretter velger du Endre gruppetilhørighet.

8.8.2. Endre/slette m.m. fra høyre-museklikk-meny

Et klikk med høyre museknapp i listen over lånere gir flere valg for å endre en eller flere lånere:

Et eksempel på hva man kan gjøre fra denne menyen er sletting av lånere fra klasseadministrasjonsbildet. Markér lånerne først og trykk så Ctrl+s eller velg Slett markerte lånere fra menyen på høyre museknapp. Lånere med lån/heftelser vil ikke bli sletta, men vil bli flyttet til lånekategori ue (Utgåtte elever).

Hvis man importerer alle elever på nytt hvert skoleår, kan utgåtte elever lett fjernes ved først å velge Marker lånere som ikke er nylig flyttet/importert og deretter Slett markerte lånere.