8.6. Kjør klasseflytting - for tradisjonelle klasser

En tradisjonell klasse er navngitt med årstrinn og en bokstav, f.eks 1A eller 2B. Klasseflyttingen flytter elever i gruppe 1A til 2A, 2B til 3B osv.

Hvis det mangler en klasse/gruppe (2 klasser på alle trinn, men 3 klasser på ett trinn f.eks.), må denne gruppen opprettes; hvis ikke vil elevene bli flyttet til en gruppe ufordelt. Gruppen må senere behandles manuelt. (Se Seksjon 8.5, «Gruppeadministrasjon»).

Velg Klasseadministrasjon -> Kjør klasseflytting. Etter noen sekunder får du en pre-bekreftelse. Det som vil bli gjort er det som står i vinduet som kommer opp, etter at man har valgt hva som skal gjøres med elever som går ut (høyeste klassetrinn). Klikk OK eller avbryt.

Før klasseflytting kjøres bør man sjekke om det er noen som (allerede) er merket med grønt, dette er elever som er nye eller har byttet klasse innen de siste 90 dagene. Disse vil ikke bli med på klasseflyttingen og bør flyttes manuelt før flyttingen skjer.

Etter at du har klikket OK blir bakgrunnsfargen grønn på de fleste elevene og kanskje rød på noen. Grønn betyr at klasseflytting er foretatt som antatt, rød betyr at vedkommende er flyttet til ufordelt; altså at vedkommende er flyttet opp et trinn, men ikke tilhører noen gruppe.