1.4. Hvordan låner vi ut?

Start Utlån, dvs klikk på ikonet i startmenyen.

(Les mer i Kapittel 4, Utlån).

Når boka kommer tilbake skal den leveres inn via fanen Innlevering. (Les mer i Seksjon 4.2, «Innlevering»).