Kapittel 2. Katalogisering

Innholdsfortegnelse

2.1. Hvordan komme i gang
2.1.1. Søk etter katalogposter
2.1.2. Post hentes fra nettet.
2.1.3. Egen post brukes som grunnlag for ny post.
2.1.4. Post legges inn fra grunnen av.
2.2. Registrering
2.2.1. Katalogmalene
2.3. Påføring av eksemplarer
2.3.1. Endring av eksemplarer
2.3.2. Sletting
2.4. Autoriteter
2.4.1. Bruk:
2.5. Innstillinger

En kort innføring i katalogisering gis i Seksjon 1.1, «Vi har en ny bok». Dette kapittelet går mer i detalj. Det finnes også en fyldig håndbok beregnet på bibliotekarer Katalog og Innkjøp.

2.1. Hvordan komme i gang

Klikk på Katalog (Alt-k) i Startmenyen.

Programmet oppdaterer seg selv; det kan føre til at du av og til må vente mens ny versjon installeres. Nye versjoner kan inneholde ny funksjonalitet eller rettelser til programmet. Les meldingen om hva som er endret før du klikker på OK (eventuelt Alt+O eller ordskiller).

Katalogsøkebildet vil vises når nedlastingen er ferdig.

2.1.1. Søk etter katalogposter

Når man skal legge inn noe man ikke har fra før, er det stor sjanse for å finne en passende katalogpost i Ekstern base. Det er 5 søkemuligheter i søkevinduet, men vi anbefaler å søke på ISBN- eller EAN-nummeret.

  • ISBN (International Standard Book Number) er en internasjonal standard for boknummer (fra 1970, tatt i bruk i Norge 1971). Nummeret finner du enten på baksiden av boken eller på siden bak tittelbladet (verso). Skriv inn tallet, uten bindestreker, i feltet ISBN/EAN og trykk Søk eller Enter-tasten. Husk at det også går an å skanne inn strekkoden!

  • EAN (European Article Number fra 1978, betegnelsen er stort sett erstattet med GTIN, eller Global Trade Item Number, i varehandelen) er som regel også søkbart. For bøker er EAN ofte det samme som 13-siffret ISBN.

EAN finnes også på spill, DVD-er m.m:

Ill: EAN på baksiden av esken til PlayStation-spillet FIFA10.

Søk for sikkerhets skyld først i Egen base, hvis du får Ingen treff i trefflisten, klikker du på fanekortet Ekstern (Alt+e) for å søke videre i katalogposter fra andre bibliotek.

En treffliste i Ekstern kan se slik ut:

Trefflisten har kolonner for utgivelsesår, ordningsordet (som regel er dette forfatteren), tittelen og helt til høyre, kilden for katalogposten.

I eksemplet ser man tre vanlige varianter av kilder. Kilder som begynner med bibbi er katalogposter fra Biblioteksentralen, ikke alle skoler har tilgang til disse. Dernest ligger LarBib.data som er poster fra folkebiblioteket i denne kommunen (LarBib er Larvik bibliotek). I flere kommuner deler skolene data seg imellom, disse vil da få hver sin linje i trefflisten. Til slutt kommer dugnad som er poster samlet inn fra alle Bibliofil-bibliotek.

Den ene linjen sier kanskje ikke nok om katalogposten. Den øverste linjen er markert med blå bakgrunnsfarge, hvis man trykker på i på tastaturet, vil man få se katalogposten i isbd-format:

Trykk m for å se hele marc-posten.

Bruk piltastene for å flytte fokus opp eller ned i listen. Det går også an å markere med musetaster, høyreklikk for å se posten i isbd-format.

Fordelen med å søke på ISBN/EAN et at man får treff på akkurat det du har for hånden. Hvis man søker i de andre feltene, Forfatter eller Tittel, kan man få mange treff og man må velge det som passer best overens med det du holder på med. Med mange treff er muligheten til å vise flere opplysninger v.h.a. i og m nyttig.

2.1.1.1. Søk på Forfatter og Tittel

Navn skal alltid legges inn invertert med komma mellom etternavn og fornavn, dvs på formen etternavn, fornavn.

Hvis man vil ha fram titler av Knut Hamsun må man derfor skrive hamsun, knut i Forfatter-feltet, trykk Enter eller klikk på den røde Søk-knappen til høyre for å søke.

For å søke på titler må tittelen skrives inn fra begynnelsen, men med Trunkering slått på er det ikke nødvendig å skrive inn hele. Dvs at får å få treff på Når vi døde vågner kan det være nok å skrive når vi d.

Det er også mulig å kombinere flere søkefelt. F.eks kan ibsen i Forfatter-feltet og når i Tittel være nok for å få treff på Henrik Ibsens Når vi døde vågner.

En vanlig begynnertabbe er å skrive inn for mye. Skrive lite først og utvid hvis det blir for mange treff. Uansett er ISBN/EAN-søk det smarteste.

2.1.1.2. CCL-søk

CCL (Common Command Language) er et avansert søkespråk som det vil føre for langt å begi seg inn på her. Se evt den egne håndboken: http://bibliofil.no/kundeinfo/dokumentasjon/tksok.php.

Det kan likevel være verdt å merke seg at man kan søke på enkeltord i tittel i dette feltet. F.eks vil et CCL-søk på vågner antagelig være nok til å få treff på Henrik Ibsens Når vi døde vågner.

CCL-søk kan bare brukes for søk i Egen base

2.1.2. Post hentes fra nettet.

Hvis posten ikke finnes i Egen eller Ekstern base kan den hentes fra andre baser ved hjelp av Samsøk eller Websøk.

Søk opp posten i websøket. Under Dele-fanen finner man link til Annen visning og så Vis Marc-post.

Kopieringen starter med å kopiere dataene ut til utklippstavla. Dette kan gjøres på flere måter, bruk f.eks musepekeren til å markere det du vil ha. Deretter Edit-menyen i nettleseren eller Ctrl+c for å kopiere til Utklippstavla i Windows™.

Gå til Katalogsøkebildet. Klikk på (Ctrl+L). Først får man opp et redigeringsvindu som kan brukes til å fjerne uønsket informasjon. Poster fra andre biblioteksystem kan inneholde marctagger som ikke passer inn i Bibliofil, særlig vil dette gjelde poster fra Bibsys. Marctagger som ikke finnes i Bibliofils eget marcformat er markert med rødt!

2.1.2.1. Andre baser med tilgjengelige MARC-data

BasenavnMARCformat bak...
BokfortegnelsenPosten i NORMARC-format
SamkatalogenPosten i NORMARC-format

Viktig

Andre biblioteksystem kan ha andre marctagger enn BIBLIOFIL®. Det gjelder særlig klassifikasjons-, emne- og plasseringstagger (08X, 09X, 69X). Disse kan med fordel slettes i tekstbehandleren før posten tas inn i en katalogmal.

Bibsys nye søkesystem http://oria.no har ikke mulighet til å vise marc-poster!

2.1.3. Egen post brukes som grunnlag for ny post.

Hvis man ikke klarer å finne en passende katalogpost fra andre kilder, kan man bruke egne poster som grunnlag. Det er gunstig hvis man har poster som ligner på det man er iferd med å legge inn (eks. årbøker).

Søk opp tidligere utgave av boken. Marker post i trefflisten. Klikk Kopier. Rediger som vanlig.

2.1.4. Post legges inn fra grunnen av.

Det er selvfølgelig også mulig å legge inn alt fra bunnen av. Velg en passende mal fra listen som vises når du klikker på knappen Bruk Mal. Velg mal, f.eks. Fagbokmal.std. Legg inn aktuelle opplysninger. Lagre.