4.6. Kalender med ikke-forfallsdager

Som standard har utlån ikke forfalt på lørdager og søndager og ikke i lokalt angitte perioder. Ulempen med dette har vært at ikke-forfallsperioden har måttet registreres med en fra-dato og en til-dato, og da har det ikke vært like enkelt å unngå bevegelige helligdager eller planleggingsdager (skoler).

Du kan nå avmerke ikke-forfallsdager i en kalender. Se Innstillinger -> fanekort Generelt -> Forfallskalender.