Register

A

Alternative strekkoder, Utskrift av strekkoder
Årstatistikk, Statistikk
Automatisk
statistikkrapport, Ukentlige, automatiske rapporter
Automatisk autorisering, Autoriteter
Autoriteter, Autoriteter
automatisk autorisering, Autoriteter
Avgangselever
klasseflytting, Hva skjer med elever på høyeste klassetrinn
Avslutning, Selvbetjent utlån

C

CCL
Katalogmodulen, CCL-søk

D

Duplikate lånere
import, Hvordan klasselister importeres

F

Fargebruk
klasseflytting, Fargebruk
Forfall
Klasserapport, Gruppevis/klassevis forfallsrapport
Forfallsdager
kalender, Kalender med ikke-forfallsdager
Fornavn
søk, Utlån
søk på låners, Utlån

G

Gruppeadministrasjon
klasseflytting, Gruppeadministrasjon
Gruppenavn
klasseflytting, Gruppeadministrasjon
Grupper
endre
klasseadministrasjon, Endre gruppetilhørighet

H

Hurtigtast
Studielån, Studielån
Hurtigtaster, Innledning

I

Ikke-forfallsdager
kalender, Kalender med ikke-forfallsdager
Import
alle elever, Import av alle elever hvert år
klasselister, Forberedelser for import av klasselister
lærerliste, Import av lærerliste
Innlevering, Innlevering
Innstillinger
Katalog, Innstillinger
ISBN, Søk etter katalogposter

K

Kalender
ikke-forfallsdager, Kalender med ikke-forfallsdager
Katalog
Innstillinger, Innstillinger
Katalogisering
oppstart, Hvordan komme i gang
Katalogmaler, Registrering
Katalogmodulen, Katalogisering
Katalogposter
Andre kilder, Andre baser med tilgjengelige MARC-data
Kopiere, Post hentes fra nettet.
Kilder
Katalogisering, Søk etter katalogposter
Klasseadministrasjon, Klasseadministrasjon/Klasseflytting
omfang, Omfang klasseadministrasjon
Klasseflytting, Klasseadministrasjon/Klasseflytting
avgangselever, Hva skjer med elever på høyeste klassetrinn
klasser, Kjør klasseflytting - for tradisjonelle klasser
spørsmål, Ofte stilte spørsmål (FAQ) om klasseflytting
vanlig rutine, Vanlig rutine
Klasseimport
nasjonalt lånekort, Spørsmål om klasseimport
Klasselister
import, Forberedelser for import av klasselister
Klasser
klasseflytting, Gruppeadministrasjon
Klassesett, Klassesett

L

Lånekategori
endre
klasseadministrasjon, Endre/slette m.m. fra høyre-museklikk-meny
Lånekategorier
klasseflytting, Lånekategorier
nasjonale, Lånekategorier
Lånekort, Lånekort
Utskrift
Skolejobb, Skriv ut lånekort
Lånenummer
gjenbruk, Gjenbruk av lånenummer
Lånere
duplikate
import, Hvordan klasselister importeres
søkeboks, Utlån
sortering, Utlån
Lånerregistrering
import alle, Import av alle elever hvert år
import klasselister, Forberedelser for import av klasselister
manuell, Manuell registrering av lånere
Låners navn
feltet, Utlån
Lånetid
skoleslutt, Påføring av eksemplarer
Liste over lånere
lånekategori, Liste over lånere i en kategori
skoleklasse, Liste over lånere i en gruppe/klasse
skoleklasse med strekkoder, Liste over lånere i en gruppe/klasse, med strekkoder
Lyd, Varslingslyd ved innlevering

N

Nasjonalt lånekort
klasseimport, Spørsmål om klasseimport
Nullte klasse
klassseflytting, Ofte stilte spørsmål (FAQ) om klasseflytting

O

Oppstart
katalogisering, Hvordan komme i gang

R

Rapporter
skolejobber, Skolejobber

S

Selvbetjent utlån, Selvbetjent utlån
avslutning, Selvbetjent utlån
oppstart, Oppstart fra Startmeny
passord, Selvbetjent utlån
Skolejobber, Skolejobber
Skolerutiner, Skolejobber
Skoleslutt
lånetid, Påføring av eksemplarer
Slett lånere, Endre/slette m.m. fra høyre-museklikk-meny
Sletting, Sletting
Snarveier, Innledning
Søk, Søk og reservering
Forfatter, Søk på Forfatter og Tittel
Tittel, Søk på Forfatter og Tittel
Søkeboks
lånere, Utlån
Sortering
elevoversikt, Klasseadministrasjon/Klasseflytting
lånere, Utlån
Spørsmål
klasseflytting, Ofte stilte spørsmål (FAQ) om klasseflytting
Standard boknummer, Søk etter katalogposter
Statistikk, Statistikk
ukentlig, Ukentlige, automatiske rapporter
Strekkoder
alternative, Utskrift av strekkoder
generering, Utskrift av strekkoder
Liste over skoleklasse med strekkoder, Liste over lånere i en gruppe/klasse, med strekkoder
Utskrift, Utskrift av strekkoder
utskrift, Utskrift av strekkoder
Studielån, Studielån
farger, Studielån
forfallsdato, Studielån
hurtigtast, Studielån
sortering, Studielån
statistikk, Studielån

T

Tastatursnarveier, Innledning

U

Ufordelt
fordeling, Gruppeadministrasjon
Utlån
begrensinger, Selvbetjent utlån
Utlånshistorikk
behist-kommandoen, Ofte stilte spørsmål (FAQ)
Utlånt materiale
liste, Liste over utlånte bøker, kategori
Utskrift
etiketter, Utskrift av strekkoder
Strekkoder, Utskrift av strekkoder