Innledning

Dette heftet samler sammen en stoff fra de ordinære håndbøkene som er spesielt aktuelt for arbeid med BIBLIOFIL® i skolebibliotek. Skulle du ønske fyldigere beskrivelser må du gå til leverandørens hjemmeside: http://bibliofil.no, der finnes håndbøkene for den enkelte modul under menyvalgene Brukerstøtte -> Håndbøker. Er du usikker på hvilken modul du skal bruke, se Brukerstøtte -> Håndbøker -> Fellesindeks.

BIBLIOFILs enkeltmoduler startes fra Startmenyen:

Klikk en gang med venstre musetast på aktuelt ikon. Det går også an å bruk tastatursnarveier, f.eks startes katalog med Alt-k (dvs hold inn Alt-tasten samtidig som du trykker på k-tasten).

Det er enkelt å se tastatursnarveier, det er Alt-tasten kombinert med bokstaven som er understreket i menyvalget (noen Ctrl-kombinasjoner finnes også, disse er som regel vist i Fil-menyene).