9.5. Spørsmål om klasseimport

Spørsmål Jeg har god erfaring med å importere elevlister inn i bibliofil, men da har bibliofil generert lånenummer automatisk. I fila som skal importeres ligger det et ID-nummer på hver elev. Dette nummeret brukes i etterkant til lånenummer/strekkode på elevkortet - og vi går inn på hver elev og endrer lånenummeret manuelt etterhvert som de har fått kortene sine, og kommer innom biblioteket. Dette er veldig arbeidskrevende. Kan bibliofil automatisk få dette ID-nummeret inn i lånenummerfeltet ved importen? Jeg har sjekket tidligere at disse 6-siffrede ID-nummerene ikke kolliderer med allerede eksisterende lånenummer i basen vår.
Spørsmål Vi importerer lister som inneholder fødselsnummer, går det an få knyttet disse opp til det nasjonale låneregisteret/felles lånekort?

Spørsmål

Jeg har god erfaring med å importere elevlister inn i bibliofil, men da har bibliofil generert lånenummer automatisk. I fila som skal importeres ligger det et ID-nummer på hver elev. Dette nummeret brukes i etterkant til lånenummer/strekkode på elevkortet - og vi går inn på hver elev og endrer lånenummeret manuelt etterhvert som de har fått kortene sine, og kommer innom biblioteket. Dette er veldig arbeidskrevende. Kan bibliofil automatisk få dette ID-nummeret inn i lånenummerfeltet ved importen? Jeg har sjekket tidligere at disse 6-siffrede ID-nummerene ikke kolliderer med allerede eksisterende lånenummer i basen vår.

Svar

Hvis lånernummeret/strekkoden kun består av tall og ikke kolliderer med lånernumre allerede ibruk, så er det bare snakk om å velge "Skipp" på den første kolonna under importen (der hvor det automatiske lånernummeret står) og så velge "Lånernummer" i kolonna med lånernummer/strekkode ifra importen. Da vil elevene importeres til lånernumrene i importfila. Vær obs på at hvis lånernummeret er ibruk vil importen stilltiende automatisk velge et nytt ledig lånernummer.

Spørsmål

Vi importerer lister som inneholder fødselsnummer, går det an få knyttet disse opp til det nasjonale låneregisteret/felles lånekort?

Svar

Ja, det er en egen funksjon for dette: Når importen er gjort og du er tilbake i vinduet Endring av gruppetilhørighet, høyreklikk og velg Marker nylig importerte lånere, høyreklikk en gang til og velg Knytt markerte lånere opp mot nasjonalt låneregister, klikk på Ja for å gjøre tilknytningen. Elevens nasjonale kort vil da også være knyttet til skolens base.

Legg merke til at denne knytter opp lånere som allerede har et nasjonalt lånekort, den oppretter ikke nye kort!