9.3. Import av lærerliste

Det er mulig å importere lister over lærere/ansatte også.

Man går fram på samme måte som ved import av elever, dvs klikker på KommandoKlasseadministrasjonImport av elever, og velger fil osv som beskrevet i Seksjon 9.1, «Forberedelser for import av klasselister». Men når man har valgt verdier i siste vindu må man gjøre et par ekstra ting.

Markérer først lærerne med venstre musetast, klikk så i vinduet med høyre museknapp og velg Importer til lånekategori fra menyen, og velg til slutt en passende kategori. Som regel finnes enten kategorien Ansatte eller Personale.

Når man har markert og valgt kategori, vil det i kolonnen for lånernummer stå :a (eller :p) til høyre for lånernummeret. Klikk på Ok og importen vil bli utført.