Kapittel 9. Nye lånere fra fil

Innholdsfortegnelse

9.1. Forberedelser for import av klasselister
9.2. Hvordan klasselister importeres
9.3. Import av lærerliste
9.4. Import av alle elever hvert år
9.5. Spørsmål om klasseimport

9.1. Forberedelser for import av klasselister

Du kan importere lånere fra klasselister på tekstfiler. Mange skoler benytter IST-Extens, det har vi tatt spesielt hensyn til, men du kan også importere fra helt vanlige tekstfiler. Det er viktig med spesifikt skilletegn mellom kolonnene. Komma eller semikolon er ganske vanlig å bruke.

Det er svært viktig at filene er strukturerte og ikke inneholder feil. Vær veldig nøye ved importering og verifiser at lånerne blir importert korrekt.

Opplysninger som kan importeres er (i alfabetisk rekkefølge): Epost; Etternavn;Foresatt; Fornavn; Fullt navn; Fødselsdato; Fødselsdato (amerikansk); Fødselsnummer; Fødselsnummer (uten sjekksiffer);Gatadresse; Gruppe; Kjønn; Land; Lånernummer; Melding; Mobilnummer; Pinkode; Postadresse; Postnummer; Postnummer & sted; Poststed; Skole; Språk og Telefonnummer. (Rekkefølgen på kolonnene i tekstfilen behøver ikke være alfabetisk). Skolen bestemmer selv hva som skal være med av opplysninger, men utlånsmodulen krever at personlige lånere må ha fødselsdato!

Hvis listen finnes som en tabell (en kolonne pr felt, en rad pr låner) i Word må den konverteres til tekst med semikolon som skilletegn. (Velg Tabell->Konverter->Tabell til tekst).

Hvis listen er et Excel-regneark er det også viktig at hvert felt har sin kolonne og hver låner sin rad. I Excel kan filen lagres som filtype CSV (kolondelt) (*.csv). Velg Fil->Lagre som).

Fjern eventuelle overskrifter i tabell/regneark.

En tekstfil fra IST-Extens kan se slik ut:

Filen inneholder informasjon om klasse/gruppe, bilde, fødselsdato, etternavn,fornavn, adresse, postnummer og poststed. Skilletegn er komma.