9.4. Import av alle elever hvert år

Noen skoler, med stor utskiftning av elevmassen hvert år, velger å importere alle elever ved skoleårets begynnelse. Spesielt videregående skoler kan finne dette rasjonelt.

Importrutinen fjerner aldri elever. Importrutinen håndterer kun de elevene som ligger i importfilen. Fremgangsmåten blir derfor slik:

  1. Alle elevene importeres fra en importfil. Seksjon 9.1, «Forberedelser for import av klasselister»

  2. Alle elever som nylig er importert får gul bakgrunnsfarge i administreringsgrensesnittet. Man kan klikke med venstre museknapp på tittelfeltet for Sist flyttet-kolonnen for å sortere på denne datoen.

  3. Markér alle lånere som ikke er importert nylig; sjekk at listen ser fornuftig ut og slett så alle markerte lånere med Slett markerte lånere fra menyen på høyre museknapp.

    Når man kjører klasseflyttingsjobben vil sletting skje automatisk. Når man, som her, ikke kjører denne rutinen, må man slette manuelt.