8.5. Gruppeadministrasjon

Det som må gjøres først er å opprette alle aktuelle grupper, eventuelt endre på gamle (ny kontaktlærer for eksempel). Det lønner seg å lage et grunnoppsett basert på maksimalt antall paralleler, heller for mange enn for få!

Viktig

Hvis elevene automatisk skal flyttes til neste klasse/gruppe ved klasseflytting, må klassen/gruppen ha betegnelser som 8A, 8B, 9A, 9B, 10A eller 10B, altså tall foran en (eller flere) bokstav(er). (Må ikke være store bokstaver, men vær konsekvent, enten store eller små). Da vil elevene bli flyttet automatisk opp fra 8A til 9A osv. Automatisk flytting til neste trinn skjer også når man bruker 3 Kanin, 3 Tiger. Ved kjøring av klasseflyttingsrutinen vil hele gruppen flyttes til 4 Kanin eller 4 Tiger (forutsatt at disse finnes).

Gruppebetegnelser som 9-1, 9.1 eller 8-1/2 kan ikke automatisk bli flyttet til ny gruppe/klasse siden de ikke passer med mønsteret. Alle flyttes opp et årstrinn, men havner i gruppen Ufordelt.

Fordeling av elever i gruppen Ufordelt kan skje enkeltvis (markér elev og klikk Endre gruppetilhørighet, eller du kan markere flere og klikke Endre gruppetilhørighet. Husk at du kan sortere elevene etter innholdet i de forskjellige kolonnene ved å klikke på kolonneoverskriften.