7.2. Gjenbruk av lånenummer

Det er uendelig med lånenummer tilgjengelig. En del bibliotek ønsker å ha korte lånenummer fordi de ikke bruker lånekort. Bibliotekene skriver ut klasselister, og elevene husker numrene sine.

I slike tilfeller er det kjekt med korte lånenumre.

Standard oppsett er at gjenbruk av lånenummer ikke er mulig (pga lånerstatistikk). For å overstyre dette går du inn i Innstillinger og haker av parameteren Tillat gjenbruk av lånenummer under fanekort Generelt. Husk å lagre.

Vær oppmerksom på at man bare kan gjenbruke lånenummer som er slettet etter at parameteren er satt. Ta kontakt med leverandøren hvis man ønsker sletting bakover i tid.

Ved import fra fil (Seksjon 9.2, «Hvordan klasselister importeres») kan man velge å starte på et lavt nummer i feltet Start fra lånernummer. Tallet 1 -en- er et greit starttall (lånernummer som er ibruk skrives ikke over men hoppes over).

Ellers er det ikke lett å få oversikt over ledige nummer. Et tips: i fanen Lånerregistrering i utlånsmodulen, er det mulig å bla fram/bakover i registret vha PageDown/PageUp (en låner må være slått opp først) og slik se hvilke nummere som hoppes over og dermed ikke er ibruk.