8.10. Fargebruk

Lysegrønn bakgrunnsfarge betyr at lånerne er flyttet i løpet av de siste 90 dagene. Disse elevene vil ikke omfattes av automatisk klasseflytting.

Rød bakgrunnsfarge - lånere er flyttet, men ikke fordelt på grupper.