Kapittel 1. Instant Bibliofil for deg som har dårlig tid!

Innholdsfortegnelse

1.1. Vi har en ny bok
1.2. Vi har en ny låner
1.3. Vi har mange nye lånere
1.4. Hvordan låner vi ut?

1.1. Vi har en ny bok

Start katalogprogrammet

Klikk på ikonet Katalog (tastatursnarvei Alt+k) i startmenyen.

Har vi den fra før?

Skann strekkoden bak på boka i feltet ISBN/EAN. Hvis den finnes vises den i treff-feltet. Klikk på ikonet (Ctrl+e) og legg til et nytt eksemplar.

NB! For nyutgaver av skjønnlitteratur kan det være gunstig å søke på tittelen også. Hvis biblioteket har en tidligere utgave av boka fra før, er det lurt å bare tilføye nytt ISBN på den gamle katalogposten, og så legge til et nytt eksemplar. (Se Ofte stilte spørsmål: Spørsmål 9).

(Mer i Seksjon 2.1.1, «Søk etter katalogposter»).

Vi har den ikke fra før!

Det står Ingen treff! når jeg har søkt.

Da har dere den ikke fra før. Klikk på fanen Ekstern:

Hvis katalogpost finnes i Ekstern-basen får man treff:

Dobbeltklikk på linjen hvor boka vises i treff-feltet. Den vil åpne seg i en katalogmal. (Hvis du får flere alternativer velg den som kommer fra Biblioteksentralen (lysegrå skrift, kilde som begynner med bib i Kilde-kolonnen)).

Hvis du har fryktelig dårlig tid, klikker du på Lagre katalogpost (Ctrl-l) øverst til venstre i katalogmal-vinduet, for å lagre med en gang.

Får du spørsmål om å autorisere (se bildet under)?

Hiv deg på telefonen til den som er ansvarlig for BIBLIOFIL i kommunen eller til leverandøren (Bibliotek-Systemer As 33 11 68 00), og be om å få skrudd på automatisk autorisering.

(Mer i Seksjon 2.4, «Autoriteter»).

Du er ikke ferdig når katalogposten er lagret!

Eksemplar må også registreres, klikk på fanen Eksemplarpåføring:

  1. Velg avdeling

  2. Velg plassering

  3. Legg inn skoleslutt som Lånetid,eksakt hvis det er en lærebok.

  4. Klikk Lagre ny og angi hvor mange eksemplarer det er snakk om.

Strekkoder må vi ha!

Klikk på skriverikonet til venstre (skriver med blå bakgrunn):

Det åpner et vindu hvor man kan skrive ut etiketter basert på etikettpuljer:

Den første linjen med pulje * er markert (* symboliserer alle etiketter som venter på å bli skrevet ut), trykk på skriverikonet nederst til høyre i vinduet (hurtigtast Alt+s) og skriv ut.

Klistre etiketten på boka. Gjør det til en vane å levere inn før du setter den ut i hyllene!

(Mer i Seksjon 2.3, «Påføring av eksemplarer»).

Vi har strekkoder fra før!

Hvis man har ferdigtrykkede strekkoder, eller alternative strekkoder som det kalles i BIBLIOFIL, må man gjøre noe annet. I eksemplarpåføring er det et eget felt for Alt. strekkode til høyre i vinduet:

  1. Skann strekkoden inn i feltet Alt. strekkode først.

  2. Trykk på Lagre ny, angi hvor mange eksemplarer og trykk Ok

Hvis det er angitt flere eksemplarer vil strekkodenummerene i kolonnen Alt. strekkode ta utgangspunkt i strekkoden som er skannet og øke med en - 1 - for hvert enkelt eksemplar.