5.2. Direkte oppstart av selvbetjent utlån

Det er mulig å starte det selvbetjente utlånet (eller en annen modul) direkte, uten å måtte oppgi passord. Det gjøres ved å legge inn noen argumenter i snarveien.

For å legge inn disse argumentene klikker man høyre museknapp på ikonet for snarveien på skrivebordet i Windows (Bibliofil Startmeny) og velger Egenskaper. I feltet som heter Mål legger man inn disse argumentene helt til høyre:

Eks: C:\Tcl80\bin\wish.exe C:\Tcl80\tkbiblo\tklaunch\tklaunch.tcl -START TKUTL

Eksempel: Hvis man tar opp snarveien for Startmenyen og legger på -USERNAME elev -START TKUTL -NOPASS 1 og i tillegg setter at brukeren kan logge på uten passord i innstillingene, vil dette kunne brukes for å starte utlånsmodulen uten at den som er ansvarlig for å ta opp det selvbetjente utlånet må skrive inn noe passord. Hvis det er forskjellige lærere som har denne jobben om morgenen, kan det være en fordel.

For at Utlån skal starte automatisk når pc-en slås på, må bibliofilikonet legges i Oppstart-mappen i Windows: Ta tak i ikonet med venstre musetast, dra den ned til Start og vent til Alle programmer kommer opp, dra til Oppstart og legg ikonet i mappen. (Mappestien vil i de fleste tilfeller være C:\Documents and Settings\All Users\Start-meny\Programmer\Oppstart.)