5.3. Avslutning

Den vanlige måten å avslutte selvbetjent utlån på er med tastekombinasjonen ctrl+w og inntasting av brukerens passord. Det har i praksis vist seg å ikke være så hensiktsmessig, så nå er det også mulig å avslutte med krysset i øverste høyre hjørne av utlånsvinduet. Passord må fortsatt oppgis hvis det selvbetjente utlånet er satt opp slik.