10.3. Ukentlige, automatiske rapporter

Hver uke sendes det en rapport til systemansvarlig om bevegelse i bestanden (nye, slettede, m.m.) og antall utlån, innleveringer m.m. Følg med på disse rapportene og meld fra hvis du mener at tall som ikke stemmer med virkeligheten presenteres.

Gi beskjed til systemansvarlig for skolene eller skoleansvarlig på biblioteket hvis du ikke mottar rapportene. De vil kunne hjelpe deg.