2.4. Autoriteter

Viktig

Husk at man kan omgå hele autoriseringsprosessen ved å slå på Automatisk autorisering i innstillingene, da vil posten bli lagret med en gang.

For å sikre at man bruker samme form av emneord/personnavn hver gang, har man lister over godkjente termer i såkalte autoritetsregistre.

Alle tagger/delfelt som må autoriseres har grå bakgrunnsfarge i malene. (Grå bakgrunn er standardverdien, kan endres.)

2.4.1. Bruk:

Man kan enten velge å autorisere hvert felt for seg mens man gjennomgår posten, eller la systemet gjøre en del av jobben. Hvis man lagrer posten først vil autoriterer som samsvarer med det man allerede har bli godkjent, mens man får opp et vindu med de man ikke har fra før:

Trykk Enter eller klikk på Ok for å gå inn på den første autoriteten.

 1. Den eksisterende autoriteten som er nærmest søkebegrepet er markert. Dvs at hvis personen ikke finnes fra før så vil den nærmeste være markert, så vær oppmerksom!

  En del personer har flere innførsler i registret. Dette er en linje for personen som forfatter av egne verker.

 2. Denne linjen er en autoritet for litteratur om personen. Hvordan ser man det? Det enkleste tegnet på at dette er om en person er Deweynummeret i $1 siste på linjen som forteller att dette er faglitteratur. Legg merke til knappen Vis titler som viser hvilke titler autoriteten brukes i.

 3. Søkefelt, viser innholdet av taggen i katalogmalen. Dvs at man trenger ikke fylle ut med hele navnet for å søke.

 4. Bruk. Trykk på denne eller bare Enter-tasten, for å ta ibruk markert autoritet for katalogposten. Når man kommer til malen vil taggen inneholde et nytt delfelt ($3) med et autoritetsnummer.

 5. Ny. Trykk på denne for å opprette en ny autoritet.

 6. Endre. Trykk på denne for å endre en autoritet. Det kan f.eks være ønskelig hvis man vil legge på et dødsår for en person.

  Endringer i autoritetsregistret kan gjøres uten å gå via en katalogpost. I søkevinduet finner du Autoritets-ikonet (Ctrl+a). Velg Autoritetstype, og du er igang.

 7. Vis titler viser titler knyttet til markert autoritet. Veldig nyttig knapp!