1.3. Låneregler (innstillinger)

Lånereglene er i utgangspunktet:

For å endre reglene kan konsortieeier logge inn på http://ebokbib.no/cgi-bin/mappami-ebok med nasjonalt biblioteknummer. Bruk menyvalget MerTilpass låneregler for eBokBib. Enkeltbibliotek med egne innkjøp kan administrere lånetid for lokale kjøp på tilsvarende måte.

Fig. Låneregler i Mer-menyen

Fig. Oppsett av låneregler

1.3.1. Begrensing i tilgang

Allerede fra starten i 2013 var det mulig å begrense tilgang basert på låners postnummer. Det er ennå ikke på plass en løsning for de nye eksemplarmodellene, men vi har gjort oss noen tanker:

Filtrering av lånere i eksemplarmodellen viste seg å være uaktuelt etter en innkjøringsperiode, men hva med tilgang til lisenslån og klikklån? Ønsker bibliotekene å betale for hvert utlån lånere bosatt i andre regioner gjør av deres e-medier?

Dette tror vi ikke det vil finnes noe entydig svar på, og derfor legger vi opp til fleksibilitet i eBokBib. En generell filtrering som vi har i dag, blir for lite fleksibel. Vi legger derfor opp til at hvert konsortium og bibliotek kan bestemme kriterier for tilgang til hver enkelt utlånsmodell.

Vi kan vel tenke oss at de fleste bibliotekene og konsortiene vil fortsette å tilby utlån av eksemplarer i eksemplarmodellen til alle sine lånere. Her er kostnaden tatt i innkjøp og ingen ytterligere kostnad kommer på ved utlån.

Klippekortene dekker de ferske titlene, og er også de dyreste pr. utlån. Det er derfor kanskje naturlig at bibliotekene vurderer om dette skal forbeholdes lånere bosatt i eget nedslagsfelt.

Klikkutlånene igjen er billigere. Men er de billige nok? Det blir opp til det enkelte konsortiet og biblioteket å avgjøre. eBokBib lar bibliotekene bestemme hvilke lånere de ønsker å gi tilbud om klikkutlån.

Det er altså bibliotekene igjennom sitt oppsett i eBokBib som bestemmer hvem som skal betale for utlånene.