1.2. Økonomi

Det blir søkt etter “gratis”-lisenser først (eksemplarmodellen), dvs. kfond og 3-årslisensene. Først prøver vi å finne en slik hos konsortiet, deretter på det enkelte bibliotek.

Dersom det ikke blir funnet noen “gratis” så ser vi etter lisenser, først hos konsortiet deretter enkeltbibliotek. Til slutt ser vi etter klikklån. Først hos konsortiet, deretter enkeltbibliotek.

Eksempel 1.1. Hvem betaler?

Teksten under er i store trekk hentet fra Ola Thori Kogstads innlegg Nye utlånsmodeller og eBokBib (eBokBibs brukermøte 2017).

Vi har en låner som er bosatt på Notodden i Telemark, og har Notodden bibliotek som sitt hjemmebibliotek. I tillegg er hun tilknyttet Kongsberg bibliotek som er i Buskerud fylke.

Når denne låneren ønsker å låne en tittel, vil eBokBib først lete etter ledig eksemplarer (eksemplarmodellen) i Telemark og hvis dette ikke finnes, deretter lete etter ledige eksemplarer i eksemplarmodellen i Buskerud. eBokBib vil så lete etter lisens- og klikkutlån i Telemark. Tilslutt vil eBokBib lete etter lisens- og klikkutlån i Buskerud, dersom Buskerud tillater lisensutlån og klikkutlån til lånere bosatt utenfor eget fylke.


I utgangspunktet er altså lån etter lisens- og klikkutlån begrenset til lånere som har hjemmebibliotek innen et konsortium!

Fra eBokBibs barndom har det ligget inne muligheter til å begrense hvilke lånere som skal få nyte godt av bibliotekets tilbud om utlån av e-bøker. Da de store bibliotekene startet med eBokBib våren 2013, ønsket de kun å tilby dette til de av sine lånere som var bosatt innenfor kommunen. Deretter gikk de litt lenger ut, og ga også tilbudet til lånerne i nabokommunene, slik at man kunne gi det samme tilbudet til pendlerne som kanskje brukte bybiblioteket som sitt primære bibliotek. Etter relativt kort tid gikk man imidlertid bort fra hele denne filtreringen, og sa at er du registrert som låner, så får du låne i eBokBib.

Poenget med denne historien, er at eBokBib allerede har mekanismer inne for å filtrere hvilke lånere som skal få tilbud om lån av e-medier.

Filtrering av lånere i eksemplarmodellen viste seg ikke å være aktuelt etter en innkjøringsperiode, men hva med tilgang til lisenslån og klikklån? Ønsker bibliotekene å betale for hvert utlån lånere bosatt i andre regioner gjør av deres e-medier?

Dette tror vi ikke det vil finnes noe entydig svar på, og derfor legger vi opp til fleksibilitet i eBokBib. En generell filtrering som vi har i dag, blir for lite fleksibel. Vi legger derfor opp til at hvert konsortium og bibliotek kan bestemme kriterier for tilgang til hver enkelt utlånsmodell.

Vi kan vel tenke oss at de fleste bibliotekene og konsortiene vil fortsette å tilby utlån av eksemplarer i eksemplarmodellen til alle sine lånere. Her er kostnaden tatt i innkjøp og ingen ytterligere kostnad kommer på ved utlån.

Klippekortene dekker de ferske titlene, og er også de dyreste pr. utlån. Det er derfor kanskje naturlig at bibliotekene vurderer om dette skal forbeholdes lånere bosatt i eget nedslagsfelt.

Klikkutlånene igjen er billigere. Men er de billige nok? Det blir opp til det enkelte konsortiet og biblioteket å avgjøre. eBokBib lar bibliotekene bestemme hvilke lånere de ønsker å gi tilbud om klikkutlån.

Det er altså bibliotekene igjennom sitt oppsett i eBokBib som bestemmer hvem som skal betale for utlånene.

1.2.1. Informasjon fra Bokbasen

Bokbasen har laget 2 YouTube-videoer som beskriver bibliotekenes muligheter til å styre eboklån fra Bokbasen: