Kapittel 1. eBokBib

Innholdsfortegnelse

1.1. Tre eksemplarmodeller
1.1.1. Pakke-lisens/klippekort
1.1.2. Klikkmodellen
1.1.3. Eksemplarmodellen
1.2. Økonomi
1.2.1. Informasjon fra Bokbasen
1.3. Låneregler (innstillinger)
1.3.1. Begrensing i tilgang
1.4. Lokale titler i ebokbasen?
1.5. Direktelenking
1.6. URL til RSS
1.7. Anbefalinger : lister i appen
1.7.1. Anbefalinger i eBokBib, kortversjon
1.7.2. Anbefalinger i eBokBib, utfyllende
1.7.3. Redigering av lister
1.8. E-bøker og statistikk
1.8.1. E-bøker og Nasjonalbibliotekets årsstatistikk
1.8.2. Nedlasting av frie bøker
1.8.3. E-bøker og bestand
1.8.4. E-bøker og kulturfond (eksemplarstatistikk)
1.8.5. 100 mest utlånte/reserverte e-bøker
1.8.6. Samlestatistikker eBokBib

eBokBib er Bibliotek-Systemers app for ebøker. Denne håndboken beskriver ikke bruk av appen, men tar opp flere tema som er aktuelle for bibliotek.

Informasjon beregnet på brukere av appen (publikum) finnes her: http://ebokbib.no.

Viktig

Konsortiet må melde inn hvilke biblioteknummer (fra NBs base Bibliotek) som skal være med. Hvis lånekort er knyttet til filialer må også filialens nummer oppgis.

Fig. QR-kode for nedlasting av appen (sender bruker til App Store eller Google Play avhengig av os på enheten).

Utlån av ebøker baserte seg i utgangspunktet på den tradisjonelle eksemplarmodellen som vi kjenner fra fysiske utlån. Konsortiet disponerer et antall eksemplarer et bestemt antall år.

Nasjonalbiblioteket og Forleggerforeningen framforhandlet en anbefaling for ny utlånsmodell i 2016. Den anbefalte modellen har som hovedprinsipp at biblioteket skal betale for hvert utlån.

Fra 2018 har vi tre modeller for utlån.

1.1. Tre eksemplarmodeller

E-bøker kjøpes av innholdsleverandørene (i praksis Bokbasen og Biblioteksentralen) i innholdsleverandørens system. Bibliotek-Systemer håndterer lånere, tilknytning til bibliotek/konsortier, søkesystem og avspilling/visning av lånte e-medier.

Informasjonen om hvilke titler låner kan låne ligger både hos innholdsleverandøren (lisens og klikk-kjøp) og eBokBib (eksemplarer). Innholdsleverandøren vet hva et konsortie/bibliotek har tilgjengelig, om det er ubrukte utlån på en lisens, om budsjettpost en tittel tilhører er oppbrukt osv. eBokBib vet hvilke konsortie/bibliotek en enkelt låner er knyttet til, evt tak på antall mulige lån osv. eBokBib søker å velge utlånstype slik at det blir billigst. Det betyr at hvis det finnes ledige eksemplarer i eksemplarmodellen, som f.eks et kulturfondeksemplar, foretrekkes dette. Deretter sjekkes om det er ubrukte utlån fra lisensmodellen og tilslutt om det er mulig å låne etter klikkmodellen. Om det ikke blir utlån i noen av disse, får låner anledning til å reservere.

eBokBib har ingen kunnskap om bibliotekenes budsjetter til innkjøp av innhold, eller noe annet som omhandler bibliotekenes økonomi for kjøp av innhold. På den annen side har ikke innholdsleverandør noe informasjon om lånerne. Dette holdes utelukkende i eBokBib.

Det er også introdusert en ny tellemåte for utlån. Låner må ha lest eller lyttet til minst 10% av e-mediet før det blir fakturerbart. Dvs at lisensen/klikket ikke blir brukt før låner har lest/hørt minst 10% av boka.

Det er ikke mulig å fornye lån etter pakke- eller klikk-modellene! Hvis man ikke blir ferdig må man låne/reservere tittelen på nytt. Dette skyldes at avtalen med forlagene ikke gjør det mulig å fornye.

1.1.1. Pakke-lisens/klippekort

Gjelder nye utgivelser. Biblioteket kan kjøpe (forskuddsbetale) en lisens med 10 utlån. Når lisensen er oppbrukt kan man velge å kjøpe en ny lisens, eller vente til tittelen blir eldre enn to år og blir tilgjengelig som klikk-utlån. I utgangspunktet kan man ikke ha samtidige lån, dvs et lån må leveres inn før neste kan låne, men det varierer fra forlag til forlag hvor mange samtidige lån man kan ha fra en pakke. (Bokbasen viser informasjon om samtidige lån i sin Bibliotektjeneste.)

Konsortiene kan sette begrensinger i Bokbasens grensesnitt. Biblioteket kan f.eks si at i i april skal 20 % av budsjettet gå til krimbøker, når disse 20 % er oppbrukt får ikke lånerne låne flere krimbøker den måneden.

Lisensen går ikke ut på dato. Om man ikke har brukt alle utlånene fortsetter kortet å eksistere. Det kan bety at etter to år kan en tittel lånes ut både fra lisens- og klikkmodellen.

1.1.2. Klikkmodellen

Gjelder utgivelser eldre enn to år. Biblioteket betaler for hvert enkelt utlån. Denne modellen baserer seg på at biblioteket betaler for bruk i motsetning til lisensen som er forskuddsbetalt.

1.1.3. Eksemplarmodellen

Eksemplarmodellen videreføres.

Kulturrådet forutsetter at titler innkjøpt av kulturfondet (opprinnelig 3 års lisensperiode, senere utvidet til 5 år) fortsatt skal lånes ut etter eksemplarmodellen. Det finnes også eksemplarer som er kjøpt etter gammel modell. De fleste med en levetid på tre år, men det er også eksemplarer som er solgt uten begrenset levetid. Disse kan lånes ut et ubegrenset antall ganger.