Kapittel 1. eBokBib

Innholdsfortegnelse

1.1. Tre eksemplarmodeller
1.1.1. Klippekortmodellen
1.1.2. Klikkmodellen
1.1.3. Eksemplarmodellen
1.2. Økonomi
1.2.1. Informasjon fra Bokbasen
1.3. Låneregler
1.3.1. Begrensing i tilgang
1.4. Lokale titler i ebokbasen?
1.5. Direktelenking
1.6. URL til RSS
1.7. Anbefalinger : lister i appen
1.7.1. Anbefalinger i eBokBib, kortversjon
1.7.2. Anbefalinger i eBokBib, utfyllende
1.7.3. Redigering av lister
1.8. Katalogisering av e-bøker og eBokBib
1.8.1. Katalogposter til andre biblioteksystem
1.9. Reservering og utlån fra eBokBib
1.10. eBokBib i utlånsmodulen
1.11. E-bøker og statistikk
1.11.1. E-bøker og Nasjonalbibliotekets årsstatistikk
1.11.2. Nedlasting av frie bøker
1.11.3. E-bøker og bestand
1.11.4. E-bøker og kulturfond (eksemplarstatistikk)
1.11.5. 100 mest utlånte/reserverte e-bøker
1.11.6. Samlestatistikker eBokBib
1.11.7. eBokBib og statistikk i TkSøk

eBokBib er Bibliotek-Systemers app for ebøker. Denne håndboken beskriver ikke bruk av appen, men tar opp flere tema som er aktuelle for bibliotek.

Informasjon beregnet på brukere av appen (publikum) finnes her: http://ebokbib.no.

Fig. QR-kode for nedlasting av appen (sender bruker til App Store eller Google Play avhengig av os på enheten).

Utlån av ebøker baserte seg i utgangspunktet på den tradisjonelle eksemplarmodellen som vi kjenner fra fysiske utlån. Konsortiet disponerer et antall eksemplarer et bestemt antall år.

Forlagene var imidlertid misfornøyd med eksemplarmodellen og Nasjonalbiblioteket og Forleggerforeningen framforhandlet en anbefaling for ny utlånsmodell i 2016. Den anbefalte modellen har som hovedprinsipp at biblioteket skal betale for hvert utlån.

Fra 2018 har vi tre modeller for utlån.

1.1. Tre eksemplarmodeller

E-bøker kjøpes av innholdsleverandørene (i praksis Bokbasen og Biblioteksentralen) i innholdsleverandørens system. Bibliotek-Systemer håndterer lånere, tilknytning til bibliotek/konsortier, søkesystem og avspilling/visning av lånte e-medier.

Informasjonen om hvilke titler låner kan låne ligger både hos innholdsleverandøren (klippekort og klikk-kjøp) og eBokBib (eksemplarer). Innholdsleverandøren vet hva et konsortie/bibliotek har tilgjengelig, om det er ubrukte klipp på et klippekort, om budsjettpost en tittel tilhører er oppbrukt osv. eBokBib vet hvilke konsortie/bibliotek en enkelt låner er knyttet til, evt tak på antall mulige lån osv. eBokBib søker å velge utlånstype slik at det blir billigst. Det betyr at hvis det finnes ledige eksemplarer i eksemplarmodellen, som f.eks et kulturfondeksemplar, foretrekkes dette. Deretter sjekkes om det er ubrukte klipp i klippekortmodellen og tilslutt om det er mulig å låne etter klikkmodellen. Om det ikke blir utlån i noen av disse, får låner anledning til å reservere.

eBokBib har ingen kunnskap om bibliotekenes budsjetter til innkjøp av innhold, eller noe annet som omhandler bibliotekenes økonomi for kjøp av innhold. På den annen side har ikke innholdsleverandør noe informasjon om lånerne. Dette holdes utelukkende i eBokBib.

Det er også introdusert en ny tellemåte for utlån. Låner må ha lest eller lyttet til minst 10% av e-mediet før det blir fakturerbart. Dvs at klippet/klikket ikke blir brukt før låner har lest/hørt minst 10% av boka.

1.1.1. Klippekortmodellen

Gjelder nye utgivelser. Biblioteket kan kjøpe (forskuddsbetale) et klippekort med 10 utlån. Når kortet er oppbrukt kan man velge å kjøpe et nytt klippekort, eller vente til tittelen blir eldre enn to år og blir tilgjengelig som klikk-utlån.

Klippekortet går ikke ut på dato. Om man ikke har brukt/lånt ut alle klippene fortsetter kortet å eksistere. Det kan bety at etter to år kan en tittel lånes ut både fra klippekort- og klikkmodellen.

1.1.2. Klikkmodellen

Gjelder utgivelser eldre enn to år. Biblioteket betaler for hvert enkelt utlån. Denne modellen baserer seg på at biblioteket betaler for bruk i motsetning til klippekortet som er forskuddsbetalt.

1.1.3. Eksemplarmodellen

Eksemplarmodellen videreføres.

Kulturrådet forutsetter at titler innkjøpt av kulturfondet (opprinnelig 3 års lisensperiode, senere utvidet til 5 år) fortsatt skal lånes ut etter eksemplarmodellen. Det finnes også eksemplarer som er kjøpt etter gammel modell. De fleste med en levetid på tre år, men det er også eksemplarer som er solgt uten begrenset levetid. Disse kan lånes ut et ubegrenset antall ganger.