1.7. Anbefalinger : lister i appen

Biblioteket kan lage lister over bøker som man ønsker å presentere i eBokBib. Listen(e) vises for alle som har tilgang til noe av innholdet i listen. Lister utelates når det er for mange andre, nyere lister å vise.

Logg inn med nasjonalt biblioteknummer på http://ebokbib.no/cgi-bin/websok-ebok.

1.7.1. Anbefalinger i eBokBib, kortversjon

 1. Legg ønskede titler i den midlertidige huskelista i websøk

 2. Trykk på "Lagre som liste i eBokBib"

 3. Fyll ut skjemaet og trykk på "Opprett liste"

 4. Velg om den skal bli synlig umiddelbart eller etter en time, i dialogen som dukker opp

 5. Ved å be om at det skal utsettes en time, har man sjans til å fortsette å jobbe med lista, uten at brukerne får se den halvferdige lista

1.7.2. Anbefalinger i eBokBib, utfyllende

http://ebokbib.no/cgi-bin/websok-ebok søker i alle bøker som finnes i eBokBib, ha det i mente når lister lages! Start med et søk:

 1. Trykk Husk denne etterfulgt av Lagre i midlertidig huskeliste

 2. Trykk på Lagre som liste i eBokBib

 3. Fyll ut skjemaet

  1. Fyll ut feltet for Listenavn

  2. Hvis man ønsker å vise en forside med en presentasjon av lista, kan flere felt fylles ut. Feltet Ingress vil bli vist øverst med tjukk skrift, etterfulgt av eventuell tekst fra feltet Presentasjon av lista. Man kan velge å vise et bilde helt øverst, via valget Bilde øverst på forside

  3. Det øverste valget fra det forrige skjermbildet, Bruk en mal, dukker opp først når man har valgt å lagre minst én liste som en mal. Denne kan siden brukes for å slippe å manuelt gjøre en del av innstillingene hver gang man skal lage en liste, og slik sørge for at biblioteket får en gjenkjennelig stil på listene. (Man kan angi ønsket sortering, men dette er ikke implementert ennå.)

  4. Tilpasse fargebruk og font-bruk via boksen Velg skrift og farger.

  5. Velg farger og skrifter med omhu, og pass på at det blir god nok kontrast på sidene. Dersom det viser seg at det blir laget lister som pga av uheldige valg her får eBokBib til å framstå som lite attraktivt og vanskelig å lese, må vi vurdere å legge inn begrensninger i disse valgene. Det viktigste som må huskes på er lesbarhet.

  6. Når det trykkes på en av de fargede boksene, får man opp fargevelgeren til høyre i bildet

  7. Det er mulig å bruke en fargegradient istedet for én enkel farge, ved å først trykke på Bakgrunnsfarge 2 og så trykke på den lille boksen som dukker opp rett ved. Velg farger med omhu, og hvis nødvendig, tilpass fargene på skrifta også, slik at det blir godt kontrastnivå.

   Hvis man heller vil ha et bakgrunnsbilde, kan det også velges her.

  8. Bøkene kan presenteres med en kort tekst dersom det er ønskelig:

   Markeringen ved siden av hver bok kan fjernes, dersom den ikke skal være med allikevel.

   Flere valg:

   Man kan lage forskjellige lister for norsk og engelsk, eller la listene være synlig uavhengig av hvilket språk brukerne har valgt for brukergrensesnittet i eBokBib.

   Feltene Signatur og Signaturbilde kan fylles ut dersom man ønsker at brukerne skal få et mer personlig forhold til lister fra bestemte ansatte på biblioteket. Disse vil bli vist nederst på forsiden.

 4. Forhåndsvis

  Nå vil det kontinuerlig bli vist en forhåndsvisning av hvordan lista kan ta seg ut i eBokBib, men her kan dere velge å se en ca-visning for forskjellige skjermstørrelser. NB, dette er bare en skisse, og det er ikke sikkert det vil se akkurat slik ut i visninga i eBokBib.

 5. Lagre som mal

  Dersom dere har lyst til å slippe å fylle ut fargevalg, bilder mm flere ganger, kan dere velge å lagre som en mal, som dere siden kan velge når dere skal lage en ny liste.

 6. Opprett liste

  Trykk på Opprett liste, og velg om listen skal være synlig nå med en gang, eller om dere ønsker å ha en time til å se gjennom før den automatisk blir synlig. Merk at dersom dere redigerer en liste som allerede har vært lagret, så vil den bli overskrevet når dere lagret, og dermed ikke være synlig i det hele tatt i en time dersom dere velger det her.

 7. Trykk på Forhåndsvis

  Forhåndsvisning i nettlesern, etter lagring. Eksempel på en liste: (med en fargesammensetning som IKKE anbefales. )

1.7.3. Redigering av lister

 1. Legge til bøker i en eksisterende liste

  Følg steg 1 og 2 som tidligere, men bruk så valget øverst til høyre, Legg til i eksisterende.

  Dere vil da få den samme sida opp på nytt, med mulighet for å tilpasse hvilke titler som skal være med, osv.

 2. Endre utseende osv, men ikke legge til titler

  Bruk valget Redigér lister for eBokBib i menyen Mer øverst.

 3. Slette titler fra en liste

  • Velg lista via Redigér lister for EbokBibLegg til i eksisterende.

  • Fjern markeringa ved siden av bøkene som ikke lenger skal være med

  • Trykk på Oppdater liste for å lagre endringene

 4. Sletting av lister

  • Hvis en liste ikke lenger er aktuell, kan dere slette hele listen

  • Gjør som ved redigering, gå via Redigér lister for eBokBibLegg til i eksisterende. Trykk på lenka Slett lista (som ligger omtrent øverst på sida, før valget for mal og tittel på lista).