1.6. URL til RSS

http://ebokbib.no/cgi-bin/rss?websokinstans=websok-ebok&ccl=ff=o+og+avd=2110000

&ccl= brukes til å begrense. I eksemplet over begrenses RSS-en til dokument med "Digital rettighetsadministrasjon (DRM)" (ff=o) og eieravdeling 2110000 (avd=2110000, dvs Rogaland-konsortiet).