1.10. eBokBib i utlånsmodulen

Lån og reserveringer som låner har gjort via eBokBib-appen, vises i listene over lån og reserveringer i utlånsmodulen. Se etter eBokBib i kolonnen for Material.

Lånene kan leveres inn v.h.a. valg på høyre musetast: Innlever eBokBib-lån.

Lånet i eBokBib blir slettet på serveren og fjernes fra lånerens leseenhet(er) neste gang enheten kobler opp via internett.

eBokBibs kommunikasjon med biblioteksystemet er basert på NCIP-protokollen (NISO Circulation Interchange Protocol, eller Z39.83) for utveksling av katalogposter og utlånsdata.